Chi Lueng Chiu in gesprek met Willem Engel

Chi Lueng Chiu is eigenaar van het kenniscentrum Chivo, voor vitaliteit,  (medische) fitness en leefstijl. Zondag was hij via de livestream in gesprek met Willem Engel. 

Meestal haak ik bij de gesprekken van Engel binnen een paar minuten af, omdat het monologen voor twee of drie personen zijn, die het bij voorbaat helemaal met elkaar eens zijn. Daarbij is Engel de interviewer die vooral zélf aan het woord is. Maar deze keer werd het spannend. Chi Lueng Chiu gaf volop tegengas. En dat deed hij op zo’n rustige manier dat Engel er niet omheen kon.

Engel begon ermee dat hij een beetje corona had gehad, maar dat hij ook een paar snoepjes Ivermectine had en daardoor was hij binnen een paar dagen genezen. Dat was wel wat inconsequent, want volgens Engel geneest 99,98% van de patiënten vanzelf dankzij een goed immuunsysteem. Waarom zou je dan nog een pilletje nemen? Maar misschien vertrouwde Engel zijn immuunsysteem toch niet helemaal.

Zweden

Hoe was de situatie in Zweden, voor Willem Engel nog altijd hét voorbeeld van (relatieve) vrijheid. Chi Lueng Chiu zette daar een fors aantal kanttekeningen bij. Die bedacht hij niet zelf, ze kwamen van de Zweedse overheid die een onderzoekscommissie aan het werk had gezet. Zo gingen Zweden van boven de 80 jaar niet naar het ziekenhuis en werden niet als covid-patiënten geteld. Daardoor was er inderdaad geen zorginfarct geweest. Maar het aantal long-covid-patiënten ligt er drie maal zo hoog als in Nederland. En na herberekening blijkt dat Noorwegen 59 covid-doden per 100.000 inwoners telde, Finland 70, Denemarken 139 en Zweden 672 per 100.000 inwoners. Hoe kwam dat? Mede omdat Noorwegen heel snel in een strenge lock-down ging. Aan de hand van tal van grafieken liet Chi Lueng Chiu zien dat landen die snel maatregelen namen en heef gefaseerd afbouwden naar verhouding minder ziekenhuis-opnames hadden en dat ook de versoepelingen daar beter werkten.

En was Zweden dan zo’n prettig land? Daar zijn tal van maatregelen genomen die nauwelijks aandacht kregen. De middelbare scholen gingen daar dicht en 70-plussers werden afgezonderd (op vrijwillige basis, dat wel). Depressies en angststoornissen komen net zoveel voor in Zweden als in omringende landen, de economie deed het niet beter dan in de landen met een strenge lock-down en de werkloosheid steeg er net zoveel als in omringende landen. Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in de overheid ligt veel lager dan in andere landen: maar 28% van de bevolking denkt nu dat de regering goed heeft gehandeld tijdens de corona-crisis. Zweden heeft inmiddels een noodwet ingevoerd die zeer strenge maatregelen mogelijk maakt.

Florida en Texas

Maar Florida en Texas, twee Republikeinse staten, daar kelderden de de besmettingscijfers nadat de maatregelen werden afgeschaft. Dan waren het toch onzinnige maatregelen? Maar wat was er werkelijk aan de hand? Chi Lueng Chiu kwam met heel andere grafieken. Volgens hem zijn er drie grote demografische factoren die de snelheid van de verspreiding van covid-19 bepalen. Het aantal bewegingen is daarbij d ebelamgrijkste factor.

