Verbinding

Het was wat laat, dit jaar, want het seizoen was al begonnen. Gisteren was de jaarlijkse gemeentedag van onze kerk. Voor ons was dat voor het eerst, want we wonen nog geen jaar in Delft.

Het thema was ‘Verbinding’. En als je een groot aantal mensen in de kerk hebt die goed zijn in techniek, dan kun je op dat technisch gebied heel wat verwachten.

Na een uitgebreide lunch werden de bezoekers van deze dag verdeeld in groepen. De bezoekers waren kerkleden, maar er is ook iedere zondag een aantal gasten uit de wijk aanwezig in de diensten of op de koffieochtenden door de week. Die groepen konden zichzelf weer opdelen in subgroepen. Je kon in of rond het gebouw blijven, je kon door de buurt gaan wandelen en je kon een fietstocht maken. Maar wat je ook deed, je stond via whatsapp met elkaar in verbinding.

Er kon gekozen worden uit 50 opdrachten. En in die opdrachten zat dan ook weer verbinding met de wijk. Zoals: zoek contact met mensen uit de wijk en speel met hen een spelletje, zing samen met iemand uit de wijk een liedje, vraag aan iemand uit de wijk of hij weet waar een kerk is, ga met een buschauffeur op de foto, zet een tram op de foto tegen de achtergrond van een paar bomen, zoek een esdoorn en neem een paar blaadjes mee, kijk op welk huis in de wijk zonnepanelen liggen. Eén van de deelnemers slaagde er zelfs in om achter het stuur van de bus te gaan zitten. Daarnaast werd er gebouwd. De groepen konden of een torentje van spekkies en spaghetti–stengels bouwen óf een hoop zand maken van 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Een paar volwassenen midden in de wijk op de knieën om aan die opdracht te voldoen: dat houd je jong.

Alle opdrachten moesten via de whatsapp gedeeld worden en kwamen weer op de beamer te staan in de kerk. Wie niet kon of wilde wandelen of fietsen kon in huis een aantal opdrachten maken. Ook van de tuin werd veel gebruik gemaakt.

Bij terugkomst stonden er allerlei smaakvolle hapjes en drankjes klaar en werden de prijzen uitgereikt. De kinderen hadden een eigen programma, ze waren ook de hele middag druk en creatief in de weer geweest en lieten zien wat ze allemaal gemaakt hadden. En uiteraard moest er een groepsfoto worden gemaakt.

De dag werd afgesloten met een Sing In. Mede dankzij de vele instrumenten die bespeeld kunnen worden was dat een geslaagde afsluiting. Toen moest de kerk nog weer worden klaargemaakt voor de kerkdiensten op zondag.

Advertenties

Ringmussen

In onze kerk komen enkele echte natuurliefhebbers.

Ze hebben kans gezien om van een wat dorre vlakte rond het gebouw een prachtige bloementuin te maken, waar ook de mensen uit de wijk van kunnen genieten.

In het vogelnestkastje dat aan een muur bevestigd is broedden vorig jaar twee koolmezen en dit jaar twee ringmussen.

Dankzij de techniek konden de mensen in de kerk volgen wat er in dat kastje gebeurde. Op veel zondagen werd er even gekeken hoe het stond met het jonge grut.

Inmiddels zijn de jonge ringmussen uitgevlogen. Twee koolmezen zijn ondertussen op zoek naar een woning en gaan daar misschien ook weer broeden.

Geluk is niet maakbaar

“Wat doe je om gelukkig te worden?”

Dat was een vraag die een tijdschrift mij stelde. Ik gaf als antwoord dat dat onmogelijk is. Je kunt jezelf niet gelukkig maken. Geluk is namelijk niet maakbaar. Eén van de redenen waarom mensen ongelukkig zijn is dat ze perse gelukkig willen zijn.

Vasileimos Thermos

Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen en mogen streven naar ‘aangename ervaringen’ zoals de Griekse priester en psychiater Vasileimos Thermos dat noemt. Hij beschrijft drie lagen van ‘aangename ervaringen’.

  1. De eerste laag is die van pleasure, van genot. Dat is de laagste laag. Die is zelfs te koop. Bijvoorbeeld in de vorm van genotsmiddelen: snoep, tabak, alcohol, drugs en sex. Dit is ook de laag van de verslavingen. Je raakt gemakkelijk verslaafd als je niet aan de twee volgende ‘lagen’ toe komt.

2. De tweede laag is die van satisfaction, de voldoening. Dat is de ervaring die je hebt als je een doel hebt bereikt. Dat kan zijn dat je een opdracht af hebt gemaakt, dat je je huis schoon hebt gemaakt of dat je een diploma hebt gehaald.

