Appmoeder (2)

Er waren nogal wat verhitte reacties op de column over de Appmoeder. Een column moet dan ook wat prikkelend worden geschreven. Dat was kennelijk gelukt. En wie kaatst kan de bal verwachten...

Eén van de reacties was dat ik de moeder had moeten vragen hoe het met háár ging. Want die moeder had het misschien wel erg zwaar en ze had mogelijk een doorwaakte nacht gehad. En misschien was die moeder alleen maar even aan het appen omdat ze oppas wilde regelen. Dat kan allemaal inderdaad best waar zijn. Alleen heb ik in een column maar ruimte voor 2000 woorden en dat paste er allemaal niet in.

Het was druk in de wachtkamer, want veel mensen dachten dat ze ‘de’ griep hadden. En de dokter was er even tussenuit vanwege een spoedgeval.

De baby lag in een kinderwagen, en begon geleidelijk wat te pruttelen. De enige reactie van de moeder was: wiegen aan het handvat van de kinderwagen. Dat hielp niet: de baby ging geleidelijk meer pruttelen en uiteindelijk huilen. Voordat het zo ver was, was er al een aantal minuten verstreken.

De moeder bleef echter verdiept in haar telefoon. Ze maakte op geen enkele manier contact met de baby.

Ik denk dan: een kind van vijf maanden dat niets kan zien omdat het plat op zijn rug licht, wel vreemde geluiden hoort en ander licht ziet, die wil wat om zich heen kunnen kijken. Zo’n baby is gewend aan zijn eigen omgeving, maar in een vreemde omgeving heb je de aandacht en de nabijheid van je moeder extra hard nodig. Hou dat kind even op schoot, praat met hem, laat hem om zich heen kijken.

Ik was ondertussen al boven de kinderwagen gaan hangen. De baby was niet eenkennig en vond een pratende meneer kennelijk best wel interessant. Daardoor stopte het huilen en kon er een lachje af.

Ondertussen zei een mevrouw in de wachtkamer tegen de moeder: “Pak dat kind dan effe op!” Daarop werd de moeder boos. “Hij moet er maar aan wennen dat ik niet altijd alle tijd voor hem heb!” In hechtingstermen: deze moeder was niet sensitief en niet responsief. 

Als je denkt dat je een kind van vijf maanden al op die manier pedagogisch kunt sturen heb je nog even helemaal niet door hoe een baby functioneert. Dan denk je mogelijk zelfs dat de baby gaat huilen om jou te pesten. In dat opzicht was de moeder wat mij betreft op dat moment gezakt voor haar pedagogische diploma.

Advertenties

Appmoeder

Om de twee weken schrijf ik een column voor het Nederlands Dagblad. Onderstaande column deed nogal wat stof opwaaien. Vooral ik Twitter kreeg ik de wind van voren...

De wachtkamer van de huisarts zit vol. In een hoek zit een moeder met een baby in de kinderwagen. De baby maakt een huilend, wat klagerig geluid. De moeder probeert de baby tot bedaren te brengen door de kinderwagen aan het handvat op en neer te bewegen. Verder gaat al haar aandacht uit naar het mobieltje dat ze in haar andere hand heeft. Als de baby harder gaat huilen worden de bewegingen van de moeder heftiger. Hij lijkt even te schrikken en gaat daarna nog harder huilen. Ook hier reageert de moeder niet op. De appjes op haar telefoon zijn belangrijker.

In de kinderwagen zie ik een stevig jongetje van een maand of vijf. Als hij mijn hoofd ziet wordt hij stil. Dat kan natuurlijk van de schrik zijn. Verschijnt er opeens een grote kop van een vreemde man boven de wagen. Maar als ik zacht tegen hem praat veranderen zijn ogen en zijn mimiek. Wat zeg je tegen zo’n baby? Dat maakt helemaal niet uit, je kunt zelfs de beursberichten voorlezen. Als het kind maar een menselijke stem hoort. Even later kan er een voorzichtig lachje vanaf. Onderin zie ik zelfs een eerste tandje.

