Vier wijzen

In de samenleving heeft men het over Driekoningen. In het Verenigd Koninkrijk over twaalf wijzen. In Ulvenhout staan in de stal vier wijzen.

Ze gaan met hun tijd mee, want er is camerabewaking. Dat moet kennelijk in deze tijd.

Kerststal in Ulvenhout

De foto is wazig (gemaakt met mijn mobiel zonder goede camera) en de vierde wijze staat er niet op. Ik zag hem pas later.

De vierde wijze kwam te laat. De plaatselijke journalist van de Bethlehemse Courant moest voor 17 uur zijn kopij hebben ingeleverd. De vierde wijze klopte pas aan het eind van de avond op de deur. Vandaar dat Mattheüs hem niet mee heeft genomen in Mattheüs 1.

Dat van die stal klopt trouwens ook niet. De wijzen kwamen met grote vertraging en inmiddels woonden Jozef en Maria al in een woonhuis. 

Driekoningen

Vandaag wordt in sommige kerken Driekoningen gevierd. En buiten de kerk is het de laatste dag dat de kerstzegels zonder toeslag gebruikt mogen worden. 

In sommige landen wordt Driekoningen uitbundiger gevierd dan in Nederland. Zelfs met speciale kleding, versierselen en speciaal gebak. Maar in Nederland merk je er weinig van. Daarom ga ik vandaag maar eens naar België om te kijken of ik daar wél iets zie van de drie koningen.

‘Waar is hij die als koning van de joden is geboren? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en wij zijn gekomen om hem te aanbidden.’ 

De drie koningen worden ook wel de drie wijzen uit het oosten genoemd. Maar daar heb ik een vraag bij. Waar staat eigenlijk dat het drie wijzen waren? Dat hebben we geleerd uit de kinderbijbel, maar het staat echt nergens in de Bijbel. De Encyclopedia Brittanica heeft het over twaalf magiërs. Dat kan net zo goed.

Er wordt ook niet in de Bijbel gezegd dat het om drie koningen gaat. Dat is er in de kerkelijke traditie van gemaakt. Het zou kunnen zijn dat het om astrologen gaat, maar dat weten we ook niet. De namen van de heren zijn ook onbekend, al zegt de traditie dat het om Caspar, Melchior en Balthasar zou gaan.

Ik denk dat omdat de mannen goud, wierook en mirre meebrachten (vertaling uit 1951). Alsof de één goud mee nam, de ander wierook en de derde mirre. Er kan een associatie zijn ontstaan met het aantal van drie. Niks mis mee, maar we weten het gewoon niet.

Maar het is wel bijzonder dat mannen uit een ver land op zoek gingen naar Jezus. 

(Geen) Driekoningen

Vandaag is het Driekoningen. Dan wordt gedacht aan het moment dat de wijzen uit het oosten bij de pasgeboren Jezus aankwamen. Maar waar staat dat het er drie waren?

In ieder geval staat dat niet in de Bijbel. Sterker nog: voor het jaar 500 werd er nooit gesproken over ‘de’ drie koningen of de drie wijzen. Dat verhaal is later pas bedacht. Er is ook een verhaal dat gaat over 12 wijzen uit het oosten.

De drie koningen kregen later ook namen. Maar ook dat is gissen. Het staat nergens in geschriften uit de tijd van Jezus beschreven.

Omdat de koningen met én goud én wierook én mirre aankwamen is later bedacht dat het er drie moesten zijn: de één met goud, de tweede met wierook en de derde met mirre.

Maar het kan natuurlijk net zo goed zo zijn geweest dat er twaalf wijzen uit het oosten kwamen en dat ieder van hen een kerstpakket met én goud én wierook én mirre bij zich had...