Complotdenken en persoonlijkheid (6)

Mensen ontwikkelen in de loop van hun ontwikkeling schema's hoe de wereld in elkaar zit. Een voorbeeld is de zogenaamde 'sociale interpretatie'. Kun je andere mensen vertrouwen, of zijn ze per definitie niet te vertrouwen? Dat geldt ook voor de kijk op de wetenschap. 

Volgens professor Bastiaan Rutjens kleurt deze overtuiging de manier waarop je verklaart wat er in de wereld gebeurt. ‘Als jij bijvoorbeeld gelooft en vertrouwt in objectieve wetenschap, kun je ook sneller een verklaring zoeken bij die wetenschap. Dat voelt dan prettig en past in je straatje. Maar als je niets weet over wetenschap, deze vooral als de elite en establishment ziet waar jij niet toe behoort, dan kijk je niet vol vertrouwen naar de website van bijvoorbeeld de RIVM. Dan ga je op zoek naar alternatieve bronnen en andere verklaringen.’

Urk

Bij mensen die wetenschappelijke uitkomsten wantrouwen zie je ook vaak dat ze anti-establisment zijn. Om een voorbeeld te noemen: dat lijkt mij nogal eens het geval bij de inwoners van Urk. Ze zeggen zelf trouwens nog steeds ‘op Urk’, want Urk is in hun ogen nog altijd een zelfstandig eiland. En van de overheid hebben ze alleen maar problemen te verwachten. Eerst wordt het IJsselmeer dicht gegooid. Dan verzinnen ze een oplossing om alsnog op zee te vissen. En vervolgens stapelt de ene maatregel zich op de ander om hen alsnog in hun broodwinning aan te tasten. Met die overheid willen ze niets te maken hebben.

Op corona-sceptische sites wordt Urk gezien als hét voorbeeld voor Nederland. Het kleine Gallische dorpje dat zich verzet tegen de overmacht van de Romeinen. Nergens is namelijk de vaccinatiegraad zó laag als op Urk. Het was ook de plaats waar een testlocatie van de GGD in brand werd gestoken.

Er wordt beweerd dat de lage vaccinatiegraad te maken heeft met de kerkelijke achtergrond van de Urkers. Dat speelt mee, met name bij leden van de de Oud Gereformeerde Gemeente op Urk. Maar in andere dorpen met een vergelijkbare kerkelijke achtergrond ligt de vaccinatiegraad aanzienlijk hoger. En in onkerkelijke plaatsen zoals Rotterdam en Den Haag weer lager.

Ik vermoed dan ook dat het wantrouwen tegen alles wat als opgelegd door de overheid wordt ervaren een rol speelt bij de lage vaccinatiebereidheid op Urk. Dat is niet zozeer een kwestie van kerkelijke achtergrond, maar van sociale interpretatie.

Bij mijn dienstkeuring waren ook een aantal jonge Urker vissers die gekeurd moesten worden. Stoere mannen die nergens bang voor leken te zijn. Twee van hen vielen flauw bij de prik. Speelt die angst nu ook nog een rol? Daar hebben we dan in de zorg het naaldangstprotocol voor.... 

Pest en corona

In Museum 'Het Valkhof' in Nijmegen kun je een expositie over de pest bekijken. Naast tal van andere tentoonstellingen trouwens. Dus als je de pest aan de pest hebt sla je dat deel (juist) over. 

De expositie werd al in 2019 voorbereid. Toevallig fietste corona daar tussendoor. Daardoor werd de tentoonstelling uitgesteld. Het woord corona komt in het deel van het museum dat gewijd is aan de pest niet voor. Je moet je alleen aan de corona-maatregelen houden. Zoals anderen die je als de pest moet mijden.

De expositie gaat in op het werk van de Nijmeegse stadsgeneesheer IJsbrand van Diemerbroeck (1609-1674). Hij was aangewezen om de pestepidemie van 1635-1636 te bestrijden. In die twee jaar overleden 6000 van de 15.000 inwoners van Nijmegen aan de gevolgen van de pest.

