Geleidelijk meer bewolking (3)

Een roemrucht omroepbericht was toen de conducteur meldde "Deze trein gaat over Leiden." Als je het leest is het duidelijk. Maar als je het hoort denk je aan een terminale trein. Ook wij fietsen over Leiden.

Leiden behoort tot een rijtje oude Hollandse steden met nog altijd een mooi historisch centrum. Bij mij wedijveren Alkmaar, Haarlem, Leiden, Delft en Dordrecht om de strijd welke middelgrote stad het mooiste historische centrum heeft.

Maar eerst moeten we ons een fietspad door een schil van autowegen en bedrijventerreinen banen. Het is niet zo erg als in België, maar ook in Nederland doen veel commerciële bedrijventerreinen zeer aan de ogen.

De mooiste manier om de Sleutelstad binnen te fietsen is als je langs het water fietst: langs de Vliet of langs de Oude Rijn.  Dan kom je vanzelf uit in door grachten doorsneden oude binnenstad. We fietsen er rustig wat rond. In een verder verleden fietsten we vaak snel van het station naar Leiderdorp vv omdat daar familie woont. Vanmorgen slaan we de familie over: daar komen we morgen weer vanwege een familiedag.

De terrasjes zijn al redelijk gevuld op deze eerste lentedag (qua temperatuur). Op een kade zie ik een prachtige vier tot vijfpersoons-fiets staan. Drie kinderen kunnen voorop meetrappen, Pa of Ma op het hoge zadel en achterop kan ook nog een kinderzitje. Alleen lijkt met me wel lastig manoeuvreren langs stoepranden en bij kruisingen. Als je voor een verkeerslicht staat te wachten blokkeer je door de lengte meteen het verkeer uit de kruisende fietspaden.

Een mooi kerkgebouw is de Hooglandse Kerk. Anders dan de qua bouw in veel opzichten gelijkende Grote Kerk van Alkmaar heeft dit gebouw nog een kerkelijke functie: iedere zondag worden er kerkdiensten gehouden. Voordat de oranjegezinden de macht overnamen was de kerk een Rooms-Katholieke Kathedraal. Maar het gebouw heeft ook dienst gedaan als graanopslag.

Leiden heeft de Spanjaarden moedig doorstaan en kreeg vervolgens de eerste Universiteit van Nederland.

Wij fietsen naar het station. Daar neemt Tineke de trein terug naar Delft, want daar heeft ze vanmiddag een afspraak. Ik heb de hele dag vrij en fiets verder mijn neus achterna.
Advertenties

Persoonlijkheid en ouder worden (1)

Vaak wordt gedacht dat een persoonlijkheidsstoornis 'uitdooft' als mensen ouder worden. Immers, zo denken we, het verstand komt met de jaren. Of: de scherpe kantjes gaan er wel vanaf als je meer van de wereld ervaren hebt. Maar is dat wel zo?

1. Uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis

Eén van de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis is dat iemand niet goed in staat is om naar zichzelf te kijken. Daardoor verstarren het denken en het handelen. Zo iemand zit vast in een bepaald reactiepatroon, bijvoorbeeld: altijd boos worden als iemand anders een aanwijzing geeft.

Volgens Noud Engelen en Bas van Alphen (2016) kan er sprake zijn van een uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis als er op latere leeftijd een verdere narijping van de persoon plaats heeft gevonden. Op de één of andere manier heeft die persoon geleerd om beter naar zichzelf te kijken. Dat is op zichzelf logisch, soms leren mensen in de loop van hun leven om meer genuanceerd naar zichzelf en naar anderen te kijken.

Een andere factor is dat iemand beter in staat om met stress om te gaan (betere ‘coping’). Het gevolg is dan: betere impulscontrole, minder stemmingswisselingen en/of woede-uitbarstingen.

2. Laat ontstane persoonlijkheidsstoornis

Het kan ook zo zijn dat iemand redelijk heeft gefunctioneerd, en dat dat functioneren onderliggende problematiek heeft gecamoufleerd. Bijvoorbeeld: iemand was weliswaar kwetsbaar, maar dankzij de structuur van het werk en een aangepaste thuissituatie kon hij zich redelijk handhaven. Pas als er sprake was van veel stress bleek dat de persoon op dat moment niet meer goed kon functioneren. Maar als de stress niet lang aanhield kwam het functioneren van deze persoon vanzelf weer redelijk op de rails.

