Liefhebben

Kapelkerk kerkdienst 1De preek ging over relaties. Hoe werken we aan gezonde relaties? Dat is hard werken, investeren, volgens de dominee. Uit een gedeelte in de Bijbel (Filippenzen 2 vers 3 tot 8) haalde hij de volgende aandachtspunten:

a. Liefhebben is het vermogen om je in de ander te verplaatsen.

De meeste gesprekken die mensen voeren bestaan uit het vertellen van hun eigen verhaal. Het is geen dialoog, het zijn twee monologen naast elkaar. Je vertelt dat jou iets is overkomen en de ander zegt: ‘dat heb ik ook meegemaakt’.

Communiceren is bij ons geen ontvangen, maar zenden. Maar liefde is dat je je verplaatst in de ander. Dat begint met luisteren. Dat je zegt: “Vertel eens door… Wat moet dat erg voor je zijn geweest! en hoe voelde je je toen?”

Het valt op in het pastoraat hoeveel behoefte daar aan is. Je merkt het ook aan mensen die van buiten de kerk contact zoeken: ze moeten hun verhaal kwijt. En als ze die ruimte krijgen, wat voelen ze zich dan eindelijk thuis.

Liefhebben is allereerst dus het vermogen om je in een ander te verplaatsen. Dat kan alleen als je niet constant bezig hoeft te zijn met geliefd worden. Je bent het namelijk al! Dat is wat Jezus ons vertelt in de Bijbel!

b. Liefhebben is het belang van de ander voorop te stellen. 

Het belang van de ander kan ook het spreken van de waarheid zijn. Of een onthullende vraag stellen. Veel mensen houden hun mond: omdat hun eigen belang is: ik wil niet afgewezen worden. Dat lijkt heel liefdevol, maar is het niet. Want ware liefde verheugt zich in de waarheid (1 Corinthe 13). Maar als je niet de waarheid durft te spreken uit angst voor afwijzing, dan heb je je eigen belang voor ogen: ik wil de kans niet lopen om teleurgesteld te raken. Dan houdt je meer van jezelf, dan van de ander.

c. Liefhebben is initiatief nemen om de ander te ontmoeten. 

De kern van de Bijbel is niet dat wij God ontdekt hebben, maar dat God ons ontdekt heeft. Wij hielden niet van God, God hield van ons.

Naar de ander toe gaan zit niet in de westerse aard. We zitten vaak in ons eigen wereldje. Denk er maar eens over na: loop je gebukt naar je mobieltje te kijken als je de trein binnen stapt of groet je degene die naast je gaat zitten? Durven we echt contact te maken met mensen die er een andere levensvisie op nahouden? Durven wij betekenisvolle contacten aan te gaan met buren, collega’s? Liefde betekent initiatief nemen om een ander tegemoet te treden.

d. Liefhebben is een ander tegemoet treden zonder zelfbescherming.

Echte liefde is altijd kwetsbaar. Het draagt het risico van afwijzing, pijn en verlies met zich mee. Wij maken vaak geen echt contact omdat we niet durven. je bent al veel vaker gekwetst en hebt je voorgenomen om alle mogelijke pijn te minimaliseren. Voor de meesten van ons is niet liefde, maar zelfbescherming de basis geworden.

‘De liefde laat geen ruimte voor angst’ lazen we. Veel mensen laten zich leiden door angst. Je kunt niet liefhebben en tegelijk de ander op veilige afstand houden. Wat is liefde waard als je alleen liefhebt wie jou liefhebben? Wil je veilig opgesloten blijven zitten in je eigen wereld? Liefhebben is de ander tegemoet treden zonder angst. Ik heb jou lief omdat ik in mijn leven heb ervaren wat geliefd zijn werkelijk betekent.

Niet alleen op zondag

Er kwam nog veel meer aan de orde in de preek. Preken hebben als nadeel dat je ze hoort, met meer of minder instemming en dat je daarna weer naar huis gaat en het meeste weer vergeet. Maar na de dienst en door de week wordt er in de kringen van de kerk verder gesproken over de inhoud van de preek. Dus niet alleen een preek voor de zondag, maar voor de hele week.