Complottheorie (1) : David Icke en Qanon

Laat ik beginnen met de wereld van David Icke. Ik wist nauwelijks iets van hem, totdat ik een video zag van Kirby Ferguson over complottheorieën waarin hij uitlegt waarom die nagenoeg altijd verschillen van echte complotten.

Kirby heeft geprobeerd het denken van David Icke (1952) te doorgronden. Hoe is deze man tot zijn standpunten gekomen? Kirby zegt open te hebben willen luisteren naar de boodschap van Icke. Maar daar moet je dan wel even voor gaan zitten. Ik maak slechts een heel korte samenvatting.

Jeugd

Alleen al over zijn jeugd zou je een heel boek kunnen schrijven. Icke beschrijft zichzelf als een eenling die nooit iets uitvoerde op school. Hij zakte voor het 11+ examen (dat destijds toegang bood tot het hoger onderwijs), maar vond in het voetbal zijn uitlaatklep. Als doelman, want teamspeler paste niet bij hem. Daar verdiende hij zijn brood mee, totdat hij door reumatoïde artritis gedwongen was te stoppen.

In 1973 ging Icke aan de slag als voetbalverslaggever bij diverse kranten en later kreeg hij een veel bekeken voetbalprogramma bij de BBC onder zijn hoede. Icke raakte steeds meer onder de indruk van New Age en van de gevolgen van reïncarnatie. Ook verdiept hij zich in alternatieve geneeswijzen.

Icke werd actief in de Groene Partij. In 1980 kreeg Icke van een waarzegger op een congres te horen dat hij de zoon van de Godheid was. Hij moest de mensen vertellen dat de wereld binnenkort ten onder zou gaan als gevolg van aardbevingen en vloedgolven. Ook voor de TV-programma’s van de BBC vertelde hij deze verhalen. Ondertussen schreef hij enkele boeken.

Een andere waarzegger voorspelde dat Icke nog veel meer boeken zou schrijven en dat hij betrokken zou worden bij het ontwerp van een vliegtuig dat zó snel zou zijn dat de tijd daarmee zou komen te vervallen. Voordat de wereld zou vergaan was er dus nog veel werk aan de winkel.

Geschubde mensachtigen

Vanaf 1998 kwam Icke mensen tegen die zelf hadden gezien dat andere mensen veranderden in geschubde mensachtigen met reptielachtige ogen. Vanaf die tijd begint hij te spreken over ‘het ongeziene’. Icke gelooft dat een interdimensionaal ras van reptielachtige wezens (archons) de aarde hebben gekaapt en de mensheid ervan weerhouden haar ware potentieel te realiseren. Hij beweert dat ze dezelfde wezens zijn als de goden uit een Babylonische scheppingsmythe. De gevallen engelen paren met de vrouwen uit de apocriefe boeken van de Bijbel (boeken die niet in de ‘canonieke’ – protestantse – Bijbel zijn opgenomen).

Alle Amerikaanse presidenten maakten deel uit van deze bijzondere soort reptielachtigen, zonder dat je dat zomaar waar kon nemen. Hij voorspelt een Global Elite, een kleine bovenlaag van de bevolking, die zich o.a. te buiten gaat aan rituele mensenoffers en aan pedofiele handelingen. Deze elite zal het Grote Werk der Eeuwen uitvoeren waarbij niemand van de inmiddels gechipte bevolking ook maar iets in te brengen heeft. Ik had geen idee wat Qanon precies inhield, maar ziehier de contouren van de Qanon-beweging.

Een paar politieke standpunten van David Icke:

> Achter de massale schietpartijen in de USA zit een complot. Ze zijn door de anti-wapenlobby georganiseerd. Op die manier wil men de bevolking ophitsen zodat het tot een verbod komt van privé-wapens.

> De Joden hebben zelf het antisemitisme veroorzaakt om daarmee de eigen staat te kunnen legitimeren.

> De covid-crisis wordt door Israël gebruikt om geheime technologieën uit te testen. Dat kan men nu goed doen omdat de rest van de wereld niet oplet: men heeft het te druk met de eigen problemen.

