Complottheorie

Altijd als er iets gebeurt wat mensen niet kunnen bevatten doemt er een complottheorie op. Dat verschijnsel past binnen ‘de psychologie van de paradigmaverschuiving’.  Het beeld moet weer kloppend gemaakt worden. En als je maar vaak genoeg een bepaalde bewering verkondigt gaan mensen vanzelf denken dat het waar is, ook al is het aantoonbaar niet waar.

Een bekende complottheorie is die rond de concentratiekampen in Duitsland. Die kampen zouden helemaal niet in deze vorm bestaan hebben. De verhalen zouden door de Joden in het leven zijn geroepen om de stichting van de staat Israël te kunnen rechtvaardigen.

Een andere complottheorie betreft de zogenaamde wijzen van Sion. Ook hier speelt de Joodse religie een rol. De joden zouden wereldwijd werken aan een systeem om alle christenen en moslims te doden. Deze theorie ontstond in tsaristisch Rusland, werd vervolgens overgenomen door de nazi’s in Duitsland en is tegenwoordig nog steeds in zwang onder rechts-radicale bewegingen en onder moslim-fundamentalisten.

Van een andere orde is de theorie dat de Aidsvirus bewust is gefabriceerd door met de Ku Klux Clan verbonden wetenschapsmensen teneinde homo’s en donkere Amerikanen massaal te vermoorden.

Meer onschuldig is het verhaal dat de Amerikanen nooit op de maan zijn geland, maar dat dit hele verhaal in een filmstudio werd gespeeld, met als doel: de Russen te laten zien hoe ver de Amerikanen in technologisch opzicht op hen voor liepen.

Complottheorieën doen ook de ronde als er sprake is van vliegtuigongelukken die (in SBS-taal) ‘nauwelijks te bevatten zijn’.  Dat gebeurde rond de Bijlmerramp, rond het verdwenen vliegtuig van Malaysian Airlines en nu ook al rond de MH 17. Zo meldde de Iraanse staatstelevisie dat Israël het vliegtuig heeft neergehaald, zodat het op dat moment minder op zou vallen dat Gaza werd aangevallen.

Eén van de kenmerken van een complottheorie is dat er een zondebok wordt aangewezen. Ook mevrouw Yasmina Haifi blijkt er een complottheorie op na te houden. De zionisten zitten achter ISIS, teneinde de islam in een kwaad daglicht te stellen. Deze theorie ligt in het verlengde van de complottheorie van de wijzen van Sion.

Had mevrouw Yasmina Haifi het in haar Twitter-bericht gelaten bij de opmerking dat het handelen van ISIS in strijd is met de Islam, dan had ik dat prima begrepen. Dat zou het een geloofwaardig bericht op Twitter zijn geweest. Nu heeft ze zich mee laten slepen door een verwrongen idee, waarbij er een zondebok gezocht moet worden.

Voor sommige mensen is het verstandiger om zich niet met Twitter in te laten. Want Twitter wordt gefinancierd door de CIA. Dat had mevrouw Haifi toch ook kunnen weten vanuit haar complotdenken. Want de CIA ziet zelfs dat ik nu een mok Chinese tomatensoep klaar ga maken.