Bill Gates en het religieuze brein (2)

Wat is er aan de hand als een video 15 jaar lang circuleert op internet en als pas daarna de naam van de spreker opduikt? 

Waarom zo laat?

Stel dat iemand in 1933 een toespraak zou hebben gehouden over het vernietigen van de Joden en dat die toespraak op film de hele wereld over zou zijn gegaan en pas in 1945 gaat iemand op zoek naar het antwoord op de vraag wie die spreker nu eigenlijk was… Ik zou toch heel graag meteen hebben willen weten wie die spreker was! Welke organisatie komt met deze snode plannen? Waarom hebben de sites die de video verspreidden kennelijk zo lang zitten slapen?

Een video die een geheim plan van de CIA onthulde om moslim-fundamentalisten te vaccineren met het Fun-Vaxx-vaccin circuleerde al 15 jaar op internet. Dat vaccin zou inwerken op dat deel van de hersenen waar religieuze overtuigingen zijn gezeteld. Pas in 2020 werd de spreker geïdentificeerd. Het was Bill Gates! Nu werd alles duidelijk! Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats!

Ingewikkelde neurologie

De tweede vraag is: waarom wordt Bill Gates als specialist uitgenodigd om een zeer specifiek neurologisch onderwerp te bespreken? Destijds waren er neurologen op zoek naar de zetel van het neurologische brein, maar de kennis op dat gebied was zeer prematuur en bovendien nog veel meer omstreden? Je moest wel van heel goeden huize komen om er iets over te kunnen vertellen. Dan laat je toch geen ICT’er het woord doen?

Wie was de spreker?

De vraag is: was die spreker wel Bill Gates? En zo ja: waarom werd zijn naam pas in 2020 gekoppeld aan deze video? Dat was ook het voorjaar waarbij covid-19 in verband werd gebracht met de Great Reset en daarmee ook werd gekoppeld aan de naam van Bill Gates. Het feit dat zijn naam nú pas wordt genoemd als spreker bij de CIA maakt het verhaal al ongeloofwaardig.

Ik heb er een video van Bill Gates uit hetzelfde jaar naast gelegd. Er zijn wel enkele gelijkenissen, maar er zijn ook verschillen. De spreker op Hyde Park in 2005 (Bill Gates dus) komt op mij duidelijk ouder over dan op de zogenaamd gelekte video over Fun Vaxx uit hetzelfde jaar. In Hyde Park had de spreker ook grijzer haar (dat kan natuurlijk geverfd zijn), een andere bril (misschien was hij naar Specsavers geweest) en een andere kleur van zijn stem (dat kan ook aan de omgeving liggen, open lucht versus collegezaal).

Diverse sites zijn op onderzoek uit gegaan. Niemand kan achterhalen wie de spreker was, maar allemaal constateren ze dat het niet Bill Gates was (in een video met een hoge resolutie is dat beter te zien). Eén site heeft gebruik gemaakt van de analyse van lichaamstaal.

Wat ook vreemd is is een gezelschap van maar zes mannen in een grote collegezaal. Het zegt niet veel, maar het is wel bijzonder. Als er een obscure en geheime presentatie werd gehouden zou ik een achteraf-zaaltje kiezen.

Hersenscans

En dan die foto’s van de hersenscans? Ik heb wel hersenen, maar ik heb er geen verstand van. Dat laat ik aan anderen over. Ik had overigens eerder gedacht dat het regieuze brein (als dat bestaat) meer boven je ruggemerg zou zitten (de amydala: de zetel van het gevoel). Maar nogmaals: daar heb ik me verder niet in verdiept.

Twee sites deden dat wel. Ze komen tot de conclusie dat de beide hersenscans van dezelfde persoon zijn. Ze zijn overgenomen uit een artikel over neurologische problemen bij een 20-jarige vrouw. Daarna zijn de kleuren in de scan ingekleurd. Het gaat dus niet om twee verschillende personen, waarvan de één een religieus fanaticus is en de ander iemand is met weinig religieuze gevoelens. Het is één en dezelfde persoon, bij wie twee verschillende delen van de hersenen ingekleurd zijn.

Bovendien is het wel erg fake als de hersenscans uit een elders gepubliceerd artikel komen. Een kwestie van knippen en plakken. Daarmee loop je als spreker behoorlijk risico. Als iemand dat ontdekt kun je je carriëre verder wel vergeten.

De inhoud van het verhaal

Zegt de spreker nu eigenlijk zoveel? Over neurologie zegt hij eigenlijk niets. wat dat betreft zou ik met enige voorbereiding dit verhaal ook wel kunnen houden. Bill Gates ook wel, maar wat moet de CIA met een ICT’er die hen inwijdt over de neurologische bronnen van het geloof? De spreker zou ook een toneelspeler kunnen zijn. En wie weet de mannen in de zaal ook wel. Wat doet die meneer trouwens die opeens tevoorschijn komt en aan een andere congresganger iets vraagt? Komt hij zomaar binnen in een super-geheime vergadering? Wie het weet mag het zeggen.