> Het inzetten van 5 G en covid 19 maakt onderdeel uit van hetzelfde plan: het uitrollen van 5 G en de gesuggereerde verbreiding van covid-19 hebben alles met elkaar te maken. Het is zeker geen toeval dat dat op hetzelfde moment gebeurde.

> Over covid-19 schrijft David Icke dat iedereen met maar een halve gram aan dienstdoende hersens kan weten dat covid 19 niet bestaat. Dat is trouwens wel wat in strijd met de suggestie dat 5 G en covid-19 onderdeel zijn van hetzelfde plan.

Anti lockdown protest

David Icke was aanwezig bij het anti-lockdown protest in augustus 2020 in Londen. Hij verklaarde toen dat ‘deze wereld wordt beheerst door een klein aantal mensen” die “hun agenda opleggen aan miljarden mensen”. Hij vertelde de politie die aanwezig was bij de bijeenkomst dat ze met hun optreden het fascisme afdwingen waar hun eigen kinderen mee zullen moeten leven” en hij drong er bij hen op aan “zich bij ‘ons’ aan te sluiten en de psychopaten niet langer te dienen”. 

Ook de Duitse arts en professor Heiko Schöning was een graag geziene en gehoorde spreker tijdens deze protesten. Zoals ik al eerder schreef was Heiko Schöning geen arts en al helemaal geen professor.

Net zomin als David Icke een zoon van de Godheid is. Kennelijk hebben beide heren een sterke geldingsdrang en moeten ze zichzelf op een voetstuk zetten. Dat ze er zoveel volgelingen mee weten te krijgen verbaast me. Maar er gebeurt wel meer verbazingwekkends in het functioneren van de samenleving.

Kirby Ferguson legt in een soort college uit wat de achtergrond is van dit soort gedachtenpatronen. Wat is waar, wat is fictie, wat is een beetje waar en hoe kun je het mogelijke waarheidsgehalte van dit soort theorieën toetsen? 

Krachtpatser in het ziekenhuis

Een krachtsporter - de 37-jarige man - Matthieu Onderdijk - kwam als gevolg van het coronavirus in het ziekenhis terecht. Hij deelde zijn ervaringen. Dat kwam hem duur te staan.

Matthieu Onderdijk werd vorige week zondag doodziek. De krachtsporter uit Eindhoven was benauwd, hapte naar adem, kon amper praten. ,,Bel nou maar naar de huisartsenpost, dit is niet goed’’, zei een goede vriendin. ,,Nadat ik gebeld had, stond binnen een paar minuten een dokter in mijn huis. Voor ik het wist, lag ik in de ambulance.’’ (Eindhovens Dagblad)

Het viel hem zwaar tegen. Je bent sporter, je eet en drinkt maximaal gezond, voegt tal van vitaminen toe, je denkt dat je alles aan kunt en dan word je zó ziek! Dat was toch alleen iets voor kwetsbare ouderen?

Zijn ervaringen deelde hij op social media. En toen gebeurde het. Hij werd overspoeld door haatreacties, verdenkingen en verdachtmakingen. Een aantal mensen reageerde met ‘daar word je zeker voor betaald?’ Want het virus bestaat helemaal niet. de overheid voert een show op. Sommige mensen wensten hem dood, want hij was een verrader.

Matthieu concludeert dat feiten er kennelijk helemaal niet meer toe doen. Iedereen reageert vanaf zijn scherm en weet precies hoe het zit. Dat gebeurt zonder enige feitelijke onderbouwing. Alles is in scene gezet. Oftewel: Matthieu voert een toneelstukje op. Er is een ziekenhuisbed voor hem geregeld. Hij heeft géén covid-19, want dat bestaat helemaal niet. Matthieu wordt door de overheid betaald voor dit toneelstuk. En dat allemaal om een nieuwe dictatuur te kunnen vestigen. Of door de farmaceutische industrie om het covid-19 vaccin verplicht op te kunnen leggen.

