Chocomel

Ik kan me niet voorstellen dat de pakken chocomel per ongeluk in deze volgorde geplaatst zijn in het schap van de plaatselijke Jumbo…

Het zal wel een studentengrap zijn. En het zegt ook wel wat van mij dat ik daar dan weer om moet lachen…

Advertenties

Stemmen in Delft

Een politiek buitenbeentje in de gemeentepolitiek is de Studenten Techniek in Politiek in Delft. De STIP behaalde 6 zetels in de gemeenteraad en bleef daarmee (ondanks een winst van twee zetels) de tweede partij in onze woonplaats.

Dat kwam doordat STIP werd ingehaald door Groen Links. Deze partij behaalde 7 zetels (+ 3).  Het was stuivertje wisselen met D’66. Deze partij viel terug van 8 naar 5 zetels. Dat zijn evenveel zetels als één van de twee  plaatselijke lokalo: Onafhankelijk Delft.

VVD, CDA en SP krijgen opnieuw elk drie zetels in de Delftse gemeenteraad en de Christen Unie en Stadsbelangen behaalden twee zetels.

De grootste winst (percentueel gezien) was voor Groen Links, voor STIP en voor de Christen Unie. Het grootste verlies was er voor D’66.

De drie partijen hebben o.a. als speerpunt de fiets en het OV in de stad. De CU zet daarnaast o.a. in op een beter woonbeleid voor ouderen (en STIP uiteraard voor studentenhuisvesting).

De komende jaren nog maar eens kijken hoe de winst zich vertaalt in de praktijk. Want Delft stond jarenlang onder curatele vanwege de enorme schuld in de stadskas. De gemeente was net weer een beetje financieel uit het dal aan het komen. Veel partijen beloven van alles, maar er is nog steeds niet veel financiële ruimte.

Ik vond wel dat de lokale partijen in Delft bij het stembureau bevoordeeld werden. Voor het bureau stond een bordje Stem lokaal.

Geldbeheer

Ik ben er door geraakt. Het hield me het hele weekend bezig. Een goede kennis die financieel blijkt te zijn uitgekleed door zijn zoon. Een ontzettend aardige man die altijd klaar stond voor zijn vader.

Vroeger wisten cliënten in de psychiatrie en binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aardige bedragen te sparen. Er was nauwelijks sprake van een eigen bijdrage. In de psychiatrie ging het meeste eigen geld op aan sigaretten en aan koffie. In de gehandicaptenzorg was men zuiniger.

Helaas was de financiële positie niet altijd goed geregeld. De afgelopen week kwam ik er in een concrete situatie weer achter hoe kwetsbaar dat kan worden. Dat deed mij denken aan een eerder verhaal dat ik in mijn werk tegen was gekomen.

Nelie is haar geld kwijt

Het was mij bekend hoeveel Nelie, een vrouw met psychiatrische problematiek, op haar rekening had staan. Het ging over een bedrag van meer dan ‘een ton’. Dat geld werd door de instelling beheerd en bij toeval had ik een bedrag gezien. Niet alle privacy was goed geregeld. Haar broer vond dat hij de financiën beter kon beheren dan de instelling. Nelie leek in te stemmen. Aldus geschiedde.

Tien jaar later bleek bijna het hele spaargeld van Nelie verdampt te zijn. Er was geen bewindvoerder aangesteld en daardoor was er ook geen toezicht geweest. We wilden voor Nelie wat extra zorg inkopen voor individuele uitjes, maar ze had geen reserve meer…

Joyce moet betalen

Een andere situatie betrof Joyce. Ze wist wat haar inkomsten waren, maar de begeleiding had daar geen zicht op. Alleen haar ouders hadden een beeld bij de inkomsten en uitgaven van Joyce.

Joyce werd steeds meer gespannen en leek ook depressief. In een multidisciplinair overleg werd afgesproken dat Joyce antidepressiva zou krijgen. Haar ouders stemden in.

Door een toevallige samenloop van omstandigheden hoorde een begeleidster dat Joyce geld aan haar vader betaalde. Dat was voor de weekends dat ze thuis was en voor de ritten naar en van huis. Het bedrag dat Joyce moest betalen voor de weekends thuis en voor de autoritten stond in geen verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten. In feite berekenden de ouders de kosten van een hotelovernachting en van een taxirit.

