Tips voor communicatie met ouderen

Onlangs was ik in gezelschap van een aantal jongeren die met elkaar in gesprek waren. Ik kon er werkelijk niets van verstaan. Dus misschien zou ik naar Beter Horen moeten voor een hoorprothese.

Nu heb ik eerlijk gezegd wel problemen met mijn gehoor. Zo liet een logopedist (m/v) mij een geluidsopname horen, maar ik hoorde helemaal geen geluid. Ik dacht dat de opname nog niet gestart was…

Maar waar ik bij deze jongeren problemen mee had was het tempo van de spraak. Het ging allemaal zó snel dat ik nauwelijks kon volgen waar deze jongeren het over hadden. Ze praatten over dezelfde film als die ik had gezien, maar ik kon er geen touw aan vast knopen.

Precies zoals wanneer ik Franstaligen hoor spreken. Heb ik daar zes jaar Frans voor gehad? Om ze niet te kunnen verstaan?

Dit verschijnsel van het niet meer kunnen verstaan heeft twee kanten:

a) jongeren zijn sneller gaan spreken en

b) op mijn leeftijd is de taalverwerkingssnelheid ook aanzienlijk verminderd.

Dit gegeven is erg belangrijk in onze communicatie met ouderen en zéker met mensen die dementeren. In de eerste en tweede fase van het proces van dementering kunnen mensen onze taal nog begrijpen, mits we ons aan een aantal voorwaarden houden.

Tips voor communicatie:

– zorg dat je klaar bent voor het gesprek en geen andere dingen aan je hoofd hebt

– noem de persoon bij de naam en noem zo nodig ook je eigen naam

– maak oogcontact

– zit zo mogelijk op ooghoogte

– let op je lichaamshouding (spiegelen)

– spreek in korte zinnen

– las pauzes in

– articuleer duidelijk

– gebruik geen nieuwe woorden
– las na iedere zin een pauze in

– kies je toonhoogte bewust (laag is vaak beter dan hoog)

– slechts één onderwerp/ vraag/ thema tegelijk

– de persoon de ruimte geven om antwoord te geven (mijn vuistregel: ‘tel tot tien voordat je verder gaat’)
– woorden zoveel mogelijk ondersteunen met beelden/ foto’s
– geen ruis uit de omgeving/geluiden door elkaar

– liefst een gesprek onder vier ogen, zodat andere ruis vermeden wordt

Advertenties

Persoonlijkheid en ouder worden (2)

Eén van de meest bekende persoonlijkheidsstoornissen is de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Narcissen zijn mooie bloemen, maar als je ze in huis haalt kunnen ze al snel gaan stinken. Vandaar dus.
Er bestaan tal van varianten op narcisme, dit blog schetst slechts enkele kenmerken in relatie tot het ouder worden.

Narcisme en reactie op anderen

Narcistische mensen stellen hoge eisen aan anderen. Dat leidt er toe dat anderen de neiging hebben om de persoon te vermijden. Deze op zijn beurt voelt zich gekrenkt en verlaten, waardoor de negatieve interacties nog eens extra gevoed worden.

Als iemand met een narcistische persoonlijkheid tegengesproken wordt is een reactie vaak die van krenking. Kritiek wordt als een persoonlijke aanval ervaren. “Doe het dan zelf maar als je het toch zo goed weet” is een typische reactie van een narcist.

Narcisme en ouder worden

Noud en Van Engelen schrijven dat mensen met narcistische trekken vaak zeer controlerend en bepalend zijn in het contact. Men denkt vaak dat die trekken verbleken bij het ouder worden, maar dat is volgens Noud en Van Engelen een misvatting. Als je ouder wordt ben je misschien minder snel in je reactie, maar je blijft wel narcistisch.

