Yezidi-slavinnen

Een aantal keer heb ik Yezidi's gesproken. Onlangs nog vrouwen die uit Syrië en Irak naar Nederland waren gevlucht.

Wat zijn Yezidi’s?

Van een Iraakse schoonmaker op mijn vorige werk heb ik geleerd wat Yezidi’s zijn en wat hun geloof inhoudt. Veel muziek en tekst wordt mondeling overgeleverd. Het geloof kent elementen uit o.a. christendom, hindoeïsme, boeddhisme en uit de Islam. Zo kennen ze de doop vanuit het christendom en het geloof in de reïncarnatie vanuit het hindoeïsme. De Yezidi’s spreken Koerdisch en ze woonden verspreid rond de oostelijke grensstreken van Turkije.

Voor een buitenstaander is het yezidi-geloof moeilijk te doorgronden. Dat komt voor een belangrijk deel door het feit dat er weinig geschreven tekst is. Je kunt ook geen yezidi worden, je bent het door geboorte. Yezidi’s kennen dan ook geen zendingsdrang. Er bestaan (voor ons) wonderlijke tradities zoals een verbod op het dragen van blauwe kleding en het eten van bladgroenten.

De Yezidi’s worden al eeuwen lang vervolgd. De gesloten cultuur hielp hen om niet al te zichtbaar te zijn. Eén van de grootste drama’s van de afgelopen jaren is de situatie van Yezidi-vrouwen in door IS bezet gebied. De mannen werden gedood als ze zich niet bekeerden tot de Islam en de vrouwen werden verhandeld als slavinnen. En met een slavin mag de man doen wat hij wil.

Onderworpen aan de man

In een uitzending van Nieuwsuur (zaterdag 28 april 2018) werden boodschappen vertoond vanuit de As Soennah Moskee in Den Haag. Uit die teksten komt naar voren dat de vrouw onderworpen moet zijn aan de man. Ze mag het huis niet verlaten zonder de toestemming van de man. Ook wordt de vrouwenbesnijdenis gepropageerd, omdat dat de lusten van de vrouw vermindert.

Een man mag zijn schaamte alleen onthullen in het bijzijn van zijn vrouw óf van zijn slavin. Allah heeft goedgekeurd dat je seksueel verkeer mag hebben met je slavin, want ze is je bezit. En dat is wat ik hoorde van yezidi’s: de gevangen genomen vrouwen en meisjes (!) werden het bezit van IS-strijders: ze mochten alles met hen doen. Op de media waren destijds zelfs beelden te zien van IS-strijders die slavinnen met elkaar ruilden.

Het is verontrustend dat dit soort respectloze taal jegens vrouwen al jaren lang gewoon verkondigd mag worden.  Maar -zegt een leraar in de moskee - in Nederland doen we dat niet zo, maar in Islamitische landen is dat de wet, want daar is Allah de wet. Zo kweek je vanzelf vervreemding van de Nederlandse wetten bij je volgelingen.
Advertenties

Mag een moslim in de Bijbel lezen?

In de dagen voor kerst had ik een gesprek met een kennis over de betekenis van kerst.

Hij is moslim en had een interpretatie van de geboorte van Jezus, die ik zelf nog nooit zo in de Bijbel gelezen had. Maar volgens hem stond het zo in de Bijbel. Ik vroeg hem waar die tekst dan stond, want ik heb meerdere malen de hele Bijbel doorgelezen.

Zijn antwoord was dat hij niet wist waar die tekst stond. Hij kon het niet nakijken, want het was hem verboden om in de Bijbel te lezen. Maar wat de islamitische leiders over de inhoud van de Bijbel zeiden, dat was de waarheid. Dus wat zij zeiden over de teksten in de Bijbel, zo stond het er ook.

We waarderen elkaar en zijn het ook over best veel zaken in de samenleving eens, maar hier stokte dus het gesprek. Hooguit zou ik aan een geestelijke kunnen vragen waar dan de bedoelde tekst in de Bijbel staat.

Maar mag een moslim echt niet in de Bijbel lezen? Gisteren vroeg ik aan een vrouw die op latere leeftijd moslim is geworden hoe dat nu zit met die uitleg van de teksten uit de Bijbel. Mag een moslim in de Bijbel lezen? “Natuurlijk” zei ze, “moslims zijn juist verplicht om die boeken te lezen. De Bijbel is één van die boeken. Niemand die een oprecht moslim is kan die boeken achteloos terzijde leggen.”

Kennelijk zijn er meerdere opvattingen over het mogen lezen van/in de Bijbel.

De Bijbel als verboden boek

Op de website Islaam lees ik het volgende: moslims mogen niet in de Thora (de Joodse wet) of in de Bijbel lezen. Als ze één van deze boeken in huis hebben moet dat boek verbrand worden en de restanten moeten begraven worden. Want er staan verdraaiingen en slechte valsheden in die ware gelovigen op een dwaalspoor kunnen brengen.

De website zegt dat het nodig is om moslims te beschermen tegen deze verdraaiingen en valsheden. Daarom moeten de Thora en de Bijbel vernietigd worden.

Mag een islamitisch geestelijke wél in de Thora en in de Bijbel lezen? Ja, dat mag wel. Maar alleen om op die manier de verdraaiingen en de valsheden op te kunnen sporen. Op die manier kunnen ze de vijanden van de islam weerleggen.

“De Joden en de Christenenen zijn het die de duideliijke bewijzen, feiten en de Leiding die wij hebben verbergen. Ze zullen bij de opstanding met Teugels van Vuur geteugeld worden”.

