Demonstratie op het Malieveld

Er zijn mensen die denken dat Willem Engel van Viruswaarheid niet meer zo actief aan het werk is. Maar dat is niet zo. Hij post dagelijks vele berichten op o.a. Twitter.

Je zou verwachten dat Willem Engel weer bezig is om zijn dansschool op te starten. Maar nee, hij houdt zich met heel andere dingen bezig. Dat zie je als je zijn tijdlijn op Twitter volgt. Dag-in, dag-uit goot hij – geheel volgens de Qanon-methode – berichten over de Twitter-schutting. Die berichten zijn weinig gefundeerd en vaak doorspekt met haat., o.a. in de vorm van persoonlijke aanvallen, maar ook qua algemene terminologie.

Demonstratie op het Malieveld in oktober 2020

In de afgelopen 24 uur kwam het Neurenberg-tribunaal weer aan de orde vanwege de medische experimenten die op de mensheid worden uitgevoerd, werden de misdadige mondkapjes genoemd, was de dag waarop de overheid toestond dat jongeren gevaccineerd mogen worden één van de meest zwarte dagen in de Nederlandse geschiedenis, werd dr. Fauci een bioterrorist genoemd en werden mensen die vaccinatie propageren gerekend tot de injectiemaffia. Het kan dus allemaal niet op. Het voelt voor mij alsof er een heel klein en bang jongetje op grote afstand op de buurman staat te schelden.

Willem Engel lijkt op een heel klein jongetje dat vanaf een grote afstand op de buurman staat te schelden

Maar gelukkig: aan al deze ellende komt een einde. Dat gaat allemaal vanmiddag gebeuren op het Malieveld. Willem Engel schrijft: “Deze zaterdag sturen we het regime weg. Komt allen. geen stoppen meer. Genoeg is genoeg!”

Volgens mij stuur je een regering niet weg met een demonstratie van een aantal mensen op een grasveld in Den Haag. Dat zou namelijk betekenen dat een kleine minderheid zonder verkiezingen en buiten het parlement om de macht overneemt. Opnieuw blaast Willem Engel zichzelf op tot de Redder des Vaderlands. Maar zo werkt het niet in een democratie. 

Beter een schaap dan een gifslang

Ik had bij de aanvang van de corona-epidemie behoorlijk wat weerstand tegen de maatregelen, vooral als het om de zorg voor kwetsbare mensen ging. 

Ook vroeg ik me af hoe effectief de maatregelen nu werkelijk waren. Aan de andere kant wist ik ook geen goede alternatieven. De situatie was te nieuw en te complex.

Vreemd genoeg is het o.a. het volgen van de site van Viruswaarheid geweest waardoor ik geleidelijk meer loyaal werd naar de maatregelen, ook al blijf ik een kritisch volger en geef ik er ook af en toe mijn eigen invulling aan. Maar de vaak ongefundeerde en uit hun verband gehaalde stellingen die o.a. door Willem Engel naar voren worgden gebracht en zijn gish-gallops hebben mijn kijk op de situatie veranderd. Vaak hoef je maar één of twee spaden dieper te graven om te constateren dat veel zogenaamde ‘ononstotelijke bewijzen’ helemaal niet onomstotelijk bewezen zijn. En soms zelfs pertinent onwaar.

Daar komt nog iets bij. Dat is het dedain, de neerbuigendheid, waarmee op zogenaamde coronasceptische sites over anderen wordt gesproken . Dat varieert van domme platvloerse scheldwoorden tot aanklachten zoals ‘nazi’s’ en ‘massamoordenaars’. Dat gebeurt vooral in relatie tot de oproep tot vaccinatie. In dat kader wordt momenteel het Neurenberg 2.0 proces aangekondigd, waarbij o.a. door sommigen letterlijk wordt opgeroepen tot executie van de verantwoordelijke politici. Dat blijft gewoon op internet staan terwijl de auteurs schrijven dat we in een regelrechte dictatuur leven.

Als je breder kijkt zie je ook dat ‘pro-vaxxers’ er een zootje van kunnen maken met hun gescheld. Maar mij valt toch vooral op hoe mensen die liefde prediken en voorstander zijn van democratie zeer autoritaire uitspraken kunnen doen. Ik ben eens gaan checken op Twitter wat voor gescheld je tegen komt. Ik heb ook gekeken wat er gebeurt als je daar wat van zegt. In veel gevallen word je meteen geblockt. We leven in een dictatuur en er is censuur, maar deze dames en heren kunnen zelf geen enkele kritiek verdragen.

