Van een seizoensgriepje tot antivax

Al eerder schreef ik over de fasen binnen de protestbeweging die meent dat covid-19 niet meer is dan een soort van seizoensgriep. Je kunt in het denken van die groepen een aantal fasen zien en herkennen. Deze bijdrage is een bewerking van een artikel dat vorige week in The Guardian verscheen.
  1. Eerst werd de ernst covid-19 vooral ontkend. Er was geen sprake van een probleem, het was een seizoensgriep.
  2. Vervolgens werd covid-19 in verband gebracht met een bewuste actie in een Chinees lab tot-en-met de uitrol van 5 G. Er zat een plan achter om de wereld onder controle te krijgen.
  3. Toen covid-19 eigenlijk niet meer te ontkennen viel schoten tal van sites in een nieuwe fase van ontkenning. De beelden uit China en uit Bergamo waren in scene gezet. Toen de ziekenhuizen voller lagen waren dat geen covid-patiënten. Er waren zelfs mensen die publiekelijk beweerden dat mensen geld kregen om op de IC te liggen.
  4. Daarna werden er meningen rondgepompt op internet in de vorm van complexe, pseudo-technische documenten. Een leek kon die documenten onmogelijk checken. Zo werd razendsnel het idee verspreid dat zelfs de WHO bijvoorbeeld kritiek heeft geuit op het gebruik van PCR-testen. Voor wie de stukken goed heeft gelezen: dit staat er absoluut niet. Het is echter vrijwel onmogelijk om iemand die maandenlang op deze manier van informatie voorzien is nog op een ander idee te brengen. Dus wordt nog steeds beweerd dat zelfs de WHO weet dat die testen maximaal onbetrouwbaar zijn.
  5. In de zomer van 2020 verschoof de focus van de Covid-sceptische beweging van 5G en Chinese laboratoria naar de beperkingen voor bedrijven en sociale bijeenkomsten. Mensen wilden hun vrijheid terug. Maar nog steeds werd gebruik gemaakt van elkaar versterkende maar niet wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken die eindeloos werden herhaald.
  6. Ondertussen ging extreem-rechts zich ook steeds meer in deze strijd voegen. Vooral in Duitsland werd dat merkbaar. Men voerde aan de oppervlakte strijd voor vrijheid en tegen linkse regimes, maar wie dieper in het internet duikt ziet tal van antisemitische en andere racistische uitingen.
  7. De protesten leidden er niettemin toe dat de beweging een factor werd waar de politiek rekening mee ging houden. Overheden maakten zich zorgen over het draagvlak onder de bevolking. Onder deze druk stonden ook de Britse, de Ierse en de Tsjechische overheid rond kerst versoepelingen toe. Het gevolg was dat twee maanden later de ziekenhuizen de zorg niet meer aan konden.
  8. De verwachting was dat de ‘vrijheidsstrijders’ in de zomer blij zouden zijn met de komende vaccinaties als mogelijkheid om de samenleving weer open te maken. Maar men zocht juist contact met de antivax-beweging. De volgende stap werd nu: het op alle mogelijke manieren verdacht maken van de vaccins. Opnieuw vaak met technisch ingewikkelde betogen, maar vaak uit her en der opgepikt onderzoeken met onvoldoende onderbouwing. Men citeerde slechts met maximale instemming elkaars semi-wetenschappelijke bevindingen.
  9. Een tussenbeweging probeerde een tweedeling in de maatschappij te bewerkstelligen (Herstel.nl). Kwetsbare mensen zouden gescheiden moeten worden van de rest van de bevolking. Deze opvatting heeft in geen enkel land echt voet aan de grond gekregen.
  10. Nu er massaal gevaccineerd wordt en de overheid in enkele landen versoepelingen gepland heeft treedt bij tal van bewegingen identiteitsverwarring op. De kracht was het gezamenlijke verzet tegen de maatregelen. Als deze vervallen, waar moet men zich dan tegen verzetten? Er gaat een vacuüm ontstaan.
Het onbehagen en het wantrouwen zijn niet weg en zullen bij het grootste deel van de coronasceptische beweging blijven bestaan. Een charismatische leider binnen een extreem-rechtse of extreem-linkse beweging zou wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit in westerse democratieën.

Advocate opgenomen in de psychiatrie

Opeens werd er een bericht massaal gedeeld op corona-sceptische sites. Mensen die tegen de maatregelen zijn worden nu in psychiatrische inrichtingen opgesloten. Dat overkwam ook een Duitse advocate: Beate Bahner.