Een hypothese is dat dit filmfragment onderdeel uitmaakt van een project dat nooit werd afgemaakt. Wat zou er gebeuren als er een gen werd ontdekt waar het menselijk geloof zetelt? Zouden overheden daar misbruik van kunnen maken?

Klopt dat allemaal wel?

Ik kan niets bewijzen, maar alles wijst erop dat deze video een hoax is waar veel mensen in zijn getuind. Hoezo komt een ICT’er bij een geduchte organisatie een zo ingewikkeld neurologisch verhaal vertellen? Waarom dook de naam van de spreker pas op in 2020, toen Bill Gates in verband werd gebracht met covid-19? Het verhaal dat de spreker vertelt rammelt, de spreker lijkt geen Bill Gates te zijn en de plaatjes zijn gestolen uit een artikel over neurologie. Hoe fake wil je het hebben?

Zie voor informatie over de video o.a. deze bijdrage: https://www.thejournal.ie/debunked-bill-gates-cia-briefing-factcheck-5111218-May2020/

Bill Gates en het religieuze brein (1)

In 2005 hield Bill Gates op een geheim congres van de CIA een toespraak. Hij vertelde dat het fundamentalisme in een bepaald deel van de hersenen zetelt. Als je dat deel van de hersenen zou manipuleren zou de wereld nooit meer last hebben van moslim-fundamentalisme of van andere religieuze ongemakken.

De wereld zou dus een soort geestverruimend middel moeten ontwikkelen. Dat zou kunnen in de vorm van een vaccin. Daardoor zouden mensen meer flexibel kunnen worden in hun denken.

Het was een geheim congres, maar de beelden lekten toch uit. De naam van de spreker werd niet genoemd. Het ging om de boodschap. Er waren geheime plannen in ontwikkeling om de geest van ‘fanatici’ te veranderen. Het ging destijds om moslim-extremisten, maar wie een beetje nadacht zag ook al een ander spookbeeld verschijnen. Op deze manier kon elk geloof worden ‘aangepakt’.

De spreker werd verondersteld goed op de hoogte was van neurologie. Hij liet twee foto’s zien van hersenen. De ene foto was van een ‘religieus fanaticus’ (de hersenactitiviteit lichtte frontaal op), de andere foto was van iemand die ‘normaal’ functioneerde in de samenleving (ik zeg het in mijn eigen woorden).

Iemand uit de zaal stelde de vraag of je dan van de hele bevolking hersenscans zou moeten maken, zodat de potentiële gevaren gelocaliseerd konden worden. Maar zo ver wilde de spreker niet gaan. Nee, je hoefde niet de hele bevolking van Afghanistan via hersenscans in beeld te brengen. Maar hij zag wel mogelijkheden om fundamentalistische mensen zo genetisch te modificeren dat ze vanzelf hun fanatisme los zouden laten.

De video is in de loop der tijd steeds weer opgedoken op tal van sites. De eerste melder zegt dat er sprake is van een geheim Pentagon-project met de naam “FunVax”. Het Pentagon zou de bevoling van het Midden-Oosten massaal kunnen vaccineren met wat FunVax wordt genoemd – een anti-fundamentalistisch vaccin. In latere versies kwam ook de rol van Israël ter sprake. Als de bevolking van omringende landen met dit vaccin ingespoten zou worden zou er duurzame vrede kunnen ontstaan in het Midden-Oosten.

Een aantal jaren later kreeg de video meer aandacht. De boodschap werd opgepikt door een populaire anti-vaxx-site: Natural News. In een artikel werd beweerd dat deze nieuwe “FunVax” zou worden afgegeven via uitlaatgassen van auto’s, grootschalig sproeien, via de voeding en door het water. De auteur stelde dat daarmee een einde zou komen aan de vrije wil. Iedereen zou voortaan via dit vaccin in zijn denken en handelen gestuurd worden door de overheid. “Zeg vaarwel tegen je vrije wil.” Een andere site sprak van een Pentagon-biowapen dat bedoeld was om alle religie op aarde te vernietigen.

Geen enkele site en geen enkele discussie meldde bij deze video de naam van Bill Gates. Dat veranderde pas in het voorjaar van 2020. De spreker op het congres voor de CIA was nu opeens Bill Gates. Hij deelde hier zijn snode plannen met de geheime dienst van de USA!Wat was er aan de hand?

Waarheidsvervorming (2)

Als je iemand aardig vindt, hem of haar moedig vindt, de persoon waardeert, heb je de neiging om ook diens opvattingen te steunen. 

‘Voters vote beautiful‘ was een artikel uit de jaren ’70: kiezers hebben de neiging om op vriendelijke hoofden en knappe gezichten te stemmen. Volgens de Franse onderzoekers die ik gebruik bij dit blog gebeurt dat ook bij opvattingen. Zelfs als er geen enkel bewijs is dat die persoon de waarheid spreekt, dan nog wordt hij of zij gelooft omdat hij als persoon geloofwaardig over komt.

De onderzoekers lieten een acteur, die zogenaamd een jurist was die tot rechter moest worden benoemd, drie onbewezen verklaringen rond covid-19 vertellen, zoals dat dagelijkse inname van vitamine D alle covid kan voorkomen.

