Kinderangsten (4)

 ANGSTEN BIJ DE KLEUTER

  1. Bang voor de eigen fantasie

Een kleuter ontwikkelt een eigen voorstellingsvermogen. Opvallend is in deze leeftijd dat kinderen bang worden voor hun eigen fantasieën. Ze kunnen nog maar moeilijk onderscheid maken tussen wat ze hebben bedácht en wat er werkelijk gebeurd is. Een spannend verhaal dat wordt voorgelezen voor het slapen gaan lokt ’s nachts gemakkelijk een nachtmerrie uit.

Dit gegeven is een dilemma in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij kleuters lopen fantasie en werkelijkheid gemakkelijk door elkaar. Maar hoe zit het dan bij volwassen mensen met een verstandelijke beperking die op de verstandelijke leeftijd van vier jaar functioneren. Het blijkt in de praktijk dat er dan vaak aan psychotische belevingen wordt gedacht terwijl het in werkelijkheid gaat om een angst die passend is bij de verstandelijke leeftijd. 

2.  Onverwachtse dingen

Ook worden kleuters bang voor onverwachtse dingen die kunnen gebeuren. Hun vraag is dan vooral: “wat kan er met mij gebeuren?”. Ze horen allerlei dingen, maar kunnen die gebeurtenissen geen concrete plaats geven. Vooral de angst voor beschadigingen aan het eigen lichaam kan in deze periode een grote rol spelen. Het is niet zozeer de pijn van een prik, maar de vraag wat er met je lichaam kan gebeuren dat angst oproept.

 3. En als…

Een kleuter kan zich ook al indenken dat hij opeens op school nodig naar de WC moet, maar dat de juf niet ziet dat hij zijn vinger op heeft gestoken. Hoe moet het dan? Dan kun je dus in je broek plassen, maar wat moet je doen als je in je broek hebt geplast?

4.  Ingewikkelde taal

De taal van volwassenen kan bij kleuters tot veel misverstanden leiden. Ze vangen gemakkelijk allerlei flarden van telefoongesprekken of van TV-program-ma’s op en geven daar een eigen betekenis aan.

5.  Angst voor verlies van liefde

Een bekende angst uit de psycho-analytische hoek is de angst voor liefdesverlies. De ouders zijn erg belangrijk voor de kleuter, maar hij is ook erg bang dat hij zich niet goed zal gedragen en dat ze hem daarom niet meer lief zullen vinden. Als er een jonger broertje of zusje is kun je zomaar ingewisseld worden… Daarom zijn kleuters vaak erg streng voor zichzelf.

Een kleuter van vier jaar was ziek en lustte zijn eten niet. Toch wilde hij zijn bord persé leeg eten, want anders zou zijn moeder boos op hem worden.