De V is van Verrebroek

Verrebroek maakt deel uit van de gemeente Beveren in Oost-Vlaanderen. De plaats roept ambivalente gevoelens op. Meestal is het er mooi weer, maar het landschap is heftig aangetast door de Antwerpse haven en andere ongemakken. 

Ik citeer uit een vorig verslag: “Na alle rustieke wegen van de afgelopen uren is het nu met de rust gedaan. Alles is hier groot en recht. Ik fiets over verse terreinen van de Antwerpse haven, die alsmaar groter wil groeien. Tussen de stad Antwerpen en de Nederlandse grens is er langs de Schelde nauwelijks meer een stukje groen overgebleven.

Even denk ik een aardige afslag te kunnen nemen. Het is zelfs een officieel fietspad. Maar het pad loopt dood op een autoweg.

Dan maar verder richting Verrebroek. De plaats wordt aan het oog onttrokken door nieuwe bedrijventerreinen. Een lange rij auto’s staat zich te vervelen voor een verkeerslicht dat lang op rood blijft staan. De weg die ik had willen nemen blijkt inmiddels voor fietsers afgesloten te zijn. Verrebroek blijkt onbereikbaar. Ik kan er dus ook niet over naar huis schrijven.

Beveren

Via Vrasene kom ik in Beveren uit, een aanzienlijke plaats met een aantal historische gebouwen. De plaats zelf telt zo’n 20.000 inwoners. De werkloosheid is er laag en de gemeentelijke belastingen schijnen er ook al laag te zijn. Dan mogen ze wel wat aan de fietspaden gaan doen. Maar ja, dat weet je in België. Belgische mannen zitten op zondag graag op de racefiets (en mijden daarbij de fietspaden) en door de week heeft de auto alle voorrang.”

Terug naar Verrebroek. Hoe nietig de plaats ook mag lijken, men heeft hier eeuwenlang strijd moeten voeren tegen het water. Dat zie je ook terug in Zeeuws-Vlaanderen. Diep dringen de watergeulen het land in, tot voorbij de Belgische grens.

Wie water zegt, zegt Noormannen. Die kwamen ook over het water en sloegen hier van alles kort en klein. Toen de plaatselijke bevolking de moed had opgegeven kwamen de Friezen afgezakt naar deze streek. De streek maakte een tijdelijke bloei door. Maar daarna kwamen er opnieuw overstromingen en werd er geknokt. De Spanjaarden bouwden er een fort om de Nederlanders tegen te houden. Door alle gedoe geraakte de streek in armoede.

Nu heeft Verrebroek een andere strijd te voeren. Hoe houden we het hier nog een beetje groen tegenover de massiviteit van de Antwerpse haven?