Die voldoening treedt niet op als je er niets voor hoeft te doen.

  • Bij voldoening past ook dat je er inspanning voor hebt verricht: je wilt iets bereiken en je moet er iets voor doen.
  • Er speelt ook een langere termijn in mee: het duurt een tijdje voordat je dat doel hebt bereikt.
  • Kenmerkend voor de voldoening is daarnaast dat het gaat om klussen die je jezelf stelt en die je in je eentje kunt bereiken.

3. De derde laag is die van de joy, van de vreugde. Die kun je, volgens Vasileimos Thermos, alleen bereiken in relatie tot en met andere mensen. Als je voortdurend ruzie hebt met anderen, alleen maar negatief naar anderen kijkt, kun je niet tot vreugde komen.

Als je de diepere lagen van de aangename ervaringen in je leven niet kent kun je ook verleidingen moeilijk weerstaan. Genot (de snelle ervaring op de korte termijn) wint het dan van de diepere emoties in je leven. Je wilt je hier en nu goed voelen. Het is ik-gericht: ik moet nu scoren.

Aan diepere ervaringen, waardoor je meer mens wordt, kom je niet toe. Die diepere ervaringen maken dat je los kunt komen van de directe ervaring van genot. Ze geven ook ruimte om te ervaren dat er meer is dan alleen het leven hier op aarde.

Emily Esfahani Smith

De Amerikaanse psychologe Emily Esfahani Smith schreef ik 2013 een artikel onder de titel ‘Er is meer in het leven dan gelukkig moeten zijn’. Daar kwamen zoveel reacties op dat ze besloot een boek te schrijven. Dat is nu in het Nederlands verschenen: De kracht van betekenis (Ten Have, 2017).

Ook Emily Esfahani Smith schrijft dat alles in de westerse wereld lijkt te draaien om geluk, maar de zin uit dat leven lijkt maar al te vaak te zijn verdwenen. Ze noemt vier aspecten die bij zingeving een rol spelen:

1. Het besef dat je deel uit maakt van een groep, van mensen om jou heen bij wie je terecht kunt en voor wie jij van betekenis kunt zijn.

2. Het hebben van een doel in je leven.

3. Het ervaren van betekenis in je leven, een verhaal hebben over jouw leven, zodat je identiteit vorm krijgt (‘ik mag er zijn, ik doe er toe’).

4. De ervaring van een mysterie dat boven het hier en nu uit gaat: er is meer tussen hemel en aarde.

Meer over Thermos en Smith in bijdragen in het Nederlands Dagblad van 7 en 9 juni 2017. 

Pasen: een nieuw begin

Waar gebeurd? Of niet?

Dat is een kwestie van geloof. Je gelooft het, of je gelooft het niet.

Bewijzen kan ik het niet. Maar ik geloof dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Dat vieren christenen vandaag over de hele wereld. De dood heeft niet het laatste woord.

Tineke en dochter Nynke maakten gisteren een nieuw en feestelijk bloemstuk. Het kruis is er nog wel, maar het nieuwe leven heeft overwonnen.

 

Goede Vrijdag

Vandaag is het Goede Vrijdag.

Deze week doen we niet aan grootschalige activiteiten of ingewikkelde discussies. Het is een wat verstilde week.

De hele week zijn er vespers in onze kerk. Gisteravond vierden we – net als de discipelen samen met Jezus – het Heilig Avondmaal.

Vanavond verlaten we in stilte het kerkgebouw. Jezus is gekruisigd en gestorven.

Tineke en dochter Nynke maakten voor deze week dit bloemstuk.

Mag een moslim in de Bijbel lezen?

In de dagen voor kerst had ik een gesprek met een kennis over de betekenis van kerst.

Hij is moslim en had een interpretatie van de geboorte van Jezus, die ik zelf nog nooit zo in de Bijbel gelezen had. Maar volgens hem stond het zo in de Bijbel. Ik vroeg hem waar die tekst dan stond, want ik heb meerdere malen de hele Bijbel doorgelezen.

Zijn antwoord was dat hij niet wist waar die tekst stond. Hij kon het niet nakijken, want het was hem verboden om in de Bijbel te lezen. Maar wat de islamitische leiders over de inhoud van de Bijbel zeiden, dat was de waarheid. Dus wat zij zeiden over de teksten in de Bijbel, zo stond het er ook.

We waarderen elkaar en zijn het ook over best veel zaken in de samenleving eens, maar hier stokte dus het gesprek. Hooguit zou ik aan een geestelijke kunnen vragen waar dan de bedoelde tekst in de Bijbel staat.