Van Diemerbroeck schreef een beroemd traktaat over de pest. In dit boek wordt ingegaan op de toestand van pestlijders en worden de gevolgen van de ziekte beschreven. Zoals de vele verzorgenden en geestelijk verzorgers die ook aan de pest stierven. Om die reden werd het dragen van pestmaskers geadviseerd, die de overdracht via de lucht zouden beperken. Oftewel: de voorlopers van de mondkapjes.

De pest kostte veel meer mensen het leven dan covid-19. Ook was er geen enkel medicijn beschikbaar. De middelen die men bedacht had waren quarantaine én hygiëne. Toch is opvallend hoeveel parallellen er zijn met de corona-discussies in onze tijd. Zelfs klimatologische omstandigheden lijken de verbreiding van de pest te hebben bevorderd. De pest bleek elke keer weer uit China ‘over te waaien’ en samen te hangen met vochtige lentes en hete zomers.

Van Diemerbroeck meende dat de pest mogelijk door de lucht wordt overgedragen. Daarom denkt hij dat strikte quarantaine niet helpt. Via de lucht kunnen mensen alsnog besmet worden. Zie hier de opvattingen van o.a. Maurice de Hond en de aerosolen-discussie.

Economische motieven spelen een rol in de vraag in hoeverre maatregelen moeten worden toegepast. In Marseille lag een schip met een grote voorraad katoen. Op het schip had de bemanning de pest gekregen. Toch meende het stadsbestuur dat het schip gelost moest worden, want de stad kon de opbrengst van het maken van textiel niet missen. Via de bemanning raakten mannen die de katoen uit het schip moesten halen besmet. De pest breidde zich als een olievlek uit. Eén derde van de inwoners van Marseille stierf. Ziehier de situatie in Bergamo, waar het gemeentebestuur om economische redenen geen lock-down wilde, met als gevolg duizenden doden.

Een omgekeerd voorbeeld: in een Engels dorp besloot de bevolking uit zorg voor de omringende dorpen om in vrijwillige lock-down te gaan. In dat dorp stierf de helft van de bevolking aan de pest, maar… de pest bereikte de omringende dorpen niet.

Een wel heel stringente manier van quarantaine werd doorgevoerd door de bisschop van München. Hij liet drie huizen dichtmetselen met de door de pest besmette mensen er nog in. 

Mobiliteit zorgt voor verspreiding van besmettelijke ziekten. In de 17e eeuw duurde het tien jaar voordat de pest in alle Europese landen slachtoffers maakte. Steeds weer kwam de ziekte binnen via handelslieden, zeelieden en vluchtelingen.

In Nijmegen kwam de pest de stad binnen door vluchtelingen uit het naburige Geldern, die op de vlucht waren voor de epidemie. Er waren ook steden die reizigers verplicht in quarantaine lieten gaan, maar Nijmegen had niet voor die maatregelen gekozen. Een analyse van de geschiedenis van de pest laat zien dat regio’s waar quarantaine werd gehandhaafd veel minder zwaar getroffen werden door de pest. Ziehier de discussie over preventief testen en verplichte quarantaine bij grensoverschrijdend verkeer.

Er waren ook mensen die meenden dat het met de pest erg mee viel. Je hoefde er helemaal niet ziek van te worden. Ze organiseerden zelfs feesten om aan te tonen dat het al die maatregelen onzin waren. Ziehier het gedrag van de zogenaamde ‘viruswappies‘ in onze tijd.

Maar zo’n pandemie moet ook een oorzaak hebben. Als mensen iets niet kunnen bevatten (het is te groot, te ongrijpbaar) ontstaan er complottheorieën. Tijdens de pest-epidemieën meenden complotdenkers dat de Joden achter de pest zaten: zij waren er op uit om andere bevolkingsgroepen uit te roeien. Opnieuw een parallel met de huidige Covid-19 epidemie: op tientallen sites valt te lezen dat de pandemie onderdeel is van een Joods complot. Daarbij worden de namen van de familie Rothschild en van George Soros vaak genoemd.

Tenslotte zijn er de kwakzalvers. Ze hebben allerlei middelen in huis die maken dat de pest jou niet zal treffen. Tot de minst ingrijpende middelen behoorden het overmatig gebruik van parfum en het vele uren per dag roken. Een substantie zoals kwik (dat toen nieuw was) sprak zeer tot de verbeelding: zo kon je je met kwik laten insmeren en je dan in een oven laten verhitten. De verdampende kwik zou de pest verdrijven. Aderlating was ook een bekend middel. Ziehier de discussie over ‘alternatieven’ in onze tijd die mensen immuun zouden maken voor covid-19.