De moeder kijkt even op en gaat daarna door met haar telefoon. Ze is gestopt met het heen en weer schudden van de kinderwagen, de baby is zo ook wel stil, met behulp van de gratis oppas. Het jongetje lijkt het gesprek leuk te vinden en maakt gekke geluiden. De moeder lijkt het allemaal niet te boeien.

Ieder kind is verschillend en kinderen zijn niet maakbaar. Maar wat we wel weten is dat kinderen vooral gedijen en ook gemakkelijker troostbaar zijn tijdens momenten van ongedeelde aandacht. Wie steeds op zijn mobieltje kijkt laat zien dat andere dingen belangrijker zijn dan het kind. Onderzoek toont aan dat sociale interactie en warmte van de kant van de ouders leidt tot meer communicatie van de kant van het kind. Het wordt steeds leuker om met elkaar te communiceren. Omgekeerd leiden vlakke en afwezige reacties van de ouders tot een afvlakking van het sociale gedrag. De baby raakt meer in zichzelf gekeerd.

Moet je trouwens eens proberen wat het effect is als je tijdens een sollicitatiegesprek je mobieltje opneemt. Dat wordt als zeer respectloos gezien. De vrouw in de wachtkamer zou dan waarschijnlijk direct zakken voor haar sollicitatiegesprek als moeder.

Wie is de begeleider? (3)

Op een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking was extreme gedragsproblematiek aan de orde van de dag. Er was sprake van een neerwaartse spiraal, waarbij steeds meer medewerkers vertrokken. Toen kwam het idee: 'waarom zetten we hier geen stevige beveiligers neer?' Of waarom 'trekken we geen blik mariniers open?'

Het was een nogal wijd verbreid misverstand dat het op woningen met extreme gedragsproblematiek gaat om ‘de spierballen’. Als er crisis is helpt fysieke kracht soms wel even, maar uiteindelijk gaat het in de zorg om iets anders. Dat wordt samengevat met het ‘emotioneel profiel’. In de praktijk wordt wel gesproken over een EQ, maar dat vind ik een riskante benaming. Het gaat namelijk niet om het EQ, maar om een bepaald profiel in je functioneren.

EQ-profiel

Dat profiel omvat o.a. de volgende factoren:

* intrapersoonlijke aspecten (in hoeverre ben je in staat om naar jezelf te kijken, te zien en te erkennen wat je zwakke en sterke kanten zijn?).

* interpersoonlijke aspecten (in hoeverre ben je in staat om goed te communiceren met anderen?)

* adaptatie (in hoeverre ben je in staat om in te spelen op de situatie op dat moment, en op veranderende omstandigheden)

* stress-management (hoe reageer je op acute omstandigheden, in hoeverre ben je dan in staat om je eigen impulsen te ‘doseren’?)

* de algemene stemming (‘heb je iets over’? wat is het plezier in je werk, in de communicatie met anderen, hoe is het gesteld met je motivatie om er iets van te maken? ).

Je zou kunnen zeggen: het werk met kwetsbare mensen vraagt om begeleiders die in emotioneel opzicht redelijk stabiel zijn. Om het in een beeldspraak te vatten die ik in teambesprekingen noem: veel cliënten zijn kleine bootjes op een stormachtige zee, ze hebben begeleiders nodig die als een vuurtoren op hun plek blijven staan.

Gaat het dan toch om de spierballen? Moet je fysiek tegen een stootje kunnen? Nee, dit emotionele profiel gaat er om wie je bent als persoon. Het laat ook zien dat het in de complexe zorg gaat om een bijzonder vak, dat van mensen veel vraagt. Dat vak leer je maar voor een klein stukje uit de boeken.  Je bent namelijk als begeleider voor een belangrijk deel je eigen instrument.

Munchhausen bij Proxy (?)

Over dit syndroom heb ik al vaker geschreven. Vorige week zag ik weer een onthutsende situatie op televisie. Bij het syndroom (dat totnutoe alleen bij vrouwen wordt beschreven) beweert de persoon in kwestie dat haar kinderen ernstig ziek zijn, of als variant dat ze zelf ernstig ziek is. Er is echter geen medisch bewijs.