Martin van Dijk (55 jaar) heeft binnen de structuur van zijn werk goed kunnen functioneren. Dat veranderde toen de organisatie fuseerde. Martin raakte het overzicht kwijt. Als hij de controle kwijtraakte leidde dat tot woede-uitbarstingen. Zijn vrouw vertelde dat het ook thuis niet meer te harden was. De vraag is: is alleen de reorganisatie op het werk de reden dat het niet meer goed gaat met Martin, of is er ook sprake van leeftijdsspecifieke problematiek: de rek wordt minder en daardoor loopt Martin al sneller op zijn tenen. 

Knik

Bij mensen dankzij een bepaalde structuur, zichzelf in de omgeving konden handhaven, zie je vaak een knik in de ontwikkeling als er zich op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) ingrijpende veranderingen in de levensomstandigheden voordoen. Zoals: werkloosheid, een echtscheiding, pensionering, verlies van gezondheid, een kleiner wordend netwerk of verlies van autonomie.

Wat onderhuids aanwezig was, maar door gunstige levensomstandigheden niet zichtbaar was, wordt dan alsnog een probleem. Dat verklaart ook waarom het leven van sommige oudere echtparen ‘getekend’ wordt door een voortdurende strijd. Het evenwicht (bijvoorbeeld de vrouw in en rond het huis met haar eigen netwerk, de man buitenshuis met zijn eigen netwerk) is verstoord geraakt. En het lukt dan niet meer om een nieuw evenwicht te vinden (Noud Engelen en Bas van Alphen geven in hun boek voorbeelden van relatietherapie voor ouderen).

3. Atypische persoonlijkheidsverandering

De persoonlijkheid kan ook veranderen als gevolg van somatische aandoeningen. Bij aandoeningen in de frontale hersendelen kan iemand bijvoorbeeld sterk ontremd raken. Bij deze vorm van aandoening is het vaak moeilijk om een ‘link’ te leggen naar het verleden. De dementering, een hersentumor of een herseninfarct maken dat het hele bouwwerk van de hersenen (zowel gedrag, als emoties) door elkaar geschud wordt.

Inkrimpend netwerk

Engelen en Van Alphen schrijven dat bij 8% van de thuiswonende ouderen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is deze stoornis al op jongere leeftijd zichtbaar door allerlei conflicten. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben op oudere leeftijd vaak te maken met een sterk inkrimpend netwerk.

 

Omdenken voor ouderen

Vandaag zit ik weer helemaal in de wondere wereld van de ouderenzorg. Vanmorgen cursus geven over cognitieve stoornissen bij ouderen, daarna bij sollicitatiegesprekken zitten en 's middags supervisie voor tandartsen die in opleiding zijn als Tandarts Geriatrie.

Omdat ik zelf ook al tot de doelgroep behoor maar weer even dit wandtegeltje in de herhaling als voorbeeld van een manier van geriatrisch omdenken.

 

Mijn haardos valt gedurig uit

Voorts mis ik nu twee kiezen

Zo krijgt men na verloop van tijd

Steeds minder te verliezen

Hunkerende Hedda en Gerard Geldingsdrang

In zijn onlangs verschenen boek 'Vasthoudend loslaten' citeert Chiel Egberts onderzoeksjournaliste Paula Lampe. De ondertitel van haar boek 'Het Moeder Theresasyndroom' luidt: 'Het persoonlijke motief in de hulpverlening'. 

Achter het verlenen van zorg liggen allerlei motieven. Je helpt anderen omdat… je het goede wilt doen, omdat je geld wilt verdienen, omdat het status geeft, omdat je ziet dat de ander dat nodig heeft, omdat je jezelf dan beter voelt, enzovoorts.

Het spraakmakende boek van Paula Lampe ging destijds over pathologische vormen van zorg. In de vakliteratuur wordt geschreven over compulsive helpers: zorg (ver)wordt tot dwang.

Wie is Hunkerende Hedda?

