Wie is dokter Vernon Coleman?

Dokter Vernon Coleman wordt op handen gedragen door de antivax-beweging. Geen kritiek op de farmaceutische industrie gaat hem ver genoeg. En collega-artsen verwijt hij dat ze oorlogsmisdadigers zijn omdat ze zonder de bijwerkingen te noemen vaccins toedienen. Deze bijdrage heb ik geschreven aan de hand van een beperkt aantal bronnen op internet, de meest uitgebreide bron is een 'diepte-interview' uit 2011 in The Independent. 

Eén van zijn bekendste boeken is ‘How to Stop Your Doctor Killing You‘ uit 1996. Hij zegt dat de grootste kans dat je gedood wordt in het Verenigd Koninkrijk komt door het handelen van artsen, die allemaal in dienst staan van de farmaceutische industrie.

Wie is deze dokter? Hij past in het rijtje van tal van zich dokter noemende coronasceptische mensen in de media. Maar ook hij is al heel lang – net als tal van andere zich nog steeds ‘practiserend’ noemende artsen – al lang geen dokter meer. Hij heeft slechts tien jaar dat beroep uitgeoefend om zich daarna helemaal te wijden aan het schrijven, waar volgens hem vele malen meer aan te verdienen valt dan aan het beroep van dokter.

Zijn woonadres is absoluut geheim, ook zijn medewerkers weten niet waar hij woont. Hij schijnt ook weinig de deur uit te komen, zijn huis is zijn vesting. Ondertussen zette hij wel de naam van een ‘tegenstander’ op internet inclusief diens adres. Die persoon kreeg o.a. een bombrief in huis. Deze actie leidde tot juridische stappen waarbij Coleman een fiks bedrag aan schadevergoeding moest betalen.

Net zoals de naam van Heiko Schöning als arts in Duitsland niet terug te vinden is, zo is ook de naam van Vernon Coleman niet aanwezig in het General Medical Register in het Verenigd Koninkrijk. Hij beweert dat dat komt omdat hij zelf geschrapt wilde worden, want hij wil zijn adres geheim houden. Tegelijkertijd noemt hij uitgebreid het feit dat hij eredoctoraten heeft gekregen en hoogleraar is aan twee Universiteiten. Dat blijken twee particuliere onderwijsinstellingen te zijn in Sri Lanka die onder hetzelfde bestuur vallen.

Veelschrijver

Coleman is een veelschrijver. In één jaar tijds schreef hij 1. Why Doctors Do More Harm Than Good, 2, Stress and Relaxation, 3. Complete Guide To Sex, 4. How To Conquer Backache, 5. How To Conquer Arthritis; en ook twee romans: Mrs Caldicot’s Cabbage War en The Man Who Inherited A Golf Course. Al zijn boeken gebruikt hij ook weer voor reclame voor zijn andere boeken. ‘Het beste boek dat je kunt lezen’.

Je vraagt je af hoe iemand het voor elkaar krijgt om zóveel te schrijven. Is dat dan allemaal wel goed onderbouwd? Bovendien vertelt Coleman vol trots dat hij nooit televisie kijkt en geen kranten leest.

Aids als hoax 

In 1989 werd hij bekend door zijn stellige opvattingen over Aids, dat hij de ‘hoax van de eeuw’ noemde. Hij beweerde dat heterseksuele mensen geen gevaar liepen om Aids op te lopen. De farmaceutische industrie, de homo-beweging en de condoomfabrikanten hadden deze ziekte enorm overdreven om daardoor enorme winsten te genereren.  Geen wonder dat hij meteen opveerde toen de corona-discussie op gang kwam: een nieuwe kans om zich te profileren en om boeken te verkopen.