Ik dacht: het bericht komt me bekend voor. En ja hoor: in april 2020 werd de Duitse advocate Beate Bahner – die had opgeroepen tot massa-demonstraties tegen de Duitse corona-maatregelen – in een psychiatrische instelling opgenomen. Dat was toen voer voor allerlei vormen van complotdenken. Maar wat was er gebeurd?

Beate Bahner had vorig jaar voor Pasen opgeroepen tot massa-demonstraties om te laten zien dat het Duitse volk het niet eens was met de opheffing van de democratie. Helaas voor haar bleek ze een roepende in de woestijn. Na die oproep voelde ze zich een roepende in de woestijn. Ze was een eenzame strijder die de wereld en vooral Duitsland wilde redden van de ‘tirannie’ die gepaard ging met de corona-maatregelen. Ze ontkende daarbij elk gevaar voor de coronavirus-pandemie. Volgens haar was er in Duitsland niemand aan corona overleden.

Op zondagavond stond er een auto voor haar huis. Alsof ze het psychiatrieboek van Reedijk had gelezen: ze dacht dat daar een geheim agent in zat die het op haar leven had gemunt. Ze voelde zich dus bedreigd. Maar ze vertrouwde ook niet meer op de rechtspraak. Volgens haar hebben de hele rechterlijke macht én de advocatuur in Duitsland gefaald. Je zou denken: verstop je in een kast!

Maar dat deed mevrouw Bahner niet. Ironisch genoeg belde ze toch de politie om haar te beschermen. Echter, toen de politie bij haar huis aankwam ontstond er een woordenstrijd waarbij ze een politieagent sloeg en schopte. De politie meende dat ze niet in een politiecel geplaatst moest worden, maar dat ze verward was en dat een observatie in de psychiatrie een betere plek voor haar was.

Na ruim 24 uur kon ze de instelling verlaten. Ze gaf meteen een persbericht uit. “In dit land is de rechtsstaat afgeschaft en is nu het meest monsterlijke regime gevestigd dat de wereld ooit gezien heeft.” Kennelijk is ze vergeten dat Duitsland een nazi-regime heeft gekend waar miljoenen mensen gedood werden vanwege ras of politieke overtuiging.

Ze sprak over verwondingen die ze had opgelopen doordat agenten haar van één meter hoogte hadden laten vallen. In werkelijkheid was ze volgens enkele getuigen de avond tevoren in dronken toestand van haar fiets gevallen. Mevrouw had kennelijk teveel advocaatjes genuttigd.

Toen ze vrij was kwamen enkele tientallen demonstranten (vooral AfD aanhangers) naar haar woonplaats om haar vrijheid te vieren. Hoewel ze zich niet aan de maatregelen hielden greep de politie niet in. Wel ging men met haar in gesprek.

Na dit gesprek zei ze dat de politie haar beste vriend was en dat ze niet had begrepen dat de wetgeving inzake demonstreren veranderd was in haar deelstaat.

Dat maakt dit verhaal bijzonder. Hoe kan ze zo snel als een blad aan een boom omslaan? Hoe kan een juriste niet op de hoogte zijn van veranderde wetgeving. De demonstranten op het plein toonden zich zwaar teleurgesteld. Hoe kon hun boegbeeld zó opeens van opvatting zijn veranderd? Zou ze zijn gehersenspoeld in de psychiatrie? Maar voor het gesprek met de politie sprak ze nog over het meest misdadige regime dat Duitsland ooit gekend heeft. Dit verhaal eindigt dus waanzinnig. Het lijkt erop dat deze advocate inderdaad de war was.

Maar sinds vorige week staat dit verhaal opnieuw op internet. 'De Andere Krant' maakt er sinds 24 maart 2021 melding van. Dit is wat er gebeurt als je tegen de corona-maatregelen bent: dan word je voor gek verklaard. De Andere Krant meent dat men hier het echte objectieve nieuws kan lezen. Ik kan in elk geval zeggen dat dit nieuws toch wel erg gedateerd is... 

De John Birch Society

Wie dacht dat het complotdenken nieuw was heeft het mis: het is van alle tijden. Minder bekend is dat er niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit particuliere zijde, tal van groepen waren die aan 'georganiseerd complotdenken' deden.

Eén van die organisaties was de John Birch Society. De vader van Donald Trump schijnt lid te zijn geweest van deze organisatie. De vereniging werd opgericht in 1958 door Robert Welch. Hij verzamelde een aantal rijke zakenmensen om zich heen die allemaal bang waren dat de USA in handen van het communisme zouden vallen. Niet zozeer vanuit Rusland, maar van binnenuit, doordat de overheid steeds meer macht en invloed kreeg.