Mary is een gescheiden moeder van twee jongens van 12 en 10 jaar oud. De jongens krijgen zware medicijnen (waaronder prednison) vanwege astma en allerlei allergieën. Mary meent dat haar ex niet goed voor de beide jongens kan zorgen, omdat hij ‘slordig’ is in het toedienen van medicatie.

Mary is naar eigen zeggen de afgelopen jaren drie maal behandeld vanwege kanker. Ze heeft veel foto’s op Facebook gedeeld omdat ze kaal werd door de bestraling. Daarbij was een opvallend bijkomend verschijnsel dat ze haar beide zoons kaal schoor.

Tijdens het gesprek met Mary blijkt dat ze zichzelf heeft kaalgeschoren. Er is geen bewijs dat er bij haar sprake is van kanker. Ze corrigeert haar verhaal door te zeggen dat het een ‘voorstadium’ was en dat ze de tweede keer een zware chemokuur en bestralingen heeft gehad. De derde keer is nu buiten beeld.

Mary heeft het nummer van een verpleegkundige die haar tijdens de behandelingen heeft bijgestaan. Deze verpleegkundige wordt gebeld en bevestigt het verhaal. De naam van de verpleegkundige kan niet worden geverifieerd. Als het ziekenhuis wordt gebeld blijkt deze verpleegkundige niet te bestaan. Mary had een vriendin (met een andere naam) opgebeld met het verzoek haar ziektegeschiedenis te bevestigen.

En de beide jongens dan? Het hele verhaal rond de medicatie blijkt niet te kloppen. De gegevens van de beide broers lopen door elkaar (de één lijkt de medicatie van de ander te krijgen). Wat bedoeld was als een behandeling voor een noodsituatie blijkt bij de zoons dagelijkse kost te zijn: ze krijgen dag-in, dag-uit zware medicatie zonder dat er een medische noodzaak voor is.

De therapeut vraagt om de stukken van de behandelend artsen. Mary zegt dat ze niets op eigen houtje doet en dat alle medicatie is voorgeschreven door de artsen. Toch kan ze geen enkel recept en behandelverslag overhandigen. Kennelijk handelt Mary op eigen houtje. Ondertussen verwijt ze haar ex dat deze slordig is in het toedienen van medicatie en dat het daarom niet verantwoord is dat de jongens een bezoekregeling bij hun vader hebben.

De therapeut: “Zo lang u doorgaat met het dramatiseren van uw eigen situatie en zolang u op die manier in het centrum van de belangstelling wilt blijven staan schaadt dat de opvoeding. En zo lang u uw beide zoons als pionnen gebruikt in het steekspel met uw ex schaadt dat hun geestelijke groei.”

Hoe lang kan dit doorgaan? Het wordt tijd dat er een onafhankelijk onderzoek vanuit Jeugdzorg komt naar het handelen en de psychische toestand van deze moeder...

 

Prof. Wim ter Horst overleden

Vrijdag is mijn leermeester Prof. Wim ter Horst overleden. Ik heb geen college's bij hem gevolgd, maar later is hij dankzij zijn boeken en dankzij verschillende persoonlijke ontmoetingen één van de mensen geworden aan wie ik in mijn vak het meeste ontleend heb.

De laatste keer dat ik Ter Horst sprak was op een congres in Zwolle (zie de foto). Daarbij benadrukte hij opnieuw dat kinderen niet maakbaar zijn. “Een kind is geen appeltaart, dit stop je er in en dat komt er uit.”

Eén van zijn meest bekende boeken is ‘Over troosten en verdriet’. Ter Horst heeft als jonge vader meegemaakt dat drie van zijn kinderen overleden en niet lang daarna overleed zijn vrouw. Dat heeft zijn leven getekend, maar verbitterd is hij niet geworden. In zijn boek beschrijft hij het rouwen als een doolhof. Er zijn nogal wat auteurs die schrijven over fasen in het rouwen, maar Ter Horst meent dat het proces van het verdriet ingewikkelder is: je gaat een paar stappen vooruit, maar dan opeens kun je weer zó geraakt worden dat je weer ‘terug bij af’ bent.

