Shaming en steniging

Een onverwachtse column van Heleen Mees in de Volkskrant over shaming.  Opeens storten de media zich op jou en kun je eigenlijk niets goeds meer doen.

Econoom Heleen Mees kan uit ervaring spreken. Ze was zelf een aantal jaren geleden onderdeel van een reeks aantijgingen in de media. Of die waar waren of niet doet er nu even niet toe. Het gaat in haar bijdrage om het gevolg van het shamen voor de persoon in kwestie.

Als een persoon die op de één of andere manier in de publieke belangstelling iets fout doet haasten de media zich om een oordeel te vellen. Dat gebeurt bijna altijd zonder voldoende bewijs. Een vermoeden is al voldoende om een groot vuur te ontsteken.

De Britse psychoanalyticus Adam Phillips schrijft dat dit een manier is om via marteling een moraal af te dwingen.

Publieke steniging

Volgens Heleen Mees werken in het westen de sociale media op deze manier mee aan een publieke steniging die te vergelijken valt met de publiekelijke geseling of steniging die met name vrouwen treft in een land als Pakistan. Je kunt ook denken aan heksenverbrandingen zoals die in de late Middeleeuwen in ons land plaatsvonden. Een gerucht was al genoeg om iemand uiteindelijk op de brandstapel te doen eindigen temidden van een joelend publiek.

Mees: “We rekenen elkaar maar al te graag af op een set van ongeschreven regels. Degene die het hardste roept bepaalt wat die regels zijn. En als er onvoldoende bewijs is wordt er geschreven dat de persoon in kwestie op zijn minst de schijn tegen heeft. Op die manier wordt de moraal gebruikt als excuus om anderen te vernederen.” 

Joost Röselaers: "Op deze manier wordt de publieke moraal tot een demonische macht."

Wat er in de praktijk maar al te vaak gebeurt is dat iemand verdacht wordt gemaakt en tegelijk al publiekelijk wordt veroordeeld, zonder dat hij of zij maar enige kans heeft gekregen om het eigen verhaal te vertellen. Dat zie je in kleine verbanden (familie, kerk, werk, de buurt).

Aanklager en rechter

Maar sinds de opkomst van de sociale media is het allemaal nog veel massiever geworden: een kleine aanklacht kan zomaar ontaarden in een tsunami aan ongefundeerde oordelen. Op zo’n moment wordt is de publieke opinie aanklager en rechter tegelijk. Het is dan niet (meer) anders dan in een dictatuur zoals Noord-Korea. Alleen is het in het westen niet de rechter die het oordeel velt, maar de publieke opinie, gevoed door de media.

Maar Heleen Mees gaat nog verder. Ze trekt de lijn door naar de Bijbel. In het Oude Testament was de boodschap ‘oog om oog, tand om tand’. Maar dat is nu juist waar Jezus in het Nieuwe Testament mee afrekent. Zo gaan we niet met elkaar om! We maken geen spiraal van geweld en nog meer geweld. Want daarmee zouden we terecht komen in een eindeloze kringloop van straf en wraak, van zelfbehoud en veroordeling (Gerrit Achterberg). 

Een nieuwe kans

Het Nederlandse recht stoelt volgens Mees niet op vergelding, maar als het even kan op het geven van een nieuwe kans (zie bijvoorbeeld de TBS). Vergelding speelt slechts een ondergeschikte rol. Als het alleen maar om vergelding zou gaan zou onze westerse wereld aan geweld ten onder gaan.

Als we er vanuit gaan dat ieder mens feilbaar is horen daar ook vergeving en mededogen bij. Mensen moeten een eerlijke kans krijgen. Mees zegt het in economentermen: vergeving hoort geen schaars goed te zijn. Ze citeert in dat verband de remonstrantse predikant en ethicus Joost Röselaers:vergeving is een existentieel menselijke of theologische ervaring. God wil ons niet vastpinnen op wat er mis ging in ons leven, maar wil ons een nieuwe kans geven.”

Om het platter – meer horizontaal- te zeggen: een samenleving die alleen maar kan veroordelen en daarmee niet in staat is om te vergeven is een treurige en uiteindelijk ook onleefbare samenleving (Arnon Grünberg). 

Advertenties

Boodschap van God?

Zo'n tien jaar geleden organiseerde de Charismatische Werkgemeenschap Nederland een congres met als titel: Onderscheiden wat van God komt. Hoe gaan we in de kerk om met verschijnselen als stemmen en andere bijzondere gewaarwordingen?

Dit thema komt in de hedendaagse psychiatrie nauwelijks meer aan de orde. Tijdens een themadag over ‘stemmen’ was God als ‘bron’ geheel afwezig.

Hoe kun je nu weten of God het is als je stemmen hoort? Vanuit de Bijbel geloven christenen dat God een relatie met ons wil en tot ons wil spreken. Dat kan ook via bijzondere gaven zoals ‘tongentaal’, ingevingen (profetieën) of verschijningen. En hoe zit het met het uitdrijven van demonen?

Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk is onderzoek gedaan naar de verhalen over verschijningen van Maria. Veruit de meeste verschijningen worden na onderzoek gezien als persoonlijke ervaringen zonder verdere diepte, maar in een half procent van de verhalen moesten de onderzoekers tot de conclusie komen dat er sprake was geweest van een feitelijke gebeurtenis. Dus toch: het kan een bijzondere openbaring zijn.

Lichamelijke verschijnselen

En hoe zit het dan met lichamelijke verschijnselen? Ik heb ooit gezien in een dienst van een Pinkstergroep dat iemand ging slaan met de armen, schokken met de schouders en ging rollen over de grond. Maar datzelfde heb ik ook wel eens gezien in mijn ‘seculiere’ werk. Ik verklaarde dit verschijnsel als een uiting van dissociatie, passend bij een posttraumatische stressstoornis. Of heb ik iets over het hoofd gezien? Was God daar dan aan het werk?

Context

Ingrid Molensky, een vrouwelijke predikant binnen de Amerikaanse pinkstergemeenten, meent dat veel van deze ervaringen contextgebonden zijn. Ze worden opgeroepen door opzwepende muziek of door heftige preken.

Mijn persoonlijke indruk is dat er nogal wat mensen zijn die melden een boodschap te hebben ontvangen van God omdat ze zich daarmee ‘gezien’ voelen. Ze hebben een grote behoefte aan erkenning. Misschien is het gemis van erkenning door de eigen ouders dan soms de drijfveer om je door God wél gezien te voelen en gebruikt te worden als Zijn instrument.

Maar daarmee heb ik niet alles gezegd. Het kan volgens mij wel degelijk zo zijn dat God een persoonlijke boodschap aan mensen geeft.

Criteria

Volgens de benedictijner monnik Joannes Touw zijn criteria die de echtheid van de boodschap bepalen o.a.:

  • de nederigheid van de ontvanger (je zou kunnen zeggen: hij is zelf bedremmeld dat hij een boodschap heeft ontvangen),
  • de onbevangenheid (er klinkt iets van verbazing in door),
  • het ontbreken van angst voor wat er gebeurd is,
  • de vraag of de boodschap passend wordt gebracht binnen de context van de geloofsgemeenschap
  • de vraag of de boodschap ons dichter bij God brengt

Onder de in onze samenleving hoog in aanzien staande ‘rede’ ligt een diepere laag van gevoelens. Ze worden aangesproken door de gaven van de Geest. Op die manier wordt het verstand tot rust gebracht. Dat geloof maakt ook ziekte en ongeluk begrijpelijk, maar geeft ook de mogelijkheid om te ontsnappen aan de onberekenbaarheid van het menselijk lijden en de dreiging van chaos (psycholoog Huub Beijers).

Kerst

Vandaag vieren we in ons kerkgebouw de verjaardag van Jezus. Het is feest in de kerk en daar past veel muziek bij.

In Lucas 2 wordt beschreven wat er die nacht gebeurde (foto: een stuk tekst uit de kanselbijbel). Nieuw leven, in een stal in Bethlehem.

Niet zoals keizer Augustus, die zichzelf als godenzoon zag en met veel geweld zijn rijk vestigde.

Dwang is een kenmerk van een dwaalleer. De goede boodschap heeft geen geweld nodig om te kunnen wortelen. Geweld eindigt, waar liefde begint.

Het kruis op het kerkgebouw symboliseert het einde van het leven van Jezus. Goede Vrijdag en direct daarna Pasen.

Oorlog, honger, ziekte en dood: het bestaat allemaal nog, maar er komt een einde aan.

Kerstroute

Het waren weer boeiende en inspirerende dagen in de nog steeds besneeuwde bossen van Lage Vuursche. Pas om half negen was ik weer thuis. Daardoor was ik te laat voor de Kerstroute die door onze kerk door de wijk georganiseerd was.

Via Sociale Media was ik wel op de hoogte gehouden. Daardoor zag ik ook op een foto dat mijn echtgenote Tineke zwanger was. Net als Zacharias in Lucas 1 was ook ik sprakeloos. Dat had ik niet meer verwacht (…). Maar in de trein zat ik ook in de Stiltecoupé. Ik mocht dus ook niet praten…

Op allerlei plekken in de wijk waren Bijbelse taferelen uitgebeeld. Opmerkelijk was dat Zacharias zijn woorden op een Ipad had geschreven. Hij was dus met zijn tijd meegegaan. Slechts één van de kinderen uit de wijk maakte daar een opmerking over. “Die hadden ze toen nog niet.”

De stal was de stal van kinderboerderij en de herberg was de kerkzaal. Daar was het warm, met chocolademelk. Dat laatste staat niet in Lucas 2. 

Sneeuwkerk

Het KNMI adviseerde om als het niet strikt noodzakelijk was niet de weg op te gaan. Maar wat is 'niet strikt noodzakelijk'? Dus fietsten we vanmorgen gewoon naar de kerk. Het begon net een beetje te regenen.