Een rijtje dat ik in tien minuten tegen kwam (over mensen die zich laten vaccineren):

‘Allemaal bang en gehersenspoeld’

‘Stelletje slaafse idioten’

‘Jullie zijn deugers en slaafse volgelingen’

‘Ook in ’40-’45 waren er van die meelopers’

‘Jullie zijn achterlijke psychopaten dat je je laat prikken’

‘Hopelijk zul je je na drie jaar – als je door die prik helemaal niet meer zelf na kunt denken -deze Tweet nog herinneren, achterlijke dombo die je bent’.

‘Met de bijwerkingen van die achterlijke prik in je donder kun je natuurlijk helemaal niet meer nadenken’.

‘Hoeveel geld krijg je eigenlijk om reclame te maken voor de prik? Of moet ik zeggen: ‘jullie’? Heb je ook negen miljoen gekregen?’

‘Wat een stel achterlijke domme schapen zijn jullie!’

Op die laatste reageerde ik met: 'Wat hebt u eigenlijk tegen schapen? Beter een schaap dan een gifslang'. Uiteraard werd ik direct geblockt. 

Chi Lueng Chiu in gesprek met Willem Engel

Chi Lueng Chiu is eigenaar van het kenniscentrum Chivo, voor vitaliteit, (medische) fitness en leefstijl. Zondag was hij via de livestream in gesprek met Willem Engel. 

Meestal haak ik bij de gesprekken van Engel binnen een paar minuten af, omdat het monologen voor twee of drie personen zijn, die het bij voorbaat helemaal met elkaar eens zijn. Daarbij is Engel de interviewer die vooral zélf aan het woord is. Maar deze keer werd het spannend. Chi Lueng Chiu gaf volop tegengas. En dat deed hij op zo’n rustige manier dat Engel er niet omheen kon.

Engel begon ermee dat hij een beetje corona had gehad, maar dat hij ook een paar snoepjes Ivermectine had en daardoor was hij binnen een paar dagen genezen. Dat was wel wat inconsequent, want volgens Engel geneest 99,98% van de patiënten vanzelf dankzij een goed immuunsysteem. Waarom zou je dan nog een pilletje nemen? Maar misschien vertrouwde Engel zijn immuunsysteem toch niet helemaal.

Zweden

Hoe was de situatie in Zweden, voor Willem Engel nog altijd hét voorbeeld van (relatieve) vrijheid. Chi Lueng Chiu zette daar een fors aantal kanttekeningen bij. Die bedacht hij niet zelf, ze kwamen van de Zweedse overheid die een onderzoekscommissie aan het werk had gezet. Zo gingen Zweden van boven de 80 jaar niet naar het ziekenhuis en werden niet als covid-patiënten geteld. Daardoor was er inderdaad geen zorginfarct geweest. Maar het aantal long-covid-patiënten ligt er drie maal zo hoog als in Nederland. En na herberekening blijkt dat Noorwegen 59 covid-doden per 100.000 inwoners telde, Finland 70, Denemarken 139 en Zweden 672 per 100.000 inwoners. Hoe kwam dat? Mede omdat Noorwegen heel snel in een strenge lock-down ging. Aan de hand van tal van grafieken liet Chi Lueng Chiu zien dat landen die snel maatregelen namen en heef gefaseerd afbouwden naar verhouding minder ziekenhuis-opnames hadden en dat ook de versoepelingen daar beter werkten.

En was Zweden dan zo’n prettig land? Daar zijn tal van maatregelen genomen die nauwelijks aandacht kregen. De middelbare scholen gingen daar dicht en 70-plussers werden afgezonderd (op vrijwillige basis, dat wel). Depressies en angststoornissen komen net zoveel voor in Zweden als in omringende landen, de economie deed het niet beter dan in de landen met een strenge lock-down en de werkloosheid steeg er net zoveel als in omringende landen. Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in de overheid ligt veel lager dan in andere landen: maar 28% van de bevolking denkt nu dat de regering goed heeft gehandeld tijdens de corona-crisis. Zweden heeft inmiddels een noodwet ingevoerd die zeer strenge maatregelen mogelijk maakt.