Ter Horst werd geboren in een gezin dat niet kerkelijk meelevend was. Toch is hij in christelijke kring één van de meest inspirerende orthopedagogen geworden. Zijn hele denken raakte op een milde manier gevoed en gevuld door het christelijk geloof.

Aanvankelijk was Ter Horst chemisch analist, maar hij wilde met mensen werken. Hij schoolde zich om tot onderwijzer, maar raakte vooral geboeid door het werk met ontwortelde kinderen.

Uit dat werk  komt zijn boekje ‘Herstel van het gewone leven’ voort, dat nog altijd voor mij één van de basisboeken is van mijn werk. Ter Horst meent dat het in de opvoeding niet gaat om ingewikkelde principes, maar om heel gewone dingen. Als een kind dwars is, waar komt dat dan door? Wordt het kind wel gezien? Wat is de behoefte van het kind? Heeft het wel voldoende slaap? Wie bracht het kind gisteren naar bed? Is er wel aandacht voor de sfeer aan tafel? Dat alles vatte hij samen met de vraag: ‘heeft het kind wel een naam?’ Het gaat niet om het ‘wat’ maar om het ‘wie’.

Maar nog belangrijker: het zijn niet de programma’s die de opvoeding maken. Ter Horst had weinig op met hoogdravende programma’s, ingewikkelde protocollen en het hedendaagse denken dat kinderen nu eenmaal hun brein zijn.

En daarmee kwam hij op het tweede thema: wie is de opvoeder eigenlijk? Ben jij als opvoeder wel voldoende uitgerust? Wat heb je nodig om goed op te kunnen voeden? Hoe zit het met jouw levensverhaal? Wie zorgt er voor jou?

'Het herstel van het gewone leven' is een pedagogische klassieker, maar nog altijd actueel.

Hechting en aangeboren kenmerken

In de theorie van de hechting wordt in de cognitieve psychotherapie gesproken over een ‘intern werkmodel’: een soort van schema dat je hebt ontwikkeld over wie je bent en wat je relatie is met anderen. De psycho-analyse heeft het dan over object-relaties.

Mensen die veilig gehecht zijn hebben in hun jeugd een basaal gevoel van veiligheid ervaren. Daardoor zijn ze beter in staat om relaties aan te gaan met anderen, maar ze kunnen ook beter met spanningen omgaan en hun stress sneller reduceren.

Aangeboren of aangeleerd

Maar is dat dan allemaal de opvoeding? Wat is aangeboren en wat is aangeleerd? Wat maakt dat het ene kind binnen het gezin veel sneller van slag is dan het andere kind?

Ouders met meerdere kinderen zullen tot hun verbazing merken dat het ene kind van jongs af aan anders reageert dan het andere kind. De opvoeding is slechts een deel van het verhaal.

Neurofysiologie

De manier waarop je reageert op je omgeving heeft ook te maken van neurofysiologische verschijnselen. De manier waarop informatie door de hersenen verwerkt wordt en de wijze waarop de zintuigen functioneren verschilt per persoon.

Baby’s en peuters die erg prikkelgevoelig zijn raken vaak sneller van slag omdat de informatie ‘te heftig’ binnen komt. Maar doordat ze zo snel overspoeld raken ontwikkelen ze vaak ook een ander zelfbeeld.

Om te voorkomen dat ze steeds kopje onder gaan moeten ze leren te doseren, meer afstand inbouwen. Ze maken uiteindelijk minder contact, omdat alles zo intensief wordt beleefd.

Aan de andere kant is het ook weer zo dat ouders anders op prikkelgevoelige kinderen reageren. En hun reactie is ook weer van invloed op de kwaliteit van de hechting.

Temperament

Ditzelfde verhaal kun je opschrijven met betrekking tot het temperament. Het temperament is de aangeboren gedragsstijl van een kind.