Covid-19 eist minder doden dan de pest, deels door de preventie-paradox: er zijn op tijd maatregelen genomen die verspreiding moeten beperken. Maar de parallellen in de discussie over de bestrijding van de pest in de 17e eeuw en de verspreiding van covid-19 in de 21e eeuw zijn opmerkelijk. 

Doodgeschoten na vaccinatie

Er zijn enkele sites die beweren dat er momenteel ruim 12.000 doden in West-Europa te betreuren zijn als gevolg van vaccinaties tegen het corona-virus. 

Dat is natuurlijk een ernstige zaak, waar deze sites terecht aandacht aan besteden. Ze voegen er aan toe dat daaruit blijkt dat het vaccin veel dodelijker is dat het griepje dat covid-19 wordt genoemd. Want lang nog niet iedereen heeft zich laten vaccineren. Er gaan nog veel meer doden vallen.

De getallen die deze sites noemen zijn niet ten onrechte. De cijfers komen ergens vandaan. Het wordt triomfantelijk gemeld op tal van sites. ‘Ze’ hebben het zélf gezegd. Die ‘ze’: dat is het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, dat de bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccinaties registreert.

Dat cijfers die genoemd worden en die o.a. Willem Engel en Ab Gietelink maar al te graag overal verspreiden, inclusief de vraag bij welke vaccinaties je extra risico loopt, zijn dus niet uit de duim gezogen. Er staat op de site dat 5757 mensen zijn overleden na de prik met Pfizer. Tsjongejonge, ik mag blij zijn dat ik nog leef!

Wat Engel en Gietelink er niet bij vertellen is hoe die cijfers tot stand zijn gekomen. Als hij slim waren konden ze dat weten, want het staat óók op de site van de EMA. Als ze het niet weten zijn ze niet slim. En als ze die informatie bewust achter houden zijn ze frauduleus. Een goede onderzoeker gaat toch wel even op onderzoek uit. Dat heb ik zelfs gedaan – en ik ben bepaald geen goede onderzoeker. Er is namelijk een stevige bijsluiter beschikbaar bij die meldingen bij de EMA. Zoals het gegeven dat de meldingen allemaal worden opgenomen. Er staat geen vinkje waar/ niet waar bij. Je kunt dus van alles bedenken of verzinnen.

Waarom was er een piekje in Noorwegen bij het begin van de vaccinaties? Noorwegen besloot eerst de alleroudsten te vaccineren. Maar de alleroudsten gaan vaker dood dan minder oude mensen. Als de cijfers werden gecorrigeerd naar leeftijd en de maand januari bleek dat piekje er elk jaar te zijn, ook zonder vaccinatie. Maar het bewijs werd toen al rondgebazuind. Honderden ouderen in Noorwegen overleden na vaccinatie.

Marten Keulemans van de Volkskrant heeft het ook allemaal nog een keer op een rijtje gezet (de Volkskrant, 1 juni 2021). Zo blijken er twee mensen door een hond te zijn gebeten na vaccinatie. Zou die hond dat dan ruiken? Honden zijn wel gevoeliger voor gevaar. Ruikt de hond 5 G?

Er blijkt zelfs iemand te zijn overleden als gevolg van een pistoolschot na vaccinatie. Kun je nagaan. Doordat je je met Pfizer laat inenten val je vervolgens dood neer. Toch niet door een pistoolschot, Ook niet door onderliggend lijden. Het was allemaal het gevolg van die vaccinatie. 

Vaccinatiedoden

Er circuleert een filmpje op internet dat volgens de verspreiders bewijst dat er duizenden doden vallen door de vaccinatie tegen covid-19.

De opzet van het filmpje is dat je per land 5 seconden de tijd krijgt om te zien hoe erg het allemaal is. Het is dan ook duidelijk volgens de verspreiders, dat daarmee onomstotelijk het bewijs wordt geleverd dat er meer doden vallen door het vaccin dan door covid 19, nog steeds ‘een onschuldig griepje’. Alleen mensen met een slecht werkend immuunsysteem lopen enig risico. Hadden ze maar beter op hun immuunsysteem moeten letten.

