Zelfbewustzijn en zelfkennis (4)

Lichaamsbesef als onderdeel van het eigen ik

Een baby van drie maanden oud, is verbaasd over zijn eigen bewegende handjes. Aanvankelijk heeft hij niet eens het besef dat die handjes bij hemzelf horen. Hij kan zichzelf pijn doen zonder te beseffen dat hij dat zelf deed (tikje in het gezicht, krabben).

Door eindeloos te herhalen ontdekt de baby oorzaak en gevolg. Een actieve baby (temperament) ontdekt dat doorgaans vaak sneller. Je moet namelijk veel oefenen om je lichaam te leren begrijpen.

Ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking ontdekken dat later, deels omdat ze vaal minder actief zijn, voor een ander deel omdat de betekenisverlening veel langzamer verloopt. Daarnaast hebben kinderen met een verstandelijke beperking vaak de neiging om zich terug te trekken als het spannend wordt (de menstekeningen door mensen met een verstandelijke beperking laten vaak ook op latere leeftijd een sterk vertraagd lichaamsbesef zien).

Schema’s

Door ervaring leer je dus hoe je lichaam in elkaar zit. Je gaat ontdekken dat je eigen handelen jou zelf ook pijn kan doen. Er zijn kinderen die dit niet leren en bijvoorbeeld in de gymzaal iedere keer weer tegen de muur aanlopen. Dat zag ik o.a. bij sommige kinderen in een instelling voor kinderen met complexe autistische problemen. In de gymzaal waren alle wanden bekleed omdat de kinderen er geen besef van bleken te hebben hoe hun lichaam in elkaar zat.

Deze fysieke problemen die leiden tot neurologische verstoringen zijn ook bekend bij kinderen die ernstig verwaarloosd werden en geen ruimte kregen om voldoende te bewegen (bijvoorbeeld in verwaarlozende kindertehuizen).

Op een gegeven ogenblik wordt de ervaring opgeslagen in de hersenschors. Er ontstaan vastgelegde ‘schema’s in het hoofd’: zo zit mijn lijf in elkaar. Ook bij ernstige trauma’s blijven die schema’s aanwezig: een geamputeerd lichaamsdeel toch pijn kan blijven doen.

Gevoelige lichaamsdelen

De meest gevoelige lichaamsdelen rond het besef van het eigen lichaam zijn in de kinderleeftijd het hoofd (lippen, mond, oren, ogen) én de handen. Pijn aan die lichaamsdelen wordt als meer extreem ervaren.

Dit is ook van belang voor huisartsen en tandartsen: bij de vroege ontwikkeling komen lichaamssignalen ‘anders’ door. Dat vraagt dus om een vertaalslag.

Lichaamsbesef van de peuter

De peuter heeft rond twee jaar al een redelijk volgroeid lichaamsbesef. Hij kan bij zichzelf en op de spiegel allerlei lichaamsdelen aanwijzen. Hij weet ook dat het zijn neus, zijn armen en zijn benen zijn.

Handelingen rond dat lichaam zijn echter nog complex, omdat besef en doen twee verschillende zaken zijn. Daarom wordt de trui soms over de benen aangetrokken, of twee benen in één broekspijp.

Tijdens een onderzoek laat ik Mike zichzelf verstoppen. Mike is een 18-jarige boom van een kerel. Tot mijn verbazing verstopt hij zijn hoofd in de kast terwijl de rest van zijn lichaam zich buiten de kast bevindt. Hij is er van overtuigd dat ik hem niet kan vinden, want hij kan mij ook niet zien.

Het jezelf wassen is onmogelijk: peuters weten nog niet dat ze een achterkant hebben.

Over het tanden poetsen moeten we het maar helemaal niet hebben: daar is de peuter (zelfstandig) nog helemaal niet aan toe.  Poetsen is bij een tweejarige al helemaal een ingewikkelde klus, of het nu mét of zonder spiegel is.

Foto en spiegel

Jonge peuters hebben vaak een obsessie voor de spiegel. Het is ook verbazing: ben ik het nu wél of ben ik het nu niet? Hoe kan het dat ik twee keer ben? Dat zit dus op de grens van het ik-lichaams-besef.

Jonge peuters hebben vaak ook moeite om zichzelf op foto’s te herkennen. Als ouders het (voor) zeggen imiteren ze dat, maar ze weten nog niet ‘echt’ dat zij het zijn (ze herkennen wel hun eigen jas, maar niet zichzelf). Vanaf 1½ jaar oud begint het kind meer het besef te hebben dat hij zelf op de foto staat. Maar dat wordt ook vaak ingeprent door de ouders. De peuter hoort ook aan de toonzetting dat ‘hij het moet zijn’.

De zogenaamde prepsychotische cliënten kunnen door de spiegel bang worden, omdat ze zichzelf kunnen verliezen. Soms heb ik wel eens het advies gegeven om de spiegel af te dekken omdat de cliënt zichzelf in zijn eigen spiegelbeeld helemaal kwijt raakte.

Onderzoek met de spiegel: de rode neus

Psycholoog Lewis deed onderzoek met kinderen voor de spiegel.

* Stap 1: het kind herkent zichzelf voor de spiegel

* Stap 2: de neus wordt ongezien rood gemaakt. Kinderen van 15 maanden grijpen niet voor de spiegel naar hun neus. Ze herkennen zichzelf al wel, maar niet de onderscheiden lichaamsdelen. Ze hebben dus ook niet door dat het hún neus is die rood is.

* Stap 3: kinderen van twee jaar zien wel dat het hun neus is.  Ze grijpen wel naar hun neus. Daarna kijken ze weer in de spiegel.

Peuters beneden de 15 maanden grijpen niet naar de eigen neus, bijna alle kinderen van 2 jaar wél. Dat zag Lewis als een signaal van ik-besef: dat is mijn neus.

Kinderen van twee jaar hebben ook al het besef dat zij zelf op de film staat die wordt afgedraaid. Als er een ander kind op de film staat hebben ze de neiging om minder actief te zijn. Ook dit wordt gezien als een ontwakend ik-besef. “Ik ben in beeld”. 

Treinreis met hindernissen

De afgelopen 13 jaar treinde ik bijna dagelijks voor mijn werk door Noord-Holland.

Het is nu nog steeds (meestal) de bedoeling dat ik in Noord-Holland uit kom (drie van mijn vijf vaste opdrachtgevers zitten in Noord-Holland). Maar het startpunt is Zuid-Holland. En dat is even wennen. Waren vertragingen eerst uitzonderingen (één keer in de maand meer dan een half uur), nu heb ik in een week tijds twee keer vertraging gehad.

delft-stationDe treinreis begint met een onderduikadres: het nieuwe ondergrondse station van Delft. De Sprinter naar Den Haag Centraal heeft 10 minuten vertraging. Omdat hier nog geen vier sporen liggen (pas in 2017) kan de Intercity de Sprinter niet inhalen. Dus ook de Intercity naar Amsterdam Centraal loopt vertraging op. In dit geval 8 minuten.

regenbuiTer hoogte van Rijswijk haalt de Intercity de Sprinter in. Na een stop op Hollands Spoor en Laan van Noi (zoals omgeroepen door de machinist) komen we met zes minuten vertraging aan op het station van Leiden Centraal. In de nieuwe dienstregeling (december 2016) wordt dit één van de belangrijkste spoorknooppunten van Nederland.

Helaas: de zes minuten vertraging maken dat ik de overstap op de trein naar Amsterdam Zuid niet kan halen. Dat wordt een kwartier wachten op de Intercity via Schiphol naar Amsterdam Centraal.

schiphol-stationOp Schiphol moet ik overstappen. Daar is het een logistiek rommeltje. Het begint al met twee omroepberichten. “De Intercity Direct is vandaag toeslagvrij.” Gevolgd door: “Als gevolg van een defecte trein op het spoor kan de Intercity Direct niet rijden. “

De Sprinter naar Amsterdam Zuid heeft eerst vijf minuten vertraging, dan tien minuten vertraging, dan verschijnt er op het bord dat de Intercity naar Nijmegen hier komt.

Dat blijft op het bord staan, terwijl ondertussen de Sprinter via Weesp en Hilversum (naar Utrecht Centraal) binnen rijdt. Allerlei toeristen stappen, beladen met koffers en jet lag in, maar ze zitten niet goed. Ik jaag hen vriendelijk en resoluut de trein uit (na uiteraard eerst te hebben gevraagd waar ze heen moesten). De trein naar Nijmegen komt direct na deze Sprinter binnen (hoop ik).

De Sprinter brengt mij in acht minuten naar Amsterdam Zuid. Ik heb in totaal 29 minuten vertraging opgelopen, net niet voldoende om ‘geld terug bij vertraging’ op te vragen.

