Pinksteren

Tineke maakte een bloemstuk voor Pinksteren voor in de kerk Op de foto komt het stuk niet zo tot zijn recht (thuis), maar het geeft een beeld. Ze schreef er een toelichting bij.

Tafelstuk Pinksteren
Op de eerste Pinksterdag raakten de Joden uit alle windstreken in verwarring, omdat ze allemaal de apostelen in hun eigen taal hoorden spreken. In het bloemstuk is dat uitgebeeld door de schermen van het fluitenkruiden de uitwaaierende grassen. En de bloemen van de gloriosaverwijzen naar de ´tongen als van vuur´. 
Ook in de tijd van de torenbouw van Babel raakten de mensen in verwarring, omdat ze elkaar juist niet konden begrijpen, ze spraken niet meer dezelfde taal.
Wij vieren vandaag het feest van de uitstorting van de Geest, waarvan de duif het teken is.

Opwekking 167 verwoordt het mooi : Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. De boog beeldt uit hoe we onderling verbonden zijn door het werk van de Heilige Geest.

Rood is de kleur van Pinksteren, de kleur van vuur en de liefde. De kleur wit staat voor feest. In de bos bloemen op tafel zijn dezelfde kleuren verwerkt.