Aalscholver

Kijk nu eens wie vanmorgen de natte vleugels stond te drogen voor ons huis! Het was de heer A. Scholver.
Phalacrocorax carbo

In Nederland werden in 2019 zo’n 16.500 broedparen geteld, waarvan de meesten in de omgeving van Andijk.

Tot voorkort kwam de aalscholver niet zoveel voor in de omgeving van Delft. Waarschijnlijk heeft de vogel niet zoveel met techniek. Maar tegenwoordig zien we hem hier zelfs binnen de bebouwde kom. Ook voor fietsende studenten slaat hij niet op de vlucht.

De aalscholver is flink uit de kluiten gewassen. De spanwijdte van de vleugels kan tot 1,5 meter reiken.

Er worden vijf afzonderlijke families van aalscholvers onderscheiden.

De aalscholver is een beschermde vogel. Daar zijn visliefhebbers het niet altijd mee eens. Hij scholvert per dag wel een kilo vis. Tussen de aalscholvers is het moeilijk vissen vangen.