De prik en Big Brother

Gisteren heb ik veertig kilometer gefietst teneinde 'de prik' te halen. Mijn fiets kreeg desondanks geen lekke band.

Het gebeuren vond plaats in een sporthal. Ik wilde nog even aan de ringen hangen. Dat vond ik vroeger altijd erg leuk, vooral het vogelnestje en andere fysieke ongemakken. Slechts één maal heb ik daarbij mijn pols gebroken.

Maar voor dat soort speelsigheden was geen tijd en plek. Het was dus ook niet de bedoeling. Ik moest me aan de regels en voorschriften houden.

Zo’n procedure lijkt wel wat op het inchecken voor een vliegtuig. Je moet bewijzen dat jij het bent, dat wordt nog twee maal gecontroleerd en daarna krijg je een streepjescode en kun je de douane passeren.

Omdat ik op alle gezondheidsvragen ‘nee’ had geantwoord kon ik snel alle barriëres nemen. Er kwam geen dokter aan te pas. Het was eigenlijk een soort ganzenbord, twee maal zes gooien en dan nog een keer twee maal zes en je bent er al bijna.

Voordat ik het wist was ik bij de prikmevrouw, mevrouw Vampirella Nocturna in Hoogst Eigen Persoon. Daar begon ik mijn broek uit te trekken, maar dat was alweer niet de bedoeling. Ik kreeg de prik in mijn arm.

Vervolgens moest ik een kwartier bewijzen dat ik niet flauw viel of een allergische reactie kreeg. De andere wachtenden zaten allemaal op hun mobieltje te kijken. Kennelijk kijken mensen met het geboortejaar 1950 tijdens het wachten allemaal op hun mobieltje en hebben ze binnenkort allemaal fysio nodig vanwege een stijve nek.

Bij het vertrek uit de sporthal ontdekte ik dat ik gevolgd werd. Dat kan kloppen. Er is nu een chip in mijn lichaam geïmplanteerd. Big Brother is watching me. 

Genetisch gemodificeerd vaccin

Van vaccineren heb ik geen verstand. Ik kijk liever de andere kant op. Prikken vind ik nog altijd 'eng'. 

Jurist Jeroen Pols schreeuwde moord en brand toen zijn vrouw voor terugkomst uit een exotische bestemming getest moest worden op covid-19. Geen prikje, maar een test. Dat was belemmering van de vrijheid. Maar volgens mij moest ze voor het bezoeken van die exotische locatie ook wat prikken halen. Dat was dan kennelijk weer geen probleem geweest.

Ooit had je het ‘pokkenbriefje’. Zonder dat briefje mocht je niet naar school. Nu weten we wel beter. Met dat covid-19 vaccin gaan we genetisch gemodificeerd worden. Op een website staat dat er genetisch materiaal van criminelen, ‘geestelijk gehandicapten’ en gekleurde mensen gebruikt is. Dat laatste is natuurlijk het ergste. Hoe gaat dat straks uitpakken?

Volgende maand ben ik aan de beurt voor de eerste prik. Ontwikkel ik dan geleidelijk het downsyndroom bij mezelf? Kleur ik een beetje bij? Of ga ik meer grensoverschrijdend gedrag vertonen? Dat ligt dan allemaal aan dat vaccin! 

Vaccinatie en autisme

Regelmatig heb ik van ouders gehoord dat hun kind autistisch was geworden als gevolg van vaccinaties. De arts met wie ik jarenlang samenwerkte geloofde die verhalen niet. Ik vond zelf dat ik daar geen uitspraak over kon doen. Ik heb er gewoon geen verstand van.

Wel had ik het een mogelijk alternatieve verklaring voor mezelf ingebouwd. Zou er sprake kunnen zijn nan een combinatie van factoren die met de leeftijd van het kind te maken hadden? De BMR vaccinatie (Bof-Mazelen-Rode Hond) vindt in dezelfde leeftijd plaats als waar bij bepaalde vormen van autisme het autisme zich openbaart. De prik en de kenmerkende verschijnselen van dit autisme traden dus ongeveer tegelijkertijd op. Komt de zon op omdat de haan kraait of kraait de haan omdat de zon op komt?