ACTA exterieurIn de overvolle fietsenstalling van Zuid ontketen ik mijn fiets (gang F 3) en fiets in tien minuten naar mijn werk. Daar ben ik precies op tijd, omdat ik rekening had gehouden met een half uur vertraging…

Het goede nieuws: met ingang van de nieuwe dienstregeling rijdt er twee keer per uur een rechtstreekse trein tussen Delft en Amsterdam Zuid. 

Dialoog of debat?

In de Volkskrant van 18 oktober stond een vraaggesprek met Gloria Wekker (emeritus-hoogleraar gender en etniciteit). Ze deed onderzoek naar de ‘etnische diversiteit’ op de Universiteit van Amsterdam. Daar is het slecht mee gesteld en mevrouw Wekker ziet dat als een signaal van de cultuur van witte superioriteit in Nederland. “Daar moeten we in de eerste plaats over leren praten…”

Eigen ervaring

Op mijn werk in Amsterdam had destijds bijna de helft van de cliënten waar ik bij betrokken was een niet-westerse achtergrond. We vonden dat we veel gerichter niet-westerse medewerkers moesten aantrekken. Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Ook een instelling in Utrecht probeerde gericht niet-westerse medewerkers in dienst te nemen, maar er kwamen nauwelijks sollicitanten.

Natuurlijk kan mevrouw Gloria dan deze organisaties verwijten dat ze weer een bewijs vormen van de blanke superioriteit: waarom zijn bij de begeleiding van ‘allochtone cliënten’ de meeste begeleiders wit? Misschien hebben we niet op de goede manier geworven, dat kan natuurlijk. Maar een feit was ook dat we graag niet westerse medewerkers in dienst hadden, maar dat er nauwelijks sollicitanten kwamen.

Overigens: als er wel ‘niet-westerse’ medewerkers in dienst waren, dan liepen we soms wel weer tegen andere problemen op. Want de tolerantie van de diverse etnische groeten ten opzichte van elkaar is soms nog minder dan die van de ‘blanke elite’ tegenover mensen met een niet-westerse achtergrond.

Product verkopen

Ooit woonde ik een lezing bij van een marketing director van een groot bedrijf. Die lezing ging over communicatie. De inleider vond dat bedrijven daar niet goed in waren. Ze moesten beter aansluiten bij de klant. Maar in de praktijk kwam het er op neer dat ze getraind moesten worden in betere verkooppraatjes. 

Tijdens het lezen van het vraaggesprek met Gloria Wekker overviel me hetzelfde gevoel dat ik had bij het verhaal van die marketing director. Want wat zegt mevrouw Gloria: “Ik sta voor iets belangrijks. Het is belangrijk dat mensen kennis nemen van mijn boodschap.” Is (ook) hier een marketing director aan het woord?

Martin Buber

Als mevrouw Gloria zegt dat we met elkaar moeten leren praten over de witte superioriteit, dan is de manier waarop ze dat doet niet die van een dialoog. Van Martin Buber heb ik begrepen dat een dialoog een gelijkwaardig tweegesprek is (‘Ik-Gij’).

Buber stelde in feite dat je – als je met elkaar in gesprek bent – de uitkomst van dat gesprek open laat. Je hoeft niet uit te komen waar jij wilt.

De toonzetting die Gloria Wekker kiest is die van een activist, die zich boven de anderen opstelt. Ze oordeelt, poneert en argumenteert. Dat mag natuurlijk. Neem OPA gerust mee. Maar dat noem ik niet ‘met elkaar leren praten’. Activisme en dialoog vormen samen een hinkend paard: het gaat niet gelijk op.

Basiscursus etniciteit

Maar mevrouw Wekker wil toch een misstand aan de kaak stellen? Dat mag toch? Natuurlijk mag dat. Maar is dat een tweegesprek, of is dat een preek? Mevrouw Gloria adviseert om iedereen een basiscursus ‘praten over etniciteit’ te laten volgen. Alweer géén dialoog. Zij wil voor de klas staan en de andere mensen horen in de banken.

Wetenschappelijk?

Daar komt nog bij dat mevrouw Wekker haar betoog baseert op eigen wetenschappelijk onderzoek. Dat is helemaal ingewikkeld, alsof haar wetenschap moet bewijzen dat ze met haar activisme gelijk heeft.

Helaas bestaat neutrale wetenschap niet, er hangt altijd het luchtje van de onderzoeker aan. Gemakshalve veegt mevrouw Gloria de kritiek van collega’s op de wijze waarop ze haar onderzoek heeft gedaan van tafel. Het ligt niet aan haar onderzoek, maar aan het feit dat diversiteit mensen tot razernij brengt.