Florida en Texas

Maar Florida en Texas, twee Republikeinse staten, daar kelderden de de besmettingscijfers nadat de maatregelen werden afgeschaft. Dan waren het toch onzinnige maatregelen? Maar wat was er werkelijk aan de hand? Chi Lueng Chiu kwam met heel andere grafieken. Volgens hem zijn er drie grote demografische factoren die de snelheid van de verspreiding van covid-19 bepalen. Het aantal bewegingen is daarbij d ebelamgrijkste factor.

Maar het belangrijkste causale verband zie je bij de vaccinaties. Zodra de vaccinaties op gang kwamen daalde het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Dat was slecht nieuws voor Engel en hij spartelde tegen als een gevangen vis. De cijfers in Florida waren voor de verkiezingen door de regionale overheid ‘gedrukt’ om onrust onder de bevolking weg te nemen. Dat lukte niet meer toen bleek dat de ziekenhuizen toch vol raakten. Opmerkelijk was dat Republikeinse afgevaardigden en donateurs via pop-up vaccinatiestations ook als eerst een vaccin hadden gekregen. Dat zijn anekdotische verhalen, volgens Engel. Er waren allerlei andere factoren, er was met onderzoek gesjoemeld, het was allemaal niet waar. En in New York was alles strenger en daar waren veel meer besmettingen. Kijk dan eens naar de geografische factoren, wat zie je dan? Engel wilde dat niet horen…

Goed, ander verhaal. Noord-en Zuid Dakota. Gelijke bevolkingsdichtheid, gelijk klimaat. Noord-Dakota strenge maatregelen, Zuid-Dakota niet. Wat zie je aan de cijfers? Noord-Dakota deed het aanzienlijk beter. Zuid-Dakota had 43% meer ziekenhuisopnames. "Maar je weet best dat er met cijfers gerommeld wordt, net zoals het uit komt..." aldus Engel. 

Geen virus, maar gedragsexperiment

Volgens Engel gaat het niet over een virus, maar over het experiment van de gedragsbeïnvloeding. “Je kunt niet ontkennen dat al die maatregelen complete onzin zijn.” Aha, hier hadden we weer de kenmerkende interview-stijl van Willem Engel te pakken. Maar Chi Lueng Chiu bleef buitengewoon kalm en zei: ‘kijk nog eens naar de grafiek, wat zegt die?’ Maar volgens Engel kunnen grafieken allemaal gemanipuleerd worden, dat zegt dus niets. Opmerkelijk voor een man die eindeloos strooit met grafieken op zijn website. Maar Engel nog een keer: ‘Het gaat echt niet om een virus, het is alleen een virus voor mensen die te dom zijn voor de wetenschap’. Daar kwam ook de PCR-test voorbij die volgens Engel niets meet. Ook nu bleef Chi Lueng Chiu rustig: wat meet die test dan wel?

Vaccinaties werken niet en covid-19 is gewoon een seizoensgebonden griep, aldus Engel. ‘Kijk eens naar het plaatje’ zei Chi Lueng Chiu, haal je daar een seizoensgebonden verklaring uit? Engel bleef bij zijn verklaring. ‘Maar waarom belanden er nu nauwelijks meer 70 plussers in het ziekenhuis, maar stijgt het aantal jongere patiënten. Hebben die ander weer? zo wilden Chi Lueng Chiu weten. Maar volgens Engel wordt er gemanipuleerd met cijfers.

Aerosolen

Tenslotte de ventilatie, de aerolsolen en de mondkapjes. De doden in verzorgingshuizen lagen volgens Engel aan de slechte ventilatie. Welke ventilatie dan, wilde Chi Lueng Chiu weten, want sommige vormen van ventilatie zijn juist extreem gevaarlijk. Hoe verspreiden die aerosolen zich? Daar kom je met alleen natuurkundig onderzoek niet uit, dat is een kwestie van biomedische wetenschap.

En toen was de tijd vol. Chi Lueng Chiu zegt dat hij alle informatie verzameld en niet aan cherry picking wil doen (overal uithalen wat je goed uitkomt). Engel noemde nogmaals dat er met de cijfers gemanipuleerd wordt en dat het helemaal niet over een virus gaat. Hij zou graag nog een vervolguitzending maken met Chi Lueng Chiu , want het was allemaal erg interessant.