Dat is een uitleg die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Het is een ‘gewone’ moslim niet toegestaan om in de Bijbel te lezen. Het boek moet worden verbrand. Dat is ook wat regelmatig in landen waar de islam overheersend is gebeurt. De Bijbel is een gevaarlijk en daarom verboden boek. Moslims zouden eens tot een ander inzicht kunnen komen dan wat hen door de eigen geestelijken wordt voorgehouden.

Islamofoob?

Mensen die zulke teksten als van de website Islaam citeren worden nogal eens om de oren geslagen dat ze islamofoob zijn. De islam is immers een tolerante godsdienst?

Maar de bovengenoemde weergave is geen uitzondering. Het valt onder het thema ‘gaslighting’ (zie eerdere blogs) als je het citeren van teksten die door moslims zijn geschreven als een voorbeeld van islamofobie ziet.

Ook de Bijbel mag gelezen worden

Maar er is ook een andere – meer gematigde – kant. Zo zegt de website Kutsal Kitsap weer iets heel anders. Dat past bij wat ik van de mevrouw die ik sprak hoorde. Die meer gematigde moslims worden door de meest strenge groepen binnen de islam als afvalligen gezien. Soms zijn ze hun leven niet zeker. Ik citeer uit deze website:

Mag een moslim in de Bijbel lezen? Uiteraard! De Islam kent vier heilige boeken: de Tevrat, Zebur, Incil en de Koran. De bijbel bevat hiervan de drie eerste boeken en zou daarom door alle Moslims gelezen moeten worden. Deze drie boeken worden ook de Koran erkend.

  1. de Tevrat (geopenbaard aan Mozes), Sura 2:87; 3:3.
  2. de Zebur (geopenbaard aan David), Sura 4:163.
  3. de Incil (geopenbaard aan Jezus), Sura 5:46-48.

De Koran bevestigt de boodschap van eerdere heilige boeken (Sura 2:91; 3:1-4; 3:84; 4:47) en roept zelfs op om de Incil, het Nieuwe Testament, te lezen! (Sura 5:46).
Er zijn mensen die beweren dat de Bijbel vervalst is en dat het daarom verstandig is om de Bijbel niet te lezen. Het bewijs daarvoor is echter nog nooit geleverd. Wel zijn er oeroude documenten gevonden (de Dode Zee rollen) die juist de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. Ook vermeldt de Koran duidelijk dat God zelf de heilige boeken beschermt (Sura 5:48 en 18:28).

Diversiteit en vervolging

Er zijn dus meerdere opvattingen, meerdere stromingen binnen de islam. En daardoor ook meerdere interpretaties over de waarde van de Bijbel. Het lijkt er wel op dat de strenge opvatting (de Bijbel en de Thora als verboden boeken) terrein wint. In ieder geval aan invloed wint.

Daardoor staan er vooral veel landen waar moslims in de meerderheid zijn in de lijst waar mensen met andere religieuze opvattingen vervolgd worden.

Van sekte naar ISIS (5)

De Islam is de religie van het zwaard.

Dat beweert althans het blad Dabiq, dat wordt gezien als het belangrijkste tijdschrift van ISIS. Men is dan ook zeer fel tegen meer genuanceerde opvattingen, als zou bijvoorbeeld de onthoofding van 21 koptische christenen niet uit naam van de Islam kunnen zijn gepleegd. Volgens het blad worden deze daden juist gepleegd vanuit de hadith, de zuivere uitleg van de woorden van de Profeet. Wie daar niet aan wil heeft de boodschap van de Profeet niet begrepen.

Bovendien, alleen door een zuivere islam, die korte metten maakt met iedereen die niet de hadith strikt navolgt, zal er een staat op aarde gesticht kunnen worden met recht en gerechtigheid. Daar is (volgens deze opvattingen) dus géén plek voor mensen die anders denken.

Vier zwaarden

Volgens deze opvattingen zijn er vier zwaarden:

a) het doden van alle mushrikin (mensen die geloven in andere goden naast Allah). Daar vallen o.a. de Jezidi’s onder. Ze moesten zich óf direct bekeren, óf ze werden gedood.

b) het zwaard voor de Ahluk-Kibab, de mensen van ‘Het Boek’ (joden en christenen) : zij moeten onderworpen worden en veel belasting betalen.

c) Het zwaard voor de munafiqin, de moslims die vrede met het westen zoeken en zich niet houden aan (bijvoorbeeld) de kledingvoorschriften (zoals de burka of de niqab).

d) Het zwaard voor de bughat, de onderdrukkers (daar zou Assad dan bijvoorbeeld bij kunnen horen).

Afvallige moslims

Opmerkelijk is, volgens een artikel in het Nederlands Dagblad (21 februari 2015) , dat met name de afvallige moslims veel aandacht krijgen in het blad Dabiq. Dat verklaart ook waarom er zoveel moslims het slachtoffer worden van de terreur van ISIS.

Het blad vindt dat de islam met het zwaard moet worden verspreid, dat dat de opdracht van de Profeet en van zijn schoonvader Abu Bakr is. Hij deed wat hij moest doen, hij sloeg allen die niet geloven boven de nek en hakte al hun vingertoppen af. Dat is de enige manier om gered te worden van het kwaad.

In zo’n context past natuurlijk niet de opvatting van andere moslims dat juist de boodschap van de koran de vrede is, dat je juist als moslim je Joodse buurman en je christelijke dorpsgenoot zou moeten beschermen. Volgens het blad Dabiq is deze gedachte één van de grootste misleidingen die door ketters wordt verspreid.