Instellingsterrein wordt landgoed

Oude instellingen voor kwetsbare mensen bevinden zich altijd op grote terreinen. De instellingen waren eigenlijk aparte dorpen, ver buiten de bewoonde wereld. 
Een instelling met een eigen plaatsnaambord

Vrijdag kwam ik op het terrein van zo’n instelling terecht. Het is Huize Padua. Werkelijk een enorm groot terrein met lange rechte lanen, hoge bomen, klassieke en eerbiedwaardige gebouwen, een kerk en een kapel. De bewoners werden doorgaans begraven op het eigen terrein. Huize Padua ligt tussen de dorpen Handel en Boekel aan de rand van de Peel, waar kinderen vroeger turf aten.

Vroeger woonden mensen met een psychiatrische diagnose en mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar op één terrein. De instelling ’s HeerenLoo-Loozenoord in Ermelo was de eerste grote instelling die speciaal bestemd was voor mensen met een verstandelijke beperking.

In 1976 kwamen verschillende groepen uit de psychiatrie over naar de instelling waar ik destijds mijn fiets had staan. Eén van de dames, met downsyndroom, had goed geleerd hoe ze psychotisch gedrag na kon doen. Zo hield ze al lachend hele redevoeringen tegen de hoeken van het plafond en rolde ondertussen met haar ogen. 
De weg loopt langs de rand van het terrein

Uit Huize Padua kwamen later ook verscheidene instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking voort, zowel voor mannen als voor vrouwen (apart van elkaar). De instelling specialiseerde zich in de psychiatrie (GGZ). Er zijn tegenwoordig aparte afdelingen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Bij hen is sprake van een dubbele diagnose: veel psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke beperking.

In tegenstelling tot andere terreinen heeft hier geen ‘verdunning’ plaats gevonden. Er staan geen villa’s met vaak twee onder één kap zoals je op andere instellingsterreinen inmiddels vaak ziet. Soms is er elders zóveel gebouwd dat de eigen bewoners behoorlijk ingeperkt worden.

Het terrein van Huize Padua is nog altijd eigen terrein. De oude paviljoenen, deels in de stijl van de Amsterdamse School, staan er nog. Wel werd er nieuwbouw gepleegd op een klein stukje van het terrein. Maar die gebouwen (uit de jaren ’70) lijken mij niet meer te passen in deze tijd.

Op het terrein van Huize Padua

Het volgende bericht plukte ik van internet:

“Halverwege de achttiende eeuw vestigde een groepje broeders zich in Boekel. Hun thuis werd Huize Padua genoemd, in de volksmond de Kluis. De broeders bakten hosties, maakten kaarsen, brouwden bier en gaven onderwijs.

Na 1822 stopten de broeders met onderwijs. Ze legden zich toen toe op de zorg voor geesteszieken. Daarmee was deze broedergemeenschap de eerste Nederlandse congregatie die zich ging bezighouden met psychiatrie. De broeders legden met hun activiteiten in Boekel onder andere de basis voor de huidige geestelijke gezondheidszorg in Oost-Brabant.

Wie nu langs Huize Padua wandelt ziet niet één gebouw, maar een levendig landgoed. De oudste gebouwen stammen uit eind negentiende eeuw en de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Ze zijn destijds gebouwd om te voldoen aan de zorgvraag. Het terrein is nog steeds in gebruik voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die werken aan herstel. Het gebouw de Kluis biedt nu onderdak aan museum De Kluis”.

Maar het afgelegen Padua gaat veranderen. Het wordt een levendig landgoed! “De komende jaren verandert Huize Padua naar een levendig landgoed. Een plek met ruimte voor wonen, (samen)werken, leren, zorg én interactie tussen buurtgenoten: bewoners, medewerkers, studenten en omwonenden. En een plek waar cliënten passend en zinvol werk kunnen doen, waar zij in contact komen met andere werkenden en vrijwilligers in een veilige omgeving”.

Als dat soort wollige PR-retoriek verspreid wordt denk ik er het mijne van. 

Covid-PTSS

De dag begon met tegenslag. Gisteravond had ik mijn banden opgepompt en vannacht schijnt de voorband te zijn ontploft. Persoonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. 

Ik had weer eens een fietsdag gepland. maar dat ging op deze manier niet door. Gelukkig heb ik nog een reservefiets. Die zette ik – samen met de krant – op de trein naar Eindhoven. Daar stapte ik uit.

Ik had opnieuw geen idee waar ik naar toe zou fietsen. Zonder plan en zonder kaart fietsen vind ik het leukste om te doen. Dan kom je onverwachtse mensen en dingen tegen. Zoals in dit geval drie wandelende zebra’s die ik in Noord-Brabant niet had verwacht (behalve in de Beekse Bergen).

Af en toe wist ik zelfs niet in welke plaats ik was. Dan was ik via een zijpaadje in een dorp of gehucht beland waar geen plaatsnaambord langs het pad stond. Ik moest ook af en toe afstappen, want Brabanders doen niet altijd aan verharding. Voordeel is dat je zachter valt.

Bij een kerkje nam ik een pauze teneinde een halve liter water en een boterham met kaas tot mij te nemen. Toen ik op het bankje zat vroeg een vrouw met fiets of ze bij mij op het bankje mocht zitten. Ze had een burn-out en was overprikkeld. Daar was niet zoveel van te merken, want ze stak direct van wal met haar verhaal.