Joyce bleek hier erg mee te zitten, maar ze durfde het niet tegen iemand te zeggen. Ze sloot zich steeds meer in zichzelf op. En omdat er verder niemand was die zicht had op de uitgaven kon deze situatie zich jaren voortslepen.

Toen de situatie eenmaal helder was geworden werd er een goede juridisch onderbouwde afspraak gemaakt. Joyce beheerde een deel van haar eigen geld en al haar uitgaven konden voortaan verantwoord worden. De familie was eerst boos. Ze zagen deze keuze als een motie van wantrouwen. Maar Joyce was opgelucht en klaarde qua stemming zienderogen op. Maar het voelt wel erg ongemakkelijk als je achteraf constateert dat je aan symptoombestrijding hebt gedaan (medicatie voor een loyaliteitsconflict).

Externe controle

Tegenwoordig zijn deze zaken over het algemeen beter geregeld. Maar er komt een nieuwe golf aan. Ouderen bij wie nog niet is vastgesteld in hoeverre ze wilsbekwaam en handelingsbekwaam zijn. Door de toegenomen digitalisering raken ze de weg kwijt in hun boekhouding. En dan is er een altijd behulpzame zoon die het wel even voor zijn vader regelt. Zonder enig toezicht. Er zijn tienduizenden euro’s zoek…

Het lijkt op wantrouwen, maar ik dit soort zaken inmiddels te vaak gezien, gehoord of er over gelezen. Dat is ook om de vele ‘goeden’ te beschermen tegen mogelijke verdachtmakingen. Ook al heb ik het volste vertrouwen in een persoon, ik vind toch dat er altijd extern controle moet zijn op het beheer van het geld van kwetsbare mensen.

Kerk mist vijf ton

Maar het kan ook fout gaan in een groter geheel. Zo mist een kleine kerkelijke gemeente 500.000 euro omdat de penningmeester 13 jaar lang kans heeft gezien om de boeken te vervalsen. Geen interne kascontrolecommissie die er achter kwam. Waarschijnlijk werkt een goed vertrouwen belemmerend op de alertheid. Dus toch iemand van buitenaf inhuren, ook in de kerk!

Geuzenveld

Gisteren had ik werkafspraken in het uiterste westen van Amsterdam. Om daar te komen fietste ik door de wijk Geuzenveld.

De wijk werd gebouwd tussen 1953 en 1959. Tuinstad Geuzenveld bestaat uit zes buurten die allemaal naar het ontwerp van een andere architect zijn gebouwd. De bedoeling was dat de buurten ieder een eigen subwijk zouden vormen, met ieder een christelijke basisschool en een openbare basisschool. Het was een mooi en idealistisch ontwerp, met veel groen en een mooi ruimtelijk perspectief.

Eind vorige eeuw was de wijk sterk aan het verpauperen. De oorspronkelijke bewoners trokken weg. Momenteel heeft nog maar 15% van de bevolking een westerse achtergrond. Dat zie je ook duidelijk als je hier de stadsbus door de wijk neemt.

In Denemarken zijn verder uitgewerkte plannen ontwikkeld die dit soort wijken moeten opheffen omdat de integratie er door belemmerd wordt. De bevolkingsgroepen zouden weer meer gespreid moeten worden.

In Amsterdam probeert men vooral door nieuwbouw de wijken weer aantrekkelijk te maken voor meer mensen uit de samenleving. Amsterdam voert op veel vlakken een sociaal beleid, en volgens mij zie je dat ook terug in de zorg voor deze wijken.

De namen van de straten herken ik nog van vroeger (een halve eeuw geleden woonden we in Amsterdam West. Maar een groot deel van de flats is afgebroken, dat geldt ook voor een deel van de eengezinswoningen. Er is wat minder groen, maar daar staat tegenover dat de fietspaden veiliger aanvoelen. De kleine winkelcentra van vroeger zijn bijna allemaal verdwenen. Of er zitten allerlei andere kleine zaakjes in, zoals belwinkels en exotische eettentjes.

Gilze en Rijen, maan en Breda

Het werd gisteravond nogal laat met een Brabantse zorgbespreking. Vervolgens miste ik de trein op station Gilze-Rijen.

Zijn jullie wel eens in Gilze-Rijen geweest? Dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Het zijn twee dorpen: Gilze en Rijen. Beide dorpen liggen hemelsbreed vier kilometer uit elkaar. Het station is genoemd naar beide dorpen.