Hedda is de hulpverlener die het helpen vooral zelf nodig voor de eigenwaarde. Ze voelt zich goed als ze kan helpen. Maar als die hulp niet nodig is voelt ze zich persoonlijk afgewezen. Ze mag er zijn bij de gratie van het hulpverlenen. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak vrouwen.

Wie is Gerard Geldingsdrang?

Gerard is de hulpverlener die het helpen benut als een manier om anderen te overheersen. Als die ander dat niet toelaat of als hij de indruk heeft dat een ander hem bij dat streven in de weg zit volgt er agressie. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak mannen.

Wie is het middelpunt?

Wat bij Hedda en Gerard opvalt is dat het eigenlijk niet gaat om de zorg voor een ander persoon. Het lijkt op goed hulpverlenerschap met maximale inzet, maar Hedda en Gerard zijn zelf het middelpunt van hun eigen universum.

Werken in de Driehoek

Ook dit vierde boek van Chiel Egberts gaat over het werken in de Driehoek. Hoe werk je als familie, als cliënt en als beroepskracht op een dusdanige manier samen dat alle zijden van de driehoek tot hun recht komen?

Voor professionele krachten is het ingewikkeld met met Hunkerende Hedda en met Gerard Geldingsdrang samen te werken. Hunkerende Hedda is de Redder, die zomaar de Aanklager kwan worden. Gerard Geldingsdrang is de directeur die orders uit deelt.

Beiden willen bepalen hoe de zorg er uit moet zien en drukken daarbij de andere zijden van de driehoek weg. Dat is niet alleen het geval rond de zorgverlening rond de cliënt, maar de patronen zijn ook vaak te zien in de omgeving: het gehele gezinssysteem rond de cliënt.

Bemiddeling door derden is vaak moeilijk, omdat dat als controleverlies wordt ervaren. Hedda en Gerard willen de controle houden en iemand van buiten wordt als bedreiging ervaren.

Chiel Egberts: Vasthoudend loslaten, Drienamiek, 2017, blz 159.

Geleidelijk meer bewolking (2)

We fietsen door de Dorpsstraat van Zoetermeer. De woonhuizen zijn bijna allemaal winkelpanden geworden. Het is nog vroeg, maar we trakteren onszelf met koffie en gebak.

Handige dames, hier in het plaatselijke etablissement. Buiten staat dat koffie met gebak 3 euro 95 kost. Binnen blijkt dat we (samen) 11,40 euro moeten betalen. De prijs blijkt te stijgen als je binnen stapt. Ja, het stond fout op het bord. Bovendien is cappuccino geen koffie. Dus daar geldt de aanbieding niet voor. Ik denk dan ‘laat maar’, maar Tineke komt in actie. Uiteindelijk krijgt ze 80 cent terug. Goed voor de plaatselijke bedelaar.

Een lang recht fietspad langs het water voert ons naar de Zoetermeerse Plas. Daar zijn we weer in het open land (lees: water). De weg loopt met een ruimte bocht in de richting van de Noord-Aa, alweer een kunstmatig aangelegd bos. Bij boerderij ’t Geertje wordt handig ingespeeld op de behoefte van de Randstedelijke bevolking om toch iets met de natuur de doen. Brood komt niet uit een plastic zak en melk komt niet uit een pak melk.

We fietsen door de Drooggemaakte Geer-en Kleine Blankaardpolder. De polder werd pas in 1886 helemaal drooggelegd. Tegenwoordig wordt er massaal land opgekocht om daar natuurgebied van te maken (lees: weidegebied wordt bosgebied of een golfterrein en dan is het opeens natuur). Hier hebben enkele boeren zelf geregeld dat het hele boerenbedrijf zeer natuurvriendelijk werd opgezet. Er is veel plek voor weidevogels en die vind je hier dan ook met honderden.

Als er een Kleine Blankaardpolder is is er ook een Grote Blankaardpolder. Die ligt verderop. In deze polder ligt Zoeterwoude Dorp. En er blijken zilverreigers te wonen.