Mevrouw Van Os is er trots op dat ze zoveel heeft bereikt. Ze heeft haar beide dochters in haar eentje opgevoed en een voorbeeldige opvoeding gegeven. Op de school waar ze les gaf had de inspectie nooit iets op haar aan te merken. Ze heeft haar moeder verzorgd en toen dat niet meer kon regelde en organiseerde ze van alles rond de verzorging van haar moeder in het verpleeghuis. 

Mevrouw Van Os

Zoals bij Mevrouw Van Os. Ze was er in haar werk als onderwijzeres trots op dat alles altijd prima op orde was. Volgens collega’s was een probleem dat ze moeilijk tegen kritiek kon. Dat kwam ook tot uiting in een functioneringsgesprek. Woedend werd ze. Ze kan prima tegen kritiek, als het maar terecht is.

Mevrouw Van Os kon behoorlijk op haar strepen staan. Dat doet ze ook nu nog, nu de thuiszorg over de vloer komt. Ze is aan haar vierde thuiszorgmedewerker toe: niemand doet het goed. De één heeft geen correct taalgebruik, de ander is niet schoon genoeg, de derde komt niet op tijd. “Tegenwoordig weten mensen niet meer wat echt werken is.”

De beide dochters van Mevrouw Van Os wonen twee uur rijden van hun moeder vandaan. Ze bezoeken haar maar af en toe. Daar begrijpt ze helemaal niets van: zij gaf haar dochters toch het beste mee? Ze hebben allebei kunnen studeren en zijn afgestudeerd zonder studieschuld.

Ook de vroegere collega’s komen slechts sporadisch op bezoek. Terwijl Mevrouw van Os zich maximaal heeft ingezet voor de teamgeest op school. Ze voelt zich miskend en onbegrepen. 

Persoonlijkheid en ouder worden (1)

Vaak wordt gedacht dat een persoonlijkheidsstoornis 'uitdooft' als mensen ouder worden. Immers, zo denken we, het verstand komt met de jaren. Of: de scherpe kantjes gaan er wel vanaf als je meer van de wereld ervaren hebt. Maar is dat wel zo?

1. Uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis

Eén van de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis is dat iemand niet goed in staat is om naar zichzelf te kijken. Daardoor verstarren het denken en het handelen. Zo iemand zit vast in een bepaald reactiepatroon, bijvoorbeeld: altijd boos worden als iemand anders een aanwijzing geeft.

Volgens Noud Engelen en Bas van Alphen (2016) kan er sprake zijn van een uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis als er op latere leeftijd een verdere narijping van de persoon plaats heeft gevonden. Op de één of andere manier heeft die persoon geleerd om beter naar zichzelf te kijken. Dat is op zichzelf logisch, soms leren mensen in de loop van hun leven om meer genuanceerd naar zichzelf en naar anderen te kijken.

Een andere factor is dat iemand beter in staat om met stress om te gaan (betere ‘coping’). Het gevolg is dan: betere impulscontrole, minder stemmingswisselingen en/of woede-uitbarstingen.

2. Laat ontstane persoonlijkheidsstoornis

Het kan ook zo zijn dat iemand redelijk heeft gefunctioneerd, en dat dat functioneren onderliggende problematiek heeft gecamoufleerd. Bijvoorbeeld: iemand was weliswaar kwetsbaar, maar dankzij de structuur van het werk en een aangepaste thuissituatie kon hij zich redelijk handhaven. Pas als er sprake was van veel stress bleek dat de persoon op dat moment niet meer goed kon functioneren. Maar als de stress niet lang aanhield kwam het functioneren van deze persoon vanzelf weer redelijk op de rails.

Martin van Dijk (55 jaar) heeft binnen de structuur van zijn werk goed kunnen functioneren. Dat veranderde toen de organisatie fuseerde. Martin raakte het overzicht kwijt. Als hij de controle kwijtraakte leidde dat tot woede-uitbarstingen. Zijn vrouw vertelde dat het ook thuis niet meer te harden was. De vraag is: is alleen de reorganisatie op het werk de reden dat het niet meer goed gaat met Martin, of is er ook sprake van leeftijdsspecifieke problematiek: de rek wordt minder en daardoor loopt Martin al sneller op zijn tenen. 