Proef ik hier dezelfde houding als bij Donald Trump? Als ik de verkiezingen verlies komt dat omdat ze oneerlijk zijn verlopen.

 

Ingezonden

Maaike de Rijk heeft zich kennelijk ook aan het vraaggesprek met Gloria Wekker gestoord (de Volkskrant, 20 oktober 2016). Ze noemt de manier waarop mevrouw Wekker haar verhaal doet allerminst de basis van een dialoog. Het is een debat, en geen dialoog, schrijft ze. Oftewel Hillary Clinton en Donald Trump in hun derde TV-debat: ze maken elkaar alleen maar bozer en willen beiden voor de TV scoren. Maar dat noemen we toch ook geen dialoog?

Maaike de Rijk adviseert mevrouw Gloria om eerst maar eens de door haar voorgestelde cursus ‘praten over etniciteit’ te gaan volgen. Maar dan wel op een manier waarbij ook mevrouw Gloria zich openstelt voor andere meningen en niet een tactiek hanteert waarbij ze zichzelf ongrijpbaar maakt. “Ik constateer een probleem, waarom moet ik dan met de oplossing komen?” zegt ze tegen de Volkskrant.

Controlerende golflengte

Ik herken zeker elementen uit het verhaal van mevrouw Gloria. Maar ze gebruikt de verkeerde woorden. Volgens mij komt dat omdat ook zij gevangen zit in zwart-wit denkpatronen.

Om de koppeling te maken met het vorige blog: kan het zijn dat mevrouw Gloria communiceert op – wat Pieternel Dijkstra – noemt: de controlerende golflengte? Ze wil voor anderen bepalen hoe die moeten denken. Zij is de juf en de anderen moeten in de klas gaan zitten. Maar laat ze het dan ook zo benoemen. We gaan niet met elkaar praten, ik ga jullie vertellen hoe het moet.

Opstand tegen de elite

Arnon Grunberg maakt het in de Volkskrant (21 oktober) in een ander verband nog een stukje ingewikkelder. “De opstand tegen de elite (superioriteit) is feitelijk een opstand tegen het idee van de opwaartse sociale mobiliteit, een verlangen naar een standenmaatschappij, waarbij iedereen toch vooral in zijn eigen hok moet blijven.”

Dat is een paradoxale doordenker. Ik vraag me af of hij in dit verband klopt…

Arrogant kapsel

In de Stiltecoupé zegt een studente tegen een medestudente: “Moet je kijken, wat een arrogant kapsel!” Nu hoor je het daar niet over te hebben in een Stiltecoupé, maar: ik ben niet nieuwsgierig, maar ik wil wel alles weten” om mijn schoonvader maar weer eens te citeren.

Dus ik keek op omdat ik wel eens wilde weten wat een arrogant kapsel is. De persoon waar het om ging bleek een dame van (naar ik schat) rond de veertig jaar. Ze had nogal hoog opgeknipt haar dat bovenop haar hoofd een vorm van kuif had. Ik weet niet of het gekleurd was door één of andere spoeling, dat durfde ik ook niet te vragen, al ben ik dan nieuwsgierig en wil ik graag alles weten.

Als het over arrogantie zou moeten gaan vond ik haar bril ook tamelijk arrogant, maar ik was door die opmerking natuurlijk ook door een gekleurde bril gaan kijken. Verder had ze een soort jasje aan dat mogelijk een onderdeel was van een mantelpakje. Meer tijd nam ik niet om goed te observeren.

Tot zo ver de buitenkant. De binnenkant heb ik niet kunnen bestuderen. Mevrouw zat diep in haar laptop verscholen, dus van enig oogcontact kon geen sprake zijn.

Maar nu het vervelende: opeens ging ik mensen indelen in arrogante en niet-arrogante kapsels.

Over mezelf hoef ik me niet druk te maken. In de eerste plaats zie ik mezelf niet en in de tweede plaats heb ik – als gevolg van een zogenaamd brede scheiding – geen kapsel.

Het golflengtemodel (2)

Ik licht vier voorbeelden van communicatiestijlen uit. In dit blog de eerste twee.

a. Neurotisch

Volgens Pieternel Dijkstra communiceert 16% van de vrouwen en 6% van de mannen op de neurotische golflengte.

Mensen die op de neurotische manier communiceren proberen zichzelf in te dekken: ze hebben overal begrip voor. Daardoor kan hun taalgebruik (zowel mondeling als schriftelijk) te uitgebreid zijn: ze hebben veel woorden nodig om iets uit te leggen en van alles te relativeren.

