Geleidelijk meer bewolking (4)

Ik moet nu eenzaam verder. Tineke heeft de trein terug naar Delft genomen. Maar hoezo eenzaam? Psychiater Jansma heeft geconstateerd dat ik een bijna symbiotische relatie met mijn fiets heb...

Vanuit de trein heb ik vaak gezien dat er een fietspad langs het spoor loopt in de richting van Warmond. Dat fietspad zoek ik op. Het ligt er inderdaad. Het was geen gezichtsbedrog vanuit de trein. Het fietspad voert langs de Merenwijk (een bloemkoolwijk uit de jaren ’70) naar de brug over de Warmonderleede. Daar fiets ik Warmond binnen.

Warmond heeft een beschermd dorpsgezicht. Het ligt op een zandrug temidden van een vroeger uitgestrekt veengebied. De Kagerplassen zijn een deel van dit drassige gebied. In het zuiden van het dorp vind je dan ook een jachthaven, compleet met enkele ontsierend protserige villa’s.

Wat o.a opvalt in Warmond zijn de vele oude boerderijen. Verder is het een dorp met veel bomen. Op een hete zomerdag moet dit een lommerrijke oase van groen zijn. Het dorp telt ook een aantal landhuizen en kastelen. De beklinkerde dorpsstraat fietst niet echt comfortabel, maar past wel mooi in het dorpsbeeld. Een automobilist met een patserachtige SUV en een grote sigaar in zijn mond rijdt mij tegen de stoeprand aan, met veel moeite weet ik een kras op zijn speeltje te voorkomen zonder zelf ten val te komen. Ik had hem eigenlijk wel een kras gegund, maar het geeft achteraf weer zo’n administratieve rompslomp.

Ten noorden van Warmond kom ik bij de autoweg A 44 uit. Mooi is anders, maar ik volg even het fietspad langs deze weg. Via de hoge brug over de Ringvaart rond de Haarlemmermeer kom ik in de Haarlemmermeerpolder uit. Het grootste deel van de oppervlakte van dit van oorsprong agrarische gebied heeft tegenwoordig een bestemming als woongebied of als bedrijventerrein. Brede asfaltbanen doorkruisen de polder, hetzij autowegen, dan wel start en landingsbanen van Schiphol.

Daar moet ik allemaal niet zijn, de meeste rust is misschien nog te vinden op de dijk langs de Ringvaart. De fietssteven zet koers in noordelijke richting.

Advertenties

Persoonlijkheid en ouder worden (2)

Eén van de meest bekende persoonlijkheidsstoornissen is de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Narcissen zijn mooie bloemen, maar als je ze in huis haalt kunnen ze al snel gaan stinken. Vandaar dus.
Er bestaan tal van varianten op narcisme, dit blog schetst slechts enkele kenmerken in relatie tot het ouder worden.

Narcisme en reactie op anderen

Narcistische mensen stellen hoge eisen aan anderen. Dat leidt er toe dat anderen de neiging hebben om de persoon te vermijden. Deze op zijn beurt voelt zich gekrenkt en verlaten, waardoor de negatieve interacties nog eens extra gevoed worden.

Als iemand met een narcistische persoonlijkheid tegengesproken wordt is een reactie vaak die van krenking. Kritiek wordt als een persoonlijke aanval ervaren. “Doe het dan zelf maar als je het toch zo goed weet” is een typische reactie van een narcist.

Narcisme en ouder worden

Noud en Van Engelen schrijven dat mensen met narcistische trekken vaak zeer controlerend en bepalend zijn in het contact. Men denkt vaak dat die trekken verbleken bij het ouder worden, maar dat is volgens Noud en Van Engelen een misvatting. Als je ouder wordt ben je misschien minder snel in je reactie, maar je blijft wel narcistisch.

Mevrouw Van Os is er trots op dat ze zoveel heeft bereikt. Ze heeft haar beide dochters in haar eentje opgevoed en een voorbeeldige opvoeding gegeven. Op de school waar ze les gaf had de inspectie nooit iets op haar aan te merken. Ze heeft haar moeder verzorgd en toen dat niet meer kon regelde en organiseerde ze van alles rond de verzorging van haar moeder in het verpleeghuis. 

Mevrouw Van Os

Zoals bij Mevrouw Van Os. Ze was er in haar werk als onderwijzeres trots op dat alles altijd prima op orde was. Volgens collega’s was een probleem dat ze moeilijk tegen kritiek kon. Dat kwam ook tot uiting in een functioneringsgesprek. Woedend werd ze. Ze kan prima tegen kritiek, als het maar terecht is.