De volgende dag kwam Willem Engel opnieuw in de uitzending. Hij liep alle gegevens van Chi Lueng Chiu nog eens na en gooide ze allemaal in de prullenbak. Engel waardeerde het dat Chi Lueng Chiu 'het in elk geval geprobeerd had'. Maar het was heel duidelijk hoe het werkelijk in elkaar zat. Chi Lueng Chiu was voor deze uitzending niet uitgenodigd. Ik zou zeggen: 'Een kind moet nu eenmaal altijd het laatste woord hebben'. 

Schaf de autogordel af!

In Nederland is een nieuwe actiegroep actief. Het is de actiegroep 'Autowaarheid'. Het dragen van de autogordel is sinds 1975 verplicht, maar de leden van deze groep willen dat de maatregel onmiddellijk van tafel gaat.

Volgens de actievoerders is de maatregel disproportioneel en heeft hij een zeer negatieve invloed op de samenleving. “Mensen zitten tijdens het rijden vast, ze kunnen geen kant op. We laten ons onze vrijheid niet meer afnemen door dit soort absurde maatregelen” aldus Autowaarheid-voorman Ed Zakkemaker.

Jaarlijks komen in Nederland zo’n 600 mensen om in het verkeer, maar volgens Zakkemaker zijn deze cijfers zwaar overdreven. “We laten ons leiden door de angst voor hoge sterftecijfers, terwijl veruit de meeste automobilisten de rit gewoon overleven.”

Volgens Zakkemaker is er geen enkel bewijs dat autogordels echt werken. “Ik denk dat ik gewoon wakker ben en dus weet hoe deze zaak in elkaar steekt. Ik hoop dat meer mensen het gaan zien en wakker worden. Je moet naar elkaar luisteren, met elkaar in verbinding blijven, zodat de samenleving van deze absurde maatregel bevrijd wordt.”

(Ontleend aan een bericht op het blog Nieuwspaal). 

Kerst met Viruswaarheid

De heren Willem Engel en Jeroen Pols zijn inmiddels landelijke bekendheden geworden. Willem Engel vanwege zijn preken met dubbele bodem en Jeroen Pols omdat hij kampioenverliezer van rechtszaken is. 

De laatste rechtszaak die de heren voerden was vanwege de gang van zaken toch wel bijzonder. Meester Jeroen Pols putte zich uit in het gebruik van moeilijke termen. Daardoor werd het al snel duidelijk dat hij een te grote juridische broek aan had getrokken. Het gebruik van moeilijke woorden staat vaak symbool voor het ergens nét niet bij kunnen maar je toch willen bewijzen.

Jeroen Pols had zóveel tijd nodig voor zijn verhaal dat hij de spreektijd van Willem Engel bijna helemaal wegdrukte. Maar desondanks leken de heren een wel een leuk uitje te vinden. Een soort schoolreisje. Diezelfde dag nog volgde een terugblik op de site onder de kop ‘Staatstheater’. Daarna bleef het stil. De uitspraak van de rechter heb ik elders opgeduikeld.

Maar nu timmeren de heren weer aan de weg. Willem Engel werd nog opgepakt tijdens een demonstratie in Hilversum. Een journalist bood een inkijkje hoe graag Willem Engel aandacht wil. Dat hij afgevoerd werd was ook gratis publiciteit. Dit blog trouwens ook.

Niet herroepen

Je kunt zeggen van Willem Engel wat je wilt, maar hij is wel consequent. Ook als hij ongelijk heeft zal hij dat niet toegeven. Dat ‘het virus al lang het land uit is’ zal hij dus nooit herroepen (uitspraak in juni). Op de uitspraak dat in Zweden inmiddels groepsimmuniteit is bereikt (uitspraak in september) zal hij ook niet terug komen. Voor Radio Rijnmond beweerde Willem Engel in november dat zijn achterneef Pepijn van Erp onderdeel was van een ‘conspiracy’, een samenzwering. Zijn stichting Skepsis zou betaald worden door de farmaceutische industrie. Dat kan Willem Engel niet bewijzen, maar hij zal er ook niet op terugkomen. Je weet dus wat je aan hem hebt. Hij maakt geen fouten.

Ik dacht: dat neem ik verder voor kennisgeving aan. Als iemand niet terugkomt op gemaakte fouten zegt dat vooral veel over die persoon. Voor de goede orde: als blijkt dat Willem Engel publiekelijk wel op deze fouten is terug gekomen bied ik bij dezen mijn excuses aan. Dan heb ik niet goed genoeg gezocht.