Om een lang verhaal kort te maken: het dorpje was in coronatijd zwaar getroffen. Alleen al bij haar in de directe woonomgeving waren in een maand tijds zeven mensen overleden. Het meest beklemmend had ze gevonden dat het hele leven stil lag. Op een bepaald moment had ze dringend een huisarts nodig gehad, maar die kon niet komen. Ook andere artsen uit de buurt waren overbelast. Ze had een ambulance gebeld en in de ambulance was ze onderzocht. “En de hele dag door hoorde je ambulances rijden”.

Later lees ik dat er in het dorp waar mevrouw woont in het voorjaar 80 mensen aan/met corona waren overleden. Het aantal mensen dat erg ziek is geweest zal ongetwijfeld nog veel hoger liggen. 

Ze had zelf long-covid gehad, maar dit jaar was ze weer begonnen met haar werk. Dat had ze echter maar twee maanden volgehouden: ze kon de prikkels op het werk (op school) niet meer aan en de diagnose was: een burn-out.

Wat me in haar verhaal vooral opviel was de beklemming. De wereld was stilgezet en niemand wist meer wat er gedaan kon worden. Je kon geen kant meer uit. Als je opeens een dokter nodig had was die dokter er niet, als je naar het ziekenhuis moest kon de ambulance pas uren later komen en daarna kwam je misschien wel helemaal in Noord-Nederland terecht omdat er nergens plek was.

Machteloosheid is één van de moeilijkste thema’s bij het ouder worden. Deze mevrouw ervoer met terugwerkende kracht de machteloosheid van het voorjaar van 2020. Ze was fysiek misschien wel hersteld, maar in emotioneel opzicht nog lang niet.

Naast de lichamelijke long-covid bestaat er dus kennelijk ook een psychische long-covid. Een vorm van covid-PTSS.,

Website World Unity

De start van website World Unity is wat ondoorgrondelijk en dat komt ook bij de introductie wel tot uiting. Het is een vaag verhaal, waarbij uiteindelijk een zekere Kraven maar weer aan het schrijven sloeg, in samenwerking met een verder onbekende Mirrie en Liona. Een deel van de gegevens haal ik van de site hoax wiki. 

De website staat vol met berichten die je ook bij andere sites vindt, maar de accenten liggen soms ook wel anders.

De holle aarde en de planeten

De meest opvallende opvatting vind ik dat de aarde niet plat is, maar hol. De Noordpool en de Zuidpool bestaan niet. In dat holle deel wonen heel andere mensen. Het hangt een beetje van ‘het geloof’ af, maar dat kunnen o.a. Vikingen zijn, nazi’s of juist Joden en bij deze site denkt men aan aliens. We moeten dus maar niet te diep graven, anders komen die aliens naar buiten.

De website citeert regelmatig de pseudodocumentaire Ancient Aliens. Deze theorie gaat er van uit dat alle goden en godinnen van de hele wereld buitenaardse wezens zijn geweest. Alle uitvindingen die in de loop van de tijd zijn gedaan zijn er dankzij diezelfde aliens, want de mensheid is tot niets in staat.

De planeet Niburu, de zogenaamde planeet X (een theorie die in de 19e eeuw ontwikkeld is), is in feite een enorm ruimteschip. Het schip heeft 450.000 jaar geleden aliens op aarde gezet. Het schip zou op 21 december 2012 weer de aarde aandoen, maar dat hebben niet veel mensen gemerkt.

Lichtwerkers en chemtrails

Men gelooft in de theorie van de ‘lichtwerker’ die uit de New Age voortkomt. Een lichtwerker is iemand die de aarde voorbereidt op een nieuw tijdperk d.m.v. het doorgeven van het licht vanuit henzelf”, en dit dankzij de “verworven kennis verkregen in vorige reïncarnaties”. Met die kennis zouden ze anderen kunnen helpen met het “ontwaken”, “activeren” en “opstijgen”.

De auteurs van de site geloven ook in de chemtrails. Sinds decennia zien we in het luchtruim onder bepaalde omstandigheden condenssporen die veroorzaakt worden door condens van vliegtuigen. Maar volgens een aantal bedenkers gaat het om “chemical trails” die een giftige stof verspreiden om de mensheid te vergiftigen. Er bestaat een uiterst geheim chemtrailprogramma dat wordt uitgerold door de Illuminati., de New World Order en de Reptillian aliens.

Rothschild en Obama

Wat minder abstract: de wereld wordt in feite bestuurd door de Joodse familie Rothschild.

En Barack Obama’s geboortecertificaat is vervalst: hij is geen Amerikaan. De theorie gaat bij sommigen nog verder. Zo heeft Marilyn Davenport, een Tea Party-activiste, een e-mail rondgestuurd waarin Obama werd afgebeeld als het kind van twee chimpansees met het bijschrift “nu weet je waarom er geen geboortecertificaat is”.

Dat de verspreiding van dit soort nieuws effect heeft blijkt wel uit het feit dat slechts een minderheid van de Amerikaanse Republikeinen uiteindelijk nog geloofde dat Obama in de USA geboren zou zijn.

Medisch

Medicijnen zijn niet nodig. Ze worden ingezet als mind-control, om mensen afhankelijk te maken.

