Pinksteren

Tineke maakte een bloemstuk voor Pinksteren voor in de kerk Op de foto komt het stuk niet zo tot zijn recht (thuis), maar het geeft een beeld. Ze schreef er een toelichting bij.

Tafelstuk Pinksteren
Op de eerste Pinksterdag raakten de Joden uit alle windstreken in verwarring, omdat ze allemaal de apostelen in hun eigen taal hoorden spreken. In het bloemstuk is dat uitgebeeld door de schermen van het fluitenkruiden de uitwaaierende grassen. En de bloemen van de gloriosaverwijzen naar de ´tongen als van vuur´. 
Ook in de tijd van de torenbouw van Babel raakten de mensen in verwarring, omdat ze elkaar juist niet konden begrijpen, ze spraken niet meer dezelfde taal.
Wij vieren vandaag het feest van de uitstorting van de Geest, waarvan de duif het teken is.

Opwekking 167 verwoordt het mooi : Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. De boog beeldt uit hoe we onderling verbonden zijn door het werk van de Heilige Geest.

Rood is de kleur van Pinksteren, de kleur van vuur en de liefde. De kleur wit staat voor feest. In de bos bloemen op tafel zijn dezelfde kleuren verwerkt. 

                                                                                                                  

Pinksteren

“Wat betekent Pinksteren ook alweer?” vroegen jongeren in de trein zich af. Toen ze het rijtje voor zichzelf opnoemden ging het bij Pasen al mis. Pinksteren bleef helemaal onduidelijk.

Letterlijk betekent Pinksteren de 50e dag. De 49e dag na Pasen of de 50e dag ván Pasen. In veel kerken is Pinksteren ook een belijdenis-zondag. In onze kerk deden vanmorgen acht jonge mensen belijdenis: Renate, Ramon, Marit, Loïs, Rick, Sander, Bas en Mart. Er werd tijdens de dienst een filmpje vertoond waarbij ze alle acht vertelden over hun keuze.

Kapelkerk Pinksteren (2)Pinksteren is ook verbonden met het Griekse woord paracletos. Letterlijk betekent dat: ‘iemand die er bij geroepen wordt’.   

In het Grieks werd het woord gebruikt voor twee beroepen.

Het eerste beroep is dat van de advocaat: hij neemt het voor de aangeklaagde op in de rechtszaal.

Het tweede beroep is dat van de loods. Hij neemt het roer over in een onbekende haven.

Oftewel: Pinksteren leert ons ook dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen. Geloven is niet in de eerste plaats dat je iets moet, maar juist dat je iets uit handen kunt geven.

Wat betekent Pinksteren?

Kapelkerk kerkdienst 1In de top 10 van meest gestelde vragen op internet stond de vraag ‘Wat betekent Pinksteren?‘ op de 9e plaats.

Maar ook niet iedereen in de kerk wist vanmorgen de vraag goed te beantwoorden wat het woord Pinksteren betekent. Pentacost: oftewel de vijftigste dag. De vijftigste dag na Pasen.

Ook in het Oude Testament komt deze 50e dag voor: in Exodus 19 vers 2. Na 50 dagen verscheen God op de Horeb aan het volk Israël. Die komst ging gepaard met donder en bliksem en met een storm. De Israëlieten verborgen zich, want wie zou kunnen bestaan in de nabijheid van die machtige God?

Ook in Handelingen 2 lees je over een windvlaag en opnieuw over vuur. Maar nu hoeven de mensen zich niet te verstoppen. Ze worden ook niet verteerd. Ze zijn juist blij met de directe nabijheid van die ontzagwekkende God.