Muammar Kadafi en de NCPN

Af en toe laat een medereiziger in de trein stukken van de NCPN liggen.

De NCPN is de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Deze leden voelden zich niet thuis binnen het softe klimaat van Groen Links, ze missen de geharnaste taal van een stevig partijkader.

Van de voorloper, de CPN, heb ik destijds heel wat gelezen. Die partij was op een gegeven ogenblik zelfs de tweede partij in het stadsdeel waar wij woonden. Bovendien was een aantal medestudenten actief binnen de CPN.

Wat mij destijds verbaasde was hoe blindelings de leden van de CPN vertrouwden op de heilstaten achter het IJzeren Gordijn. Kritiek op die regimes was niet toegestaan. Als je het toch waagde op te merken dat er daar het één en ander mis was inzake de mensenrechten kon je uit de partij worden gestoten. Een verbanning naar de Goelag Archipel zat er in Nederland niet in.

Een paar maanden geleden las ik een artikel over de opstand in Libië. Muammar Kadafi was een groots leider die er voor zorgde dat de olie-inkomsten bij het volk terecht kwamen. De opstand werd gesponsored door het rijke westen dat de oliebronnen veilig wilde stellen.

Van dat laatste vrees ik inderdaad dat de belangstelling van het westen voor Libië mede veroorzaakt wordt door de oliebronnen. Van de wind alleen kunnen we niet leven. Maar waarom wordt er over de misdaden van Kadafi gezwegen? Was hij echt zo’n groots staatsman? Inmiddels weten we dat tienduizenden, zeker als ze niet tot bevriende stammen behoorden, jaren lang gemarteld en vaak gedood werden.

In het nieuwer manifest van de NCPN is het toch een beetje tot de dames en heren van de partij doorgedrongen dat Kadafi niet alleen maar aardig was. Hij was volgens dat manifest een autoritair alleenheerser geworden, die niettemin steun behield onder grote delen van de bevolking.

Ook dát is wat ik hoorde binnen de CPN. Er mocht uiteindelijk wel wat kritiek geuit worden op de regimes achter het IJzeren Gordijn, maar het waren toch wel democratische regimes die de steun hadden van grote delen van de bevolking. Hoe de verkiezingen waren georganiseerd, daar mocht je weer geen vregen over stellen…

De vraag is waar die steun voor de regimes achter het IJzeren Gordijn en voor Kadafi op was gebaseerd. Vermoedelijk alleen maar op angst. Maar dat wilden de partij-ideologen van de CPN en nu van de NCPN niet horen. Een kwestie van goed praten wat krom is en het schoonvegen van je eigen straatje…

Auteur: henk50

Ik ben orthopedagoog/GZ-psycholoog. Vanaf 1975 heb ik gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Schrijven is een hobby en een ontspanning voor mij, vandaar dat ik het niet kan laten om dagelijks iets te schrijven, meestal ook op mijn weblog. Omdat ik zo lang in 'de zorg' heb gewerkt heb ik veel zogenaamde casuïstiek ter beschikking. Soms gebruik ik voorbeelden uit de dagelijkse praktijk op mijn weblog, maar de beschrijvingen zijn altijd vermengd met andere -vaak gedateerde - verhalen. Er komen dus geen één-op-één verhalen voor. Dat zou ook niet mogen vanwege het beroepsgeheim. De namen die ik gebruik zijn altijd gefingeerd. De pedagogische en psychologische voorbeelden hebben dus wel enig waarheidsgehalte, maar ze hebben de pretentie om toch onherkenbaar te zijn. Mocht de lezer toch iemand herkennen, dan is dat waarschijnlijk toeval. Een enkele keer zijn voorbeelden van dialogen geheel gefingeerd. Uit de privésituatie wordt slechts zeer beperkt iets vermeld, waarbij ik met name zorgvuldig om ga met fotomateriaal. De namen van mensen die reageren worden nooit door mij doorgegeven aan derden, ze blijven in mijn afgesloten Wordpress-domein.

11 gedachten over “Muammar Kadafi en de NCPN”

 1. @ Rob: ter aanvulling over Syrië: mijn indruk is nu juist dat de opstand voor een deel van buiten komt. Daar maak ik me grote zorgen over én over het feit dat ik denk dat een nieuwe regering het opnieuw niet nauw zal nemen met de mensenrechten. Er zal in dit opzicht niets verbeteren en waarschijnlijk zal de situatie zelfs verslechteren. Hoe de situatie werkelijk zal zijn kan ik niet beoordelen, net zo min als de situatie onder Kadaffi en naderhand.
  Wat ik ook ernstig vind is dat u kennelijk de getuigenissen van mensen die onder Assad mishandeld zijn, ook in de afgelopen maanden (wat voldoende aangetoond kan worden) bagatelliseert. Dat wekt bij mij de indruk dat u de ene schending van de mensenrechten meer ernstig neemt dan de andere schending van mensenrechten.

  1. @ Henk50 : Dat is inderdaad het probleem, en wordt nu ook min of meer toegegeven door de mainstream media (omdat het niet meer te ontkennen valt). Maar deze inmenging was er al vanaf het begin. Als je kijkt naar waar de rebellen optreden, dan is dat altijd langs de grenzen geweest (met Jordanië, Libanon en Turkije).
   Onderstaand een rapport van global research dat de aanloop van dit conflict beschrijft, en aantoont dat niet alleen burgers maar ook veiligheidseenheden werden beschoten en gedood werden.
   http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24591
   Over schendingen van mensenrechten, die van beide zijden gepleegd zijn, kan ik kort zijn. Die moeten allebei worden veroordeeld, en na gedegen onafhankelijk onderzoek moeten deze daders ook worden berecht. Probleem is denk ik alleen dat je, lopende dit conflict, al dat soort informatie uitermate geladen is en onderdeel is van de “propaganda oorlog”. De VN probeert het bijv. voor te stellen dat, hoewel ze nu wel moeten erkennen dat de opstandelingen ook mensen vermoorden, dat in meerderheid toch het regeringsleger schuldig zou zijn. Maar zo’n rapport is een vertekening van de werkelijkheid, want men stelt het rapport samen op basis van interviews en bijv. niet forensisch onderzoek.
   http://landdestroyer.blogspot.nl/2012/08/latest-un-syria-report-compiled-by.html

 2. De duitse ‘Kommunistische Initiatieve’ publiceerde op youtube een analyse van de situatie in Libië (ergens vorig jaar opgenomen, dus nog tijdens de strijd), de moeite van het bekijken waard.

 3. Ik ben geen specialist op het gebied van Libië, maar zelfs van krachten binnen de opstand en (pro-westerse) humanitaire organisaties wordt momenteel niet meer ontkend dat de humanitaire situatie in het huidige Libië drastisch slechter zijn geworden dan ze onder Khadaffi waren. Als je dit soort beoordelingen hoort van notoire anti-Khadaffi exponenten, dan zegt dat denk ik wel wat. Wie zich wat verder verdiept heeft in de hele omwenteling in Libië, die heeft kunnen constateren dat de meeste, zoniet alle beschuldigingen die werden geuit richting Libië (hij zou op vreedzame demonstranten hebben geschoten, er zouden bombardementen op burgers zijn geweest, etc.) gewoon ordinaire leugens bleken. Deze hele oorlog is begonnen op basis van leugen en bedrog. Deze rebellen hebben ca. 1/3 van de libische bevolking, de zwarte libiërs, geterroriseerd, vermoord, barbaard gelynchd, verdreven en hun burger rechten afgenomen, zonder aanklacht of proces opgesloten, net zoals vele andere burgers die ‘verdacht’ waren aanhanger van Khadaffi te zijn, etc. Democratie, en zelfs veiligheid is ver te zoeken in Libië.
  Op geen enkele manier kan – in het licht van de feiten – gepretendeerd worden dat de val van het regime van Khadaffi een bevrijding was voor de bevolking. Wie dat beweerd heeft oogkleppen op.
  Een goed gedocumenteerde site over Libië is onderstaande. Ik raad iedereen aan de feiten die hier worden gepresenteerd, en die er niet om liegen, tot zich te nemen,
  http://globalciviliansforpeace.com/