Knik

Bij mensen dankzij een bepaalde structuur, zichzelf in de omgeving konden handhaven, zie je vaak een knik in de ontwikkeling als er zich op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) ingrijpende veranderingen in de levensomstandigheden voordoen. Zoals: werkloosheid, een echtscheiding, pensionering, verlies van gezondheid, een kleiner wordend netwerk of verlies van autonomie.

Wat onderhuids aanwezig was, maar door gunstige levensomstandigheden niet zichtbaar was, wordt dan alsnog een probleem. Dat verklaart ook waarom het leven van sommige oudere echtparen ‘getekend’ wordt door een voortdurende strijd. Het evenwicht (bijvoorbeeld de vrouw in en rond het huis met haar eigen netwerk, de man buitenshuis met zijn eigen netwerk) is verstoord geraakt. En het lukt dan niet meer om een nieuw evenwicht te vinden (Noud Engelen en Bas van Alphen geven in hun boek voorbeelden van relatietherapie voor ouderen).

3. Atypische persoonlijkheidsverandering

De persoonlijkheid kan ook veranderen als gevolg van somatische aandoeningen. Bij aandoeningen in de frontale hersendelen kan iemand bijvoorbeeld sterk ontremd raken. Bij deze vorm van aandoening is het vaak moeilijk om een ‘link’ te leggen naar het verleden. De dementering, een hersentumor of een herseninfarct maken dat het hele bouwwerk van de hersenen (zowel gedrag, als emoties) door elkaar geschud wordt.

Inkrimpend netwerk

Engelen en Van Alphen schrijven dat bij 8% van de thuiswonende ouderen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is deze stoornis al op jongere leeftijd zichtbaar door allerlei conflicten. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben op oudere leeftijd vaak te maken met een sterk inkrimpend netwerk.

 

Omdenken voor ouderen

Vandaag zit ik weer helemaal in de wondere wereld van de ouderenzorg. Vanmorgen cursus geven over cognitieve stoornissen bij ouderen, daarna bij sollicitatiegesprekken zitten en 's middags supervisie voor tandartsen die in opleiding zijn als Tandarts Geriatrie.

Omdat ik zelf ook al tot de doelgroep behoor maar weer even dit wandtegeltje in de herhaling als voorbeeld van een manier van geriatrisch omdenken.

 

Mijn haardos valt gedurig uit

Voorts mis ik nu twee kiezen

Zo krijgt men na verloop van tijd

Steeds minder te verliezen

De klagende patiënt (3)

Hoe zou het team op mevrouw Veenstra kunnen reageren?

Stap 1: wat is een passende vraag in één zin?

Niet dat mevrouw Veenstra haar mond houdt. Maar wat dan wel. Een teamlid formuleerde het zo: “Ik begrijp mevrouw Veenstra niet. Help mij te begrijpen waarom mevrouw Veenstra zo doet.”

Mijn stelling is dat we mensen beter kunnen begrijpen als we iets van hun levensverhaal weten. Dat geldt zeker ook voor de ouderenzorg. Maar verandert mevrouw Veenstra daarmee ook? Of moeten we niet willen dat ze zich anders opstelt? Daarover verschillen de meningen. Een andere vraag kan zijn: “Hoe kan ik mevrouw Veenstra helpen om minder klagend te zijn?”

Stap 2: welke transactionele ik-positie neemt het team in?

Van de manager is het duidelijk. Ze zit in de positie die ze mevrouw Veenstra verwijt. Ze is ook een kritische ouder. De manager kan zeggen dat ze hiertoe gedwongen wordt door het gedrag van mevrouw Veenstra, maar dat is dan geen volwassen positie.