Mevrouw Van Os kon behoorlijk op haar strepen staan. Dat doet ze ook nu nog, nu de thuiszorg over de vloer komt. Ze is aan haar vierde thuiszorgmedewerker toe: niemand doet het goed. De één heeft geen correct taalgebruik, de ander is niet schoon genoeg, de derde komt niet op tijd. “Tegenwoordig weten mensen niet meer wat echt werken is.”

De beide dochters van Mevrouw Van Os wonen twee uur rijden van hun moeder vandaan. Ze bezoeken haar maar af en toe. Daar begrijpt ze helemaal niets van: zij gaf haar dochters toch het beste mee? Ze hebben allebei kunnen studeren en zijn afgestudeerd zonder studieschuld.

Ook de vroegere collega’s komen slechts sporadisch op bezoek. Terwijl Mevrouw van Os zich maximaal heeft ingezet voor de teamgeest op school. Ze voelt zich miskend en onbegrepen. 

Geleidelijk meer bewolking (3)

Een roemrucht omroepbericht was toen de conducteur meldde "Deze trein gaat over Leiden." Als je het leest is het duidelijk. Maar als je het hoort denk je aan een terminale trein. Ook wij fietsen over Leiden.

Leiden behoort tot een rijtje oude Hollandse steden met nog altijd een mooi historisch centrum. Bij mij wedijveren Alkmaar, Haarlem, Leiden, Delft en Dordrecht om de strijd welke middelgrote stad het mooiste historische centrum heeft.

Maar eerst moeten we ons een fietspad door een schil van autowegen en bedrijventerreinen banen. Het is niet zo erg als in België, maar ook in Nederland doen veel commerciële bedrijventerreinen zeer aan de ogen.

De mooiste manier om de Sleutelstad binnen te fietsen is als je langs het water fietst: langs de Vliet of langs de Oude Rijn.  Dan kom je vanzelf uit in door grachten doorsneden oude binnenstad. We fietsen er rustig wat rond. In een verder verleden fietsten we vaak snel van het station naar Leiderdorp vv omdat daar familie woont. Vanmorgen slaan we de familie over: daar komen we morgen weer vanwege een familiedag.

De terrasjes zijn al redelijk gevuld op deze eerste lentedag (qua temperatuur). Op een kade zie ik een prachtige vier tot vijfpersoons-fiets staan. Drie kinderen kunnen voorop meetrappen, Pa of Ma op het hoge zadel en achterop kan ook nog een kinderzitje. Alleen lijkt met me wel lastig manoeuvreren langs stoepranden en bij kruisingen. Als je voor een verkeerslicht staat te wachten blokkeer je door de lengte meteen het verkeer uit de kruisende fietspaden.

Een mooi kerkgebouw is de Hooglandse Kerk. Anders dan de qua bouw in veel opzichten gelijkende Grote Kerk van Alkmaar heeft dit gebouw nog een kerkelijke functie: iedere zondag worden er kerkdiensten gehouden. Voordat de oranjegezinden de macht overnamen was de kerk een Rooms-Katholieke Kathedraal. Maar het gebouw heeft ook dienst gedaan als graanopslag.

Leiden heeft de Spanjaarden moedig doorstaan en kreeg vervolgens de eerste Universiteit van Nederland.

Wij fietsen naar het station. Daar neemt Tineke de trein terug naar Delft, want daar heeft ze vanmiddag een afspraak. Ik heb de hele dag vrij en fiets verder mijn neus achterna.

Persoonlijkheid en ouder worden (1)

Vaak wordt gedacht dat een persoonlijkheidsstoornis 'uitdooft' als mensen ouder worden. Immers, zo denken we, het verstand komt met de jaren. Of: de scherpe kantjes gaan er wel vanaf als je meer van de wereld ervaren hebt. Maar is dat wel zo?

1. Uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis

Eén van de kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis is dat iemand niet goed in staat is om naar zichzelf te kijken. Daardoor verstarren het denken en het handelen. Zo iemand zit vast in een bepaald reactiepatroon, bijvoorbeeld: altijd boos worden als iemand anders een aanwijzing geeft.

Volgens Noud Engelen en Bas van Alphen (2016) kan er sprake zijn van een uitgedoofde persoonlijkheidsstoornis als er op latere leeftijd een verdere narijping van de persoon plaats heeft gevonden. Op de één of andere manier heeft die persoon geleerd om beter naar zichzelf te kijken. Dat is op zichzelf logisch, soms leren mensen in de loop van hun leven om meer genuanceerd naar zichzelf en naar anderen te kijken.

Een andere factor is dat iemand beter in staat om met stress om te gaan (betere ‘coping’). Het gevolg is dan: betere impulscontrole, minder stemmingswisselingen en/of woede-uitbarstingen.