Omdat hij steeds in conflict kwam met uitgeverijen (‘dan komt één of ander jong hittepetitje je vertellen dat je het anders op moet schrijven’) besloot hij om zijn werken zelf uit te geven. En met succes. De boeken verkoopt hij via postorderbedrijven met bijvoorbeeld advertenties zoals: “20 manieren om er sexy uit te zien, 12 manieren om eruit te zien als een winnaar.” Ook beheert hij telefonische advieslijnen die adverteren met teksten zoals “Paniekaanvallen: hoe ze te overwinnen” tot “Penis: The One Inside You”). Daarnaast maakt hij veel reclame voor zijn eigen medicijnlijn (natuurgeneesmiddelen). Hij is ook begonnen met een programma over zijn nieuwste aandachtsgebied: travestie.

Het is allemaal behoorlijk bijzonder. Maar het wordt ronduit gevaarlijk als je leest hoe hij over vrouwen denkt. Toegegeven: hij schuwt het conflict niet. Hij lijkt te genieten van de confrontatie. Zo noemde hij tegenstanders van de Brexit neo-nazi’s. Als je anderen wilt overtuigen werkt zo’n oordeel averechts. Je blokkeert de communicatie.

"Ja, het zou gemakkelijker zijn geweest en ook effectiever als ik gewoon in gesprek zou gaan met mensen. Maar ik bezit het masochistische vermogen om in de problemen te komen, dingen erger te maken door te weigeren te doen wat iedereen zegt."

Vrouwen moeten kleine handtasjes dragen en in een klein autootje rijden

Coleman over vrouwen

Coleman’s heeft een bijzondere visie op vrouwen. Het minst schadelijke verhaal is dat van de auto. De mannelijke auto is een four-wheel drive die door de blubber rijdt, vrouwen moeten in een klein parmantig autootje rijden. Vrouwen moeten niet alleen in kleine auto’s rijden, ze moeten ook een kleine handtas dragen. Een grote handtas zal de indruk wekken dat je totaal onafhankelijk bent en zelf je boontjes kunt doppen. Dat is in de visie van Coleman on-vrouwelijk.

Coleman noemt het in een interview in The Independent (23 oktober 2011) een complete tragedie dat ‘straks’ de helft van de artsen een vrouw is geworden. Vrouwen zijn geweldige verpleegsters – ze zijn slechte doktoren.’ En als vrouwen een opdracht geven roept dat irritatie op. Ze hebben omdat ze zich minderwaardig voelen meer de neiging om dwingend te zijn dan mannelijke artsen.

Verslaggeefster Geraldine Bedell die hem zeer uitgebreid aan de tand voelde valt het tijdens dat interview o.a. op dat Coleman zich tijdens confrontaties over feiten uit zijn verleden steeds weer zegt dat hij zich daar niets van kan herinneren, maar dat hij elke keer opveert als hij iets kan zeggen over zijn grote verdiensten op het gebied van de medische wetenschap. Ze schrijft: “De mist van vaagheid over zijn leven, gecombineerd met de welig bloeiende eigendunk laten de merkwaardige indruk achter dat je niet niet een persoon interviewt, maar slechts in gesprek bent met het beeld dat Coleman van zichzelf heeft.”

Coleman schreef dat ziekenhuizen betere plaatsen zouden zijn als verpleegsters korte rokjes, kousen en bretels zouden dragen.

In zijn boek The Billbury Revels schrijft hij over gelukkige vrouwen die de lekkerste jams maken, mannen die meisjes op heldhaftige wijze redden – tegenover de domme, amorele, onoprechte mensen – vooral meisjes – die hun held alleen tegen komen in hun dromen en op de televisie.

Zijn columns voor het landelijke blad The People (waar hij na talloze conflicten vertrok) gaan vooral over personal trainers van vrouwelijke cliënten die hen smeken om hun borsten te masseren, verslagen van orgieën in louche voorsteden. Individuele ontmoetingen vinden plaats tussen studenten en hun hospita, maagden in bushokjes, vrouwen met drie mannen achter in een auto op weg naar huis van het kantoorfeest . Hij houdt van acroniemen: “de Britse organisatie van bacchanaalse seksuologen (BOOBS)” – en sombere woordspelingen.

