Het stroomt over bij Willem Engel

Over de overstromingen in Limburg gaan tal van grappen. Die grappen zijn een manier om met onheil om te gaan. Niet voor niets worden er ook altijd tal van grappen bedacht rond begrafenissen. En sketches over begrafenissen doen het ook vaak goed.

Een grap rond de mensen die covid-19 maar een griepje vinden en vaccins een ramp is dat je de huizen van deze mensen in Zuid-Limburg herkent aan het feit dat daar geen zandzakken voor de deur liggen, want je weet maar nooit wat er in zit. Het zijn o0k de mensen die zich niet laten evacueren, want er is helemaal geen watersnood.

Welke Nederlander geeft er regelmatig een persconferentie. Dat is de minister-president. En wie doet dat nog meer? Dat is Viruswaarheid-voorman Willem Engel die met zijn Lijst 30 geen geen tiende van een zetel in de Tweede kamer wist te veroveren. Maar volgens hem was er gefraudeerd. Reden genoeg om zich aan het volk bekend te maken door middel van persconferenties. Zo te zien is er bij de persconferentie die Willem Engel géén verzamelde pers en ook geen publiek aanwezig. Wél heeft hij netjes een jasje aangetrokken.

Het optreden van Willem Engel lijkt vaak óók een grap. Hij komt met erg veemde vooronderstellingen. De afgelopen week heeft hij zich de woede van tal van mensen op de hals gehaald door uitspraken die hij doet over de overstromingen in Limburg. Hij noemt dit gebied ‘zo ongeveer het enige deel van Nederland boven de zeepspiegel ligt’. Kennelijk is hij nog nooit in het oosten en zuiden van het land geweest.

Willem Engel vindt het allemaal bar verdacht. Nadat hij zijn medeleven heeft betuigd naar aanleiding van het overlijden van Peter R. de Vries – ook (!) iemand die streed voor recht en gerechtigheid – steekt hij meteen van wal met zíjn boodschap. Nu vind ik de berichtgeving voor wat betreft de Nederlandse situatie ook wat relatief als je het vergelijkt met natuurrampen die andere landen treffen. Maar nieuws wordt nu eenmaal het meest als nieuws gezien als het in de eigen omgeving plaats vindt.

Die berichten over de wateroverlast zijn ‘opeens’. Willem had zich er niet op voor kunnen bereiden en dat is dus verdacht. Net zoals de cyber-aanvallen. Dat was ook opeens. Het kan niet anders of er zit een plan achter. Volgens Engel zit er achter de berichtgeving rond de overstromingen dus ook een plan. Eerst had hij er zijn vraagtekens bij of het wel zo ernstig was. En waarom de sluizen niet werden open gezet. Al dat water dat stuwde zich maar op.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Van de Delta-variant van het corona-virus was ook voorspeld dat de ziekenhuizen zouden overstromen, maar de ziekenhuizen ‘staan nagenoeg leeg’ en ‘er zijn geen doden gevallen’.

Daarna kwam Engel met een nieuwe suggestie. Het achterliggende plan achter alle media-aandacht was dat de aandacht van de bevolking even moest worden afgeleid. De overstromingen kwamen dus op een goed moment. Dat was niet toevallig. De fouten van ‘Rutte’ en van ‘De Jonge’ konden even verdoezeld worden. En er was ook even geen aandacht voor de gevolgen van vaccinaties. Mooi dat er iets anders was dat in het nieuws kon komen.

Het is toch wel knap als je overal iets anders achter kunt zoeken en nog vinden ook. De vraag is wie er nú weer voor de rechter gedaagd moet worden. Wie heeft twee dagen lang de waterkraan open gezet?

Het is ook niet altijd zo zeker of de berichten over Willem Engel kloppen. Maar ik heb mijn best gedaan om ze te checken. En de meeste berichten vond ik op zijn eigen website en op Twitter terug. 

Achterdocht (2)

Een beetje achterdocht is gezond. Als je een mailtje krijgt dat je een paar gegevens in moet vullen en dat je dan duizend euro ontvangt, dan kun je dat mailtje maar beter wantrouwen...

Ongezond wantrouwen wordt gekenmerkt door:

1 Er is geen reden waarom de persoon in kwestie gewantrouwd zou moeten worden. 

Mevrouw de Jong heeft al dertig jaar dezelfde huisarts. Ze moest naar het spreekuur komen voor controle van de bloeddruk. Nu is mevrouw de Jong haar gouden ketting kwijt. Ze vertrouwt de huisarts niet meer…

In theorie zou een huisarts er natuurlijk met een gouden ketting vandoor kunnen gaan. Maar mevrouw de Jong heeft dertig jaar lang déze huisarts. Ze heeft hem altijd vertrouwd en er is nooit iets mis gegaan. Ze hoefde ook haar kleding niet uit te doen bij de huisarts. Er lijkt geen enkele reden te zijn waarom ze de huisarts zou moeten wantrouwen.