Daarnaast ligt hier een grote vliegbasis. Hoewel het al tegen middernacht liep, was het een oorverdovend lawaai van motoren van helikopters. Dat de Rijdende Rechter zich nog niet heeft hoeven uit te spreken over dit nadrukkelijke burengerucht!

Opeens zag ik een groot oranje licht boven de horizon. Het schoof langzaam omhoog. Een paar minuten later bleek dat het de maan was. Door de vertekening lijkt de maan vlak boven de horizon altijd extra groot.

De Sprinter bracht mij naar station Breda. Het station heeft tal van architecturale prijzen gewonnen, maar het blijkt toch minder geschikt te zijn voor wachtende reizigers. De doelgroep is wat vergeten. Maar dat zien we vaker bij prestigieuze bouwprojecten.

Alle winkels en eetgelegenheden waren gesloten. Het enige vertier bestond uit een weerbarstige passagier die in de boeien werd geslagen.

Vanaf het dak van de parkeergarage heb je een mooi zicht op de binnenstad van Breda.

Ondervraging

Vanwege een navigatiefout kom ik in hardhandige aanvaring met een paaltje op het fietspad.

Het zit zo: doordat ik droge ogen heb gaan mijn ogen in de kou en bij tegenwind erg tranen. Dat wist ik niet, ik dacht dat ik gewoon vaak ontroerd was onderweg. Maar de optometrist heeft het mij zo uitgelegd. En zij kan het weten. Maar omdat mijn ogen geen ruitenwissers hebben leiden tranende ogen tot een waziger beeld. Dus miste ik dat paaltje.

De aanvaring vindt plaats voor het ziekenhuis. Ik heb dat wel vaker. Ook in Duitsland ben ik voor een Krankenhuis met mijn fiets hardhandig tegen het asfalt gekwakt. Het plaatselijke personeel had mij zo met een brancard naar binnen kunnen dragen. Maar de ambulance bleek een monopolie te bezitten. De kosten van de rit van twee minuten bedroegen 330 euro.

Ik voel me verder prima. Maar dat heb ik wel vaker. Na het ongeluk in Duitsland dacht ik meteen weer op de fiets te kunnen stappen. Helaas bleek mijn onderbeen toen verbrijzeld te zijn.

Een plaatselijke toeschouwer adviseert mij om me toch maar even bij de Eerste Hulp te melden. Ik zie er namelijk wat verfomfaaid uit. Waarschijnlijk wordt het tijd om met een fietshelm te gaan fietsen.

Eén van de kenmerken van de Eerste Hulp is dat je er vaak lang moet wachten. Gelukkig brandt de kachel en is er koffie. Omdat ik vanwege mijn leeftijd tot een risicogroep schijn te horen krijg ik niettemin meteen enige aandacht. De zuster vraagt aan mij: “Meneer Henk 50, weet u nog wanneer u geboren bent?” 

Dit is een vraag om diep over na te denken. Kijk, ik weet mijn geboortedatum wel. Hoewel, zeker weten doe ik dat niet. Men heeft mij die datum in overdrachtelijke zin doen toekomen en ik neem maar aan dat de datum klopt. Maar om nu te zeggen dat er sprake is van een zeker weten, dat kan ik niet zeggen. Ik heb niet op de kalender gekeken toen ik geboren ben. Bovendien moet je ook maar afwachten of de kalender op de juiste dag hing.

Omdat ik aarzel met mijn antwoord vraagt de zuster of ik ook weet welke dag het vandaag is. Ouderen moeten dagelijks toetsvragen beantwoorden: wat ze hebben gegeten, wie er op bezoek is geweest en wat voor dag het vandaag is. Kijk, dat weet ik dus echt niet. Sinds ik met pensioen ben heb ik zo’n wisselend weekritme dat ik regelmatig de dagen vergeet.

Gelukkig beweert het ziekenhuis dat men een ouderenvriendelijk beleid voert. Men kijkt dus nergens meer van op. Maar om erger te voorkomen geef ik alsnog op beide vragen antwoord. Ik ben op een donderdag in september 1950 geboren om kwart voor negen. En ik vermoed dat het vandaag ook donderdag is. Beide antwoorden worden als goed beoordeeld, maar pas nadat ook mijn zorgpasje even is bekeken.

De koffie was lekker, ik ben weer opgewarmd, ik heb een krant kunnen lezen en de schade aan mijn been valt met een pleister te verhelpen. En dat allemaal gratis.