Bij navraag blijkt een deel van de teamleden ook in deze positie te zitten. Ze hebben de neiging om te oordelen en ook om mevrouw Veenstra te kleineren. Ze roept veel irritatie en ongeduld bij hen op.

Een ander deel gedraagt zich als een aangepast kind: deze teamleden laten het gelaten over zich heen komen, maar zijn ondertussen onderhuids boos of gefrustreerd. Ze slaken een zucht van verlichting als ze hun zorgtaken rond mevrouw Veenstra achter zich hebben gelaten.

Twee teamleden slagen er in om toch een bepaalde volwassen positie in te nemen. Ze proberen een stijl van omgang te vinden waarbij ze hun taken kunnen uitvoeren, bevragen mevrouw Veenstra en kunnen ik-boodschappen geven.

Stap 3: Hoe kwam je in jouw positie terecht?

Tsja, mevrouw Veenstra dwong mij hiertoe. Zij maakte mij boos… Nee, het gaat nu om de vraag hoe het komt dat jij zo reageert op mevrouw Veenstra.

Mogelijk vormt de dramadriehoek dan een goed model:

A) je wilde helpen, daarom koos je voor de zorg (de Redder).

Mevrouw Veenstra vond dat je alles alleen maar verkeerd deed.

B) Haar positie van aanklager maakte dat jij je afgewezen voelde. “Hoe hard ik ook mijn best doe, het is nooit goed.”

Daarmee maak je jezelf tot slachtoffer.

C) Maar vanuit die slachtoffer-positie kom je weer in de rol van Aanklager terecht. Dat is (vaak) de rol van de kritische ouder.

Stap 4: hoe werken de verschillende rollen die je inneemt uit op het gedrag van mevrouw Veenstra? Die stappen heb ik gisteren al beschreven.

Aangepast Kind 1: Een verzorgende die vooral haar mond had gehouden en niet was ingegaan op de klachten van mevrouw Veenstra (‘aangepast kind’)  vertelde dat mevrouw Veenstra steeds bozer was geworden. “Zie je wel, niemand luistert hier naar mij!”

Aangepast Kind 2: Een verzorgende die mevrouw Veenstra op haar wenken bediende (ook de rol van ‘aangepast kind’: ik ben het er niet mee eens, maar ik doe maar wat u vraagt, omdat ik dan minder last van u krijg) zei dat ook dat niets had geholpen, het was toch nooit goed.

Kritische Ouder: Een begeleidster die tegen mevrouw Veenstra had gezegd dat ze dat gemopper flink zat was vertelde dat mevrouw Veenstra in woede was ontstoken en nooit meer door haar geholpen wilde worden. Dat was de concrete reden voor de officiële aanklacht geweest.

Volwassen egopositie: De mensen die (het meeste) vanuit de volwassen positie hadden gereageerd waren het minst ontevreden over hoe het in hun werk ging rond mevrouw Veenstra. Toch bleef mevrouw Veenstra ook bij hen met een reeks klachten komen.

Bas-regel

De vraag is waarom ze dan toch het minst ontevreden waren. Waarschijnlijk heeft dat met hun eigen identiteit te maken. Ze waren minder gevoelig voor de waardering door mevrouw Veenstra. Ze gingen gewoon door, ook al kon er geen dankjewel vanaf. Dat is wat ik de Bas-regel noem. Het gaat er niet om wat het resultaat is van je werk. Het draait allemaal om de vraag of je gedaan hebt wat je moest doen.

Stap 5 en 6: 

Daarop was de vraag: welke reactie past het beste bij ons? Wanneer zou je het meest tevreden zijn. Een begeleidster merkte op dat ze pas tevreden zou zijn als ze een keer mevrouw Veenstra de huid vol zou kunnen schelden. “Maar ja, dat mag hier niet.” Daar werd nog even over doorgepraat. Wat zouden de consequenties zijn? Zou je achteraf tevreden zijn met hoe je gehandeld zou hebben?