Standpunten veranderen niet (meer)

Het bleek dat slechts 10% van de proefpersonen zijn mening over de persoon veranderde: ‘als hij zó iets vertelt moeten we er toch nog even over nadenken of hij wel geschikt is als rechter’. De overige 90% vond de opvattingen van de kandidaat-rechter nog steeds betrouwbaar omdat hij het zei. Ze gingen dus niet op onderzoek uit, ze gingen niet twijfelen: wat deze persoon beweerde moest wel kloppen.

Sterker nog: als de persoon in kwestie meer van deze uitspraken deed gingen zijn volgers ook meer van het verhaal geloven. Het verhaal dat vitamine D zeer effectief is bij de bestrijding van covid-19 werd geleidelijk steeds meer voor waar gehouden. Waarom? Omdat het aanvankelijke vertrouwen in de persoon doorwerkte bij het beoordelen van diens opvattingen.

De personen leunden in hun oordeel steeds meer op de boodschapper. Kritiek op zijn boodschap werd steeds meer gezien als ‘afval’. Iemand die standpunt A verdedigt wordt steeds meer vertrouwt, iemand die standpunt A afwijst wordt steeds minder vertrouwt. Ook factchecking verandert het standpunt niet meer. Het is gewoon zo.

Om te onderzoeken of dit patroon specifiek zo werkt bij het thema covid-19 hebben de onderzoekers ook nog een andere studie gedaan, met uitspraken die geen verband hielden met COVID-19. Het bleek dat ook dán het patroon zichtbaar was: mensen gingen steeds meer het verhaal van een door hen gewaardeerde boodschapper volgen. Omgekeerd: omdat hij of zij het zei hoefde het ook niet meer gecheckt te worden.

Dit is vooral de tijd waarin veel vraagtekens moeten worden gesteld, het is nog te vroeg voor uitroeptekens

Het (on-)geloof in de boodschapper blijft

Waarheidsvervorming door iemand leidt dus niet tot een meer kritische blik van de kant van de volgelingen. Ook al wordt bijvoorbeeld vele malen bewezen dat vitamine D niet helpt tegen corona, dan nóg zullen de volgelingen volhouden dat het wél helpt. De boodschapper is dus van grote invloed op het volgen van de boodschap.

Er waren ook mensen die de acteur (kandidaat-rechter) niet vertrouwden. Zij werden gedurende het onderzoek steeds feller in de afwijzing van de persoon. ‘Nu komt hij al drie keer met hetzelfde onzin-verhaal’. Datzelfde gold trouwens ook voor personen die afhaakten. Ze waren teleurgesteld en dat versterkte hun afwijzing.

Polarisatie: geen grijstinten meer

Het gevolg was bij beide groepen een groeiende verwijdering. Aanhoudende steun of afwijzing door deelnemers leidt daarom tot onenigheid over wat waarheid is of niet.  Met andere woorden, steun of afwijzing van een publieke figuur is een psychologisch mechanisme waardoor polarisatie optreedt en de waarheid minder goed gecheckt wordt. Er ontstaan minder grijstinten: de opvattingen worden steeds meer zwart-wit.

De onderzoekers menen dat op deze manier verklaard kan worden hoe aanvankelijke onzekerheid een belangrijke bron kan worden van maatschappelijke polarisatie over een groot maatschappelijk probleem. De vraagtekens worden vervangen door uitroeptekens.

Een proces van polarisatie

Beide posities zijn cruciaal om het polarisatieproces te begrijpen. Mensen die de maatregelen bij covid-19 niet na willen leven gaan steeds meer zwart-wit denken, mensen die de maatregelen zinvol vinden worden ook geleidelijk steeds ‘strakker’ in hun opvattingen. Het gevolg zijn groeiende verschillen in de publieke opinie en verhitte onenigheid over wat waar is of niet. Dat is vooral opmerkelijk omdat het nog te vroeg is om tot sluitende verklaringen te komen: er is zelden wetenschappelijk bewijs.

Dit is vooral de tijd waarin veel vraagtekens moeten worden gesteld, het is nog te vroeg voor uitroeptekens (mijn uitleg van het verhaal).
 

Anne-Sophie Chaxel van HEC Paris en Sandra Laporte van Toulouse School of Management: Truth Distortion: A Process to Explain Polarization over Unsalstantiated Claims Related to COVID-19. 

Corona-waanzinnigen

Er circuleert een bericht op internet. Als je net cola hebt gedronken krijg je een vals-positieve uitslag bij de PCR-test. Dat is een nieuw bewijs dat de corona-test een fluttest is.

Dat laatste – die fluttest – is een uitspraak van mr. Jeroen Pols. Eén van de kenmerken van mr. Jeroen Pols is dat hij verder springt dat zijn kennispolsstok lang is. Als jurist meent hij overal verstand van te hebben. Eén van de gevolgen is dat hij al zijn rechtzaken verliest.