Ik heb het filmpje stil gezet en bij drie landen – aan de hand van de oorspronkelijke gegevens – gekeken hoe de cijfers zijn. Interessant was dat het aantal doden als gevolg van vaccinaties al begon op te lopen toen de eerste prik net wél of net nog niet was gezet. Mensen kunnen dus al overlijden van de prik, voordat ze de prik krijgen. Zelfs met het ontvangen van de brief loop je al risico.

Het tweede opvallende verschijnsel is dat in die landen de afgelopen zes weken het aantal doden een dalende lijn vertoont. Dat is opmerkelijk: naarmate het vaccinatietempo opgevoerd wordt daalt het aantal doden.

Ik ben drie keer voor mijn statistiek-tentamen gezakt, maar volgens mij kun je dan niet ‘onomstotelijk’ bewijzen dat de vaccinaties leiden tot een groot aantal dodelijke slachtoffers.

Maar de opzet is dus weer gelukt. Een klassieke gish-gallop. Je beweert in razendsnel tempo iets (vijf seconden) zodat de ander niet de moeite neemt om het verhaal te controleren.

Dat bericht vespreidt je dan als trol ook zo snel mogelijk binnen een zo groot mogelijke groep. En daarmee is vervolgens het onomstotelijke bewijs geleverd. 

Henk is Woke! De tweede prik…

Op het moment dat dit blog viraal gaat krijg ik mijn tweede prik. Dat is levensgevaarlijk. Ik weet het. Ik lees genoeg coronasceptische sites om te weten dat je dood kunt gaan van deze vaccinatie.

Zo kun je bij Viruswaarheid lezen hoeveel inwoners van het VK zijn overleden als gevolg van de vaccinatie. Het gaat om meer dan tienduizend mensen en volgens Willem Engel is dat een onderschatting, het kunnen er ook tien tot honderd maal zoveel zijn. Daar trek ik me niets van aan. Sinds de Brexit hoef ik me over Great Britain geen zorgen te maken. Dat zoeken ze dáár maar uit!

Ook zouden er zo’n 1200 miskramen in de afgelopen twaalf weken het gevolg zijn van de vaccinatie tegen covid-19. Dat is een bijzonder gegeven. Want pas deze week begint men in Engeland met het vaccineren van mensen beneden de veertig jaar. Kennelijk telt het VK een groot aantal bejaarde zwangere vrouwen. Een andere verklaring zou dus kunnen zijn dat op de leeftijd van 60 jaar de kans op een miskraam aanzienlijk groter is.

Engel komt ook met het bewijs dat Ivermectine zeer effectief blijkt te zijn tegen corona. Zowel in Tsjechië als in India daalde het aantal ziekenhuis-opnames spectaculair nadat Ivermectine vrij was gegeven voor gebruik. In werkelijkheid is in twee kleinere deelstaten in India Ivermectine vrij gegeven (en niet in Delhi waar Engel naar refereert. En in Tsjechië schrijven weinig artsen Ivermectine voor omdat ze menen dat het middel meer kwaad dan goed doet.

Het zijn net zulke verbanden als wanneer ik zeg: ‘Elke keer als ik nies gaat er op Antarctica een pinguin dood.’

Volgens antivaxxers is die prik helemaal niet nodig. Het is allemaal een medisch experiment. ‘Als je immuunsysteem maar op orde is word je niet ziek’ lees ik tientallen malen op internet. Eén van onze vrienden beweerde hetzelfde. Daarom weigerde hij een vaccin. Gisteren werd hij met ernstige benauwdheidsklachten en een veel te lage saturatie opgenomen in het ziekenhuis. Vanmorgen kwam de vraag aan de orde of hij naar de IC moet. De vitamine C, de vitamine D en de zink hadden niet geholpen.

Dat lijkt me geen prettige bijwerking van vitamine C, vitamine D en zink. Maar nu ik het toch over bijwerkingen heb: vandaag krijg ik dus mijn tweede prik. Maar gisteren had ik al last van mijn arm. En als ik daarna over de stoeprand struikel is dat vast ook weer een bijwerking.

Hoera: weer iemand die wakker is en ziet hoe gevaarlijk de vaccinatie is. Ja mensen, ik ben echt WOKE! Ik houd het allemaal goed in de gaten!

Chi Lueng Chiu in gesprek met Willem Engel

Chi Lueng Chiu is eigenaar van het kenniscentrum Chivo, voor vitaliteit, (medische) fitness en leefstijl. Zondag was hij via de livestream in gesprek met Willem Engel. 

Meestal haak ik bij de gesprekken van Engel binnen een paar minuten af, omdat het monologen voor twee of drie personen zijn, die het bij voorbaat helemaal met elkaar eens zijn. Daarbij is Engel de interviewer die vooral zélf aan het woord is. Maar deze keer werd het spannend. Chi Lueng Chiu gaf volop tegengas. En dat deed hij op zo’n rustige manier dat Engel er niet omheen kon.

Engel begon ermee dat hij een beetje corona had gehad, maar dat hij ook een paar snoepjes Ivermectine had en daardoor was hij binnen een paar dagen genezen. Dat was wel wat inconsequent, want volgens Engel geneest 99,98% van de patiënten vanzelf dankzij een goed immuunsysteem. Waarom zou je dan nog een pilletje nemen? Maar misschien vertrouwde Engel zijn immuunsysteem toch niet helemaal.

Zweden

Hoe was de situatie in Zweden, voor Willem Engel nog altijd hét voorbeeld van (relatieve) vrijheid. Chi Lueng Chiu zette daar een fors aantal kanttekeningen bij. Die bedacht hij niet zelf, ze kwamen van de Zweedse overheid die een onderzoekscommissie aan het werk had gezet. Zo gingen Zweden van boven de 80 jaar niet naar het ziekenhuis en werden niet als covid-patiënten geteld. Daardoor was er inderdaad geen zorginfarct geweest. Maar het aantal long-covid-patiënten ligt er drie maal zo hoog als in Nederland. En na herberekening blijkt dat Noorwegen 59 covid-doden per 100.000 inwoners telde, Finland 70, Denemarken 139 en Zweden 672 per 100.000 inwoners. Hoe kwam dat? Mede omdat Noorwegen heel snel in een strenge lock-down ging. Aan de hand van tal van grafieken liet Chi Lueng Chiu zien dat landen die snel maatregelen namen en heef gefaseerd afbouwden naar verhouding minder ziekenhuis-opnames hadden en dat ook de versoepelingen daar beter werkten.

En was Zweden dan zo’n prettig land? Daar zijn tal van maatregelen genomen die nauwelijks aandacht kregen. De middelbare scholen gingen daar dicht en 70-plussers werden afgezonderd (op vrijwillige basis, dat wel). Depressies en angststoornissen komen net zoveel voor in Zweden als in omringende landen, de economie deed het niet beter dan in de landen met een strenge lock-down en de werkloosheid steeg er net zoveel als in omringende landen. Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in de overheid ligt veel lager dan in andere landen: maar 28% van de bevolking denkt nu dat de regering goed heeft gehandeld tijdens de corona-crisis. Zweden heeft inmiddels een noodwet ingevoerd die zeer strenge maatregelen mogelijk maakt.

Florida en Texas

Maar Florida en Texas, twee Republikeinse staten, daar kelderden de de besmettingscijfers nadat de maatregelen werden afgeschaft. Dan waren het toch onzinnige maatregelen? Maar wat was er werkelijk aan de hand? Chi Lueng Chiu kwam met heel andere grafieken. Volgens hem zijn er drie grote demografische factoren die de snelheid van de verspreiding van covid-19 bepalen. Het aantal bewegingen is daarbij d ebelamgrijkste factor.