  1. Zo lang mensen in boven en onder-posties denken zul je ook het mechanisme houden dat slachtoffers daders worden. Er viel te voorspellen dat de omverwerping van het regime van Kadaffi ook nieuwe slachtoffers zou gaan maken en misschien zelfs meer. Maar dat is nog wat anders dan beweren dat Kadaffi tijdens zijn regime niet (ook) duizenden onschuldige slachtoffers heeft gemaakt. Wie meent dat dat niet waar is loopt ook met enorme oogkleppen op.
   Ook de eventuele omwenteling in Syrië zal ten koste gaan van opnieuw duizenden slachtoffers. Nu al is duidelijk dat voor een deel van de revolutionairen mensenrechten totaal onbelangrijk zijn. Het regime van Assad maakt tienduizenden slachtoffers, een deel van de revolutionairen zal straks (en nu al) opnieuw tienduizenden onschuldige slachtoffers maken. En dat zal zo door gaan totdat mensen leren dat denken in ‘boven en onder’ alleen maar nieuwe slachtoffers maakt.

   1. Tsja, wat moet ik daar op zeggen. Gezien het aantal leugens dat wordt verkocht over Libië, gezien het feit dat vrij hard aangetoond kan worden dat zog. mensenrechten organisaties aan de leiband lopen van de imperialisten, heb ik een aantal oprechte twijfels over de juistheid en oprechtheid van dat soort beweringen.
    Dat ik ze betwijfel wil niet zeggen dat ik op voorhand afwijs dat er in Libië onder Khadaffi geen mensenrechten schendingen zouden zijn geweest. Ik denk niet dat Khadaffi een heilige was.
    Maar gezien bewijsmateriaal hieronder geplaatst over recente aantastingen van mensenrechten (nl. vanaf het moment van het uitbreken van de door de NATO geleide opstand) vindt ik dat dat soort organisaties op een dergelijke grove wijze hebben gelogen, dat ik mij het recht voorbehoud ook aan hun eerdere claims te twijfelen.
    Ten tweede, het feit dat de NATO, de imperialisten en hun handlangers, de mensenrechten organisaties, wel hun focus leggen op landen als Libië en Syrië, waarvan bekend is dat de levensstandaard daar hoger is, de bevolking ontwikkelder is dan in veel andere arabische landen, en dat de massale schendingen van mensenrechten in golfstaten als Saudie arabië, Qatar, Kuwait, Bahrein etc. vrijwel niet worden belicht, is opnieuw een aanwijzing dat dergelijke beschuldigingen niet een neutrale, objectieve beoordeling zijn van de mensenrechten in betreffende landen, maar slechts een voorwendsel zijn voor de imperialistische politiek.
    Tot slot vindt ik het zeer verdacht dat dezelfde partij die Libië en Syrië aan de schandpaal nagelen, in de praktijk van de “regime change” van Libië blijken vele malen erger te zijn.
    Wat je ook van Khadaffi kon zeggen, hij moordde geen mensen uit op basis van raciale gronden. Zijn tegenstanders blijken wel ordinaire racisten.
    Ik vindt de mate van criminaliteit die de tegenstanders van Khadaffi bloot leggen ieder weldenkend mens zouden moeten doen inzien, dat dergelijke beschuldigingen door dat soort lui geuit van mensenrechten schendingen geen integere inhoud hebben.
    Dergelijke beschuldigingen, geuit door dat soort massa moordenaars, dient men dan ook resoluut af te wijzen.