Er gaan zelfs berichten over het internet dat bijna alle mensen die in quarantaine moeten vals-positief zijn getest. Ik ben géén statisticus, maar dat schijnt inderdaad in theorie te kunnen. Als 2% van de uitkomsten vals-positief is kun je bij toeval en zuiver theoretisch een keer dusdanig pech hebben dat er een heel rijtje mensen vals-positief getest wordt. Maar dat is in theorie. Die theoretische mogelijkheid circuleert inmiddels als dé waarheid op internet.

Je neus spoelen met cola

Datzelfde is er aan de hand bij de vals-positieve uitslag als gevolg van het drinken van cola. Er schijnt in theorie een bepaalde interactie te kunnen bestaan tussen de suikers in de cola en de uitslag van de test. Die kans is minimaal klein, maar theoretisch zou het kunnen. Maar waar komt dan zo’n artikel vandaan?

Volgens viroloog Jonas Schmidt van de Universiteit van Hamburg is dit een voorbeeld van een mengelmoes aan beweringen die kenmerkend is voor desinformatiecampagnes. Sommige correcte uitspraken die niet relevant zijn in de context worden gemengd met aantoonbaar onjuiste uitspraken.

Wat moet je doen om tot zo’n positieve uitslag te komen? Dat is ook uitgezocht. Dan moet je dagenlang je neus gaan spoelen met cola en vervolgens je zo snel mogelijk laten testen. Dan lukt met misschien. Maar je moet wel een behoorlijk gek zijn om zoiets uit te proberen. Of een enorme examenvrees hebben en op deze manier je examen denken te ontlopen.

Levensgevaarlijke vaccins

De nieuwe vaccins tegen covid-19 zijn werkelijk levensgevaarlijk. Maar liefst 80% van de proefpersonen van het Pfizer-vaccin heeft ernstige bijwerkingen gehad. Aldus het blog van een zekere Mario. Ik weet niet waar deze meneer aan denkt bij die ernstige bijwerkingen, maar ik weet dat je dan bijvoorbeeld denken aan een acute ziekenhuisopname. Duizend mensen gevaccineerd, achthonderd in het ziekenhuis. Misschien was meneer Mario wel op het Malieveld waar een mevrouw beweerde dat de IC’s niet vol lagen met covid-19 patiënten, maar met mensen die ernstig ziek waren als gevolg van de bijwerkingen van het nieuwe vaccin.

“Duizend mensen gevaccineerd, 800 mensen in het ziekenhuis”

Meneer Mario heeft kennelijk helemaal niet verder doorgedacht. Als een medicijn zóveel bewezen ernstige bijwerkingen heeft: welke fabrikant zou het dan nog in zijn hoofd halen op een vaccin op de markt te brengen? Alleen drugsdealers verkopen bewust shit met zoveel bijwerkingen. Maar die blijven daarom ook in de anonimiteit.

Een gerenommeerde fabrikant zal dit – zelfs bij de meest Dagobert Duck-achtige scenario’s – nooit in zijn hoofd halen. En stel dat hij dat wél zou doen: voordat een medicijn of een vaccin op de markt komt moeten er heel wat stappen worden ondernomen. Hoe dat werkt kan meneer Mario allemaal op internet nalezen.

Proefkonijnen

Meneer Mario vindt dat Nederland zich diep moet schamen. Dat alles bedenkt hij als hij voor een spoorwegovergang staat. Hij spoort dus niet, hij zit in een auto. En naast zijn auto ziet hij een taxibusje met mensen met downsyndroom. En meteen leeft hij diep met hen mee. Ze hebben namelijk een mondkapje voor, ze zijn dus gemuilkorfd!

En dan begint het in het hoofd van meneer Mario te malen. Hij heeft zijn emoties niet meer onder controle. Hij vult meteen in voor deze mensen hoe ze zich zullen voelen. Hij heeft nog nooit gehoord van NIVEA, Niet Invullen Voor Een Ander. En voor minister Hugo de Jonge vult hij meteen ook maar in: dat is een vieze, vuile hufter. Want hij laat deze mensen als proefkonijnen inspuiten. Voor meneer Mario heb ik hier nog een boek liggen. Het heet Nazidokters. Misschien kan hij daar ook nog wat inspiratie uithalen.

Wie is meneer Mario? Hij schijnt leerkracht te zijn. Maar wel een heel bijzondere leerkracht. Hij heeft een aantal radicale spirituele transformaties ondergaan, waarna alles in zijn leven in het teken van waarheid en waarheidsvinding stond. Kennelijk heeft hij tijdens dat proces ook onomstotelijke bewijzen gezien dat 80% van de proefpersonen last had van ernstige bijwerkingen.

En hoe beïnvloedt hij dan zijn leerlingen met allerlei vreemde ideeën? Dat wordt daar op school een vreemde warboel aan desinformatie.

Als hij die feitelijke informatie niet kan geven is dat proces van waarheidsvinding kennelijk nog niet helemaal afgerond. Dan heeft hij mogelijk in zijn hoofd zelf last van ernstige bijwerkingen. En dan moet hij de onderbouwing van dit door hem aangedragen feit nog even verder zoeken.  