Maar het belangrijkste causale verband zie je bij de vaccinaties. Zodra de vaccinaties op gang kwamen daalde het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Dat was slecht nieuws voor Engel en hij spartelde tegen als een gevangen vis. De cijfers in Florida waren voor de verkiezingen door de regionale overheid ‘gedrukt’ om onrust onder de bevolking weg te nemen. Dat lukte niet meer toen bleek dat de ziekenhuizen toch vol raakten. Opmerkelijk was dat Republikeinse afgevaardigden en donateurs via pop-up vaccinatiestations ook als eerst een vaccin hadden gekregen. Dat zijn anekdotische verhalen, volgens Engel. Er waren allerlei andere factoren, er was met onderzoek gesjoemeld, het was allemaal niet waar. En in New York was alles strenger en daar waren veel meer besmettingen. Kijk dan eens naar de geografische factoren, wat zie je dan? Engel wilde dat niet horen…

Goed, ander verhaal. Noord-en Zuid Dakota. Gelijke bevolkingsdichtheid, gelijk klimaat. Noord-Dakota strenge maatregelen, Zuid-Dakota niet. Wat zie je aan de cijfers? Noord-Dakota deed het aanzienlijk beter. Zuid-Dakota had 43% meer ziekenhuisopnames. "Maar je weet best dat er met cijfers gerommeld wordt, net zoals het uit komt..." aldus Engel. 

Geen virus, maar gedragsexperiment

Volgens Engel gaat het niet over een virus, maar over het experiment van de gedragsbeïnvloeding. “Je kunt niet ontkennen dat al die maatregelen complete onzin zijn.” Aha, hier hadden we weer de kenmerkende interview-stijl van Willem Engel te pakken. Maar Chi Lueng Chiu bleef buitengewoon kalm en zei: ‘kijk nog eens naar de grafiek, wat zegt die?’ Maar volgens Engel kunnen grafieken allemaal gemanipuleerd worden, dat zegt dus niets. Opmerkelijk voor een man die eindeloos strooit met grafieken op zijn website. Maar Engel nog een keer: ‘Het gaat echt niet om een virus, het is alleen een virus voor mensen die te dom zijn voor de wetenschap’. Daar kwam ook de PCR-test voorbij die volgens Engel niets meet. Ook nu bleef Chi Lueng Chiu rustig: wat meet die test dan wel?

Vaccinaties werken niet en covid-19 is gewoon een seizoensgebonden griep, aldus Engel. ‘Kijk eens naar het plaatje’ zei Chi Lueng Chiu, haal je daar een seizoensgebonden verklaring uit? Engel bleef bij zijn verklaring. ‘Maar waarom belanden er nu nauwelijks meer 70 plussers in het ziekenhuis, maar stijgt het aantal jongere patiënten. Hebben die ander weer? zo wilden Chi Lueng Chiu weten. Maar volgens Engel wordt er gemanipuleerd met cijfers.

Aerosolen

Tenslotte de ventilatie, de aerolsolen en de mondkapjes. De doden in verzorgingshuizen lagen volgens Engel aan de slechte ventilatie. Welke ventilatie dan, wilde Chi Lueng Chiu weten, want sommige vormen van ventilatie zijn juist extreem gevaarlijk. Hoe verspreiden die aerosolen zich? Daar kom je met alleen natuurkundig onderzoek niet uit, dat is een kwestie van biomedische wetenschap.

En toen was de tijd vol. Chi Lueng Chiu zegt dat hij alle informatie verzameld en niet aan cherry picking wil doen (overal uithalen wat je goed uitkomt). Engel noemde nogmaals dat er met de cijfers gemanipuleerd wordt en dat het helemaal niet over een virus gaat. Hij zou graag nog een vervolguitzending maken met Chi Lueng Chiu , want het was allemaal erg interessant.

De volgende dag kwam Willem Engel opnieuw in de uitzending. Hij liep alle gegevens van Chi Lueng Chiu nog eens na en gooide ze allemaal in de prullenbak. Engel waardeerde het dat Chi Lueng Chiu 'het in elk geval geprobeerd had'. Maar het was heel duidelijk hoe het werkelijk in elkaar zat. Chi Lueng Chiu was voor deze uitzending niet uitgenodigd. Ik zou zeggen: 'Een kind moet nu eenmaal altijd het laatste woord hebben'. 

De samenleving onder hypnose (2)

Gelukkig bleek niet iedereen zo bevattelijk voor de hypnotiserende verhalen van Mark en Hugo. Sommige mensen bekeken de zaak van alle kanten. Dat zijn de werkelijk verlichte geesten in de samenleving, zoals de hypnotherapeuten. Zij doorzagen de technieken van de overheid al snel en hadden door dat het allemaal niet OK was.