2 Er vindt geen leerproces plaats van eerder uitgesproken beschuldigingen die niet terecht bleken. 

Mevrouw de Jong vindt haar ketting terug. Ze had hem uit voorzorg af gedaan en in de lade met de handschoenen gelegd. Maar mevrouw de Jong verandert niet van standpunt. Ze gaat niet meer naar deze huisarts, want hij maakt spullen van haar zoek.

3 Degene die anderen wantrouwt reageert heftig op tegenspraak door derden.

De dochter van mevrouw de Jong probeert te bewijzen dat de huisarts een goede dokter is. Mevrouw de Jong wordt heel boos op haar dochter. Ze voelt zich in haar hemd gezet. Ze wordt niet serieus genomen in haar kritiek op de dokter. Eigenlijk vindt ze dat ze nu voor leugenaar wordt uitgemaakt.

De achterdocht van mevrouw de Jong is geen waan. Er is geen sprake van bizarre gedachten, zoals het idee dat de dokter haar zwanger heeft gemaakt of dat hij samen met de dominee en de burgemeester een complot tegen haar aan het smeden is. In zo'n geval spreken we van een (psychotische) waan.

Achterdocht (1)

Ik wil het hebben over achterdochtig gedrag. Want zeg nu zelf: de lezers van dit blog zijn af en toe best wel eens achterdochtig. Sommige lezers hebben zelfs wel eens gedacht dat ik speciaal over hen schreef…

Laat ik beginnen met te stellen dat achterdocht een gezonde eigenschap is. Er zijn mensen die helemaal niet achterdochtig zijn. Die zijn ook snel door hun geld heen, want ze vertrouwen iedereen. Een beetje achterdocht kan dus geen kwaad.

Maar achterdocht kan ook je functioneren in de weg gaan staan. Dat is bijvoorbeeld het geval als je niemand meer vertrouwt. De achterdocht is zó groot dat je in geen enkel ander persoon vertrouwen hebt, zelfs in je eigen familie niet.

Er zijn inderdaad culturen waar kinderen min of meer wordt ingeprent: ‘Vertrouw niemand, zelfs je eigen familie niet’. De jongeren uit die culturen kijken vaak negatief naar anderen, ze zijn ook sneller agressief en zien anderen vooral als mensen die het op hen voorzien hebben. Als er iets mis gaat ligt het dan ook aan de ander.

1 Opvoedingsfactoren

Een deel van het wantrouwen kan dus verklaard worden uit de omgeving waarin iemand opgroeit. Als je steeds maar weer leert dat je altijd op je hoede moet zijn voedt dat je wantrouwen.

2 Persoonlijkheidsfactoren

Wantrouwen kan ook te maken hebben met je persoonlijkheid. Een ongezonde mate van achterdocht en wantrouwen heeft (vaak) te maken met de onbewuste overtuigingen die iemand over zichzelf en over anderen heeft. Hier gaat ook vaak het gezegde op: ‘zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten’.

Een vorm van achterdocht is dat je steeds weer denkt dat anderen ‘het’ over jou hebben. Dat wordt ook wel een betrekkingsidee genoemd.

3 Paranoïdie

Wantrouwen kan zeer ernstig worden. Dan wordt wantrouwen uiteindelijk paranoïdie. Als dat chronisch is wordt de grens met het normale overschreden. Dan is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Bij ongeveer 1% van de bevolking is het wantrouwen zó groot dat er sprake is van pathologie. Die mensen zoeken overal wat achter en iedereen is op hun onheil uit.

4 Factoren die achterdocht versterken zijn:
– Veel alleen zijn, vereenzaming
– Vaak zelf problemen op willen lossen (‘loner’) zonder de ander te bevragen
– Middelengebruik, zowel softdrugs als harddrugs, maar ook alcohol
– Cognitieve achteruitgang en toenemende kwetsbaarheid
– Dementie
– Zintuiglijke problemen (vooral gehoorproblemen)
– Psychiatrische problematiek, psychoses

Een korte omschrijving van achterdocht is: snel geneigd zijn verdenking te koesteren.

Toen ik op internet zocht naar een compacte omschrijving van achterdocht kreeg ik overigens ook de volgende melding: Achterdocht bestellen? | Bekijk hier de laagste prijs. | Vergelijk alle webshops en bespaar tot 40%. Kennelijk is achterdocht dus ook te koop!