Blijft de vraag: wie is mevrouw Veenstra nu eigenlijk. Wat maakt dat ze zo veeleisend is? Kunnen we iets achterhalen uit haar levensverhaal?

De klagende patiënt (2)

Mevrouw Veenstra werd door verzorgenden, management en arts van het verpleeghuis als een lastige patiënt ervaren. De psycholoog probeerde de situatie vlot te trekken. Wat waren de alternatieven?

Psychiater Gerben Hellinga heeft een stappenplan bedacht om effectief met zo’n situatie om te gaan.

Stap 1: Formuleer in één zin het probleem. Hellinga vindt dit noodzakelijk om daarmee zoveel mogelijk de bijzaken en de emotionele bijkleuring weg te filteren. Het was inmiddels duidelijk dat de leidinggevende van de woning zó van slag was door het gedrag van mevrouw Veenstra dat ze dit bijna niet meer voor elkaar kreeg.

Stap 2: Formuleer eerlijk voor jezelf welke transactionele ik-positie je inneemt. Ben je een kritische ouder? Ben je een aanklager? Voel je jezelf slachtoffer? Ben je een aangepast kind dat zich woedend en machteloos voelt?

Stap 3: Probeer te analyseren hoe het komt dat je in deze positie terecht kwam. Wilde je mevrouw Veenstra helpen en wees ze die hulp af, waardoor je in de verdediging schoot? Zond je een dubbele boodschap uit? Zoals: “ik wil u wel helpen, de cliënt staat op onze instelling immers centraal, maar dan moet u wel tevreden zijn over de zorg die wij bieden “….

Of heeft er een zogenaamde kruistransactie plaatsgevonden: ik spreek mevrouw Veenstra als volwassene aan, zij reageert vanuit een kritische ouderpositie, ik raak daardoor van slag en raak mijn volwassen positie kwijt en reageer als een verongelijkt klein kind. En zo zijn er vanuit de Transactionele Analyse tal van varianten te bedenken.

Stap 4: Overweeg de vijf posities vanuit de Transactionele Analyse.

Als ik als Kritische Ouder reageer op mevrouw Veenstra, wat zeg ik dan? Bijvoorbeeld: “U moet nu eens stoppen met klagen, ziet u niet hoe we ons de benen uit het lijf rennen?”

Als ik als Zorgende Ouder reageer op mevrouw Veenstra, wat is mijn boodschap dan? “Het valt allemaal niet mee voor u, ik ga u zo snel mogelijk helpen.”

Als ik als Aangepast Kind reageer, wat zeg ik dan tegen mevrouw Veenstra? “Sorry, u hebt helemaal gelijk, die koffie is hier niet te drinken, ik ga gauw nieuwe zetten.”

Als ik als Vrij Kind reageer trek ik me niets aan van protocollen of van oordelen. Ik reageer zoals ik me op dat moment voel. “Tsja mevrouw Veenstra, we hebben allemaal wel eens onze dag niet en als de hemel naar beneden komt hebt u ook een blauw hoedje op, dat staat u vast goed, tralalallala! Ik zal even voor u kijken of de zon vandaag nog gaat schijnen.”

In de Volwassen positie kan ik een afweging maken, plannen maken, ik kijk naar wat mevrouw Veenstra wil en naar wat ik kan en wil. Ik kan ook naar mezelf kijken: wat gebeurt er met mij in relatie tot mevrouw Veenstra. ”Wat is er met me aan de hand, wat gebeurt er, wat voel ik, denk ik,
wat heb ik nodig, wat wil en kan ik nu doen”.

Stap 5: Kijk welke posities je hebt ingenomen en wat het effect was op het gedrag van mevrouw Veenstra en hoe jij op dat moment weer op haar reageerde.