Hoe zit het dan met de journalist van het Eindhovens Dagblad? Dat lijkt me ook niet zo moeilijk. Alle kranten zijn immers in handen van twee Belgische bedrijven? Die worden zwaar gesubsidieerd door de Europese gemeenschap. Dus die kranten kunnen niet anders dan schrijven wat de overheid wil. En voor die berichten worden de journalisten weer betaald. Wie iets anders wil schrijven wordt per direct ontslagen.

Matthieu heeft geen covid-19, want dat bestaat niet. Hij wordt door de overheid betaald om in het ziekenhuis te liggen.

Kortom: dat hele verhaal rond Matthieu is compleet nepnieuws. Misschien bestaat hij niet eens. Als hij wel bestaat voert hij een toneelstuk op. Daar wordt hij voor betaald. Hij kan namelijk geen covid-19 hebben want er zijn inmiddels al duizenden onderzoeken die onomstotelijk hebben bewezen dat dat hele virus niet bestaat. Dus kán het niet anders of deze ziekenhuisopname is in scene gezet. En daar verdient Matthieu een aardige cent mee.

Ik volg tal van ‘coronaseceptische blogs’. Daar ben ik mee begonnen toen ik met name de maatregelen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg te zwaar en te rigide vond (‘disproportioneel’). Ik hoopte – los van het RIVM – op een aantal gezonde alternatieven uit te kunnen komen.

Maar als je ontkent dat het virus een gevaar vormt of zelfs maar bestaat is er geen enkel gesprek mogelijk. Dan wordt het zoiets als: de wereld is plat en de foto’s vanuit de ruimte waarop de aarde rond lijkt zijn allemaal gemanipuleerd. Het is namelijk onomstotelijk bewezen dat de wereld plat is.

Het werkelijk gevaarlijke virus in Nederland is niet covid-19, maar het feit dat mensen in hun eigen bubbel zitten. Ze voeden elkaars wantrouwen, waardoor ze het verhaal van andersdenkenden direct 'framen'. Er is maar één denkrichting mogelijk.  Dat er ook grijstinten kunnen zijn schijnt als gedachte volkomen verdwenen te zijn. Het is een bewijs voor het ontstaan van de Borderline-samenleving zoals psychiater Dirk de Wachter die heeft beschreven. 

Een nieuwe complottheorie

Mart Graef uit Eindhoven onthult in de Volkskrant (dinsdag 15 september 2020) een nieuwe complottheorie. 

De farmaceutische industrie is er in geslaagd te infiltreren in kringen waarin men het het minste zou verwachten: die van de complotdenkers. Hoewel bewegingen zoals Viruswaarheid en internetpodia als Café Weltschmerz zich presenteren als voorvechters van de vrijheid, maken ze in feite deel uit van een geheim netwerk onder leiding van Big Pharma, dat tot doel heeft alle maatregelen te saboteren die de verspreiding van covid-19 tegen kunnen gaan.

Door publiekelijk te roepen dat ‘we helemaal klaar zijn met het virus’ probeert men te bereiken dat het zich juist ongehinderd onder de bevolking kan verspreiden. Daarna kunnen de opdrachtgevers van de complotdenkers enorme kapitalen gaan verdienen met hun sinistere vaccinatie-programma’s.

Er zijn intussen genoeg contracomplotdenkers die dit duistere spel doorzien, maar zij worden niet gehoord. Hun onthullingen worden systematisch genegeerd door Café Weltschmerz, dat rechtstreeks wordt aangestuurd door het RIVM.

Hulde voor Mart Graef. Hij blijkt (als ik de terminologie van coronasceptici volg) klaarwakker te zijn...

Complottheorie (2)

Een bekende complottheorie gaat over het ontstaan van de wereldheerschappij. Dat gaat gebeuren door een globalistische elite: een verzameling van wetenschappers, politici en superrijken. 

Als je de site van Viruswaanzin leest zie je dat het hele model van het denken beheerst. “Het frappante is dat de politieke agenda internationaal overeenkomt. De wereldbevolking is massaal slachtoffer van het grootste experiment ooit, namelijk dat van gedragsbeïnvloeding.”

