Volle maan

Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente.

Zaterdagavond fietsten we naar het schaarse open land in de omgeving van Delft. De zon zou rond half negen onder gaan en de maan zou rond half negen op komen.

Volle maan in Midden-Delfland

De maan zou recht tegenover de zon opkomen. Althans volgens Tineke. Ik heb daar geen verstand van, maar Tineke heeft zich altijd al bezig gehouden met hemelse verschijnselen.

In elk geval kwam de maan als een enorme bol boven de horizon. Dat is vertekening, want dicht tegen het landschap aan lijkt de maan groter.

Omdat het rode licht van de zon in het westen nog nadrukkelijk aanwezig was kleurde de maan helder oranje.

De foto maakte ik met mijn telefoon, zo'n 20 minuten na de zonsondergang. 

Paaslied in coronatijd

Paaslied in coronatijd

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

(Vertaling Gert Landman)

Pasen

Na Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vieren we vandaag in de kerk het Paasfeest.

Er zijn tal  van getuigenissen van mensen die  Jezus hebben gezien en gesproken nadat hij gestorven was. Met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft.

Het is een teken dat er aan alle ziekte, oorlog en geweld een einde zal komen. Die dag komt steeds dichterbij…

Bloemen in de kerk

Vorige week was het in de kerk de Stille Week, ook wel de Goede Week. Op straat merkte ik daar niet zoveel van. In de kerk werd iedere avond een vesper gehouden.

De Stille Week is de week vanaf Palmpasen (de intocht van Jezus in Jeruzalem) tot aan Pasen. Eerst wordt Jezus toegejuicht, vijf dagen later wordt hij ter dood veroordeeld en gekruisigd.

Tineke en dochter Nynke maakten een bloemstuk voor de Stille Week.

Op Paaszondag werd dit bloemstuk vervangen door een uitbundig geheel aan bloemen. De volgelingen van Jezus konden het eerst zelf niet geloven. Maar het bleek waar te zijn. De dood was overwonnen. Dat is de boodschap van Paasfeest.

 

Pasen: een nieuw begin

Waar gebeurd? Of niet?

Dat is een kwestie van geloof. Je gelooft het, of je gelooft het niet.

Bewijzen kan ik het niet. Maar ik geloof dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Dat vieren christenen vandaag over de hele wereld. De dood heeft niet het laatste woord.

Tineke en dochter Nynke maakten gisteren een nieuw en feestelijk bloemstuk. Het kruis is er nog wel, maar het nieuwe leven heeft overwonnen.

 

Pasen in de Kapelkerk

Kapelkerk panorama met orgelVandaag was het feest in de kerk.

De monumentale Kapelkerk in het centrum van Alkmaar zat bijna helemaal vol.

kapelkerkdienstTwee uur lang duurde de dienst. Er was veel muziek door twee muziekgroepen, het orgel en de band. We zongen ontroerend mooie liederen. Soms uitbundig feestelijk, een andere keer ingetogen.

We lazen de boodschap van Pasen. Over zien en ‘slechts’ waarnemen (Johannes 20 vers 5), over zien en analyseren (Johannes 20 vers 7) en over zien en betekenis verlenen, inzien (Johannes 20 vers 8). Het lichaam van Jezus is niet gestolen, Hij is uit de dood opgestaan.

Maria is intens verdrietig. Ze was door Jezus uit de diepten van het bestaan gered. Ze wil Hem de laatste eer bewijzen, maar zelfs Zijn lichaam is verdwenen. Ze herkent Hem niet. Pas als Hij haar naam noemt herkent ze Hem. Bij je naam, persoonlijk, worden geroepen.

Dat was ook gebeurd met Thea. Ooit was ze als baby gedoopt. Na een lange weg was ze weer in aanraking gekomen met mensen van de kerk. De laatste tijd ging ze ook weer mee naar de kerk. Ze was bij haar naam geroepen en legde daarvan tijdens de dienst getuigenis af.

Kapelkerk panorama vanaf de kanselNa afloop van de kerkdienst was er een feestelijke Paasbrunch bij een lid van de kring waar we deel van uitmaken.

Zo vierden we in en met onze kerk het feest van Pasen.