Ook beschreef hij een kerstavond-seks van hemzelf. Hij zou 48 uur in bed te hebben doorgebracht met tweelingzusters: “absoluut prachtig en volledig identiek, bijna 1,8 meter lang, rood haar, 38DD borsten en benen zo lang als de zomers in hun kindertijd.”

Met zulke ideeën over vrouwen lijkt het mij maar goed ook dat Vernon Coleman al snel is gestopt met zijn eigen praktijk als huisarts. Hij maakt er geen geheim van hoe hij over vrouwen denkt. Je weet nu wat voor vlees je in de kuip hebt.

Hoewel: vlees komt er bij Coleman zeker niet in. Het eten van vlees veroorzaakt kanker. En eten: dat doe je de hele dag, je moet grazen, net zoals de koeien doen. Niet aan tafel gaan zitten dus. En zo zijn er nog tal van 'zekerheden' bij Vernon Coleman te vinden. Hij weet heel goed hoe de wereld in elkaar zit. 

Kenmerken van een complottheorie (slot)

Complotten hebben altijd al bestaan. Complotdenkers ook. Maar ze zijn in deze internet-tijd nadrukkelijker aanwezig. In deze 'coronatijd' wordt duidelijk hoe diep dit denken ingrijpt. Klits, klets, klandere, van d'ene associatie op d'andere.

Nieuw is volgens David Kirby dat sinds 1950 het ontwikkelen van het complot-denken een bewuste politieke strategie is geworden. Zo ontwikkelde de CIA een complottheorie om iedereen die maar een beetje verdacht werd van linkse sympathieën als onderdeel van een complot tegen de Amerikaanse overheid te zien. Met dat idee werd de Amerikaanse bevolking ‘bestookt’.

Ook in het communistische oosten werd de publieke opinie beïnvloed door de overheid. Maar het verschil was dat daar maar één publiek kanaal bestond: alle pers stond onder censuur. In de Verenigde Staten moest je als lezer meer onderzoek doen om te kijken uit welke koker het nieuws kwam.

Overtuigen van het tegendeel lukt niet

Hoe overtuig je overtuigde complotdenkers van het tegendeel? Dat gaat je volgens David Kirby nooit lukken. Met hoeveel bewijzen je ook komt van het tegendeel: het is allemaal niet waar. Achter al die tegen-argumenten zit namelijk datzelfde complot. Er is dan ook maar één waarheid. Covid-19 bestaat niet, het verhaal is bedacht door de farmaceutische industrie en door Bill Gates. De mensen die in het ziekenhuis overlijden sterven dus aan iets anders.

Een bewering intrekken?

Eén van de signalen die ik hanteer om er achter te komen in hoeverre er sprake is van complotdenken is dan ook of men kan terugkomen op een eerdere stellingname. Dat is voor reguliere instituten soms erg ingewikkeld, maar voor complotdenkers bijna onmogelijk.

“Het virus is al lang het land uit” (Willem Engel, eind juni 2020). Of eveneens van Willem Engel: “In Zweden is de groepsimmuniteit allang bereikt.” Komt zo iemand terug op zijn stellingname?

“In Zweden zijn zonder lock-down nauwelijks doden gevallen.” Inmiddels zegt de Zweedse overheid dat er in dat land teveel doden zijn gevallen en dat het beleid strakker had gemoeten. Komen ‘coronasceptische sites’ nu terug van hun eerdere beweringen?

“Vier kinderen zijn in Duitsland omgekomen als direct gevolg van het dragen van mondkapjes.” Inmiddels is door tal van bronnen aangetoond dat het bericht fake was.

Daar heb ik enkele sites op gewezen, maar het bericht wordt niet ingetrokken. Eén reactie naar mij toe was: “Zware schande dat u dit als nep nieuws beschouwd. U moet zich heel diep schamen! Bent u wel helemaal lekker? U bent echt totaal geschift!” Degene die dit schreef hoeft in elk geval zelf niet na te denken. De wereld zit voor hem duidelijk in elkaar.