Maar mag een moslim echt niet in de Bijbel lezen? Gisteren vroeg ik aan een vrouw die op latere leeftijd moslim is geworden hoe dat nu zit met die uitleg van de teksten uit de Bijbel. Mag een moslim in de Bijbel lezen? “Natuurlijk” zei ze, “moslims zijn juist verplicht om die boeken te lezen. De Bijbel is één van die boeken. Niemand die een oprecht moslim is kan die boeken achteloos terzijde leggen.”

Kennelijk zijn er meerdere opvattingen over het mogen lezen van/in de Bijbel.

De Bijbel als verboden boek

Op de website Islaam lees ik het volgende: moslims mogen niet in de Thora (de Joodse wet) of in de Bijbel lezen. Als ze één van deze boeken in huis hebben moet dat boek verbrand worden en de restanten moeten begraven worden. Want er staan verdraaiingen en slechte valsheden in die ware gelovigen op een dwaalspoor kunnen brengen.

De website zegt dat het nodig is om moslims te beschermen tegen deze verdraaiingen en valsheden. Daarom moeten de Thora en de Bijbel vernietigd worden.

Mag een islamitisch geestelijke wél in de Thora en in de Bijbel lezen? Ja, dat mag wel. Maar alleen om op die manier de verdraaiingen en de valsheden op te kunnen sporen. Op die manier kunnen ze de vijanden van de islam weerleggen.

“De Joden en de Christenenen zijn het die de duideliijke bewijzen, feiten en de Leiding die wij hebben verbergen. Ze zullen bij de opstanding met Teugels van Vuur geteugeld worden”.

Dat is een uitleg die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Het is een ‘gewone’ moslim niet toegestaan om in de Bijbel te lezen. Het boek moet worden verbrand. Dat is ook wat regelmatig in landen waar de islam overheersend is gebeurt. De Bijbel is een gevaarlijk en daarom verboden boek. Moslims zouden eens tot een ander inzicht kunnen komen dan wat hen door de eigen geestelijken wordt voorgehouden.

Islamofoob?

Mensen die zulke teksten als van de website Islaam citeren worden nogal eens om de oren geslagen dat ze islamofoob zijn. De islam is immers een tolerante godsdienst?

Maar de bovengenoemde weergave is geen uitzondering. Het valt onder het thema ‘gaslighting’ (zie eerdere blogs) als je het citeren van teksten die door moslims zijn geschreven als een voorbeeld van islamofobie ziet.

Ook de Bijbel mag gelezen worden

Maar er is ook een andere – meer gematigde – kant. Zo zegt de website Kutsal Kitsap weer iets heel anders. Dat past bij wat ik van de mevrouw die ik sprak hoorde. Die meer gematigde moslims worden door de meest strenge groepen binnen de islam als afvalligen gezien. Soms zijn ze hun leven niet zeker. Ik citeer uit deze website:

Mag een moslim in de Bijbel lezen? Uiteraard! De Islam kent vier heilige boeken: de Tevrat, Zebur, Incil en de Koran. De bijbel bevat hiervan de drie eerste boeken en zou daarom door alle Moslims gelezen moeten worden. Deze drie boeken worden ook de Koran erkend.

  1. de Tevrat (geopenbaard aan Mozes), Sura 2:87; 3:3.
  2. de Zebur (geopenbaard aan David), Sura 4:163.
  3. de Incil (geopenbaard aan Jezus), Sura 5:46-48.

De Koran bevestigt de boodschap van eerdere heilige boeken (Sura 2:91; 3:1-4; 3:84; 4:47) en roept zelfs op om de Incil, het Nieuwe Testament, te lezen! (Sura 5:46).
Er zijn mensen die beweren dat de Bijbel vervalst is en dat het daarom verstandig is om de Bijbel niet te lezen. Het bewijs daarvoor is echter nog nooit geleverd. Wel zijn er oeroude documenten gevonden (de Dode Zee rollen) die juist de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. Ook vermeldt de Koran duidelijk dat God zelf de heilige boeken beschermt (Sura 5:48 en 18:28).

Diversiteit en vervolging

Er zijn dus meerdere opvattingen, meerdere stromingen binnen de islam. En daardoor ook meerdere interpretaties over de waarde van de Bijbel. Het lijkt er wel op dat de strenge opvatting (de Bijbel en de Thora als verboden boeken) terrein wint. In ieder geval aan invloed wint.

Daardoor staan er vooral veel landen waar moslims in de meerderheid zijn in de lijst waar mensen met andere religieuze opvattingen vervolgd worden.