Zoeterwoude-Dorp strekt zich in de lengte uit over een afstand van ongeveer drie kilometer tot bijna de gemeentegrens van Leiden. In het oude dorp staan tal van historische huizen aan het water en langs de beklinkerde Dorpsstraat. Het zuidelijke deel in de Zuidbuurt, met een Rooms-Katholieke Kerk. Daar bevindt zich ook een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Swetterhage). In het oude dorpscentrum staat de historische Nederlands Hervormde Dorpskerk.

Aan de noordzijde fietsen we Zoeterwoude Dorp weer uit en komen meteen terecht in een wirwar van drukke wegen en kruisingen. De HSL lijn naar Rotterdam is onvindbaar: die gaat 8 kilometer lang ondergronds om het gebied nog een beetje te sparen. Als de autowegen ook ondergronds zouden gaan zou dat hier veel extra ruimte geven.

Wie is de begeleider? (slot)

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim in de zorg met ongeveer 15% toegenomen. Wat is er aan de hand?

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in de gezondheidszorg is een complex gebeuren. Er wordt dan al snel gedacht aan een te hoge werkdruk. Maar die werkdruk is een complex gebeuren. Mensen in de zorg zijn vaak wel gewend om hard te moeten werken.

Oneigenlijk werk

Dat wat als werkdruk wordt ervaren heeft echter niet zonder meer te maken met het hard moeten werken. Dat wat als werkdruk wordt ervaren heeft volgens mij veel meer te maken met de onzin van het werk. Medewerkers in de zorg moeten steeds meer dingen doen die ze als niet relevant voor hun werk zien, bijvoorbeeld eindeloze vormen van registratie. En dat terwijl de kern van het werk, daar waar je hart ligt, de zorg voor kwetsbare mensen, er onder lijdt. Van de handen aan het bed  wordt verwacht dat ze een groot deel van de werktijd op het toetsenbord van de computer figureren.

Registreren

En daar zit dan weer een andere laag achter: als je dat niet doet lever je onvoldoende kwaliteit. Kwaliteit wordt gemeten aan de hand van registraties. Je bent dus een groot deel van je tijd bezig met jezelf te verantwoorden. Dat geldt trouwens niet alleen voor de zorg, maar ook (wat ik zo hoor) voor het onderwijs.

Weinig relevant

Een daar nog bijkomend aspect is dat een deel van die verantwoording moet worden geleverd aan functionarissen die daar niet voor toegerust zijn. Denk bijvoorbeeld aan rigide systemen die gemeenten in het kader van de WMO hebben opgezet, maar ook aan verzekeringen die tot in detail willen meten en weten hoe de zorg er uit zou moeten zien. Medewerkers in de zorg moeten steeds meer werk doen dat als weinig relevant wordt gezien, omdat het niets met het hart van de zorg te maken heeft.

Hard moeten werken is niet erg. Hard moeten werken terwijl de kern van het werk, het contact met de bewoners, er onder lijdt, daar word je wél ziek van.

EQ-training

Dan nog even terug naar het onderzoek van Petri Embregts. Is die EQ-training iets dat er extra bij komt omdat er nu eenmaal getraind moet worden? Nee. Juist als je jezelf beter leert kennen helpt jou dat vaak ook in het werk met je cliënten. Het lijkt erop dat het op deze manier investeren in de begeleiding zich ook kan vertalen in een lager ziekteverzuim en minder burn-out.

Het valt onder de zorg die een organisatie zou moeten hebben voor medewerkers, maar uiteindelijk leidt het ook tot een meer gezonde zorgverlening.

Zenuwarts (slot)

Uiteindelijk wist ik het pand van dokter Jansma mét fiets te verlaten. In de weken na het bezoek heb ik niet veel gefietst. Dat lag niet aan dokter Jansma, maar aan een periode van felle kou, een weekje Wenen en een toestand van enige griepachtige verschijnselen.

Toch bleef mijn verbondenheid met de fiets dokter Jansma bezig houden. Hoe zou het komen dat iemand meer heeft met een fiets dan met Ajax of met een auto? Is hier sprake van een afwijking?

Wat waren mijn eerste herinneringen aan de fiets? Waren dat de ‘Opwaaiende zomerjurken’ van Oek de Jong? Was dat bij vader achterop de fiets?