Mensen die op deze golflengte communiceren zijn vaak betrokken: ze willen het goed doen voor anderen. Een valkuil is dat ze zichzelf wegcijferen.

Mensen die op een neurotische golflengte communiceren hebben grote moeite met mensen die controlerend zijn (daar wordt die persoon nog meer gestresst van, ze kunnen niet tegen een commandotoon).

Omdat mensen die op een neurotische golflengte communiceren liever geen ruzie maken (subassertief) zullen ze meestal niet in de aanval gaan: ze duiken bij voorkeur onder.

Kwaliteiten en valkuilen

Positief

+ Op anderen gericht zijn, anderen een plezier willen doen

+ Betrokkenheid, goed werk af willen leveren

Negatief

– Te weinig de eigen grenzen bewaken

– Veel spanning, stress door te kritische houding naar jezelf

b. Controlerend

Volgens Pieternel Dijkstra zit 6% van de vrouwen en 9% van de mannen op de controlerende golflengte.

Mensen die op de controlerende golflengte communiceren komen assertief over: zij willen bepalen hoe een ander moet functioneren. Ze vinden dat anderen aan hen verantwoording schuldig zijn. Ze zijn dan ook overkritisch als het gaat om het functioneren van anderen: ze weten altijd fouten bij de ander te vinden.

Daarmee gaan ze gemakkelijk over de grenzen van anderen heen. Daarbij is opvallend dat ze zich daartoe ook gerechtigd voelen: ze hebben het gelijk immers aan hun kant?

Perfectionisme

Naar binnen toe valt eenzelfde mechanisme op als bij neurotische golflengte: die van het perfectionisme. Achter de façade van perfectionisme zit onzekerheid. Ze willen dingen goed doen, maar durven hun zwakke kant niet te laten zien. Als je je boven de ander opstelt hoef je minder je eigen zwakheden in te zien. De gave om te kunnen relativeren is bij hen niet sterk ontwikkeld.

Mensen met een controlerende communicatiestijl zijn ‘wettisch’ in hun manier van denken. De regel gaat bij hen voor de relatie: ‘het moet kloppen’. Daardoor komen ze vaak afstandelijk over. Stellen ze iets op schrift dan is dat vaak kort en zakelijk en het komt eisend over.

Bij bepaalde vakken is het niet zo handig als je vooral controlerend communiceert. Een pastor of een gedragsdeskundige die op deze manier met mensen in gesprek gaat maakt vaak brokken.

Botsingen

Daarnaast botsen mensen met een controlerende communicatiestijl vaak met anderen die ook zo’n controlerende stijl van communicatie hebben. Dan heb je twee kapiteins op één schip.

De gespannen houding leidt gemakkelijk tot conflicten: kunnen relativeren is immers niet de sterkste kant van de ‘controleerder’.

Een paar jaar geleden kwam een nieuwe medewerker ‘een team versterken’. Ik was niet direct betrokken bij dat team (en het was ook niet de bedoeling dat ik me zou ‘mengen’ in de gang van zaken). Tegen een collega zei ik: ‘dat wordt bonje’. En inderdaad: binnen drie maanden escaleerde de boel in het team. Er waren twee ‘controleerders’ aan het werk die elkaar geen enkele ruimte gaven. 

Kwaliteiten en valkuilen

Positief:

+ Zakelijk

+ Goed werk (willen) leveren

Negatief:

– Afstandelijk

– Overkritisch gericht op fouten die anderen maken

– Weinig ‘gevoel’ voor emoties van anderen.

Volgende week volgen nog twee andere communicatiestijlen.

Fietsfile

Dit is ’s morgens ons dagelijks uitzicht.

We wonen aan de (nieuwe) fietsroute tussen het station van Delft en de Technische Universiteit (20.000 studenten, 5000 personeelsleden) en de Haagse Hogeschool, vestiging Delft (3500 studenten).

fietsfile-2Zelfs in de herfstvakantie is het nog druk op dit fietspad. Ik telde in vijf minuten tijds 185 fietsen en één brommer. Twee fietsers gingen de andere kant uit: naar het station. Omgerekend zouden er dus tegen de 2500 fietsers per uur passeren. Buiten de schoolvakanties om is het nog drukker.

En dat na 9 uur, de fietsspits was al voorbij…

Auto’s komen hier bijna niet langs, want het is een voor auto’s doodlopende weg.