Nationale Synode

Van jongs af aan zijn we regelmatige kerkgangers. Met die regelmaat bedoel ik niet: “Ieder jaar met kerst.” Dat is ook regelmatig. Maar we behoren tot de ruim 10% Nederlanders die iedere zondag een kerkdienst bezoekt.

Kerkdiensten

Een kerkdienst duurde een halve eeuw geleden vaak 1½ uur, waarbij de preek het meest uitgesproken deel was.

Daarna was er een periode waarbij de norm leek te zijn dat kerkdiensten niet langer dan een uur mochten duren. Die periode is alweer voorbij.

Tegenwoordig duurt een dienst weer gemakkelijk 1½ uur. De preek is niet langer geworden, er is veel meer aandacht voor interactie en voor muziek. Zongen we vroeger 150 Psalmen en Enige Gezangen (dat waren er 29), tegenwoordig zijn de liedbundels niet aan te slepen. En het orgel heeft al lang plaats gemaakt voor bands met verschillende muziekstijlen.

Koude kerk

Maar gisteren zaten we 8 uur in de kerk. Dat was in de Grote Kerk van Dordrecht. Die kerk valt niet warm te stoken. Maar dat wisten we al van vorige bezoeken. Dus gewapend met extra warme kleding hebben we geprobeerd onszelf een beetje warm te houden.

Nederland telt tientallen kerkgenootschappen. Die zijn vaak ontstaan naar aanleiding van een kerkstrijd in het verleden. De afgelopen jaren is er een beweging ontstaan waarbij de kerken weer naar elkaar toegroeien. Dat heeft te maken met een sterk verminderd aantal kerkgangers, kleiner wordende kerken hebben elkaar meer nodig. Maar dat hoeft niet altijd. Er zijn ook groeiende kerken die steeds meer open zijn gaan staan voor contacten met andere kerken.

Het betrokken zijn bij allerlei diaconale projecten (straatpastoraat, voedselbank, ontmoetingsplekken, Present) helpt daar een stevig handje bij mee.

Ontmoetingsdag

nationale-synode-1Zaterdag was zo’n ontmoetingsdag. Neem alleen al de muziek: van een mannenkoor uit Urk tot de band Trinity die wereldmuziek ten gehore bracht. Begeleiding door het grootse kerkorgel en door slagwerk.

Acht verschillende kerken stelden zich door middel van een videopresentatie voor en acht andere kerken leverden commentaar: wat kun je van deze gemeente leren?

nationale-synode-trinitySprekers uit verschillende kerken vertelden hoe ze aankijken tegen een ‘verbond van kerken’, een meer officiële samenwerking tussen de (meeste) protestantse kerken in Nederland.

Net als in het voorjaar was er een bijzondere plek voor de migrantenkerken, die – zonder de Nederlandse kerkgeschiedenis – opeens mee zijn gaan doen. Veel leden komen uit landen waar christenen steeds meer vervolgd worden. Ze hadden ook een antwoord om het warm van te krijgen: niet blijven zitten als je zingt, maar ga dansen voor God, dan word je vanzelf warm!

Esther Maria Magnis

esther-maria-leest-voor-2Daarnaast was er een vraaggesprek met de Duitse schrijfster Esther Maria Magnis. Ze vertelde over haar levensverhaal, het overlijden van haar vader en haar broer, hoe ze in die tijd de God van haar kinderjaren kwijt was geraakt en later toch weer werd aangeraakt en stukje bij beetje haar geloof terug vond. Ze las daarbij voor uit haar boek Mintijteer, dat enige tijd geleden in het Nederlands is verschenen en dat al meerdere drukken heeft beleefd. Het was een kwetsbaar maar zeer indrukwekkend verhaal.

Schmink

Rest nog een persoonlijke noot: Ik moest een klein stukje officiële bijdrage aan de bijeenkomst leveren en omdat de TV de hele dag aanwezig was moesten die mensen geschminkt worden. Maar ik ben overgeslagen. Is dat:

a) omdat er toch niets meer aan mij te veranderen valt: mijn gezicht is hopeloos verouderd?

b) omdat ik er zo geweldig uitzie dat ik gewoon niet geschminkt hoef te worden?

Aan het schminken ontkom ik de komende maand niet helemaal, want ik moet weer optreden in de pastorale bijrol van Sinterklaas. Die man moet kennelijk nog steeds op allerlei manieren geverfd en gepoederd worden.

Advertenties

Synode van Dordrecht

Op 13 november 1618 werd de Synode van Dordrecht geopend.

Synode van DordrechtEen gezelschap van 58 hooggeleerde en meestal bebaarde heren had, volgens een strikt protocol, plaatsgenomen in de banken.

Was er sprake van ‘kleinburgerlijk gedoe’, het op de millimeter uitvechten van regionale leerverschillen? Zo werd in de 20e eeuw wel neergekeken op deze Synode.

Maar deze Synode was een bijeenkomst van Europees formaat. De Protestanten hadden in een aantal landen niet alleen veel religieuze, maar ook veel politieke macht gekregen. Het was de stad Dordrecht er alles aan gelegen om dit roemruchte gezelschap binnen de stadsmuren te doen vergaderen.

Toch speelde er tijdens deze Synode als thema nadrukkelijk een leergeschil binnen de Protestantse kerken. De Remonstranten (‘Arminianen’) waren de gedaagden. Zij zaten zichtbaar ‘klem’ tussen de mannen die over hen moesten oordelen: aan de grote tafel in het midden.

De Franse protestanten waren niet gekomen. Hun koning had hen de reis verboden. Daarom bleef één van de banken ter rechterzijde (bijna achterin) leeg.

Het is de bedoeling dat er in 2018 weer een Synode in Dordrecht wordt gehouden. Ter voorbereiding was er vrijdag een bijeenkomst.

Nationale Synode 20 mei 2016In de Augustijnenkerk in Dordrecht waren leden van een aantal Nederlandse protestantse kerken bij elkaar gekomen. Ze spraken met elkaar over datgene wat hen bindt en hoe dat zichtbaar kan zijn in de samenleving.

Ook nu weer was het een internationaal gezelschap. Maar deze keer kwamen de mensen van buiten uit verre landen. Het waren vertegenwoordigers van migrantenkerken: uit Iran, Irak, Ghana en Nigeria. Ze lieten tijdens deze bijeenkomst een indrukwekkend getuigenis horen.

De Synode van Dordrecht in de 17e eeuw duurde bijna een half jaar. De Nationale Synode in Dordrecht in 2018 zal slechts één of enkele dagen in beslag nemen.