Fries Volkslied verboden

De Friezen pikken het niet!

In Friesland is grote onrust ontstaan nu de Nederlandse regering het zingen van het Friese volkslied bij openbare gelegenheden heeft verboden.

De Minister van Koninkrijkszaken beargumenteerde dit besluit met het feit dat de Romeinse geschiedschrijver Tacitus al schreef dat de Friezen niet kunnen zingen. ‘Frisia non cantat’ schreef hij in zijn De origine, situ, moribus ac populis Germanorem. En volgens de minister is er weinig aanleiding om aan te nemen dat deze rijksgenoten inmiddels wél hebben leren zingen. Nooit verscheen er immers een Friese zanger of zangeres op het podium van het Songfestival.

Eierdopje Beerenburg

De Friese bevolking heeft zich sinds de 17e eeuw geschikt in de Hollandse overheersing van hun land. Dat was niet zo moeilijk. Het zit in de Friese volksaard om net te doen of je meedoet en ondertussen gewoon je eigen gang te gaan. Zelfs de gulden en de euro zijn vrij geruisloos ingevoerd, al bleef op de zwarte markt het eierdopje Beerenburg het meest geliefde betaalmiddel.

Maar nu er sprake is van daadwerkelijke inmenging in de Friese aangelegenheden lijken de vroegere onderhuidse nationalistische gevoelens bovengronds te gaan. Overal zijn Friese vlaggen in het straatbeeld verschenen. En zelfs de koffiemelk wordt inmiddels getooid met een Friese vlag.

Epke Métlandstra

De nationalistisch getinte Friese beweging zocht naar een nieuw boegbeeld sinds Grutte Pier en Hendrik Algra zijn overleden. Die is gevonden in de heer Epke Zonderland uit Lemmer. Hij heeft zijn naam veranderd in Tjepke Metlandstra, want hem is een stuk land ter grootte van bijna de gehele provincie aangeboden als hij de beweging zou gaan leiden. Alleen het overzeese gebiedsdeel Ameland verzette zich tegen deze keuze. Men voelde zich al steeds minder verbonden met het vasteland, sinds de vaargeul nauwelijks meer bruikbaar is voor veerponten.

Eindelijk verlost van de toren? 

Inmiddels heeft het eerste grote bedrijf in Friesland bekend gemaakt dat men dit gebied zal verlaten als de nationale beweging in het Friese deelparlement de meerderheid krijgt. Het is Achmea, dat zijn hoofdkantoor tegenover het station van Leeuwarden heeft.

Veel Friezen haalden bij het horen van dit voornemen opgelucht adem, want het kan gaan betekenen dat Friesland eindelijk is verlost van deze meest afzichtelijke expressie van menselijke hoogmoed sinds de torenbouw van Babel. Er worden inmiddels plannen ontwikkeld om met de vrijkomende betonplaten een weg aan te leggen naar Ameland, zodat dit eiland weer binnen Friese grenzen komt te liggen.

Groot Waddenrijk?

Op de overige Friese Waddeneilanden klinkt de roep om een Groot Overzees Waddenrijk, dat ook Texel, de Razende Bol en Borkum zou moeten gaan omvatten.

Openbaar Vervoer

De Nederlandse Spoorwegen hebben aangekondigd dat als Friesland een zelfstandige positie krijgt de dalurenkaart daar niet meer geldig zal zijn. Ook de geldigheid van de OV-kaart zal 2 km. ten noordwesten van Meppel eindigen.

De Q liner zou zijn eindpunt halverwege de Afsluitdijk krijgen, waarbij overgestapt zou moeten worden op het regionale Friese vervoer.

Grenscorrectie op de Afsluitdijk

De Friese nationalisten eisen op hun beurt een deel van de Afsluitdijk op. Omdat zij veel harder hebben gewerkt aan de sluiting van de dijk (op 22 km. uit de Friese kust en op 8 km. uit de Noordhollandse kust) menen ze dat de grens 7 km. in zuidwestelijke richting moet worden opgeschoven. Ze hebben de parlementariërs met een Friese achtergrond in de Tweede Kamer opgeroepen om met een wetsvoorstel hieromtrent te komen. Voorts eisen ze dat er in de Tweede kamer ook Fries kan worden gesproken. Dit omdat het Fries de tweede erkende Rijkstaal is binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Escalatie naderbij?

Zo lijkt het verbod op het zingen van het Friese volkslied een eeuwenlange status quo te gaan doorbreken. Niet uitgesloten wordt dat bij verdere escalatie – net zoals Bonifatius – ook premier Rutte en de voorzitter van de Nationale Synode gevaar lopen bij een bezoek aan de binnenlanden van Friesland ter hoogte van Dokkum.

 

Auteur: henk50

Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog. Vanaf 1975 heb ik gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Schrijven is een hobby en een ontspanning voor mij, vandaar dat ik het niet kan laten om dagelijks iets te schrijven, meestal ook op mijn weblog. Omdat ik zo lang in 'de zorg' heb gewerkt heb ik veel zogenaamde casuïstiek ter beschikking. Soms gebruik ik voorbeelden uit de dagelijkse praktijk op mijn weblog, maar de beschrijvingen zijn altijd vermengd met andere -vaak gedateerde - verhalen. Er komen dus geen één-op-één verhalen voor. Dat zou ook niet mogen vanwege het beroepsgeheim. De namen die ik gebruik zijn altijd gefingeerd. De pedagogische en psychologische voorbeelden hebben dus wel enig waarheidsgehalte, maar ze hebben de pretentie om toch onherkenbaar te zijn. Mocht de lezer toch iemand herkennen, dan is dat waarschijnlijk toeval. Een enkele keer zijn voorbeelden van dialogen geheel gefingeerd. Uit de privésituatie wordt slechts zeer beperkt iets vermeld, waarbij ik met name zorgvuldig om ga met fotomateriaal. De namen van mensen die reageren worden nooit door mij doorgegeven aan derden, ze blijven in mijn afgesloten Wordpress-domein.

2 gedachten over “Fries Volkslied verboden”

  1. Kan je even een foto toevoegen van je fles Beerenburg, die is vast leeg haha! Inderdaad, laat de afzichtelijke toren van Abe Bonnema snel verdwijnen, past niet bij het kleinschalige centrum van Leeuwarden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: