Hybristofilie

De Noorse Anders Breivik kreeg tientallen brieven van vrouwen die zeggen verliefd op hem te zijn. Dat geldt ook voor de Oostenrijkse Joseph Fritzl, die zijn eigen dochter 24 jaar in een kelder opsloot en nu zelf opgesloten zit. En sekteleider Charles Manson kreeg toen hij in de gevangenis zat brieven van honderden vrouwen die hem 'aanbaden'.

Wat is de verklaring voor dit gedrag van vrouwen? Ik dacht aan een soort platonische liefde. Je bent verliefd op iemand, maar de gevangenisdeuren houden hem op veilige afstand. Je hoeft niet bang te zijn dat hij je ooit iets aandoet, want voorlopig zit die persoon achter slot en grendel.

Een 26-jarige Zweedse vrouw schrijft dat ze niet zonder Anders Breivik kan leven. Ze heeft hem al meer dan 150 brieven geschreven en hem een aantal cadeaus gestuurd. 'Mijn liefste Anders heeft het zwaar. Hij zit gevangen en zit in een kwetsbare positie. Daarom houd ik nóg meer van hem'.

Er is een naam voor dit gedrag: hybristofilie. Het wordt ook wel het Bonnie en Clydesyndroom genoemd. Het schijnt dat mijn hypothese (een veilige relatie, want op afstand) niet juist is. Ik had het leuk bedacht, maar ik zat er naast. Mensen met hybristofilie vinden het juist aantrekkelijk om te weten dat hun geliefde betrokken is geweest bij duistere praktijken of geweldsmisdrijven. Precies zoals Bonnie, die erg verliefd op Clyde was, juist vanwege zijn gewelddadige imago.

Hoe komt het dat vrouwen ‘vallen’ op mannen die zo aantoonbaar slecht zijn? Er komen drie verklaringen boven drijven.

Het eerste is dat sommige vrouwen menen dat criminelen – mensen die hebben aangetoond de ander volkomen in hun macht te hebben – het toppunt vormen van mannelijkheid.

De tweede verklaring ligt in de lijn van het Moeder Teresasyndroom. Ze hopen er op dat zij degene zijn die hun verdorven man/ vriend op het rechte pad kan krijgen.

De derde verklaring is dat sommige vrouwen menen dat hun vriend ten onrechte zit opgesloten. Hij moet onschuldig boeten. En zij zijn er om zijn leed te verzachten.

Hoe het ook zij: het is voor deze vrouwen niet te hopen dat hun gevangen geliefde vrij komt. Want waarschijnlijk is het echt geen lieverdje...