2. Laat ontstane persoonlijkheidsstoornis

Het kan ook zo zijn dat iemand redelijk heeft gefunctioneerd, en dat dat functioneren onderliggende problematiek heeft gecamoufleerd. Bijvoorbeeld: iemand was weliswaar kwetsbaar, maar dankzij de structuur van het werk en een aangepaste thuissituatie kon hij zich redelijk handhaven. Pas als er sprake was van veel stress bleek dat de persoon op dat moment niet meer goed kon functioneren. Maar als de stress niet lang aanhield kwam het functioneren van deze persoon vanzelf weer redelijk op de rails.

Martin van Dijk (55 jaar) heeft binnen de structuur van zijn werk goed kunnen functioneren. Dat veranderde toen de organisatie fuseerde. Martin raakte het overzicht kwijt. Als hij de controle kwijtraakte leidde dat tot woede-uitbarstingen. Zijn vrouw vertelde dat het ook thuis niet meer te harden was. De vraag is: is alleen de reorganisatie op het werk de reden dat het niet meer goed gaat met Martin, of is er ook sprake van leeftijdsspecifieke problematiek: de rek wordt minder en daardoor loopt Martin al sneller op zijn tenen. 

Knik

Bij mensen dankzij een bepaalde structuur, zichzelf in de omgeving konden handhaven, zie je vaak een knik in de ontwikkeling als er zich op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) ingrijpende veranderingen in de levensomstandigheden voordoen. Zoals: werkloosheid, een echtscheiding, pensionering, verlies van gezondheid, een kleiner wordend netwerk of verlies van autonomie.

Wat onderhuids aanwezig was, maar door gunstige levensomstandigheden niet zichtbaar was, wordt dan alsnog een probleem. Dat verklaart ook waarom het leven van sommige oudere echtparen ‘getekend’ wordt door een voortdurende strijd. Het evenwicht (bijvoorbeeld de vrouw in en rond het huis met haar eigen netwerk, de man buitenshuis met zijn eigen netwerk) is verstoord geraakt. En het lukt dan niet meer om een nieuw evenwicht te vinden (Noud Engelen en Bas van Alphen geven in hun boek voorbeelden van relatietherapie voor ouderen).

3. Atypische persoonlijkheidsverandering

De persoonlijkheid kan ook veranderen als gevolg van somatische aandoeningen. Bij aandoeningen in de frontale hersendelen kan iemand bijvoorbeeld sterk ontremd raken. Bij deze vorm van aandoening is het vaak moeilijk om een ‘link’ te leggen naar het verleden. De dementering, een hersentumor of een herseninfarct maken dat het hele bouwwerk van de hersenen (zowel gedrag, als emoties) door elkaar geschud wordt.

Inkrimpend netwerk

Engelen en Van Alphen schrijven dat bij 8% van de thuiswonende ouderen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Vaak is deze stoornis al op jongere leeftijd zichtbaar door allerlei conflicten. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben op oudere leeftijd vaak te maken met een sterk inkrimpend netwerk.

 

Omdenken voor ouderen

Vandaag zit ik weer helemaal in de wondere wereld van de ouderenzorg. Vanmorgen cursus geven over cognitieve stoornissen bij ouderen, daarna bij sollicitatiegesprekken zitten en 's middags supervisie voor tandartsen die in opleiding zijn als Tandarts Geriatrie.

Omdat ik zelf ook al tot de doelgroep behoor maar weer even dit wandtegeltje in de herhaling als voorbeeld van een manier van geriatrisch omdenken.

 

Mijn haardos valt gedurig uit

Voorts mis ik nu twee kiezen

Zo krijgt men na verloop van tijd

Steeds minder te verliezen

Hunkerende Hedda en Gerard Geldingsdrang

In zijn onlangs verschenen boek 'Vasthoudend loslaten' citeert Chiel Egberts onderzoeksjournaliste Paula Lampe. De ondertitel van haar boek 'Het Moeder Theresasyndroom' luidt: 'Het persoonlijke motief in de hulpverlening'. 

Achter het verlenen van zorg liggen allerlei motieven. Je helpt anderen omdat… je het goede wilt doen, omdat je geld wilt verdienen, omdat het status geeft, omdat je ziet dat de ander dat nodig heeft, omdat je jezelf dan beter voelt, enzovoorts.

Het spraakmakende boek van Paula Lampe ging destijds over pathologische vormen van zorg. In de vakliteratuur wordt geschreven over compulsive helpers: zorg (ver)wordt tot dwang.

Wie is Hunkerende Hedda?

Hedda is de hulpverlener die het helpen vooral zelf nodig voor de eigenwaarde. Ze voelt zich goed als ze kan helpen. Maar als die hulp niet nodig is voelt ze zich persoonlijk afgewezen. Ze mag er zijn bij de gratie van het hulpverlenen. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak vrouwen.