Maar ja, als je zo’n verlichte geest bent en je hebt ontdekt wat er wérkelijk aan de hand is en je wilt dat ook aan anderen vertellen: dan begrijpen die anderen dat niet. Hoe komt dat? Die anderen zijn nog steeds in een toestand van hypnose. Dus geloven ze in een waarheid die geen waarheid is. Ze geloven nog steeds in een dodelijk virus dat iedereen dood maakt.

Eerlijk gezegd ben ik nog nooit iemand tegen gekomen die denkt dat covid-19 iedereen dood maakt. Ik ken wel kwetsbare mensen die extra voorzichtig zijn. Volgens mij zijn de brievenschrijvers hier behoorlijk aan het ‘framen’. Maar ja, dat mag. Zij mogen deze techniek wél gebruiken, want ze zijn hypnotherapeut.  

Een boodschap van liefde

“Wij als hypnotherapeuten vinden het heel belangrijk dat mensen dit begrijpen, omdat juist deze kennis weer kan leiden tot verbinding.” Dat is toch ontzettend fijn, deze boodschap van liefde. De verlichte geesten hebben begrip voor de mensen die zo ver nog niet zijn. Dat zie je ook bij sekten die de liefde prediken. Ik begrijp dat je het moeilijk hebt, ik geef je de tijd om tot de waarheid te komen. Dat is een soort van vriendelijke boven-positie. Daarmee kun je mensen ‘framen’,  ze gaan je vriendelijke suggestie geloven,

Nu de maatregelen steeds gekker en buitenproportioneel worden zie je als vanzelf steeds meer mensen denken: “hé, huh”??? Dat is vaak het moment waarop ze uit deze massahypnose komen.

De woordkeuze voor de term ‘buitenproportioneel’ is een vorm van 'framen'. Ook ik vraag me af of de maatregelen wel allemaal passend zijn. Maar ik gebruik niet het standaard-woord 'buitenproportioneel' omdat dit bij veel mensen te gemakkelijk een verkeerd beeld geeft. 

Wanneer ben je gehypnotiseerd?

Je bent IN hypnose bent als je gehecht bent aan jouw eigen verhaal en dat verhaal ziet als de énige waarheid.

Als ik het zo lees verkeren bijvoorbeeld de heren Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaarheid in een permanente toestand van hypnose. Ze hebben al een jaar lang hun standpunt niet gewijzigd, het is de enige waarheid. Het virus is een gewoon gripeje, het was al in de zomer het land uit, de ziekenhuizen staan voor een groot deel leeg en er overlijden alleen mensen aan onderliggend lijden. Gelukkig zijn er nu verlichte hypnotherapeuten die hen willen helpen om uit deze hypnose te komen.

Geen radio, geen TV, geen krant

Hoe kom je eruit? STOP MET KIJKEN EN LUISTEREN NAAR DE HYPNOTISEURS! ZET DE TV/RADIO UIT EN LEES GEEN KRANTEN MEER.

Dit is werkelijk een heel bijzondere move! Ze roepen eerst op om het nieuws van twee kanten te bekijken. En nu opeens mag dat niet meer. Dus struin alleen de fabeltjes-fuik op internet af. Er was een onderzoek waaruit naar voren kwam dat 80% van het nieuws over corona op internet zeer kritisch is over de ernst van corona en de maatregelen en dat dit nieuws komt van 5% van de beschikbare sites. Oftewel: een kleine groep heeft bijna heel internet over genomen.

Wie wordt er gehypnotiseerd?

Als je alleen internet volgt krijg je dus zeer beperkt informatie. Het betekent dus – als ik de redenering van deze veertien hypnotherapeuten volg – dat ook de mensen die deze berichten volgen geen informatie van twee kanten ontvangen. Ze worden bang gemaakt voor de overheid, voor Big Pharma, het World Economic Forum en voor The Big Reset. Door die angst komen ze in een toestand van hypnose terecht. Dat leidt tot ontkenning: kenning terecht: het virus is maar een gewoon griepje.

Om maar weer even herhalend te citeren: “De herhaling van deze zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden.” Kijk maar eens naar die ellenlange video’s aan verbaal behang van bijvoorbeeld Blue Tiger Studio’s.