Voorbeelden: kinderen met ADHD zijn eigenlijk voorbeeldkinderen; ze zijn hoogbegaafd en paranormaal begaafd. Dat mag niet van de gevestigde orde, dus moet het gedrag met medicijnen onderdrukt worden. En via een andere aanvliegroute luidt de theorie : ADHD wordt veroorzaakt door de straling van mobiele telefoons óf door een vitaminetekort.

Medicijnen tegen suikerziekte zijn onnodig. Wie zich aan een goed dieet houdt kan geen diabetes krijgen (gemakshalve vergeet men de verschillende soorten diabetes).

Fluoride in het water, maar ook in tandpasta, is bedoeld om de mensheid te vergiftigen en uit te doen sterven.

Ziehier een site die (uiteraard) ook tegen (alle) vaccinaties is. En zonder enige medische kennis het bericht over neemt dat duizenden kinderen kinderdementie ontwikkelen. De suggestie wordt gewekt dat dat door de covid-19 vaccinatie komt, maar er zijn nauwelijks jonge kinderen gevaccineerd. 

Opeens veel kinderdementie (2)

De website World Unity publiceerde een bericht dat er opeens veel kinderdementie zou zijn en dat zelfs de Main Stream Media dat bericht nu overnemen, want het valt niet meer te ontkennen. 

Men verwijst naar een collegiaal getoetst artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Microbiology and Infectious Diseases.

"Met de titel COVID-19 RNA-gebaseerde vaccins en het risico op prionziekte, suggereert het artikel dat het mRNA-elixer van Pfizer dodelijke ziekten kan veroorzaken, zoals Creutzfeldt-Jakob (vergelijkbaar met Gekke koeien ziekte)." 

De inhoud van het artikel kan ik niet beoordelen, mijn kennis schiet tekort. Maar wat is dat voor tijdschrift? Het wordt beoordeeld als een ‘rooftijdschrift’. Dat wil zeggen dat er overal vandaan artikelen worden ‘geplukt’ die vervolgens hun plek in dit tijdschrift krijgen. Volgens de eindredacteur, emeritus hoogleraar Professor Salih Hoşoğlu, MD uit Istanbul, worden de artikelen eerst aan een peer-reviewer toegezonden, dus is het peer-reviewed (…). Maar welke deskundigheid heeft de mede-beoordelaar? De website World Unity geeft daarom het predikaat ‘Factchecked’ mee. Er is echter geen enkel zicht op de onderbouwing van artikelen mogelijk.

Wie is de auteur van dit artikel? Dat is immunoloog en antivaxxer J. Bart Classen. Het artikel dateert uit 2021. Het gaat om een theoretisch artikel dat niet in de praktijk werd getoetst. Volgens een collega heeft Classen geen bewijs heeft geleverd voor de drie pijlers van zijn argument en zijn zijn beweringen helemaal niet onderbouwd. Eerder liet Classen van zich spreken doordat hij meent bewezen te hebben dat een ander vaccin diabetes veroorzaakt. Later bleek dat hij dit onderzoek alleen op muizen had toegepast en dat er geen enkel bewijs was dat de gevolgen ook voor mensen zouden gelden.

Dan de volgende persoon die als bewijs wordt opgevoerd. Dat is Dr. Stephanie Seneff (74) is een ‘gewaardeerde wetenschapper bij het Massachusetts Institute of Technology. Ze heeft diploma’s in biofysica, elektrotechniek en computerprogrammering’.

Dat is natuurlijk interessante kennis als het gaat om het opsporen van een oorzaak voor kinderdementie. Volgens de omschrijving heeft deze onderzoeker zich de afgelopen tien jaar gericht op het bestuderen van biologische onderwerpen die ze plaatst in ‘low-impact’ tijdschriften (bladen die weinig eisen stellen aan de onderbouwde kwaliteit van artikelen). Dat ze geen vakbladen opzocht is begrijpelijk. Toen iemand haar gegevens narekende was de conclusie: “in het beste geval ongefundeerde theorieën, speculaties of gewoon onjuist”. Een ander schreef dat ze uitmunt in het onjuist citeren van andere onderzoeken.

Dan nu weer terug naar de kinderdementie die zou worden veroorzaakt door de zogenaamde prionziekte. Kenmerken van de prionziekte zouden zijn: dementie, verwardheid, moeilijkheden met spreken, vermoeidheidshallucitaties. verminderde mobiliteit en onomkeerbare schade aan de hersenen. En ja, dat alles zou je ook zien bij kinderen met deze vorm van dementie.

"Big Pharma, die al miljarden winst heeft gemaakt met vaccins, richt zich gemakshalve op medicijnen die worden gebruikt om dementie te behandelen. Ondanks het feit dat ze de afgelopen twee jaar massale rijkdom en macht hebben opgebouwd, kunnen fabrikanten veel meer verdienen aan de eindeloze verkoop van medicijnen. Merck heeft onlangs meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in Ceverance (gesteund door Bill Gates) om recepten voor neurodegeneratieve ziekten te ontwikkelen."

Oftewel: mensen worden gevaccineerd om dement te worden, zodat Big Pharma daarna medicijnen kan leveren om die dementie te behandelen. Uiteraard heeft Bill Gates daar ook mee te maken.

"Vorig jaar gaf opperbevelhebber Joe Biden een ongewone persconferentie. Hij kondigde aan dat binnen het volgende decennium Alzheimerpatiënten “elk eenzaam ziekenhuisbed in Amerika” zullen bezetten. Misschien proberen degenen achter de agenda de samenleving voor te bereiden op een inkomende tsunami van cognitieve achteruitgang."

De context van het verhaal van Joe Biden is dat met de vergrijzing ook de dementie toeneemt. Dat zien we in alle onderzoeken in alle landen. Het is een demografisch verhaal. De vraag is wel hoe we daar vervolgens als samenleving oplossingen voor bedenken.

Maar World Unity ziet er een doelbewuste ingreep in. De cirkel is weer rond. Vaccineren is bedoeld om mensen zieker en vroeger dement te maken. Zelfs kinderen worden nu de dupe. Doel: er worden meer medicijnen verkocht tegen die dementie, dus nóg meer winst. 

Opeens veel kinderdementie? (1)

De website 'World Unity' verspreidt een bericht dat er als gevolg van de covid-vaccinaties honderden kinderen een vorm van kinderdementie hebben ontwikkeld. Het bericht is duizenden malen verspreid op social media als nieuw bewijs hoe gevaarlijk de vaccins zijn. 

Laten we eens beter kijken wat er staat.

Honderden kinderen worden gediagnosticeerd met “kinderdementie” en een zeldzame ziekte die wordt beschreven als de ziekte van Alzheimer vermengd met de ziekte van Parkinson – en artsen zijn verbijsterd.

Er wordt geen oorzaak genoemd, maar gezien de andere berichten op ‘World Unity’ is wel duidelijk wat de auteurs als oorzaak zien. Maar is het beeld dat men noemt zo nieuw? Hetzelfde verhaal deed zich voor na de invoering van de BMR-vaccinatie.

Dit bericht werd verspreid door de Britse arts Andrew Wakefield, die twaalf gevallen had beschreven van kinderen die autistisch gedrag waren gaan vertonen nadat ze de BMR-prik hadden gekregen. Nu was het bewijs geleverd! Het Engelse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet had de resultaten gepubliceerd. Daar waar de wetenschap eerst onzin was werd er nu hoog van opgegeven.

Helaas bleek dat Andrew Wakefield de gegevens had gemanipuleerd. Dat is een andere formulering voor het feit dat hij de boel had belazerd. De kinderen waren helemaal geen autistische verschijnselen gaan vertonen nadat ze de BMR-prik hadden gekregen. Er waren zelfs kinderen die al vóór de prik autistische kenmerken lieten zien en anderen soms pas een half jaar later. Inmiddels waren er tienduizenden boeken verkocht van deze auteur. Wie eenmaal het verhaal geloofde zat voortaan vast in de angst voor de prik. Dat het verhaal dusdanig gemanipuleerd was dat de uitkomsten totaal niet klopten drong niet meer door. Voor de Stichting Vaccinvrij is Andrew Wakefield nog altijd een boegbeeld. dat hij zou hebben gefraudeerd is een mythe. Deze Stichting verspreidt wel meer fakenews dat men niet corrigeert, zoals het verhaal dat in Duitsland in één week tijds vier kinderen waren overleden door het dragen van een mondkapje.

Het vervolg van de website: “In de afgelopen twee jaar zijn we getuige geweest van een onverklaarbare toename van gezondheidsproblemen, waaronder de plotselinge en onverwachte dood van jonge en gezonde mensen. “Toevalligheden” blijven zich manifesteren. In een regionaal ziekenhuis stierven meer dan een dozijn artsen plotseling in slechts twee weken.”

Was dat opeens, bijvoorbeeld twee weken nadat ze collectief gevaccineerd werden? En waarom dan alleen de artsen en niet 163 verpleegkundigen? Opnieuw wordt er geen oorzaak genoemd. Maar de suggestie is: zie je wel, dat komt door de prik! Maar in welk ziekenhuis zijn dan opeens twaalf artsen overleden? De bron is onvindbaar. Waarschijnlijk neemt een volgende site het bericht ook weer over, en dan zijn er opeens twintig artsen in één ziekenhuis overleden. 

“Topsporters in de bloei van hun leven vallen als vliegen. Bekende beroemdheden zijn neergeslagen met zeldzame medische diagnoses. Nooit eerder vertoonde hepatitis en virale uitbraken komen wereldwijd voor.”

Geen enkele bron, geen enkel onderzoek, geen enkele verwijzing naar geverifieerd onderzoek. Hoeveel topsporters kwamen in het verleden in de problemen door hartfalen? Sportartsen schatten dat er per jaar 30 sporters onder de 35 jaar een zogenaamde sportgerelateerde hartstilstand krijgen. Maar nu zou het dus opeens allemaal aan de vaccinatie liggen. Los daarvan: ook mensen die een coronabesmetting hebben opgelopen hebben een grotere kans op (tijdelijk) hartfalen. Maar nee, het ligt allemaal aan de vaccinatie. 

“Nu besteden de reguliere media plotseling aandacht aan een voorheen ongehoorde ziekte: dementie bij kinderen. Volgens sommige onderzoekers houden de media zich bezig met een opzettelijke voorspellende programmeerstrategie die is ontworpen om stijgende neurologische aandoeningen te normaliseren.”

Het beeld van de kinderdementie wordt op de site niet echt nader gespecificeerd. Men doet alsof het een nieuwe ziekte betreft. Mensen die in de gehandicaptenzorg werken kennen maar al te goed de verhalen van kinderen die aanvankelijk een normale ontwikkeling doormaakten en bij wie de ontwikkeling plotseling stil stond. Dat gebeurde doorgaans rond de leeftijd van 1,5 á twee jaar. Bekend zijn het Syndroom van Heller, het Syndroom van Rett en PKU. Dat is ook de leeftijd waarop kinderen een aantal vaccinaties hebben gekregen. Eén plus één is twee: bewijs geleverd. Het ligt allemaal aan de vaccinaties. Dat klopt echter niet. Het zijn genetisch bepaalde afwijkingen, die op de leeftijd na de vaccinatie duidelijk zichtbaar worden.

Een voorbeeld van mijn vroegere werk was een moeder die zeker wist dat haar zoon autistisch was geworden als gevolg van vaccinatie. Bij een later onderzoek bleek hij een chromosoom-afwijking te hebben. Volgens de moeder was ook deze afwijking een gevolg van vaccinatie. Weer later bleek dat vader dezelfde chromosoom-afwijking had en hij had ook kenmerken van autisme. Vader had nooit de BMR-vaccinatie gehad. Toch bleef de moeder bij het standpunt dat haar zoon autistisch was geworden als gevolg van de BMR-vaccinatie. 

Desinformatie

Wat saai! Maar toch nog een keer een aantal signalen dat kan wijzen op de verspreiding van desinformatie
 1. Zelfbenoemde pseudo-experts. Het gaat hierbij niet om mensen die niet een bepaalde studie hebben gevolgd, maar om mensen die zich groter voordoen dan ze zijn. Zo zijn er tal van mensen die zich ‘arts’ noemen, maar hun studie ‘medicijnen’ helemaal niet hebben afgerond en die dus nooit als arts gewerkt hebben. Die overschatting (en daarbij misbruik maken van de status van de arts) is een signaal dat iemand andere bedoelingen heeft.
 2. Een kop of een zin uit een artikel zo draaien dat deze in het eigen voordeel gaat werken. “Arts twijfelt aan oversterfte door corona” wordt “Corona leidt niet tot oversterfte.”
 3. Doelbewust informatie weglaten. De kop in Trouw luidde: ‘Te laat vaccineren leidde tot onnodig veel corona-doden’. Een veelvuldig verspreid artikel had de woorden ‘te laat’ weggehaald en vermeld dat nu zelfs de main stream media erkenden dat er door vaccinatie veel doden vielen.
 4. Uitvergrotingen: ‘Enkele artsen luiden de noodklok’ wordt als bericht ‘Honderden artsen luiden de noodklok’, ‘356 meldingen’ worden ‘tienduizenden meldingen’.
 5. Cherry picking: alleen die informatie vermelden die in het eigen denkraam past en de rest weglaten. Er zijn 200 onderzoeken die A beweren en 20 onderzoeken die B beweren. Uit die laatste groep wordt uitgebreid geciteerd, de eerste groep wordt niet vermeld.
 6. Anekdotische bewijsvoering: “Ik ken niemand in mijn omgeving die zonder helm een fietsongeluk heeft gehad, dus een fietshelm is onzin”.
 7. Een verbaal bommetje laten afgaan: De aandacht vestigen op een irrelevant gegeven, zodat de rest van het verhaal niet meer in de aandacht staat. Bijvoorbeeld: een onhandige verspreking van een opponent inzetten zodat de eigen gebrekkige onderbouwing van jouw verhaal minder aandacht krijgt. Daarover heb ik eerder geschreven in het kader van de Gish-gallop.
 8. Persoonlijke aanvallen die afleiden van de inhoudelijke argumentatie. Daar hoef ik verder niet over uit te weiden. Wie sociale media volgt herkent het meteen. Vooral aanvallen op het uiterlijk zijn daarbij een signaal dat de inhoud niet deugt.
 9. Gebruik maken van videokanalen zonder dat de inhoudelijke onderbouwing beschikbaar is. De spreker houdt een betoog, laat een grafiek zien, maar nergens valt te vinden waar die grafiek vandaan kwam.
 10. Statistische onderbouwing ontbreekt. Dit vloeit voort uit het voorgaande. Er zijn geen onderliggende cijfers en getoetste bronnen beschikbaar.
Schelden vormt vaak een bewijs van een gebrek aan inhoudelijke argumentatie. Schelden vanwege het uiterlijk gaat nog een stapje verder en heeft te maken met het moreel niveau van degene die zich daartoe verlaagt. 

Boekenkast

Soms kom ik in een huis waar geen enkel boek staat. Daar vind ik dan iets van. Een huis zonder boeken ervaar ik zoals een huis zonder planten. Er zit geen leven in.  

Toch wonen er mensen. Dus helemaal onleefbaar is het niet. Het gebrek aan boeken wordt nogal eens gecompenseerd door een overvloed aan andere zaken, zoals goedkope prullaria uit China, verzamelingen van al dan niet gevallen engelen, miniatuur honden en katten, fotootjes van overleden huisdieren,  of wandbordjes met deugdzame teksten. Dit alles samengevat onder de noemer ‘Jordaanrenaissance’. Want wie wel eens bij een authentieke Jordanees op bezoek is geweest weet dat die kleine huizen vaak overvol staan met dit soort spullen.