De snelle verspreiding van nepnieuws

Gisteren verscheen er een bericht op internet. Het zou hét bewijs moeten zijn dat de Democraten door middel van poststemmen massaal fraude pleegden. Binnen de kortste keren was het bericht (op Twitter) meer dan honderdduizend keer gedeeld. 

Op een Nederlandse site stond uren later het volgende: Donald Trump heeft met overmacht de verkiezingen gewonnen. Hij veroverde Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en North Carolina, en ook de belangrijke ‘key’ staten Florida en Texas. In Pennsylvania had hij 700.000 stemmen meer dan Joe Biden, in Michigan 300.000 meer, en in Wisconsin 120.000 meer.

En toen grepen de Democraten in. Ze stopten in deze staten tot 03.30 uur met tellen – iets dat in de hele Amerikaanse geschiedenis nog nooit eerder is gebeurd -, en toverden daarna plotseling honderdduizenden stemmen uit hun hoge hoed – allemaal voor Joe Biden. In Wisconsin kreeg Biden er in één klap 200.000 stemmen bij, en in Michigan ruim 138.000. Trump kreeg er niet één stem bij. Iedereen zal begrijpen dat dit in eerlijke verkiezingen onmogelijk is, zeker niet als de ene kandidaat al ruim voor op de ander ligt.

Ik zou zeggen: geen enkele Democraat zou het in zijn hoofd halen om zoiets onzinnigs te doen. Dan val je toch in één keer door de mand. Heb je opeens een container met alleen maar poststemmen voor Biden gevonden? Dat zou toch wel heel erg doorzichtig zijn!

Ondertussen vervolgt het Nederlandse blog: ‘Luister maar naar Pelosi. Zij heeft gezegd dat het belangrijkste doel van de Democraten… het ‘verpletteren’ van het virus is. Dat betekent een landelijke lockdown met als doel het communisme 3.0 ook aan de USA op te leggen, met een gegarandeerd basisinkomen, hetzelfde wat Boris Johnson nu doet. Degenen die nu op Biden hebben gestemd zullen zich pas in 2021 realiseren wat ze hebben gedaan, en in 2022 van gedachten veranderen. Maar dan is de vrijheid van meningsuiting al om zeep geholpen.’

Ook al kwam de persoon die dit bericht deelde al heel snel met een rectifcatie: het kwaad was al geschied. Waarschijnlijk was de persoon die de rectificatie plaatste onder druk gezet. Of misschien had Twitter dit zelf zo geregeld.

In werkelijkheid bleek de screenshot gebaseerd te zijn op een typfout bij één bron tijdens de berichtgeving van de uitslagen in Wisconsin. Die typfout werd al heel snel gecorrigeerd. Maar toen was het kwaad al geschied.

Voor duizenden lezers was het inmiddels dé bewezen waarheid. En die laten zich niet meer corrigeren. Dat krijg je als je maar één bron raadpleegt en als je al zo bent voorgeprogrammeerd in het complotdenken. 

Kritische burgers twijfelen aan bestaan van Vlieland

Een groep Nederlanders trekt het bestaan van het eiland Vlieland openlijk in twijfel. Volgen de critici is er geen enkel bewijs dat zich tussen Texel en Terschelling nóg een Waddeneiland bevindt.

Joran Terneugen (32) deed ruim drie jaar onderzoek naar Vlieland. Zijn conclusie: het eiland bestaat niet. “Ik begon met een simpele zoekopdracht op Google. Ik schrok me kapot wat ik toen zag. Als je op Google ‘Vlieland’ intikt vind je honderden berichten die via de media over Vlieland zijn verspreid. Op die manier wil de overheid ons in Vlieland doen geloven. Maar ken jij iemand die ooit op Vlieland is geweest? Nee, ik ook niet.”

Het stoort Terneugel dat bijna niemand zelf onderzoek doet. “Op school leer je het bekende rijtje: texel, Vlieland, terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. En iedereen neemt dat klakkeloos aan. Er wordt een heel smerig spelletje gespeeld. Hele landkaarten worden gemanipuleerd. Zo probeert de overheid ons er in te luizen.”

Rest de vraag: waarom zou de overheid een compleet eiland verzinnen? “Ja, precies! Het klinkt allemaal heel onlogisch. Misschien zelfs een beetje lachwekkend. Zó erg zijn we dus al gehersenspoeld.”

Aldus een bericht op de website 'Nieuwspaal' (Nieuwspaal.nl)

Ook in Nederland kinderen overleden door mondkapjes?

"Twee kinderen uit Purmerend zijn dit weekend overleden door verstikking. Ze kregen afgelopen vrijdag op school door het verplichte dragen van een mondmasker plots ademhalingsproblemen. 

Na twee dagen in coma te hebben gelegen zijn Dirk (8) en Dirk (9) zondagavond alsnog overleden. Zaterdag was bij beide inwonertjes al hersenschade vastgesteld.