De JBS ontwikkelde zich al snel tot een mediabedrijf dat tijdschriften en boeken uitgaf en documentaires produceerde. Daarnaast bestaan er honderden lokale afdelingen waar de leden elkaar moed inspreken en elkaar wijzen op het grote gevaar. Dat gevaar doet zich vooral voor in de vorm van complotten vanuit Europa. Opmerkelijk is de gedrevenheid van de beweging, een soort van missionary vibe. De boodschap móet verteld worden. Naast protestanten telt de beweging ook veel Mormonen, ook bekend van hun drang om anderen te bekeren.

Maar ook in Europa kreeg de beweging voet aan de grond, o.a. in de persoon van voetbalverslaggever en TV-presentator David Icke (zie het blog van 20 november 2020). Hij zag in de Verenigde Naties de kwade genius die er op uit is om een wereldheerschappij in te voeren. In 2020 schaarde hij zich in de groep van corona-ontkenners. Diverse bronnen melden dwarsverbanden tussen Icke, Viruswaarheid in Nederland en de grote groep van birchers in de USA. In 2020 werd de strijd tegen de corona-maatregelen hét gezamenlijke thema van tal van organisaties die aanvankelijk als losse groeperingen naast elkaar opereerden.

Tegen de Paus en het communisme

Maar kijk eens naar dit bericht. Het dateert uit 1855. “Het is een berucht feit dat de vorsten van Europa en de paus van Rome op dit moment beramen en dreigen met het uitroeien van onze politieke, burgerlijke en religieuze instituties.” Dit zijn geluiden die al eeuwenlang rondzingen in met name kringen van protestantse kolonisten in de USA. De Paus was voor veel protestanten dé vertegenwoordiger van clericale overheersing.

En wat zegt een christelijke coronasceptische website op 10 januari 2021: “Het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, verplichte vaccinaties, en de oprichting van een tirannieke Marxistische wereldregering. Paus Franciscus, zelf altijd Marxist geweest, is daar openlijk een groot voorstander van. In zijn laatste encycliek (Fratelli Tutti) pleitte hij voor een wereldautoriteit waar alle landen hun macht en soevereiniteit aan moeten overdragen. Hij acht de VN daar het meest geschikt voor.”

Joe Biden en Martin Luther King als marxisten

Geen overheidsbemoeienis en als het toch moet: dan zo weinig mogelijk. De vrije markt moet alles oplossen. Daarom ook geen volksverzekering. Alleen met maximale marktwerking krijg je een goede kwaliteit van zorg. Als je meer overheidsbemoeienis wilt zit je op de verkeerde weg: het begint met een vriendelijk ogend socialisme, maar het leidt tot de dictatuur van het marxisme. Vandaar dat Joe Biden momenteel ook veelvuldig het etiket van ‘marxist’ krijgt opgespeld. Maar ook Martin Luther King, met zijn streven naar gelijkberechtiging van blank en zwart, werd als een notoire communist gezien. In 1961 riep oprichter Welch de leden op om communisten aan te geven en op een zwarte lijst te plaatsen. Dat leidde tot het lied ‘Talkin’ John Birch Paranoid Blues van Bob Dylan.

De complottheoriëen ontstaan pas echt wanneer de ‘birchers’ vermoeden dat er bewust stappen worden ondernomen naar een vorm van geleide economie. Westerse regeringen worden gezien als wolven in schaapskleren. Ze doen alsof ze het beste voor hebben met de mensheid, maar ze leiden de wereld naar een totalitair communisme onder wereldheerschappij. In tal van publicaties wordt beweerd dat de hoogste politieke organen, in samenwerking met de Joodse bankiersfamilies van de Rothschilds en de Rockefellers, toewerken naar een internationale communistische orde: een New World Order.

Birchers in Nederland

Al in 1984 schrijft het Nederlands Dagblad een uitvoerige reportage over de beweging. Zo blijken er nauwe banden te bestaan tussen de christelijke organisatie ICCC en de John Birch Society. De ICCC was o.a. bekend vanwege de fel anti-communistische houding en het verdedigen van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. “De invloed van de John Birch Society is in orthodox-christelijke kring groter dan wel eens wordt aangenomen” schrijft EO-journalist Emerson Vermaat een aantal jaren later.

In deze coronatijd verspreiden christelijke sites als StopWorldControl van David Sorensen, de Heilbode (van Jaap Dieleman) en Xandernieuws gedachtengoed dat sterk leunt tegen de ideeën van de John Birch Society.

Met dank aan het (veel uitgebreider) artikel door Alexander Beunder en Laudy van den Heuvel in de Groene Amsterdammer, 13 januari 2021.