“Zware schande dat u dit als nep nieuws beschouwd. U moet zich heel diep schamen! Bent u wel helemaal lekker? U bent echt totaal geschift!”

Door laten zien overtuigen?

Kun je complotdenkers overtuigen door de in ziekenhuizen op de covid-afdeling te laten kijken? Nee, want wie zegt er dat het covid-patiënten zijn? Bovendien zegt de PCR-test niets, die is dus nutteloos. Dus zijn het mensen die ook zonder corona op de IC terecht zouden komen.

Kun je complotdenkers overtuigen met een documentaire zoals die van David Kirby? Nee, ook dat gaat niet lukken. David Kirby zit namelijk ook in het complot.

Het is net zoals bij een waanbeeld: hoe sterker het tegengas dat geleverd wordt, des te meer gaan mensen in hun eigen waan geloven. Stop dus met de discussie met complotdenkers! is de boodschap van David Kirby. Hij noemt complotdenken een vorm van verslaving, waar je steeds dieper ingezogen wordt.

Andere meningen worden niet toegestaan

Maurice de Hond was aanvankelijk populair op coronasceptische sites. Met zijn kennis van statistiek toonde hij onderliggende fouten in de denkmodellen aan. Er werden o.a. door het RIVM verbanden gelegd die er niet waren of die je op zijn minst anders uit zou kunnen leggen. De aerosolen waren de grote boosdoeners, dus als je beter zou ventileren zou een deel van het covid-19 probleem zijn opgelost.

Maar sinds Maurice de Hond heeft gezegd dat mondkapjes óók effectief kunnen zijn bij de bestrijding van covid-19 (dat klinkt wel logisch als je aan het aerosolen-model denkt) en dat ook onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek wordt hij genegeerd. Hij heeft zich namelijk laten muilkorven. Mondkapjes vormen hét symbool van de onderdrukking.

En nu is het helemaal mis met hem. Want hij pleit voor vaccinatie. Foute boel dus. Voor complotdenkers heeft Maurice de Hond zich laten inpakken door Bill Gates, die de hele wereld wil laten vaccineren.

Complottheorie en sekte

Sommige coroasceptische sites krijgen steeds meer het karakter van een sekte. De standpunten worden steeds extremer, en de waarheid wordt steeds meer begrenst. Er is maar één juiste visie mogelijk: het denken wordt helemaal zwart-wit.

Een vrouw vertelde in een documentaire dat ze het gevoel had gekregen dat ze in een sekte terecht was gekomen. Ze vertrouwde bijna niemand meer en ging steeds slechter slapen. Ze heeft achteraf het gevoel dat ze al haar eigen denken had ingeleverd. Het kostte haar meerdere maanden om van het complotdenken los te komen.

Nieuwsgierig?

Dan zijn er ook mensen die nieuwsgierig zijn naar het complotdenken. Daar hoor ik ook bij. Ik volg maar liefst vijf coronasceptische sites. En ik merk dat het soms moeite kost om te onderscheiden wat waarheid is en wat fictie is. Het klinkt allemaal best logisch. Dat geldt trouwens ook voor de berichten van bijvoorbeeld het RIVM. Ik ben geen viroloog of immunoloog, je kunt me van alles op de mouw spelden.

David Kirby zegt: blijf vooral nieuwsgierig en probeer buiten het oordeel te blijven. Komt niet met tal van argumenten en bewijzen. Begin aan de andere kant. Als er iets beweerd wordt, hoe onderbouwd is die stellingname dan? Waar komen de bewijzen vandaan. Die Didier Raout met zijn bijzonder kleine steekproef van HCQ gebruikers: klopt dat bewijs wel? En die mondkapjes: helpen ze nu wél of niet? Wie heeft dat onderzocht? Welke onderzoeksuitkomsten zijn er?

En... bedenk dat het complotdenken nooit over zal gaan. Met de komst van internet zullen er steeds meer complottheoriëen over het wereldwijde web trekken en ze zullen ook allemaal aanhangers krijgen. Dit denken zal nooit verdwijnen. Hou daar maar rekening mee...