Kerst met Viruswaarheid

Maar nu maakt de site het toch wel erg bont. Vandaar dat ik vlak voor kerst nog even de kerstboodschap noem van Viruswaarheid. Nee, de heren noemen niet wie dit stuk geschreven heeft. Het is een anoniem ingezonden. Dat zegt al genoeg. Het heet ‘Boos’. Het hele stuk is een herhaling van zetten die we al lang weten van deze beide predikers. Omdat het anoniem is schrijf ik het op het conto van de heren Engel en Pols.

Er staat dit: Onze tip? Vier de feestdagen gewoon zoals je dat altijd gedaan hebt. Je krijgt er namelijk spijt van als je dat niet doet. Spijt omdat je niet weet wie er volgend jaar nog zal zijn. Geniet van elkaar zonder angst. Het is wellicht de laatste keer dat het nog kan. Laten we dit jaar met zijn allen Kerst Wappies zijn!

Er is niets aan de hand

Zo wordt de angst door de beide heren steeds verder opgevoerd. Nee, geen angst voor het virus. Daar is namelijk niets mee aan de hand. De angst is verschoven naar de overheid. Dat is een bekend meschanisme in de psycologie. Sigmund Freud schreef er bijna een eeuw geleden al over.

Er is geen probleem met corona. Laten we het net zo doen zoals in South Dakota: we gooien alles open. Met als gevolg dat de corona-patiënten in januari gewoon op de stoep van het ziekenhuis blijven liggen. Of thuis stikken van de ademnood. Nee, er is ook geen probleem met de werkdruk voor de verpleegkundigen. Er zijn ook geen morele dilemma’s. We schaffen corona gewoon af en dan zul je zien dat er niets aan de hand is.

En zo’n ingezonden komt dan uitgerekend dat op de dag dat de overkoepelende zorgorganisatie Actiz de inwoners van Nederland smeekt om zich alsjeblieft aan de regels te houden omdat de medewerkers het werk anders straks echt niet meer aan zullen kunnen.

Ik vind het schokkend hoezeer de beide heren de problemen voor de mensen rond het bed in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg bagatelliseren. Tijdens toespraken wordt beweerd dat ze opkomen voor deze medewerkers, maar in werkelijkheid is er sprake van grote minachting. De beide heren werken er ondertussen keihard aan om de boel in de zorg compleet in te laten storten.

Eigenlijk komen de heren Engel en Pols al maandenlang met geen enkele oplossing. Ik heb nog geen enkel constructief voorstel gehoord of gelezen voor de situatie nu. Ze zijn alleen overal tegen. Die mantra wordt eindeloos herhaald. Oftewel: "Ik ben twee en ik zeg nee."  

Onderliggend lijden?

Gisteren diende het kort geding van de Stichting Viruswaarheid tegen de Staat inzake het gebruik van de PCR-testen en overheidscommunicatie. Ik heb de hele zitting gevolgd en dat was een ingewikkelde zit.

Meester Jeroen Pols had zóveel tijd nodig voor zijn betoog dat hij nauwelijk ruimte overliet voor Willem Engel om zijn verhaal te doen. Het ingewikkelde was dat de beide heren zich op vakgebieden bevonden waar ze eigenlijk toch te weinig verstand van hebben.

Er werd gemakkelijk gesproken over leugens door de overheid. Het klonk allemaal zeer zelfbewust, maar voor mij ook best ingewikkeld. Het deed me denken aan een recent onderzoek waaruit blijkt dat mensen die ergens minder verstand van hebben vooral graag veel moeilijke woorden gebruiken. En die begrijp ik dus niet. En kan ook sprake zijn van een verbaal rookgordijn. De indruk die het wekte was dat de beide heren bezig waren met onderwerpen die hen toch net boven de pet gingen.

De PCR-test is volgens jurist Pols een fluttest. Om mijn eerdere woorden te herhalen: een chimpansee kan net zo goed vaststellen of je covid-19 hebt. En door die PCR test worden er teveel medewerkers in ziekenhuizen naar huis gestuurd. Als de PCR-test niet meer wordt gebruikt zijn er voldoende handen aan het bed, want er hoeft niemand meer ziek naar huis. Die logica snapte ik nog wel. Zo simpel is de wereld dus. Niemand meer ziek als de PCR-test wordt afgeschaft. 

Gelukkig kon ik het verhaal van de juriste die het beleid van de overheid vertegenwoordigde wel goed volgen. Misschien kan Viruswaarheid in de toekomst een communicatie-deskundige inschakelen om het voor mij als eenvoudige burger allemaal wat duidelijker te maken.