Wie zou dit bericht hebben gelanceerd? Er stond nog bij dat het zoveel mogelijk verspreid moet worden, omdat de waarheid boven tafel moet komen. Normaal gesproken zou het bericht meteen als eerste bericht op het Journaal komen én voorpagina-nieuws zijn in de kranten. Maar daar zie en lees je het niet. Nee, dat klopt – aldus de coronasceptici- : als een journalist dat bericht zou plaatsen zou hij (zij) direct ontslagen worden. Zó is het dus al gesteld met de vrijheid van meningsuiting. Word nu toch eens wakker: de waarheid mag in Nederland al lang niet meer verteld worden.

Er valt me wel één ding op. Opmerkelijk dat beide kinderen Dirk heetten. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Of dat het twee neven zijn die allebei naar hun opa zijn genoemd. Dan ga je toch al extra twijfelen. Niet zo handig van de opsteller. Of wilde hij (zij) bij voorbaat laten zien dat het fakenews is? Was het een experiment om te kijken hoe snel fakenews zich kan verspreiden? Het bericht is trouwens inmiddels van de betreffende site gehaald.

De verplichte mondmaskers tegen covid19 kunnen dodelijk zijn voor jonge kinderen. Ze krijgen bij het buitenspelen te weinig lucht. Daardoor raken hun hersenen beschadigd. “Het is alsof ze heel langzaam verdrinken, maar ze hebben er tijdens het spelen geen erg in,” legde dokter Xi Piang-Liang van het Dijklander ziekenhuis uit.

Het Dijklander Ziekenhuis bestaat echt. Ik heb er wel eens een prik gehaald. Dat was niet naar de zin van de Antivaxxers, maar dat terzijde. Ik had beter kunnen wachten op de felbegeerde groepsimmuiteit rond hepatitus B.

Maar bestaat dokter Xi-Piang-Liang ook echt? Twee mensen op de site Klopt dat wel? gingen op onderzoek uit. In het ziekenhuis blijkt geen dokter Xi-Piang-Liang te werken. Maar misschien was hij invaller, dat zou nog kunnen. Het BIG-register kent trouwens ook geen dokter Xi-Piang-Liang. Daar horen alle artsen in Nederland in vermeld te staan, eventueel met ontvangen berisping.

Maar het meest bijzondere is nog wel dat kinderen beneden de 12 jaar in Nederland helemaal geen mondkapje hoeven te dragen.

In dit geval was het eenvoudig om het fakenews te achterhalen. Maar het bericht was al 5000 keer gedeeld. Zo kweek je dus angstige mensen. .

Herkennen van fakenews

Nepnieuws heeft altijd al bestaan. Zo maken dictaturen al eeuwen lang gebruik van nepnieuws. Als je dat nieuws maar vaak genoeg hoort ga je er vanzelf (een beetje) in geloven.

Sinds iedereen alles maar op internet kan zetten is er een enorme bulk aan fakenews ontstaan. En naarmate mensen angstiger worden neemt de beïnvloeding ook nog eens toe. Hoe angstiger je bent, des te meer ben je ontvankelijk voor nepnieuws.

In deze corona-tijd giert het fakenews door het internet. Ik hoorde een paar dagen geleden dat een onderzoeker tot de conclusie kwam dat misschien wel de helft van de berichten over covid-19 op internet is gebaseerd op nepnieuws. Helaas weet ik de bron niet meer, dus mogelijk verspreid ik nu zélf wel nepnieuws (…).

  1. Controleer de bronnen

Eén van de belangrijkste dingen om nepnieuws op het spoor te komen is het opsporen van de bronnen waar het nieuws vandaan komt. Staan er referenties in de bijdrage? Met andere woorden: is het bericht controleerbaar? Zo moet je bij de bron kunnen achterhalen of degene die het bericht vermeldt het betreffende bericht wel correct heeft weergegeven.

Maar referenties zeggen lang niet alles. Veel sites noemen af en toe een naam, ze zeggen iemand te citeren, maar je kunt niet achterhalen waar je de verdere informatie kunt vinden. Dat is een signaal dat er sprake kan zijn van nepnieuws. Ik heb een paar keer bij een site gevraagd naar de bron, maar daar kwam dan een vaag antwoord op.

Een opvallend gegeven is daarnaast dat de bronnen vaak ‘loslopende personen’ zijn. Nu kan één persoon ook onderzoek doen, maar bij complexere zaken moet je altijd een team in de arm nemen dat jouw ondetzoek volgt en bevraagt.

Als een huisarts uit Antwerpen in zijn vrije tijd iets heeft ontdekt dat er in de huizen van gezinnen die weinig de dokter raadplegen veel fruitvliegjes rondvliegen is dat wel een aardig gegeven om over na te  denken maar ik zou er maar niet heel internet mee bestormen om nu voor eens en voor altijd te weten hoe het zit met de fruitvliegjes in bepaalde huizen.

Als in de bron wél een organisatie wordt genoemd blijkt toch vaak dat de informatie niet te achterhalen valt. Een item dat momenteel veel bediscussierd wordt betreft het dragen van mondkapjes.