Stap 6: Voor welke reactie zou je vervolgens willen kiezen? Wat past bij jou (is ‘ego-syntoon’)? De Volwassen positie is in relaties van effectiever, maar het kan zo zijn dat je toch blijft kiezen voor de kritische ouderpositie of voor die van het aangepaste kind. Dan moet je weten waarom je dat doet. En in een  zorgrelatie zul je dan ook een antwoord moeten geven of je daarmee binnen de kaders van goed hulpverlenerschap werkt.

Gerben Hellinga: Lastige Lieden, Boom, Meppel, 2009, 5e druk.

Ondervraging

Vanwege een navigatiefout kom ik in hardhandige aanvaring met een paaltje op het fietspad.

Het zit zo: doordat ik droge ogen heb gaan mijn ogen in de kou en bij tegenwind erg tranen. Dat wist ik niet, ik dacht dat ik gewoon vaak ontroerd was onderweg. Maar de optometrist heeft het mij zo uitgelegd. En zij kan het weten. Maar omdat mijn ogen geen ruitenwissers hebben leiden tranende ogen tot een waziger beeld. Dus miste ik dat paaltje.

De aanvaring vindt plaats voor het ziekenhuis. Ik heb dat wel vaker. Ook in Duitsland ben ik voor een Krankenhuis met mijn fiets hardhandig tegen het asfalt gekwakt. Het plaatselijke personeel had mij zo met een brancard naar binnen kunnen dragen. Maar de ambulance bleek een monopolie te bezitten. De kosten van de rit van twee minuten bedroegen 330 euro.

Ik voel me verder prima. Maar dat heb ik wel vaker. Na het ongeluk in Duitsland dacht ik meteen weer op de fiets te kunnen stappen. Helaas bleek mijn onderbeen toen verbrijzeld te zijn.

Een plaatselijke toeschouwer adviseert mij om me toch maar even bij de Eerste Hulp te melden. Ik zie er namelijk wat verfomfaaid uit. Waarschijnlijk wordt het tijd om met een fietshelm te gaan fietsen.

Eén van de kenmerken van de Eerste Hulp is dat je er vaak lang moet wachten. Gelukkig brandt de kachel en is er koffie. Omdat ik vanwege mijn leeftijd tot een risicogroep schijn te horen krijg ik niettemin meteen enige aandacht. De zuster vraagt aan mij: “Meneer Henk 50, weet u nog wanneer u geboren bent?” 

Dit is een vraag om diep over na te denken. Kijk, ik weet mijn geboortedatum wel. Hoewel, zeker weten doe ik dat niet. Men heeft mij die datum in overdrachtelijke zin doen toekomen en ik neem maar aan dat de datum klopt. Maar om nu te zeggen dat er sprake is van een zeker weten, dat kan ik niet zeggen. Ik heb niet op de kalender gekeken toen ik geboren ben. Bovendien moet je ook maar afwachten of de kalender op de juiste dag hing.

Omdat ik aarzel met mijn antwoord vraagt de zuster of ik ook weet welke dag het vandaag is. Ouderen moeten dagelijks toetsvragen beantwoorden: wat ze hebben gegeten, wie er op bezoek is geweest en wat voor dag het vandaag is. Kijk, dat weet ik dus echt niet. Sinds ik met pensioen ben heb ik zo’n wisselend weekritme dat ik regelmatig de dagen vergeet.

Gelukkig beweert het ziekenhuis dat men een ouderenvriendelijk beleid voert. Men kijkt dus nergens meer van op. Maar om erger te voorkomen geef ik alsnog op beide vragen antwoord. Ik ben op een donderdag in september 1950 geboren om kwart voor negen. En ik vermoed dat het vandaag ook donderdag is. Beide antwoorden worden als goed beoordeeld, maar pas nadat ook mijn zorgpasje even is bekeken.

De koffie was lekker, ik ben weer opgewarmd, ik heb een krant kunnen lezen en de schade aan mijn been valt met een pleister te verhelpen. En dat allemaal gratis.

Mijn fiets staat buiten gewoon op mij te wachten. Het paaltje kom ik niet meer tegen.