De boekenkast van Henk 50

Maar dan die boekenkast. Ik weet niet of het brutaal is, maar als ik bij iemand op bezoek ben wil ik altijd graag even de boekenkast besnuffelen. Maar waarom heeft iemand tegenwoordig nog een boekenkast? Je kunt alles toch op internet vinden? Of is het zo dat een boekenkast belangrijk voor het imago. “Zeg mij wat u in de kast hebt staan en ik zal zeggen wie u bent”.

Het meest intrigerend vind ik boekenkasten die zó imposant en uitgebouwd zijn dat de eigenaar een ladder moet beklimmen om de bovenste rijen te raadplegen. Omgekeerd had ik als kind een fascinatie voor de boekenkast van mijn vader. Daar stonden rechtsonder twee boeken met meer dan duizend bladzijden. Het waren Duitstalige theologische woordenboeken.

Boekenkasten vind je niet (meer) alleen in huizen en bibliotheken. Er zijn tal van café’s en restaurants met langs de wand een verzameling boekwerken. Ik heb niet gezien dat iemand ook echt in zo’n boek ging lezen, maar kennelijk draagt zo’n kast bij aan de sfeer van het etablissement.

Penguin Paperbacks, gestyled (foto: Quote)

Tegenwoordig is een hele bedrijfstak gespecialiseerd in het ‘stylen’ van collecties van boeken. Je kunt daar een hele reeks boeken ‘huren’ waarvan de omslag – mits op de juiste volgorde geplaatst – een kleurrijk kunstwerk vormt. Je kunt ook hele reeksen aan Penguin paperbacks in je kast laten zetten, met elke serie in een eigen kleur, maar allemaal de Pinguin op de omslag. Als je alles bij elkaar hebt verzameld is je huis te klein.

Een persoonlijke verzameling aan boeken die geleidelijk verzameld is, is veel authentieker dan zo’n massieve aankoop. Het laat iets zien van de (verandering van) belangstellng van de kant van de bezitter. Hoe die eigenaar zijn boeken geordend heeft: dat is dan nog een ander verhaal.

Maar mocht ik bij een lezer op bezoek komen, hopelijk heb je er begrip voor als ik ook even in de boekenkast ga neuzen…

Adolf Hitler in 1925 (2)

Hitler had vijanden nodig om zich tegen af te zetten. Dat waren in de eerste plaats de Joden. Maar hij had meer vijanden nodig. Want alleen mét vijanden kon hij zijn rol als redder van het volk spelen. 

Een wapenfeit in het jaar 1925 was de verschijning van het boek ‘Mein Kampf’. Het was binnen een jaar uitverkocht. Dat smaakte naar meer, maar de tweede druk werd nauwelijks verkocht. Het was een eenmalige piekverkoop geweest, zoals ook popgroepen op één hit kunnen teren, en het daarna moeten doen met ‘vergane glorie’.

Ondertussen probeerde Hitler toch indruk te maken als een man ‘die het gemaakt had’. Hij kocht een opgevoerde Mercedes ter waarde van 28.000 Mark, één van de duurste auto’s die destijds te koop was. Dat deed hij met geleend geld. Omdat hij zelf niet durfde te rijden had hij een chauffeur in dienst. Zijn uitleg naar buiten toe was dat een man die aan het stuur van een land zit niet zelf een auto behoort te besturen.

Terug naar de vijanden van Hitler. Eén van de thema’s was de enorme inflatie. Maar toen Hitler in de gevangenis zat was die inflatie juist beteugeld. Het ging ook veel beter met de economie. Dus op dat vlak kon Hitler nu weinig tegenkracht laten zien.

Dan de buitenlandse bezetters na de Eerste Wereldoorlog. Maar het leger waar hij het meeste tegen gekant was – de Franse bezetter – had zich net teruggetrokken. Ook van die politieke eis kon hij geen gebruik meer maken.

Hitler was ook sterk gekant tegen de adel. Maar veel adellijke families hadden na de Eerste Wereldoorlog hun bezittingen in moeten leveren. En de belangrijkste financier van Hitler was… een adellijke familie. Zelf had hij nauwelijks enig inkomen: zijn levensstandaard was mogelijk door… de giften van een rijke en adellijke familie in Duitsland.

Dan nog de communisten. Die partij was bij de verkiezingen in 1925 voor een groot deel weggevaagd in het parlement. Daar ging voor Duitsland op dat moment geen dreiging meer vanuit.

Deze ontwikkelingen maakten het voor Hitler ingewikkeld om zich als ‘tegenpartij’ te profileren. Er was geen sprake meer van stijgende prijzen, de welvaart nam toe, de communisten telden in politiek opzicht nauwelijks meer mee en zijn grootste financiële sponsor was de adel, die hij verfoeide.

Ondertussen nam het verzet tegen Hitler binnen de partij toe, vooral ten aanzien van zijn (nu milde) houding ten opzichte van de adel. Toen dit Hitler ter ore kwam belegde hij een bijeenkomst voor het kader van de partij. Dat deed hij opzettelijk op een werkdag, zodat alleen mensen konden komen die full-time in dienst waren van de partij. Zo wist hij alsnog langs – volgens hem democratische weg – de partij achter zich te scharen…

Het jaar 1925 liet een beproefde tactiek van Hitler zien die hij later veel geraffineerder zou verfijnen. Steeds weer wist hij de omgeving naar zijn hand te zetten. In deelstaten waar hij een spreekverbod had gekregen (zoals Pruisen) trad hij alsnog onverwachts op en hield daar dan zijn meest felle toespraken. En als de grond hem – wat het schrijven betreft – te heet onder de voeten werd dook hij onder in de anonimiteit.