Een deel van de kinderen heeft een als moeilijk ervaren temperament. Voor opvoeders is het dan moeilijk om een goede pasvorm te vinden.

Omdat het bij de hechting gaat om een interactie tussen opvoeder en kind valt te verwachten dat de ontwikkeling van de hechting bij deze kinderen vaak moeizamer verloopt.

Een gevolg kan ook weer zijn dat het kind (nog) meer moeite heeft met contacten met andere kinderen, maar ook dat het zelfbeeld dat het kind ontwikkelt meer negatief zal zijn.

In deze voorbeelden gaat het niet om de schuldvraag. Ze laten zien dat het ene kind niet het andere kind is en dat de opvoeding van het ene kind de ouders meer energie kost dan de opvoeding van het andere kind.

Intergenerationele gehechtheid (vervolg)

De manier waarop we vroeger gehecht zijn heeft gevolgen voor de wijze waarop we als volwassenen in relatie tot anderen staan. En onze eigen gehechtheid is vervolgens weer van invloed op de manier waarop wij opvoeden.

Professor Marinus van IJzendoorn schrijft over de gehechtheidsrepresentatie: het plaatje dat we in ons hoofd hebben over hoe we vroeger zijn opgegroeid. Wie waren onze ouders voor ons? Voelden we ons ‘gehoord’ als we problemen hadden. Of stond bijvoorbeeld de ‘afwijzing’ of een gevoel van ‘verlating’ heel centraal als we (nu) aan onze ouders denken?

Opvoeden op afstand

Volwassenen die als kind vooral afstand hebben ervaren (‘je moet flink zijn en niet huilen!’) vertellen vaak ‘op afstand’ over wie hun ouders voor hen waren. Alsof ze een film afdraaien.

Tegelijkertijd valt op dat ze hun ouders idealiseren (‘met mijn vader kon je altijd lachen’, ‘mijn vader was nergens bang voor’, ‘mijn moeder trok zich nergens wat van aan’). Onprettige herinneringen aan de ouders worden in het gesprek nauwelijks toegelaten. Dit zijn kenmerken van vermijdende gehechtheid.

Een vader die op deze manier is gehecht heeft niet echt geleerd om nuances in ervaringen en emoties aan te brengen. Gevoelens vindt hij al snel te ingewikkeld. Zijn zoon moet niet van slag zijn als hij wordt gepest op school. ‘Je moet je nergens wat van aantrekken!”

Het niet ingaan op het verdriet van het kind en met name het niet troosten zal hij bijvoorbeeld legitimeren met de opmerking dat hij niet wil dat zijn zoon ‘een mietje’ wordt. “Je komt het verste in het leven als je je nergens wat van aantrekt”.

Sensitiviteit en responsiviteit

Bij het ontwikkelen van gehechtheid gaat het om twee aspecten: de sensitiviteit en de responsiviteit.

a) Sensitiviteit is dat je aanvoelt wat er met je kind aan de hand is.

b) Responsiviteit wil zeggen dat je vervolgens weet wat je moet doen.

Ouders die niet voldoende ingaan op de signalen die hun kind uitzendt komen tekort aan sensitiviteit. Dat kunnen ouders bewust doen (‘anders wordt mijn zoon een mietje’). Veel meer aannemelijk is dat ze toch onvoldoende het vermogen hebben ontwikkeld om de nuances in de emoties van kinderen ‘te lezen’.  Dat tekort aan sensitiviteit leidt vervolgens ook weer tot onvoldoende responsiviteit: je weet niet wat je moet doen.

De volgende generatie leert daarmee niet om woorden te vinden voor de eigen emoties. En dat leren verwoorden is een voorwaarde om te kunnen mentaliseren. Dat mentaliseren heb je weer nodig om nauwgezet de emoties van anderen te ‘vertalen’.

Deze processen zetten zich nogal eens van generatie op generatie voort. Er zijn culturen waarbij het zeer ongewoon is om over emoties te spreken (bijvoorbeeld: Japan en delen van Rusland). Dat gaat dan van generatie op generatie verder.