Feiten of fabels?

De TV-uitzending van Op 1 afgelopen zondag riep nogal wat reacties op. Volgens kamerlid Wybren van Haga was er geen oversterfte in 2020, had ook de WHO nu ingezien dat lockdowns geen effect hadden en lag er een kant-en-klaar IC-schip met 500 bedden inclusief personeel klaar in Italië.
  1. Er was in 2020 geen oversterfte, want 2019 was een jaar met weinig sterfgevallen en dan krijg je automatisch in het volgende jaar méér sterfgevallen.

Wat zegt het CBS? Er was wel degelijk sprake van een aanzienlijke oversterfte, namelijk van 14.000 mensen. Het CBS heeft dit niet vergeleken met 2019, maar aan de hand van het gemiddelde over een reeks van jaren. Dat dat hogere cijfer te verklaren valt uit de vergrijzing is een statistische kronkel, want als mensen ouder worden sterven ze gemiddeld ook later. Dat aantal spreidt zich. De bevolking wordt gemiddeld niet veel ouder omdat er jonge migranten binnen zijn gekomen. Daar heeft het CBS een statistische correctie op toegepast.

2. De WHO zegt nu ook dat een lock-down niet werkt. Dat is geen nieuws, want dat zegt de WHO al sinds maart. Vanwege de grote schade op andere gebieden adviseert men géén lockdown, tenzij er sprake is van een grote uitbraak waarbij het gezondsheidszorgsysteem overbelast raakt. Die lockdown is dan nodig om de omstandigheden ‘te hergroeperen’. Een lockdown is dus geen doel, maar een ingreep voor korte tijd. Maar als je te snel uit de lockdown gaat ontstaat er opnieuw een ongecontroleerde uitbraak van het virus, waardoor er een nog grotere schade wordt aangebracht aan de samenleving. Dus tijdens de lockdown moeten en gefaseerde stappen klaar liggen om veilig weer naar meer normaal te kunnen.

3. Er ligt in Italië een IC-schip klaar met 500 bedden inclusief personeel. Het schip betreft een omgebouwde veerboot met 31 hutten op de ene verdieping en 25 hutten op de andere verdieping. De hutten zijn te krap voor intensieve zorg. Er is nauwelijks ventilatie, er is wel zuurstof, maar er is niet de mogelijkheid voor intensieve zorg zoals die op de IC gebruikelijk is. Als het hier niet goed met je gaat moet je alsnog naar de IC die al overbelast is.

Aldus onderzoek van BNR-radio, die navraag deden bij het CBS, bij de WHO en bij de eigenaren van het zogenaamde IC-schip.