Hoe komt het dat bijna alle landen, van dictaturen tot communistische landen en westerse democratieën een lock-down inzetten? Over vervuiling en vrede wordt al decennia lang gebakkeleid. Maar nu kiezen bijna alle landen voor één strategie. Het kan niet anders of daar moet een complot achter zitten...

Wat mij opvalt bij complotdenkers is dat ze vooral veel verbanden zien. Alles wordt aan alles gekoppeld. Ze zijn goed in de associatieve ervaringsordening. Ze horen of lezen iets en zien meteen een verband. Je zou kunnen denken: het zien van verbanden en diepere oorzaken staat iets te scherp afgesteld, waardoor het vaak vals alarm geeft (Stef Aupers, Universiteit van Leuven).

Harambam

Jaron Harambam deed onderzoek naar het complotdenken. Hij is daar ook op gepromoveerd. Hij constateert dat het complotdenken vaak wordt gevoed door persoonlijke ervaringen van mensen. Als ze regelmatig hun hoofd hebben gestoten omdat er feiten verdoezeld werden gaan ze dat ook breder toepassen. Niet alleen de gemeente heeft gegevens achter gehouden, dat geldt ook voor de politiek op wereldniveau. Er ontstaat dan dus een soort ‘framing’: iedereen die politiek bedrijft beduvelt te boel.

Het tweede wat hem opvalt is dat complotdenkers zo ontzettend snel zijn in hun rederingen. Omdat ze alles met van alles in verband brengen kun je hen bijna niet bijbenen. En omdat je het vaak aflegt tegen hun specifieke kennis ervaren zij dat weer als een gelijk. Zie je wel: de ander ziet het nog niet, hij is nog niet wakker.

“Succesvolle complottheorieën haken in op tradities, ervaringen, (pseudo)wetenschappelijke verklaringen, sociologische theorieën en toekomstbeelden die mensen hebben,” meent Harambam (in: EOS-wetenschap). Ze brengen ook een beetje leven in de brouwerij: ze kunnen ook voor sensatie zorgen.Een soort van science-fiction.

En soms kan een complot-theorie ons ook op een zinvolle gedachte brengen. Je kunt ook opeens op het spoor komen van iets wat inderdaad niet klopt... Want gevestigde onderzoekers en organisaties kunnen ook te vast in hun eigen vooronderstellingen geloven. Een beetje prikkelen kan bepaald geen kwaad. 

Complottheorie (1)

Complottheorieën zijn er altijd al geweest. Als er iets gebeurt waar we geen vat op hebben moet daar wel een complot achter zitten.

Mensen gaan dus vooral in complotten denken als ze geen grip hebben op wat er in de wereld gebeurt. Er zijn mensen die dat ook niet veel kan schelen, maar anderen willen alsnog grip op de wereld krijgen. Ze bouwen een wereld om zich heen die ze wél kunnen vatten.

Ook opvallend in complottheorieën is is dat mensen het gevaar willen duiden en zien als op hén gericht. Er is iets dat tégen hen is. Dat is vaak een grote en ongrijpbare macht. Dat leidt gemakkelijk tot een vorm van sociale interpretatie. "Elke blanke is verdacht, wie bij de overheid werkt in corrupt." 

In dat verband zijn er overeenkomsten met betrekkingsideeën bij (pre-) psychotische mensen. Als iemand aan een ander tafeltje in een restaurant een mes pakt om zijn vlees te snijden kan iemand met pre-psychotische kenmerken dat ervaren als een bewijs dat hij aangevallen zal worden. Hij betrekt het handelen van de buurman aan een ander tafeltje op zichzelf. Hij denkt niet meer na over andere verklaringen (die man wil zijn vlees snijden): er ontstaat een tunnelvisie. Er is dus maar één verklaring mogelijk.