Maar het belangrijkste causale verband zie je bij de vaccinaties. Zodra de vaccinaties op gang kwamen daalde het aantal patiënten in de ziekenhuizen. Dat was slecht nieuws voor Engel en hij spartelde tegen als een gevangen vis. De cijfers in Florida waren voor de verkiezingen door de regionale overheid ‘gedrukt’ om onrust onder de bevolking weg te nemen. Dat lukte niet meer toen bleek dat de ziekenhuizen toch vol raakten. Opmerkelijk was dat Republikeinse afgevaardigden en donateurs via pop-up vaccinatiestations ook als eerst een vaccin hadden gekregen. Dat zijn anekdotische verhalen, volgens Engel. Er waren allerlei andere factoren, er was met onderzoek gesjoemeld, het was allemaal niet waar. En in New York was alles strenger en daar waren veel meer besmettingen. Kijk dan eens naar de geografische factoren, wat zie je dan? Engel wilde dat niet horen…

Goed, ander verhaal. Noord-en Zuid Dakota. Gelijke bevolkingsdichtheid, gelijk klimaat. Noord-Dakota strenge maatregelen, Zuid-Dakota niet. Wat zie je aan de cijfers? Noord-Dakota deed het aanzienlijk beter. Zuid-Dakota had 43% meer ziekenhuisopnames. "Maar je weet best dat er met cijfers gerommeld wordt, net zoals het uit komt..." aldus Engel. 

Geen virus, maar gedragsexperiment

Volgens Engel gaat het niet over een virus, maar over het experiment van de gedragsbeïnvloeding. “Je kunt niet ontkennen dat al die maatregelen complete onzin zijn.” Aha, hier hadden we weer de kenmerkende interview-stijl van Willem Engel te pakken. Maar Chi Lueng Chiu bleef buitengewoon kalm en zei: ‘kijk nog eens naar de grafiek, wat zegt die?’ Maar volgens Engel kunnen grafieken allemaal gemanipuleerd worden, dat zegt dus niets. Opmerkelijk voor een man die eindeloos strooit met grafieken op zijn website. Maar Engel nog een keer: ‘Het gaat echt niet om een virus, het is alleen een virus voor mensen die te dom zijn voor de wetenschap’. Daar kwam ook de PCR-test voorbij die volgens Engel niets meet. Ook nu bleef Chi Lueng Chiu rustig: wat meet die test dan wel?

Vaccinaties werken niet en covid-19 is gewoon een seizoensgebonden griep, aldus Engel. ‘Kijk eens naar het plaatje’ zei Chi Lueng Chiu, haal je daar een seizoensgebonden verklaring uit? Engel bleef bij zijn verklaring. ‘Maar waarom belanden er nu nauwelijks meer 70 plussers in het ziekenhuis, maar stijgt het aantal jongere patiënten. Hebben die ander weer? zo wilden Chi Lueng Chiu weten. Maar volgens Engel wordt er gemanipuleerd met cijfers.

Aerosolen

Tenslotte de ventilatie, de aerolsolen en de mondkapjes. De doden in verzorgingshuizen lagen volgens Engel aan de slechte ventilatie. Welke ventilatie dan, wilde Chi Lueng Chiu weten, want sommige vormen van ventilatie zijn juist extreem gevaarlijk. Hoe verspreiden die aerosolen zich? Daar kom je met alleen natuurkundig onderzoek niet uit, dat is een kwestie van biomedische wetenschap.

En toen was de tijd vol. Chi Lueng Chiu zegt dat hij alle informatie verzameld en niet aan cherry picking wil doen (overal uithalen wat je goed uitkomt). Engel noemde nogmaals dat er met de cijfers gemanipuleerd wordt en dat het helemaal niet over een virus gaat. Hij zou graag nog een vervolguitzending maken met Chi Lueng Chiu , want het was allemaal erg interessant.

De volgende dag kwam Willem Engel opnieuw in de uitzending. Hij liep alle gegevens van  Chi Lueng Chiu  nog eens na en gooide ze allemaal in de prullenbak. Engel  waardeerde het dat  Chi Lueng Chiu  'het in elk geval geprobeerd had'. Maar het was heel duidelijk hoe het werkelijk in elkaar zat.  Chi Lueng Chiu  was voor deze uitzending niet uitgenodigd. Ik zou zeggen: 'Een kind moet nu eenmaal altijd het laatste woord hebben'.