Mijn fiets staat buiten gewoon op mij te wachten. Het paaltje kom ik niet meer tegen.

Shaming en steniging

Een onverwachtse column van Heleen Mees in de Volkskrant over shaming.  Opeens storten de media zich op jou en kun je eigenlijk niets goeds meer doen.

Econoom Heleen Mees kan uit ervaring spreken. Ze was zelf een aantal jaren geleden onderdeel van een reeks aantijgingen in de media. Of die waar waren of niet doet er nu even niet toe. Het gaat in haar bijdrage om het gevolg van het shamen voor de persoon in kwestie.

Als een persoon die op de één of andere manier in de publieke belangstelling iets fout doet haasten de media zich om een oordeel te vellen. Dat gebeurt bijna altijd zonder voldoende bewijs. Een vermoeden is al voldoende om een groot vuur te ontsteken.

De Britse psychoanalyticus Adam Phillips schrijft dat dit een manier is om via marteling een moraal af te dwingen.

Publieke steniging

Volgens Heleen Mees werken in het westen de sociale media op deze manier mee aan een publieke steniging die te vergelijken valt met de publiekelijke geseling of steniging die met name vrouwen treft in een land als Pakistan. Je kunt ook denken aan heksenverbrandingen zoals die in de late Middeleeuwen in ons land plaatsvonden. Een gerucht was al genoeg om iemand uiteindelijk op de brandstapel te doen eindigen temidden van een joelend publiek.

Mees: “We rekenen elkaar maar al te graag af op een set van ongeschreven regels. Degene die het hardste roept bepaalt wat die regels zijn. En als er onvoldoende bewijs is wordt er geschreven dat de persoon in kwestie op zijn minst de schijn tegen heeft. Op die manier wordt de moraal gebruikt als excuus om anderen te vernederen.” 

Joost Röselaers: "Op deze manier wordt de publieke moraal tot een demonische macht."

Wat er in de praktijk maar al te vaak gebeurt is dat iemand verdacht wordt gemaakt en tegelijk al publiekelijk wordt veroordeeld, zonder dat hij of zij maar enige kans heeft gekregen om het eigen verhaal te vertellen. Dat zie je in kleine verbanden (familie, kerk, werk, de buurt).

Aanklager en rechter

Maar sinds de opkomst van de sociale media is het allemaal nog veel massiever geworden: een kleine aanklacht kan zomaar ontaarden in een tsunami aan ongefundeerde oordelen. Op zo’n moment wordt is de publieke opinie aanklager en rechter tegelijk. Het is dan niet (meer) anders dan in een dictatuur zoals Noord-Korea. Alleen is het in het westen niet de rechter die het oordeel velt, maar de publieke opinie, gevoed door de media.

Maar Heleen Mees gaat nog verder. Ze trekt de lijn door naar de Bijbel. In het Oude Testament was de boodschap ‘oog om oog, tand om tand’. Maar dat is nu juist waar Jezus in het Nieuwe Testament mee afrekent. Zo gaan we niet met elkaar om! We maken geen spiraal van geweld en nog meer geweld. Want daarmee zouden we terecht komen in een eindeloze kringloop van straf en wraak, van zelfbehoud en veroordeling (Gerrit Achterberg). 

Een nieuwe kans

Het Nederlandse recht stoelt volgens Mees niet op vergelding, maar als het even kan op het geven van een nieuwe kans (zie bijvoorbeeld de TBS). Vergelding speelt slechts een ondergeschikte rol. Als het alleen maar om vergelding zou gaan zou onze westerse wereld aan geweld ten onder gaan.

Als we er vanuit gaan dat ieder mens feilbaar is horen daar ook vergeving en mededogen bij. Mensen moeten een eerlijke kans krijgen. Mees zegt het in economentermen: vergeving hoort geen schaars goed te zijn. Ze citeert in dat verband de remonstrantse predikant en ethicus Joost Röselaers:vergeving is een existentieel menselijke of theologische ervaring. God wil ons niet vastpinnen op wat er mis ging in ons leven, maar wil ons een nieuwe kans geven.”

Om het platter – meer horizontaal- te zeggen: een samenleving die alleen maar kan veroordelen en daarmee niet in staat is om te vergeven is een treurige en uiteindelijk ook onleefbare samenleving (Arnon Grünberg).