Op een site luidde gisteren de kop: “CDC: 70% van de Covid-patiënten droeg altijd een mondkapje, 4% nooit.” Conclusie: mondkapjes maken de kans op besmetting door covid-19 vele malen groter. ” Het CO2 niveau dat iemand met een mondkapje inademt wordt al binnen enkele minuten met een factor 1000 verhoogd.” Meerdere krasse beweringen door Xandernieuws, maar het is mij niet gelukt om de bronnen te achterhalen.

2. Kennis van zaken?

Een tweede vraag is of degene die het bericht verspreidt kennis van zaken heeft. Het is wel aardig als ik zeg dat Volkswagen de meest duurzame auto is, maar van auto’s heb ik helemaal geen verstand. Dus zulke uitspraken moet ik ook niet gaan doen.

Als het om onderzoek naar auto’s gaat kan ik daar natuurlijk wel iets over schrijven. Maar de informatie komt van iemand anders. Daarom moet ik dan – als ik een site van een wat steviger niveau zou hebben – de bron vermelden zodat de lezer de informatie kan controleren.

Corona

Je ziet tegenwoordig tal van sites die zeker weten hoe de verspreiding van het corona-virus verloopt. Daar mogen we natuurlijk erg blij mee zijn. Degenen die in hun studie en werk van alles bestudeerd hebben zijn nog aan het zoeken, maar op tal van sites lees je over mensen die precies weten hoe het virus zich verspreidt.

Vaak gebruiken coronasceptsche sites elkaars informatie en ze vormen daarmee een gesloten circuit vol met referenties, maar er vindt geen toetsing plaats. Je hebt dan dus meerdere vermeldingen alsof dat de betrouwbaarheid van het bericht vergroot. Maar men citeert slechts elkaar. De oorspronkelijke bron blijkt onvindbaar.

3. Maak eventueel gebruik van Fact-checkers

Bedenk dat er inmiddels veel onjuiste bronnen worden vermeld. Dan is er bijvoorbeeld een zin uit de context gehaald. Maar het is wel een hele klus om dat allemaal te achterhalen. Om je te helpen zijn er tal van fact-checkers aan het werk. Zo’n site is bijvoorbeeld Snopes.com

Een kenmerk van sites die fakenews verspreiden is dat ze fact-checkers per definitie wantrouwen. Dus dan wordt er een bericht verspreid dat fact-checkers betaald worden door de overheid of dat zo’n bureau is opgericht door de farmaceutische industrie.

4. De grote getallen en de grote woorden

Hoe geringer de kennis, des te groter de woorden

Fakenews maakt vaak gebruik van grote woorden en van grote aantallen. Een arts van een ziekenhuis in Bulgarije werd opeens gebombardeerd tot een internationaal vermaard topviroloog toen hij een voor die site welgevallige opmerking had geplaatst.

“Duizenden top-onderzoekers bevestigen dat… ” “Voor eens en voor altijd is duidelijk dat…” “Duizenden gerenommeerde onderzoekers menen dat…”

Over het algemeen kun je stellen dat mensen met weinig verstand van zaken de neiging hebben om extra grote woorden te gebruiken en aantallen te noemen. Het taalgebruik moet dan de ondeskundigheid camoufleren.

Kinderen overleden door het dragen van een mondkapje?

Op internet circuleren berichten dat er kinderen in Duitsland overleden zouden zijn als gevolg van het dragen van een mondkapje.

Zo maakt de Stichting Vaccinvrij op de website melding van dit verdrietige feit. “Kinderen overleden als direct gevolg van het dragen van mondkapjes” zo luidt de kop van een blog op deze stite. Op sociale media wordt het aantal van vier kinderen genoemd.

Maar je weet het natuurlijk niet in deze tijd. Zijn die kinderen overleden als gevolg van het dragen van een mondkapje? Waarom lees je dat dan niet in de Duitse kranten en kwam het niet op de Duitse TV? Weet je het antwoord niet? Ben je nog niet wakker? Dat komt natuurlijk door de censuur! Het bericht kwam de overheid niet goed uit, dus mocht het niet gepubliceerd worden.

Een onderzoeksjournaliste (Kathrin Wesolowski) ging op zoek naar de achtergrond van de vier ‘gevallen’.

Het eerste bericht kwam uit Büchelberg in Rheinland-Pfalz. Daar overleed een 13-jarig meisje in een schoolbus. In de sociale media wordt geschreven dat de buschauffeur van haar eiste dat ze een mondkapje op zou zetten in de bus, terwijl ze een medische verklaring bij zich had dat ze géén mondkapje hoefde te dragen.

Eeven later werd er op dezelfde sociale media het bericht verspreid dat het meisje kerngezond was en dat ze dus alleen door het dragen van een mondkapje overleden kon zijn. Het is wel een wat wonderlijke combinatie: een medische verklaring en tóch kerngezond…

Nog voordat er een oorzaak van het overlijden van het meisje bekend was verspreidde een Dr. Birgit Malsack-Winkelmann (volksvertegenwoordiger voor de AfD) al het gerucht dat de oorzaak het dragen van een mondmasker was. Daarmee was de toon gezet. Inmiddels is er obductie gepleegd, maar de artsen kunnen geen oorzaak vinden van het overlijden van het meisje.

