Bill Gates en het religieuze brein (2)

Wat is er aan de hand als een video 15 jaar lang circuleert op internet en als pas daarna de naam van de spreker opduikt? 

Waarom zo laat?

Stel dat iemand in 1933 een toespraak zou hebben gehouden over het vernietigen van de Joden en dat die toespraak op film de hele wereld over zou zijn gegaan en pas in 1945 gaat iemand op zoek naar het antwoord op de vraag wie die spreker nu eigenlijk was… Ik zou toch heel graag meteen hebben willen weten wie die spreker was! Welke organisatie komt met deze snode plannen? Waarom hebben de sites die de video verspreidden kennelijk zo lang zitten slapen?

Een video die een geheim plan van de CIA onthulde om moslim-fundamentalisten te vaccineren met het Fun-Vaxx-vaccin circuleerde al 15 jaar op internet. Dat vaccin zou inwerken op dat deel van de hersenen waar religieuze overtuigingen zijn gezeteld. Pas in 2020 werd de spreker geïdentificeerd. Het was Bill Gates! Nu werd alles duidelijk! Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats!

Ingewikkelde neurologie

De tweede vraag is: waarom wordt Bill Gates als specialist uitgenodigd om een zeer specifiek neurologisch onderwerp te bespreken? Destijds waren er neurologen op zoek naar de zetel van het neurologische brein, maar de kennis op dat gebied was zeer prematuur en bovendien nog veel meer omstreden? Je moest wel van heel goeden huize komen om er iets over te kunnen vertellen. Dan laat je toch geen ICT’er het woord doen?

Wie was de spreker?

De vraag is: was die spreker wel Bill Gates? En zo ja: waarom werd zijn naam pas in 2020 gekoppeld aan deze video? Dat was ook het voorjaar waarbij covid-19 in verband werd gebracht met de Great Reset en daarmee ook werd gekoppeld aan de naam van Bill Gates. Het feit dat zijn naam nú pas wordt genoemd als spreker bij de CIA maakt het verhaal al ongeloofwaardig.

Ik heb er een video van Bill Gates uit hetzelfde jaar naast gelegd. Er zijn wel enkele gelijkenissen, maar er zijn ook verschillen. De spreker op Hyde Park in 2005 (Bill Gates dus) komt op mij duidelijk ouder over dan op de zogenaamd gelekte video over Fun Vaxx uit hetzelfde jaar. In Hyde Park had de spreker ook grijzer haar (dat kan natuurlijk geverfd zijn), een andere bril (misschien was hij naar Specsavers geweest) en een andere kleur van zijn stem (dat kan ook aan de omgeving liggen, open lucht versus collegezaal).

Diverse sites zijn op onderzoek uit gegaan. Niemand kan achterhalen wie de spreker was, maar allemaal constateren ze dat het niet Bill Gates was (in een video met een hoge resolutie is dat beter te zien). Eén site heeft gebruik gemaakt van de analyse van lichaamstaal.

Wat ook vreemd is is een gezelschap van maar zes mannen in een grote collegezaal. Het zegt niet veel, maar het is wel bijzonder. Als er een obscure en geheime presentatie werd gehouden zou ik een achteraf-zaaltje kiezen.

Hersenscans

En dan die foto’s van de hersenscans? Ik heb wel hersenen, maar ik heb er geen verstand van. Dat laat ik aan anderen over. Ik had overigens eerder gedacht dat het regieuze brein (als dat bestaat) meer boven je ruggemerg zou zitten (de amydala: de zetel van het gevoel). Maar nogmaals: daar heb ik me verder niet in verdiept.

Twee sites deden dat wel. Ze komen tot de conclusie dat de beide hersenscans van dezelfde persoon zijn. Ze zijn overgenomen uit een artikel over neurologische problemen bij een 20-jarige vrouw. Daarna zijn de kleuren in de scan ingekleurd. Het gaat dus niet om twee verschillende personen, waarvan de één een religieus fanaticus is en de ander iemand is met weinig religieuze gevoelens. Het is één en dezelfde persoon, bij wie twee verschillende delen van de hersenen ingekleurd zijn.

Bovendien is het wel erg fake als de hersenscans uit een elders gepubliceerd artikel komen. Een kwestie van knippen en plakken. Daarmee loop je als spreker behoorlijk risico. Als iemand dat ontdekt kun je je carriëre verder wel vergeten.

De inhoud van het verhaal

Zegt de spreker nu eigenlijk zoveel? Over neurologie zegt hij eigenlijk niets. wat dat betreft zou ik met enige voorbereiding dit verhaal ook wel kunnen houden. Bill Gates ook wel, maar wat moet de CIA met een ICT’er die hen inwijdt over de neurologische bronnen van het geloof? De spreker zou ook een toneelspeler kunnen zijn. En wie weet de mannen in de zaal ook wel. Wat doet die meneer trouwens die opeens tevoorschijn komt en aan een andere congresganger iets vraagt? Komt hij zomaar binnen in een super-geheime vergadering? Wie het weet mag het zeggen.

Een hypothese is dat dit filmfragment onderdeel uitmaakt van een project dat nooit werd afgemaakt. Wat zou er gebeuren als er een gen werd ontdekt waar het menselijk geloof zetelt? Zouden overheden daar misbruik van kunnen maken?

Klopt dat allemaal wel?

Ik kan niets bewijzen, maar alles wijst erop dat deze video een hoax is waar veel mensen in zijn getuind. Hoezo komt een ICT’er bij een geduchte organisatie een zo ingewikkeld neurologisch verhaal vertellen? Waarom dook de naam van de spreker pas op in 2020, toen Bill Gates in verband werd gebracht met covid-19? Het verhaal dat de spreker vertelt rammelt, de spreker lijkt geen Bill Gates te zijn en de plaatjes zijn gestolen uit een artikel over neurologie. Hoe fake wil je het hebben?

Zie voor informatie over de video o.a. deze bijdrage: https://www.thejournal.ie/debunked-bill-gates-cia-briefing-factcheck-5111218-May2020/