Het stroomt over bij Willem Engel

Over de overstromingen in Limburg gaan tal van grappen. Die grappen zijn een manier om met onheil om te gaan. Niet voor niets worden er ook altijd tal van grappen bedacht rond begrafenissen. En sketches over begrafenissen doen het ook vaak goed.

Een grap rond de mensen die covid-19 maar een griepje vinden en vaccins een ramp is dat je de huizen van deze mensen in Zuid-Limburg herkent aan het feit dat daar geen zandzakken voor de deur liggen, want je weet maar nooit wat er in zit. Het zijn o0k de mensen die zich niet laten evacueren, want er is helemaal geen watersnood.

Welke Nederlander geeft er regelmatig een persconferentie. Dat is de minister-president. En wie doet dat nog meer? Dat is Viruswaarheid-voorman Willem Engel die met zijn Lijst 30 geen geen tiende van een zetel in de Tweede kamer wist te veroveren. Maar volgens hem was er gefraudeerd. Reden genoeg om zich aan het volk bekend te maken door middel van persconferenties. Zo te zien is er bij de persconferentie die Willem Engel géén verzamelde pers en ook geen publiek aanwezig. Wél heeft hij netjes een jasje aangetrokken.

Het optreden van Willem Engel lijkt vaak óók een grap. Hij komt met erg veemde vooronderstellingen. De afgelopen week heeft hij zich de woede van tal van mensen op de hals gehaald door uitspraken die hij doet over de overstromingen in Limburg. Hij noemt dit gebied ‘zo ongeveer het enige deel van Nederland boven de zeepspiegel ligt’. Kennelijk is hij nog nooit in het oosten en zuiden van het land geweest.

Willem Engel vindt het allemaal bar verdacht. Nadat hij zijn medeleven heeft betuigd naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries – ook (!) iemand die streed voor recht en gerechtigheid – steekt hij meteen van wal met zíjn boodschap. Nu vind ik de berichtgeving voor wat betreft de Nederlandse situatie ook wat relatief als je het vergelijkt met natuurrampen die andere landen treffen. Maar nieuws wordt nu eenmaal het meest als nieuws gezien als het in de eigen omgeving plaats vindt.

Die berichten over de wateroverlast zijn ‘opeens’. Willem had zich er niet op voor kunnen bereiden en dat is dus verdacht. Net zoals de cyber-aanvallen. Dat was ook opeens. Het kan niet anders of er zit een plan achter. Volgens Engel zit er achter de berichtgeving rond de overstromingen dus ook een plan. Eerst had hij er zijn vraagtekens bij of het wel zo ernstig was. En waarom de sluizen niet werden open gezet. Al dat water dat stuwde zich maar op.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Van de Delta-variant van het corona-virus was ook voorspeld dat de ziekenhuizen zouden overstromen, maar de ziekenhuizen ‘staan nagenoeg leeg’ en ‘er zijn geen doden gevallen’.

Daarna kwam Engel met een nieuwe suggestie. Het achterliggende plan achter alle media-aandacht was dat de aandacht van de bevolking even moest worden afgeleid. De overstromingen kwamen dus op een goed moment. Dat was niet toevallig. De fouten van ‘Rutte’ en van ‘De Jonge’ konden even verdoezeld worden. En er was ook even geen aandacht voor de gevolgen van vaccinaties. Mooi dat er iets anders was dat in het nieuws kon komen.

Het is toch wel knap als je overal iets anders achter kunt zoeken en nog vinden ook. De vraag is wie er nú weer voor de rechter gedaagd moet worden. Wie heeft twee dagen lang de waterkraan open gezet?

Het is ook niet altijd zo zeker of de berichten over Willem Engel kloppen. Maar ik heb mijn best gedaan om ze te checken. En de meeste berichten vond ik op zijn eigen website en op Twitter terug.