Bekende complottheorieën zijn:

  • Er zat een heel complot achter de moord op John F. Kennedy (het bestaat niet dat één man zoiets bedenkt)
  • De Amerikaanse regering heeft zelf 9/11 in scene gezet om daarmee een reden te hebben om in te grijpen in het Midden-Oosten.
  • Paul Mc Cartney is overleden als gevolg van een aanslag. Om het inkomen van de Beatles veilig te stellen is er meteen een dubbelganger aangesteld. De huidige Paul Mc Cartney is dus Paul Mc Cartney niet. Wat zou zijn vrouw daar trouwens van vinden?
  • De maanlanding heeft nooit plaatsgevonden. De landing was in scene gezet om de Russen te imponeren.
  • Er vindt geen onderzoek naar graancirkels en vliegende schotels plaats omdat overheden niet willen dat mensen geloven in buitenaardse wezens
Een theorie die door veel mensen wordt aangehangen is die van de wereldheerschappij. Dat gaat gebeuren door een globalistische elite: een verzameling van wetenschappers, politici en superrijken. Daarover morgen meer. 

Dokter Jansma revisited (12)

Dokter Jansma, alias Hajé, is emeritus-zielenknijper. Na zijn pensionering was hij zijn structuur kwijt. We ontmoetten elkaar af en toe in een etablissement aan zee. Maar de afgelopen drie maanden was er geen contact. Dokter Jansma had zichzelf opgesloten in zijn huis. Inmiddels heeft hij zichzelf uit zijn zelfverkozen quarantaine ontslagen. En hij wilde meteen maar een afspraak maken. Gezamenlijk aan de koffie.

Ik kon mijn ogen niet geloven: Hajé verscheen met heuse knickerbrockers. Voor het geval jullie die niet kennen: het is een soort pofbroek die in de jaren ’20 van de vorige eeuw door jongens en mannen werd gedragen. De broek reikte tot net onder de knie. Daaronder droeg je kousen. Een soort padvinderskostuum, maar dan wat sjieker, of in dit geval: wat chicquer.

Vanwaar deze gigantische metamorfose? Was Hajé een man van twee gezichten? Wat maakte een zielenknijper in ruste die er uit zag als een landloper opeens tot een heer van stand? Had hij een vriendin aan de haak geslagen? Was hij toegetreden tot de Lions of een andere verheven mannenclub? Ik hoopte het aan de koffie te weten te komen. Maar eerst moest ik maar eens weten hoe het kwam dat Hajé aan de zelfverkozen quarantaine was ontsnapt. Was hij niet bang meer voor besmetting?

Maar voordat ik mijn vraag kon stellen stak Hajé al van wal. Hij was met vakantie geweest. Hij had een advertentie gezien van een Hajé Hotel. Dat was voor hem een teken aan de wand en in zijn ziel dat hij het pand oftewel zijn woonstede kon verlaten. Helaas bleek de reis met hindernissen geplaveid. Hij wilde uiteraard op de fiets, maar de fiets mocht niet mee in de trein. Belachelijk, vond Hajé dat, alsof een fiets besmettelijk kon zijn. Toen had hij maar besloten om helemaal naar zijn bestemming te fietsen, via de Afsluitdijk. Gelukkig kwam hij er net op tijd achter dat de Afsluitdijk afgesloten was voor fietsers. Ook weer zo belachelijk, laten ze die dijk afsluiten voor auto’s. “Kies de fiets, dan vervuil je niets, dat ben jij toch geheel en al met mij eens, beste vriend?”

In dit alles zag dokter Jansma een complot. De chinezen hadden de Nederlandse fietsenmarkt verloren, nu wilden ze chinese auto’s af gaan zetten op de Nederlandse markt, maar dan moest eerst de fiets worden uitgeschakeld. En om zijn woorden kracht bij te zetten vervolgde Hajé met: “En als de chinezen niet zoveel zouden kezen, dan zouden er niet zoveel chinezen wezen”. Aldus geciteerd van een vaderlands dichter.

Uiteindelijk was hij geheel op eigen kracht met een tussenstop in een ander Hajé-hotel naar de plaats van bestemming gefietst. Voorafgaand had hij – naar eigen zeggen – nog een goede hiernamaalsverzekering afgesloten, want hij wilde niet dat ‘het nageslacht voorzover ik dat verwekt heb’ met schulden zou worden opgezadeld. Dat was voor het eerst dat ik Hajé hoorde over een mogelijk nageslacht. Had hij een relatie gehad? Ik had al die tijd de indruk dat de nabijheid van vrouwen hem al snel tot razernij bracht. Maar ja, vragen aan hem stellen zat er niet in bij dokter Jansma, hij voer in verbaal opzicht volstrekt zijn eigen koers.