Op verzoek van de ouders is er inmiddels een tweede obductie gedaan waarbij de vraag mee is genomen of de dood van het meisje mogelijk verklaard kan worden door het dragen van een mondmasker. Je mag verwachten dat – als het dragen van een mondmasker mogelijk de oorzaak van het overlijden van dit meisje zou zijn geweest – dit inmiddels al (door de ouders) was bekend gemaakt. Het ziekenhuis geeft – vanwege hun beroepsgeheim – géén verklaring aan de pers.

Nieuw bericht: Op 20 oktober concludeerde het Gerechtshof van Karlsruhe dat het overlijden van het meisje niet te maken heeft met het moeten dragen van een mondkapje. De ouders verzoeken de media om afstand te nemen van het bericht dat een mondkapje de doodsoorzaak zou zijn.   

In Schweinfurt zou een 6-jarig meisje om zijn gekomen als gevolg van een CO2 vergiftiging. Dat bericht is gecheckt. De politie meldt dat er de afgelopen tijd géén kind is overleden in Schweinfurt en dat wordt bevestigd door het ziekenhuis, de scholen en de gemeente. De politie heeft een bericht op Twitter gezet: als je deze informatie verspreidt, check dan eerst of het klopt.

Conclusie: er is de afgelopen periode geen meisje overleden in Schweinfurt. 

Ook in Wiesbaden zou een kind zijn overleden als gevolg van het dragen van een mondkapje. Bij noch de politie, noch de brandweer is een geval bekend van het overlijden van een kind in de afgelopen periode. Ook heeft er geen begrafenis van een kind plaatsgevonden.

Conclusie: er is in Wiesbaden in de afgelopen weken geen kind overleden, dus er is geen sprake van een sterfgeval als gevolg van het dragen van een mondkapje. 

Het vierde geval zou zich hebben voorgedaan in het Noorden van Sleeswijk-Holstein. Ook daar zou een kind zijn overleden als gevolg van het dragen van een mondkapje. Onderzoeksjournaliste, Kathrin Wesolowski, kan niemand vinden die deze dood kan bevestigen. De politie in deze regio belt zelfs rond met politiebureaus in de omgeving. Ook is het Gesundheitsambt gevraagd. Niemand heeft weet van het overlijden van een kind in de afgelopen weken.

Ook in Sleeswijk Holstein is in de afgelopen weken geen melding gemaakt van het overlijden van jong kind. Er is wel een 13-jarige jongen overleden, maar in een andere regio en niet als gevolg van het dragen van een mondkapje. Het bericht dat daar een jong kind is overleden als gevolg van het dragen van een mondkapje is onwaar.  

De conclusie van Kathrin Wesolowski is dat bepaalde mensen en organisaties deze berichten kennelijk vanuit het oogpunt van politiek gewin verspreiden. Ook wordt er niet de moeite genomen om de berichten te checken op juistheid.

Eigenlijk zou ik een double check moeten doen. Heeft mevrouw Wesolowski haar onderzoek wel goed uitgevoerd? Maar daarvoor ontbreken mij de middelen. Vooralsnog houd ik het er op dat dit bericht over de kinderen in Duitsland fakenews is.

Ondertussen gaat de Stichting Vaccinvrij vrolijk verder met het verspreiden van dit nepnieuws. Ik heb de Stichting gevraagd om het bericht te rectificeren, maar ik heb geen antwoord gekregen.

In een blog van vorige week schrijft de Stichting dat we door de media bang worden gemaakt, maar dat de wetenschap en de cijfers ontbreken. Volgens mij maakt de Stichting juist mensen bang, namelijk voor het dragen van een mondkapje.

Als je zo zonder feitencheck je berichten blijft verspreiden maak je als Stichting ook andere berichten op je website ongeloofwaardig. 

Een nieuwe complottheorie

Mart Graef uit Eindhoven onthult in de Volkskrant (dinsdag 15 september 2020) een nieuwe complottheorie. 

De farmaceutische industrie is er in geslaagd te infiltreren in kringen waarin men het het minste zou verwachten: die van de complotdenkers. Hoewel bewegingen zoals Viruswaarheid en internetpodia als Café Weltschmerz zich presenteren als voorvechters van de vrijheid, maken ze in feite deel uit van een geheim netwerk onder leiding van Big Pharma, dat tot doel heeft alle maatregelen te saboteren die de verspreiding van covid-19 tegen kunnen gaan.

Door publiekelijk te roepen dat ‘we helemaal klaar zijn met het virus’ probeert men te bereiken dat het zich juist ongehinderd onder de bevolking kan verspreiden. Daarna kunnen de opdrachtgevers van de complotdenkers enorme kapitalen gaan verdienen met hun sinistere vaccinatie-programma’s.

Er zijn intussen genoeg contracomplotdenkers die dit duistere spel doorzien, maar zij worden niet gehoord. Hun onthullingen worden systematisch genegeerd door Café Weltschmerz, dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het RIVM.

Hulde voor Mart Graef. Hij blijkt (als ik de terminologie van coronasceptici volg) klaarwakker te zijn...