Volgens Viruswaarheid-jurist Jeroen Pols zijn er in de afgelopen maanden maar tien mensen overleden aan covid zonder onderliggend lijden. Dat doet denken aan de profestische woorden van Willem Engel in de zomer: ‘het virus is al lang het land uit’. We hebben het nu dus nergens over en er wordt ook een rechtszaak gevoerd over niets.

Maar als ik de opmerking van Jeroen Pols over dat onderliggend lijden doortrek: van de 75 mensen die gemiddeld dagelijks overleden in de eerste twee weken van november waren er één of twee bij wie geen sprake was van onderliggend lijden. De andere ongeveer 1200 mensen overleden niet aan covid, maar mét covid.

Dat is een wonderlijke redering. Bij de meeste mensen die overlijden is ook sprake van andere onderliggende problemen. Ook Jeroen Pols zou waarschijnlijk niet aan maar met covid-19 zijn overleden.

Stel dat ik op de fiets zit en ik word aangereden door een auto. Die had ik niet aan horen komen. De oorzaak was dat de batterij van mijn gehoorapparaat stoorde. Als ik de blikrichting van Jeroen Pols volg ben ik dan niet overleden als gevolg van een verkeersongeluk, maar door onderliggend lijden: een defecte batterij.

De autolobby zou dit soort argumenten graag gebruiken. Het verkeer is gewoon heel erg veilig. Als er dan toch een ongeluk gebeurt ligt het niet aan het verkeer. Er was sprake van onderliggend lijden. Henk 50 is overleden als gevolg van een defecte batterij. Hij was dan wel geen roker, maar hij gebruikte de verkeerde batterij. 

Viruswaarheid op het Malieveld

Laat ik het ook eens meemaken, dacht ik. Ik lees van alles, maar wie zijn die mensen nu? Dus was ik gisteren bij een demonstratie van Viruswaarheid op het Malieveld in Den Haag.

Op zo’n groot veld kan ik niet inschatten hoeveel mensen er staan. “Enkele honderden” werd in de lokale pers gemeld. Er was in ieder geval genoeg ruimte om me niet klem gezet te voelen. Wat me opviel was dat er opvallend veel overjarige hippies aanwezig waren. De sfeer deed me denken aan die van de popfestivals uit de Flower Powertijd. Jointjes heb ik echter niet geroken, wel werden er nogal wat sigaretten gerookt. Dat leidde bij mij als buurman tot een nogal corona-achtige hoestbui.

De sprekers kwamen allemaal met een boodschap van liefde. Het hart ging uit naar de ouderen die in lock-down gevangen zaten en naar de jongeren die niet jong meer konden zijn. En naar de mensen die gedwongen werden een mondkapje te dragen. Dat kwam steeds weer terug, dat mondkapje (‘de muilkorf’) was hét symbool voor slaafse onderworpenheid.

Demonstratie op het Malieveld in Den Haag

De boodschap van liefde werd vermengd met het toedichten van kwade bedoelingen aan al degenen die verantwoordelijk waren voor de huidige repressie. Dat waren de mensen die niet goed nadachten, niet wakker waren of onder invloed stonden van Big Pharma. En de media die de journalisten dwongen om te schrijven wat ze niet wilden. Gelukkig waren er ook enkele moedige journalisten die de moed hadden om toch te schrijven wat waarheid was. Net zoals er ook nog mensen waren die de moed hadden om géén mondkapje te dragen. Ik was zo laf om als enige wél een mondkapje te dragen.

Dinsdag spreekt de Eerste Kamer over de zogenaamde Spoedwet. De namen van alle 75 leden werden voorgelezen. Meerdere sprekers hoopten dat de leden van de Eerste Kamer de moed zouden hebben om tegen deze wet te stemmen. Alsof de leden niet hun eigen overwegingen kunnen hebben en niet zelf na kunnen denken. Nee, dat deden de sprekers wel voor hen

De laatste spreker kondigde ook nog de oprichting van een nieuwe partij aan. Het wordt een partij waarbij iedereen mee mag praten. De naam van die partij is me ontschoten. En voor het podium liepen mensen met een spandoek met de naam Trump.