Hajé zag mij aarzelen. “Ik begrijp natuurlijk heel goed dat jij onder een hiernamaalsverzekering iets anders verstaat. Ik bedoel een verzekering die opgebouwd is uit aards slijk en jij denkt natuurlijk aan de hemelse gewesten. Verschil moet er zijn. Laten we een koffie bestellen. Wat zal het zijn? Een borrel van Florijn.” Daarop wenkte hij met een knip van zijn vingers de bedienmevrouw die aan kwam gesneld. “Hoho, 1,5 meter afstand alstublieft,” zei Hajé, “anders leg ik u een poging tot doodslag ten laste tenzij u zich vanmorgen nog hebt laten testen en de uitslag negatief en voor u positief was.”

Hajé bestelde twee cappucino met appelgebak en slagroom “en als jij moet afvallen van je wettige huisgenote eet ik beide gebakjes zelf wel op. Ik begrijp dat het in therapeutisch opzicht verdacht is om in te vullen voor een ander, maar we zijn hier als vrienden bij elkaar dus ik betaal, maar dan kies ik meteen ook maar voor jou. Het is hier per twee voordeliger.”

Daarop vervolgde Hajé het verslag van zijn reis. Hij had zijn fiets op zijn hotelkamer geparkeerd. “Ik had een tweepersoonskamer geboekt, de tweede persoon was mijn fiets, ze keken er wel raar vanop, maar ze mogen blij zijn met enige klandizie in deze donkere tijden. Het voordeel was dat ik direct bij mijn fietstas kon teneinde enige artikelen tot mij te nemen die een gezonde nachtrust ten goede konden komen.”

Maar wat Hajé opeens was opgevallen was dat het fietsverkeer sinds zijn zelfverkozen quarantaine totaal was veranderd. “Het is mij opgevallen dat de beentjes van de gemiddelde Nederlander aan verval onderhevig zijn geraakt. Het land is massaal aan de elektrieke fiets geraakt. Niemand die meer de beentjes laat wapperen. Nergens meer ballonkuiten te zien. Bij de oplaadpunten leek het wel een slagveld. Alle fietsen moesten opgeladen worden. Volkomen van de zotte. Mijn vroegere collegiale vriend en cardioloog Jasper zei dat de E-bike het begin van het einde is: als je daar aan begint leer je je hart om vooral lui te worden. Je kunt net zo goed sigaretten gaan roken, dat is net zo slecht voor je hart.”

Ook deze ontwikkeling zag dokter Jansma als een complot. “Let maar op mijn woorden, die Chinezen hebben eerst de Oeigoeren ingepakt, daarna Hongkong en binnenkort kopen ze al onze electriciteitscentrales op. Dan zijn alle Nederlanders met heel hun wezen gevangen in het wereldwijde web dat de Chinezen aan het spannen zijn. In Hongkong zagen ze de bui al hangen en kwamen ze in opstand, maar hier komt niemand in verzet. Zelfs de Friezen niet!”

Ondertussen was de koffie in aantocht. "Kijk, de koffie loopt" grinnikte dokter Jansma, om vervolgens tegen de vrouw van de bediening te zeggen: "Mevrouw doet u mij en mijn vriend een pleizier, houd u in acht, neem afstand, dan overleven wij u en de koffie die u hebt gezet."

Vaccinatie en complottheorie

Aan verschillende lantaarnpalen hing vanmiddag een pamflet. Ik ben niet nieuwsgierig, maar ik wil wél graag alles weten. Wat stond er op dit pamflet?

Welnu: het corona-virus is er niet voor niets. De vaccins liggen al klaar. Men wacht alleen even met toediening omdat mensen – naarmate de crisis voortduurt – des te meer bereid zullen zijn om zich te laten vaccineren.