Wie is Gerard Geldingsdrang?

Gerard is de hulpverlener die het helpen benut als een manier om anderen te overheersen. Als die ander dat niet toelaat of als hij de indruk heeft dat een ander hem bij dat streven in de weg zit volgt er agressie. Volgens Paula Lampe zijn dit vaak mannen.

Wie is het middelpunt?

Wat bij Hedda en Gerard opvalt is dat het eigenlijk niet gaat om de zorg voor een ander persoon. Het lijkt op goed hulpverlenerschap met maximale inzet, maar Hedda en Gerard zijn zelf het middelpunt van hun eigen universum.

Werken in de Driehoek

Ook dit vierde boek van Chiel Egberts gaat over het werken in de Driehoek. Hoe werk je als familie, als cliënt en als beroepskracht op een dusdanige manier samen dat alle zijden van de driehoek tot hun recht komen?

Voor professionele krachten is het ingewikkeld met met Hunkerende Hedda en met Gerard Geldingsdrang samen te werken. Hunkerende Hedda is de Redder, die zomaar de Aanklager kwan worden. Gerard Geldingsdrang is de directeur die orders uit deelt.

Beiden willen bepalen hoe de zorg er uit moet zien en drukken daarbij de andere zijden van de driehoek weg. Dat is niet alleen het geval rond de zorgverlening rond de cliënt, maar de patronen zijn ook vaak te zien in de omgeving: het gehele gezinssysteem rond de cliënt.

Bemiddeling door derden is vaak moeilijk, omdat dat als controleverlies wordt ervaren. Hedda en Gerard willen de controle houden en iemand van buiten wordt als bedreiging ervaren.

Chiel Egberts: Vasthoudend loslaten, Drienamiek, 2017, blz 159.

Geleidelijk meer bewolking (2)

We fietsen door de Dorpsstraat van Zoetermeer. De woonhuizen zijn bijna allemaal winkelpanden geworden. Het is nog vroeg, maar we trakteren onszelf met koffie en gebak.

Handige dames, hier in het plaatselijke etablissement. Buiten staat dat koffie met gebak 3 euro 95 kost. Binnen blijkt dat we (samen) 11,40 euro moeten betalen. De prijs blijkt te stijgen als je binnen stapt. Ja, het stond fout op het bord. Bovendien is cappuccino geen koffie. Dus daar geldt de aanbieding niet voor. Ik denk dan ‘laat maar’, maar Tineke komt in actie. Uiteindelijk krijgt ze 80 cent terug. Goed voor de plaatselijke bedelaar.

Een lang recht fietspad langs het water voert ons naar de Zoetermeerse Plas. Daar zijn we weer in het open land (lees: water). De weg loopt met een ruimte bocht in de richting van de Noord-Aa, alweer een kunstmatig aangelegd bos. Bij boerderij ’t Geertje wordt handig ingespeeld op de behoefte van de Randstedelijke bevolking om toch iets met de natuur de doen. Brood komt niet uit een plastic zak en melk komt niet uit een pak melk.

We fietsen door de Drooggemaakte Geer-en Kleine Blankaardpolder. De polder werd pas in 1886 helemaal drooggelegd. Tegenwoordig wordt er massaal land opgekocht om daar natuurgebied van te maken (lees: weidegebied wordt bosgebied of een golfterrein en dan is het opeens natuur). Hier hebben enkele boeren zelf geregeld dat het hele boerenbedrijf zeer natuurvriendelijk werd opgezet. Er is veel plek voor weidevogels en die vind je hier dan ook met honderden.

Als er een Kleine Blankaardpolder is is er ook een Grote Blankaardpolder. Die ligt verderop. In deze polder ligt Zoeterwoude Dorp. En er blijken zilverreigers te wonen.

Zoeterwoude-Dorp strekt zich in de lengte uit over een afstand van ongeveer drie kilometer tot bijna de gemeentegrens van Leiden. In het oude dorp staan tal van historische huizen aan het water en langs de beklinkerde Dorpsstraat. Het zuidelijke deel in de Zuidbuurt, met een Rooms-Katholieke Kerk. Daar bevindt zich ook een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Swetterhage). In het oude dorpscentrum staat de historische Nederlands Hervormde Dorpskerk.

Aan de noordzijde fietsen we Zoeterwoude Dorp weer uit en komen meteen terecht in een wirwar van drukke wegen en kruisingen. De HSL lijn naar Rotterdam is onvindbaar: die gaat 8 kilometer lang ondergronds om het gebied nog een beetje te sparen. Als de autowegen ook ondergronds zouden gaan zou dat hier veel extra ruimte geven.