Het was dus een Flowerpowerfestival vol peace en love, behalve voor de mensen die de ellende van de maatregelen over de samenleving hebben uitgestort. Van de sprekers heb ik niets nieuws gehoord van wat ook al niet op de corona-sceptische sites wordt verkondigd. Concrete oplossingen hoorde je in de jaren ’60 niet op festivals en ook nu niet. De sprekers deden vooral hun best om op de emotie te spelen.Het antwoord was en is immers gewoon: liefde.

Peace en love uit de 20e eeuw, maar dan vermengd met het wantrouwen van de 21e eeuw. Bij de mensen die ik heb gesproken viel me dezelfde dubbele boodschap bij op.

Het was een wonderlijk en emotioneel explosief aan communicatieve boodschappen waar Watzlawick in de jaren '60 nog een boek over heeft geschreven: "De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie."

Over een verkeerd gerichte actie en een zielige influencer

De auteurs Willem Engel en Jeroen Pols van de site van Viruswaarheid weten het allemaal erg zeker. En als ze het niet zeker weten proberen ze hun gegevens op te blazen. Hoe groter de aantallen, des te meer je kunt vermoeden dat je met fakenews te maken hebt. 

Daar zijn de beide heren niet op aanspreekbaar. Voor een reactie is op hun website geen plaats. Waarschijnlijk met als argument dat de heren het te druk hebben met actievoeren.

 1. Verpleeghuis

Eén van hun acties die op Facebook werd gepost was tegen een Brabants verpleeghuis gericht. Ik ben geen lid van Facebook, dus ik kan deze informatie niet checken. Maar wat ik begrijp uit de media is dat er ‘even een doe-opdracht tussendoor’ kwam, gevolgd door het telefoonnummer van het woonzorgcentrum.

Ik heb ook grote vraagtekens bij de lock-downs van zorginstellingen. Maar ik denk toch: 'Hoe haal je het in je hoofd? Is het je in je bol geslagen? Heb je nou werkelijk geen enkel idee hoe het er aan toe gaat in de zorg?' Het besluit in Noord-Brabant is genomen door de plaatselijke GGD in samenspraak met de verpleeghuisarts van de locatie. 

Maar wie moeten de klappen opvangen? Niet degenen die dit besluit hebben genomen. Een woordvoerder van het woonzorgcentrum zegt dat ‘enkele bellers beloofden ook onze medewerkers helemaal kapot te zullen maken’. En dat ging zo acht dagen door. Dat kwam boven op de emotionele gesprekken met familieleden, mantelzorgers en onze bewoners zelf naar aanleiding van de sluiting.

Dit belgedrag is net zo verkeerd geadresseerd als wanneer er een oproep zou komen om de conducteurs van de NS lastig te vallen omdat de treintarieven omhoog zijn gegaan. 

2. Een zielige influencer

Uiteraard hebben de heren Engels en Pols zich ook met de TV-uitzendingen bemoeid waarbij twee ‘influencers’ het woord deden in het kader van de actie ‘Ik doe niet meer mee’. Dit is het commentaar:

“Uit verschillende bronnen komen signalen dat journalisten en andere influencers aanzienlijke betalingen ontvangen om de corona-fictie van de overheid in stand te houden. Afwijkende meningen worden met haatcampagnes vanuit de media onschadelijk gemaakt. Zo werd Famke Louise bij Jinek  live op televisie geslacht in een ongelijke strijd.  Op de argumenten van Famke werd niet ingegaan. De fictie blijft in stand met retoriek en morele argumenten.”

Deze vaagtaal rond de bronnen wordt opvallend vaak gebezigd door Viruswaarheid. Er wordt een waar schimmenspel opgevoerd. En wat het optreden bij Jinek van Famke Louise betreft zou ik zeggen: oordeel zelf.

Zie: https://www.gids.tv/video/257247/jinek-gemist-famke-louise-ik-ben-geen-schijt-aan-anderhalvemetersamenleving

3. De financiën van Viruswaarheid

Tenslotte: mocht je toch Viruswaarheid financieel willen ondersteunen: “Steun ons in deze belangrijke missie. Uw bijdrage, groot of klein, is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.”

Het geld komt op rekening van de Stichting Dancamundo in Rotterdam. Dus niet op de rekening van de Stichting Viruswaarheid. Het is wel hetzelfde adres. Willem Engel heeft het op een filmpje uitgelegd hoe het zat. Het was een foutje van de ING. Ik ben benieuwd wanneer dat foutje wordt hersteld. Vooralsnog vind ik het allemaal een beetje schimmig.