Het hoort allemaal bij de opbouw van een grote wereldmacht. De USA en China werken samen om iedereen te laten vaccineren. Maar in dat vaccin zit een stof verborgen. Er wordt een soort van vloeibare nanochip in je lichaam ingebracht. De bedoeling is dat de USA en China vervolgens al je gangen na kunnen gaan. Voortaan ben je nergens meer vrij: de beide wereldmachten weten álles van je.

Om de distributie te vergemakkelijken en de drempel lager te doen zijn worden binnenkort ook voorraden bij drogisterijen gedropt. Men zal zeggen dat het middel de weerstand tegen corona verhoogt. Maar ook in die vloeistof zit een vloeibare nanochip verborgen, waardoor je straks geen stap meer kunt verzetten zonder dat het geregistreerd wordt.

Er zit een parallel tussen de verhalen rond de 5G zendmasten en nu dit verhaal over het geïnfiltreerde vaccin. Als de angst toeneemt ontstaan er tal van complottheorieën. Het voelt veiliger om te weten waar het kwaad zit dan om opeens aangevallen te worden door een onzichtbaar virus.

Complottheorie

Altijd als er iets gebeurt wat mensen niet kunnen bevatten doemt er een complottheorie op. Dat verschijnsel past binnen ‘de psychologie van de paradigmaverschuiving’.  Het beeld moet weer kloppend gemaakt worden. En als je maar vaak genoeg een bepaalde bewering verkondigt gaan mensen vanzelf denken dat het waar is, ook al is het aantoonbaar niet waar.

Een bekende complottheorie is die rond de concentratiekampen in Duitsland. Die kampen zouden helemaal niet in deze vorm bestaan hebben. De verhalen zouden door de Joden in het leven zijn geroepen om de stichting van de staat Israël te kunnen rechtvaardigen.

Een andere complottheorie betreft de zogenaamde wijzen van Sion. Ook hier speelt de Joodse religie een rol. De joden zouden wereldwijd werken aan een systeem om alle christenen en moslims te doden. Deze theorie ontstond in tsaristisch Rusland, werd vervolgens overgenomen door de nazi’s in Duitsland en is tegenwoordig nog steeds in zwang onder rechts-radicale bewegingen en onder moslim-fundamentalisten.

Van een andere orde is de theorie dat de Aidsvirus bewust is gefabriceerd door met de Ku Klux Clan verbonden wetenschapsmensen teneinde homo’s en donkere Amerikanen massaal te vermoorden.

Meer onschuldig is het verhaal dat de Amerikanen nooit op de maan zijn geland, maar dat dit hele verhaal in een filmstudio werd gespeeld, met als doel: de Russen te laten zien hoe ver de Amerikanen in technologisch opzicht op hen voor liepen.

Complottheorieën doen ook de ronde als er sprake is van vliegtuigongelukken die (in SBS-taal) ‘nauwelijks te bevatten zijn’.  Dat gebeurde rond de Bijlmerramp, rond het verdwenen vliegtuig van Malaysian Airlines en nu ook al rond de MH 17. Zo meldde de Iraanse staatstelevisie dat Israël het vliegtuig heeft neergehaald, zodat het op dat moment minder op zou vallen dat Gaza werd aangevallen.

Eén van de kenmerken van een complottheorie is dat er een zondebok wordt aangewezen. Ook mevrouw Yasmina Haifi blijkt er een complottheorie op na te houden. De zionisten zitten achter ISIS, teneinde de islam in een kwaad daglicht te stellen. Deze theorie ligt in het verlengde van de complottheorie van de wijzen van Sion.

Had mevrouw Yasmina Haifi het in haar Twitter-bericht gelaten bij de opmerking dat het handelen van ISIS in strijd is met de Islam, dan had ik dat prima begrepen. Dat zou het een geloofwaardig bericht op Twitter zijn geweest. Nu heeft ze zich mee laten slepen door een verwrongen idee, waarbij er een zondebok gezocht moet worden.

Voor sommige mensen is het verstandiger om zich niet met Twitter in te laten. Want Twitter wordt gefinancierd door de CIA. Dat had mevrouw Haifi toch ook kunnen weten vanuit haar complotdenken. Want de CIA ziet zelfs dat ik nu een mok Chinese tomatensoep klaar ga maken.