Adolf Hitler in 1925

In november 1923 dacht Adolf Hitler de grote leider van Duitsland te worden. Alle macht aan hém en aan zijn partij. Het liep anders. Hij belandde in de gevangenis. 

In december 1924 werd Adolf Hitler onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. Het kwam er op neer dat hij zich moest onthouden van opruiende activiteiten. Hitler zei dat hij dat ook niet van plan was. Hij hield niet van demonstraties, maar hij wilde zijn vrijheid terug.

Inmiddels was de NSDAP straatarm geworden. De knokploegen die terreur hadden gezaaid waren ontbonden, de roep om tribunalen was verstomd, het partijkantoor was gesloten, de krant bestond niet meer en er was zelfs geen typmachine meer.

In februari 1925 pakte Adolf Hitler de politieke draad weer op. Hij vertelde aan iedereen dat hij voortaan de legale en democratische weg zou bewandelen. Op vrijdag 27 februari 1925 hield hij zijn eerste politieke toespraak. Daarvoor had hij een ruimte met 3000 zitplaatsen gehuurd. Op het pamflet stond nadrukkelijk vermeld dat Joden niet werden toegelaten. De titel van de toespraak luidde: Duitslands Toekomst en Onze Beweging.

In zijn toespraak speelde Adolf Hitler een theatraal drama uit. Hij was het die omwille van het volk had geleden. Maar hij was ook de leider die hen naar het beloofde land zou leiden. Ondertussen had hij ervoor gezorgd dat de meest trouwe partijleden plaats hadden genomen tussen de bezoekers die waarschijnlijk meer kritisch waren.

Opmerkelijk was dat Hitler zich in zijn toespraak in eerste instantie niet tot de leden van de partij richtte. Die kwamen later pas aan de beurt. Eerst foeterde hij hen uit dat ze hem niet tot het einde toe trouw waren gebleven. Daarna gaf hij hen de gelegenheid om berouw te tonen. Als ze dat deden lag er een grote toekomst voor hen in het verschiet.

De taak was: het verlossen van Duitsland van de Joden en de bolsjewisten die het land geplunderd en te schande hadden gemaakt. Duitsland moest gezuiverd worden van deze kwade machten, het land moest als herboren op gaan staan en de vijanden van de nationaal-socialistische beweging moesten gewroken worden.

Omdat Adolf Hitler onder voorwaarden was vrijgelaten en hij in zijn toespraak naar het oordeel van de Beierse regering de grenzen van het toelaatbare had overtreden kreeg hij een spreekverbod. Dat duurde tot 1927.

Omdat Hitler niet meer mocht spreken legde hij zich nu toe op het schrijven van stukken voor de Völkische Beobachter, het nieuwe blad van de partij. Als hij verwachtte dat de overheid zijn toon te gevaarlijk achtte schreef hij anoniem. Er was niemand die hem wat zijn schrijven betreft een strobreed in de weg legde. 

Samenleving, Friezen en Brabanders, kerk, politiek, man en vrouw

Als ik op een bankje aan de Vliet bij Voorschoten een boterham verorber komt er een man naast me zitten. Ik vermoed dat hij een jaar of zeventig is. 

De man is in het bezit van een degelijke zwarte Gazelle met metalen handvatten voor de remmen. Die fietsen zijn tegenwoordig antiek. We raken in gesprek, eerst over de fiets en daarna over onszelf en de samenleving als geheel. De man wil mijn naam weten.

“Je achternaam is met een ‘A’ op het eind. Dan ben je een Fries of een Groninger. Ik vertel de man dat ik een Friese vader en een Groningse moeder heb.

“Dat lijkt op elkaar” zegt hij. Het zijn allebei Noorderlingen. Die zijn stug, je komt er moeilijk bij ze in. Maar als je eenmaal binnen bent kom je er ook niet meer uit. Dat is bij de Brabanders en de Limbugers anders. Daar denk je dat je wat aan ze hebt. Je denkt dat je vrienden van elkaar bent. Maar twee weken later zijn ze je alweer helemaal vergeten. Ze drinken veel te veel bier en dat lust ik niet. Dus dan laten ze je vallen als een baksteen.

Maar in welke plaats woon je? Ik vertel dat ik in Delft woon. “Dat lijkt me een prettige plaats. En ook met veel studenten. Dat houdt de boel jong. Een mooie oude stad ook. Geen wonder dat de Oranjes daar allemaal begraven willen worden. Daar lig je goed. Maar wie is de burgemeester van Delft ook alweer?”

Ik zeg dat dat Marja van Bijsterveldt is. “Oh die. Dus daar is ze terecht gekomen. Maar hoeveel inwoners heeft Delft?” Ik zeg dat het er 105.000 zijn, poezen niet meegerekend. Dat laatste begrijpt de man niet. Ik zeg dat dat een grapje was. “Ik dacht al” zegt de man, “poezen zijn geen mensen, poezen zijn dieren. Maar kan dat wel, een vrouw aan het hoofd van een stad met meer dan 100.000 inwoners, dat kan toch nooit goed gaan?” Ik zeg dat ik Marja een prima burgemeester vind die gemakkelijk contact maakt met de inwoners van de stad. De man zegt dat hij dat mist in zijn eigen woonplaats. Hij heeft de burgemeester nog nooit op straat gezien.