Natuurlijk zijn deze veertien hypnotherapeuten verlichte geesten. Ze dwingen niemand om een ander verhaal te geloven. Het blijft allemaal een boodschap van liefde. Je mag kiezen voor het verhaal waar je het meest gelukkig en blij van wordt. Gelukkig maar...

Geen 1½ meter!

Weinig treinen als gevolg van vastgevroren wissels? Dat kan ik nog begrijpen. Je wilt ook niet als treinreiziger ergens onderweg in een verlaten witte wereld stranden. 

Gisteren was de dienstregeling van NS rond Delft drastisch ingeperkt. Alle Intercity’s (vier per uur in beide richtingen) vervielen. Van de Sprinters reed maar de helft (er bleef elk half uur een trein over).

Spitssprinter in de vorstperiode in Corona-tijd

Maar als de weinige treinen die wél rijden ook nog eens sterk ingekort worden is de anderhalve meter (maat)regel een lachertje geworden. Ik zou niet weten waarom de lengte van een toch al korte trein gehalveerd moet worden omdat er een probleem is met de wissels.

Dan krijg je dus dit beeld. Mensen die als haringen in een ton opeengepakt staan in een spitstrein. Eén besmettelijk persoon kan op die manier een hoop ongemak veroorzaken (een zogenaam superspreading event). Dan helpen de verplichte mondmaskers ook niet meer.

Ik ben gisteren maar niet ingestapt… Ik heb bijna tien kilometer gelopen. Of liever gezegd: gebaggerd door de sneeuw. Dat was ook wel een bijzondere ervaring... Nu heb ik spierpijn...

Feiten of fabels?

De TV-uitzending van Op 1 afgelopen zondag riep nogal wat reacties op. Volgens kamerlid Wybren van Haga was er geen oversterfte in 2020, had ook de WHO nu ingezien dat lockdowns geen effect hadden en lag er een kant-en-klaar IC-schip met 500 bedden inclusief personeel klaar in Italië.
 1. Er was in 2020 geen oversterfte, want 2019 was een jaar met weinig sterfgevallen en dan krijg je automatisch in het volgende jaar méér sterfgevallen.

Wat zegt het CBS? Er was wel degelijk sprake van een aanzienlijke oversterfte, namelijk van 14.000 mensen. Het CBS heeft dit niet vergeleken met 2019, maar aan de hand van het gemiddelde over een reeks van jaren. Dat dat hogere cijfer te verklaren valt uit de vergrijzing is een statistische kronkel, want als mensen ouder worden sterven ze gemiddeld ook later. Dat aantal spreidt zich. De bevolking wordt gemiddeld niet veel ouder omdat er jonge migranten binnen zijn gekomen. Daar heeft het CBS een statistische correctie op toegepast.

2. De WHO zegt nu ook dat een lock-down niet werkt. Dat is geen nieuws, want dat zegt de WHO al sinds maart. Vanwege de grote schade op andere gebieden adviseert men géén lockdown, tenzij er sprake is van een grote uitbraak waarbij het gezondsheidszorgsysteem overbelast raakt. Die lockdown is dan nodig om de omstandigheden ‘te hergroeperen’. Een lockdown is dus geen doel, maar een ingreep voor korte tijd. Maar als je te snel uit de lockdown gaat ontstaat er opnieuw een ongecontroleerde uitbraak van het virus, waardoor er een nog grotere schade wordt aangebracht aan de samenleving. Dus tijdens de lockdown moeten en gefaseerde stappen klaar liggen om veilig weer naar meer normaal te kunnen.

3. Er ligt in Italië een IC-schip klaar met 500 bedden inclusief personeel. Het schip betreft een omgebouwde veerboot met 31 hutten op de ene verdieping en 25 hutten op de andere verdieping. De hutten zijn te krap voor intensieve zorg. Er is nauwelijks ventilatie, er is wel zuurstof, maar er is niet de mogelijkheid voor intensieve zorg zoals die op de IC gebruikelijk is. Als het hier niet goed met je gaat moet je alsnog naar de IC die al overbelast is.

Aldus onderzoek van BNR-radio, die navraag deden bij het CBS, bij de WHO en bij de eigenaren van het zogenaamde IC-schip.