Mijn moeder hield keurig een dagboek bij van de kinderen, inclusief de gezondheid. De mazelen heeft ze bij mij nooit aangetroffen, de bof kreeg ik toen ik 12 jaar oud was en de rode hond schijnt weer gewoon voorbij te zijn gelopen. Ik weet alleen dat ik de waterpokken had toen ik 8 jaar oud was. En ik had erg veel jeuk.

De alarmbellen bij de antivaxxers gingen aanzienlijk harder rinkelen toen de Britse arts Andrew Wakefield twaalf gevallen had beschreven van kinderen die autistisch gedrag waren gaan vertonen nadat ze de BMR-prik hadden gekregen. Nu was het bewijs geleverd! Het Engelse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet had de resultaten gepubliceerd. Daar waar de wetenschap eerst onzin was werd er nu hoog van opgegeven.

Helaas bleek dat Andrew Wakefield de gegevens had gemanipuleerd. Dat is een andere formulering voor het feit dat hij de boel had belazerd. De kinderen waren helemaal geen autistische verschijnselen gaan vertonen nadat ze de BMR-prik hadden gekregen. Er waren zelfs kinderen die al voor de prik autistische kenmerken lieten zien en anderen soms pas een half jaar later.

Toch waren de rust niet weergekeerd. In Japan werd de BMR-prik afgeschaft. Opmerkelijk was dat daarna het aantal met autisme gediagnosticeerde kinderen toenam. Op zichzelf vind ik dat niet voldoende bewijs, trouwens. Autisme wordt steeds vaker gediagnosticeerd, mede doordat de kriteria zijn verruimd én omdat er meer vroegherkenning plaats vindt.

In Denemarken pakte men het anders aan. Daar onderzocht men een half miljoen kinderen mét en zonder BMR-prik. Er was geen verschil in de frequentie van het aantal diagnoses van autisme.

De Stichting Vaccinvrij houdt van grote getallen. Men komt in Nederland tot 5 á 10 sterfgevallen per jaar als gevolg van vaccinaties. Bij het LAREB (het centrum dat in Nederland alle mogelijke bijwerkingen vaccinaties onderzoekt) werden in acht jaar tijds 12 sterfgevallen gemeld. Uitgebreid onderzoek daar leidde er toe dat de sterfgevallen vrijwel altijd te maken hadden met een een medische complicatie die niets met de vaccinatie te maken had. Maar volgens een woordvoerder van de Stichting ‘baseert men zich liever op de ervaringsverhalen van ouders dan op de kille cijfers’ (bron: de Volkskrant).

De Stichting Vaccinvrij bluft wel wel vaker met grote getallen. Zo meldt de website ook nog steeds dat er in Duitsland vier kinderen zijn overleden als gevolg van het dragen van mondkapjes. Drie verhalen blijken fakenews te zijn.

Het vierde verhaal betrof een 13-jarige meisje. Bij haar heeft uitgebreid onderzoek (een second opinion) inmiddels uitgewezen dat het dragen van een mondkapje niet de doodsoorzaak was. “Das zuständige Bestattungsunternehmen betet im Namen der Eltern eindringlich darum, ihr Kind nicht für die Pandemie-Leugner-Propaganda zu missbrauchen”. De Stichting luistert dus liever niet naar de verhalen van ouders als het minder goed uitkomt.

Ik heb bij de Stichting gemeld dat de verhalen fakenews zijn, maar er komt geen reactie en ook wordt het verhaal over de vier kinderen niet van de website gehaald. Kennelijk mag het feit dat het verhaal niet waar is niet verteld worden. Het gaat immers om het gevoel en niet om het feit. Het gevoel zegt je wat waarheid is.

Else durft niet te slapen, want er ligt een tijger onder haar bed. Pappa laat zien dat er géén tijger onder haar bed ligt. Toch gaat Else niet slapen want ze luistert niet naar de kille feiten van haar vader. Haar waarheid is dat er wél een tijger onder haar bed ligt.