De man ontdekt – door een opmerking – dat ik op zondag naar de kerk ga. “Maar hoe zit het met de kerken in Delft?” wil de man weten. “Zijn er nog wel kerken? Het is natuurlijk wel de Randstad. Ik vertel dat je op zondag in Delft naar 20 kerken kunt. “Dat valt dan nog mee” zegt de man, “bij mij komen er bijna geen mensen meer in de kerk, alleen een paar oude mensen. Straks doet de laatste het licht uit. Misschien ben ik dat wel.

Maar naar welke kerk ga je?” Ik vertel naar welke kerk ik ga. “Maar dat is toch ontzettend zwaar” zegt de man, “zo zie je er helemaal niet uit.” Ik vertel dat het een vrolijke kerk is waar ook jonge mensen komen. “Hebben jullie ook een jonge dominee?” wil hij weten. “Nee, we hebben geen dominee. In oktober komt er een nieuwe dominee, maar die is al 60. “Dan kan hij nog 6 jaar en 6 maanden bij jullie preken” berekent de man.

“Maar die is dus niet zwaar. Ik ken alleen zware dominees van jullie kerk.” Nee, die dominee is niet zwaar en hij houdt erg van muziek.” “Dan moet ik toch een keer komen luisteren” zegt de man, “is jullie kerk ver van het station?” Tsja, dat is wel vier kilometer lopen, maar er gaat ook een tram. “Dan neem ik liever de tram” zegt de man.  

En wat vind je van Den Haag?” wil de man weten. “Den Haag is een bijzondere stad” zeg ik diplomatiek. De man reageert: “Ik vind Den Haag wel een beetje stijfjes. De wegen zijn recht. De Laan van Meerdervoort, daar komt geen eind aan, maar er zit ook geen bocht in. Zo zijn de mensen in Den Haag ook. Mijn zus woont in Benoordenhout, daar is het allemaal stijfjes en de mensen zijn eenzaam. Er is geen contact.

Maar dan Ypenburg, wat vind je daar van?” “Ik vind het ook nogal recht” zeg ik. “Daar is het nog erger, zegt de man, want de huizen zijn er ook allemaal recht. Er zit geen enkele bocht in, allemaal vierkant. Ik zou daar niet willen wonen. Waar ik woon is het allemaal nog wat dorpser. En er wonen ook niet zoveel buitenlanders met tulbanden op hun hoofd of vrouwen met een hoofddoek. Dat zijn ook mensen, maar ze zijn anders, en dat vind ik niet zo prettig. En ze koken ook heel anders, dat ruik je op straat. Maar wat vind je dan van onze regering?”

Het onderwerp wordt nu wel steeds zwaarder. Even kijken welke kant het uit gaat. Ik houd het een beetje in het midden, maar zeg wel dat ik niet zo tevreden ben over de regering. “Die Rutte heeft wel zijn langste tijd gehad” zegt de man. “Die is wel over datum. Er mag nu wel eens wat nieuws komen. Maar die Remkes moet ook maar geen premier worden. Dan krijgt de regering weer ruzie met de boeren.” De man kan niet bedenken wie er wel een goede premier zou zijn. Maar misschien is het wat voor Cees Bremmer, “aardige man is dat.”  Toevallig weet ik wie Cees Bremmer is. Hij zit in de gemeenteraad van Voorschoten. Maar gezien zijn leeftijd denk ik niet dat hij nog premier zal worden. Maar je weet maar nooit, Joe Biden is ook 78 jaar.

“Maar dan nog iets. Wat vind je ervan dat er zoveel vrouwen in de politiek zitten?” Voordat ik antwoord kan geven zegt de man dat hij dat maar niks vindt. “Mannen zijn toch anders dan vrouwen. Mannen zijn meer rechttoe, rechtaan, daarvan weet je wat je aan ze hebt. Dat weet je bij Kaag en Ollongren niet. Die zijn met heel andere zaken bezig. Mijn vader was thuis met de politiek bezig, maar mijn moeder bemoeide zich daar niet mee. Daarom was er vroeger ook niet zoveel ruzie in de politiek.”

De man is zelf nooit getrouwd geweest. Hij is blij dat hij daar nooit aan begonnen is. “Af en toe mis ik dat gezelschap wel, maar het geeft ook een hoop rommel in huis. Ik heb één keer verkering gehad met een vrouw, maar ze lustte geen kaas en geen koffie. Dus toen is het weer uit gegaan. Ik weet niet of ze nu nog leeft, Trudy heette ze, en ze rookte ook nog. Dat kost ook handen vol geld. Nu heb ik tenminste kunnen sparen voo mezelf.”

Ik heb weer genoeg gehoord en moet weer verder. De man is verbaasd dat ik mijn fiets op slot heb gezet. Jouw fiets heeft een beschermengel, die zit achterop. Dus dan durft er niemand aan je fiets te komen. Je hoeft hem niet op slot te zetten, ook in Den Haag niet. Maar daar durf ik toch echt niet op te vertrouwen…