Halverwege de kerkdienst ging de regen over in sneeuw. Ik heb wel opgelet op de preek, maar de ramen zijn zo groot dat je die blik niet kan ontgaan. Zelfs de dominee zag de sneeuwbui al hangen.

De tijd dat je een uur in de kerk zat en daarna weer buiten stond is al lang verleden tijd. Na de dienst zijn er tal van activiteiten. In de eerste plaats koffie drinken voor mensen uit de kerk, maar ook iedere zondag voor tal van gasten. En het zangkoor oefende voor de ‘Kerstroute’:  een wandeling door de wijk met op allerlei plekken de verbeelding van de Bijbelse geschiedenis rond Lucas 2.  Buiten werd ondertussen een waar sneeuwgevecht georganiseerd door kinderen en jongeren.

Toen was het uiteindelijk toch tijd om op de fiets te stappen. Het was echte plaksneeuw. Al na vijf minuten zagen we er uit als verschrikkelijke sneeuwmannen (m/v).

Op plekken waar de sneeuw niet plat was gereden viel redelijk te fietsen, al was het allemaal wat rul. Maar op delen waar de sneeuw plat gereden was was het soms behoorlijk glibberig. Ik hou van dat avontuur (één van mijn hobby’s is sneeuwfietsen), maar bij Tineke leidt zo’n situatie tot angst en beven.

Eenmaal thuis aangekomen moesten alle bezittingen eerst ontsneeuwd worden. Daarna stapten we naar binnen en ging de CV aan. Kater Ringo kwam binnen en ging zich langdurig voor het raam zitten verbazen over de vallende sneeuwvlokken.

De Nieuwe Kerk was vanuit onze woonkamer niet meer zichtbaar door de dichte sneeuw. Opmerkelijk was dat de roeiers op het Schiekanaal gewoon door gingen, de bikkels. Maar die roeiers hadden weinig last van de gladheid. Alleen de toeteraars (coaches) op de fiets langs de kant hadden het zwaar te verduren.

De fietsroute langs ons huis werd steeds stiller. Het werd duidelijk dat fietsen toch wat ingewikkeld werd.

Er kwamen zelfs mensen lopend met een OV-fiets langs. Huur je daarvoor een fiets… Je kunt dan beter gewoon lopen…

 

Verbinding

Het was wat laat, dit jaar, want het seizoen was al begonnen. Gisteren was de jaarlijkse gemeentedag van onze kerk. Voor ons was dat voor het eerst, want we wonen nog geen jaar in Delft.

Het thema was ‘Verbinding’. En als je een groot aantal mensen in de kerk hebt die goed zijn in techniek, dan kun je op dat technisch gebied heel wat verwachten.

Na een uitgebreide lunch werden de bezoekers van deze dag verdeeld in groepen. De bezoekers waren kerkleden, maar er is ook iedere zondag een aantal gasten uit de wijk aanwezig in de diensten of op de koffieochtenden door de week. Die groepen konden zichzelf weer opdelen in subgroepen. Je kon in of rond het gebouw blijven, je kon door de buurt gaan wandelen en je kon een fietstocht maken. Maar wat je ook deed, je stond via whatsapp met elkaar in verbinding.

Er kon gekozen worden uit 50 opdrachten. En in die opdrachten zat dan ook weer verbinding met de wijk. Zoals: zoek contact met mensen uit de wijk en speel met hen een spelletje, zing samen met iemand uit de wijk een liedje, vraag aan iemand uit de wijk of hij weet waar een kerk is, ga met een buschauffeur op de foto, zet een tram op de foto tegen de achtergrond van een paar bomen, zoek een esdoorn en neem een paar blaadjes mee, kijk op welk huis in de wijk zonnepanelen liggen. Eén van de deelnemers slaagde er zelfs in om achter het stuur van de bus te gaan zitten. Daarnaast werd er gebouwd. De groepen konden of een torentje van spekkies en spaghetti–stengels bouwen óf een hoop zand maken van 60 centimeter hoog en 40 centimeter breed. Een paar volwassenen midden in de wijk op de knieën om aan die opdracht te voldoen: dat houd je jong.

Alle opdrachten moesten via de whatsapp gedeeld worden en kwamen weer op de beamer te staan in de kerk. Wie niet kon of wilde wandelen of fietsen kon in huis een aantal opdrachten maken. Ook van de tuin werd veel gebruik gemaakt.

Bij terugkomst stonden er allerlei smaakvolle hapjes en drankjes klaar en werden de prijzen uitgereikt. De kinderen hadden een eigen programma, ze waren ook de hele middag druk en creatief in de weer geweest en lieten zien wat ze allemaal gemaakt hadden. En uiteraard moest er een groepsfoto worden gemaakt.

De dag werd afgesloten met een Sing In. Mede dankzij de vele instrumenten die bespeeld kunnen worden was dat een geslaagde afsluiting. Toen moest de kerk nog weer worden klaargemaakt voor de kerkdiensten op zondag.