Van bij mijn moeder achterop de fiets kan ik me niets herinneren. En van bij mijn vader op de fiets maar één keer. We reden over een grindpad en ik was bang dat we een lekke band kregen. Volgens dokter Jansma was dat dus een ambivalente herinnering. Het was leuk, maar er loerden ook potentiële gevaren. Dat was opmerkelijk: dat wat leuk is kan je zomaar worden afgepakt. Net zoals een verjaardag ambivalent kan zijn voor een kind. Als je vandaag jarig bent ben je dat morgen niet meer. Echt genieten is er dan niet meer bij.

Pas toen ik 9 jaar was kreeg ik een eigen fiets. Hoewel: het was een deelfiets, bedoeld voor de oudste drie kinderen. Volgens mij fietste ik er wel veruit het meeste op. “Waren de andere kinderen in het gezin dan niet jaloers op u?” wilde dokter Jansma weten. Daar heb ik geen beeld bij. Als ze het al waren is het mij niet opgevallen.

Dokter Jansma constateerde dat de fiets symbool stond voor vrijheid. Toen ik tien jaar oud was fietste ik op vrije woensdagmiddagen met een vriendje of in mijn eentje al zo’n 5o tot 60 kilometer. Zonder geld, eten, drinken of telefoon… Achteraf dacht ik wel eens: ‘Dat mijn moeder dat goed vond’.  Ze wilde graag alles in de gaten houden, maar op dit punt heb ik geen controle gevoeld. Maar volgens mij wist ze niets van mijn actieradius. “Precies” zei dokter Jansma, “in mijn optiek een vorm van legaal ontsnappen aan de ouderlijke controle. Dat heeft uw persoon in aanzienlijke mate gekleurd.”

“Maar waarom bent u in het bezit van een damesfiets?” wil dokter Jansma weten. Ik leg uit dat ik als gevolg van een ongeluk mij niet meer wilde laten stangen. Een damesfiets was veiliger. Ik zie hem nadenken over een Freudiaanse verklaring, maar hij blijkt het onderwerp toch maar te willen parkeren.

“Dat gevoel van vrijheid zal ik u toch maar niet afnemen” zegt dokter Jansma. En ik denk erbij  (maar zeg het niet): “Dat zou u bij zichzelf ook niet doen, u rijdt immers ook regelmatig lange afstanden.” Dat had ik van de assistente gehoord. Maar ik zeg het maar niet. De rollen moeten immers duidelijk blijven…

“Tsja” zegt dokter Jansma, “Ondertussen heb ik door de manier waarop u antwoord geeft toch een bepaald beeld van u gekregen. We kunnen allerlei vragenlijsten in gaan vullen, maar dat is meer de hobby van GZ-psychologen. Ik stel voor dat we het op een andere manier aan gaan pakken. U bent ook een veelschrijver, heb ik begrepen.” 

De vorige keer had dokter Jansma mij al gevraagd om wat tekst mee te nemen, een briefwisseling of wat verhalen. Ik dacht: hij gaat dat vast lezen. Maar nee hoor, ik moest er uit voor gaan lezen. Aha, had ik toen gedacht, het boek ‘Ik hoor het aan je stem’. Tijdens het voorlezen kun je vaak horen aan de verteller wat hem hoog zit.

Ik heb een hele verzameling aan papierwerk bij me, maar liefst twee mappen vol. Dokter Jansma zegt: “Leest u eens willekeurig iets voor.” Na een paar minuten onderbreekt hij mij.

“Meneer Henk 50, dit is toch prachtig materiaal om mee verder te gaan? Alles zit er in! Wat zou vader Freud hier van smullen! Ik hoef eigenlijk niks meer te doen. U krijgt van mij wat pillen mee. En u gaat aan de slag. En slaat u ondertussen eens wat vaker met de vuist op tafel. Dat geeft energie. Misschien rolt er zelfs een boek uit. Of we het uitgeven, dat is van later zorg”. (hoezo, of we het uitgeven, vraag ik me af). “Dan komt u er zelf wel achter wat de disfunctionele patronen zijn in uw leven en in uw omgeving. Zo hoog schat ik u wel in. Ik zie u graag over drie maanden terug. Met – laat ik zeggen – vijftig bladzijden aan verwerkt materiaal.”