   2. En over Syrië, ik neem aan dat U daar ook slachtoffer bent van de berichtgeving van de main-stream-media, het verhaal dat het Syrische leger burgers vermoord is totaal uit de lucht gegrepen. Diverse onafhankelijke waarnemers hebben kunnen vaststellen dat wat daar in Syrië aan de gang is, een gewapende strijd is tussen het leger en een buitenlandse invasie van terroristen. Daarop wordt geschoten inderdaad, met zwaar materieel. Syrië verdedigd haar nationale sovereiniteit. Van een massa opstand tegen de regering Assad is geen sprake, de meerderheid van de bevolking kiest voor Assad. Ook dat wordt in de MSM nimmer belicht, maar is wel een feit.
    Buitenlandse terreur brigades moorden aan de lopende band burgers uit. Dat kunnen de MSM niet meer ontkennen, want de terroristen publiceren zelf hun gewelddaden op youtube.
    Wie nu nog beweerd dat de schuld van de geweldadigheden bij het leger ligt, is een aarts leugenaar.
    Deze invasie, deze moordende machine moet gestopt worden. Daarom roepen we op om te demonstreren tegen de landen die deze invasie steunen, de VS, GB, Qatar, Saudie arabië, Libië, en elke poging om steun in te zamelen voor deze moordenaars te blokkeren.
    Nederland moet niet als gastland optreden voor de “friend of syria” (met dat soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig) club van Hillary Clinton, maar deze club resoluut het land wijzen vanwege bewezen banden met terreur groepen.
    Nederland heeft wetgeving ondertekend waarin zij aangeeft op te treden tegen terreurnetwerken. Die wetgeving moet ook uitgevoerd worden.

 4. Het is waar dat Kadafi zorgde voor een relatief hoge levensstandaard voor de Libische bevolking. Hij kon ook meer doen dan de Afrikaanse buren, vanwege de olie-inkomsten die hij handig in eigen land wist te houden. Maar die hoge levensstandaard heeft volgens mij ook gemaakt dat onvoldoende doorzien werd op welke grote schaal de mensenrechten werden geschonden in Libië. Wat de NCPN doet is de mensenrechten ondergeschikt maken aan de levensstandaard. Precies zoals de CPN destijds deed in relatie tot de Oostbloklanden. Die mensenrechten waren kennelijk niet zo belangrijk, mensen die in kritiek hadden waren allemaal fascisten.

  Als het gaat om de selectieve waarneming van westerse mogendheden én de toekomst van Libië deel ik je mening: het ziet er niet goed uit.

 5. De NCPN-propaganda komt waarschijnlijk omdat die trein ook stopt in Heiloo. Daar zit Gomes nog altijd met een NCPN-zetel in de gemeenteraad.

  Dat die mensen het vaak mis hebben geldt net zo goed voor hun ‘tegenstanders’. Zo heeft de Nederlandse regering achter de USA aan blindelings het vreselijke regime van Pol Pot en de Rode Khmer gesteund. Iets dat echt wel een factor 10 erger was als Gadaffi. En dat Nederland blindelings achter de USA aangelopen is wat Iraq en Afghanistan betreft is in mijn ogen minstens zo dom. Je lost er niets mee op, de bevolking wil het niet op die manier en ongewenst bombardeer je jezelf tot bezetter en help je er de verkeerde mensen aan de macht.

  Als het om Lybië gaat, dan heeft Gadaffi veel goeds gedaan. Daarvoor moet je de onderzoeken van de VN en de OESO lezen. Dat zijn niet bepaald organisaties die pro-Gadaffi waren. Uit hun onderzoeken kwam keer op keer naar voren dat de levenstandaard in Lybië hoger was dan in de rest van Afrika en de Arabische wereld. Er waren de meeste ziekenhuizen per inwoner die hoog waren aangeschreven. Met scholing was het ook een stuk beter dan in de rest van Afrika. Gaddafi deed stomme dingen, maar hij gaf wel geld uit via die voorzieningen.

  Iets wat in Egypte, maar ook in rijke olielanden als Saoedi-Arabië veel minder is. Ik moet dan ook nog zien of de gemiddelde Lybiër er op vooruit gaat. Volgens mij zakken ze af naar het niveau van Algerije en kan het net als daar jaren een zootje blijven met veel interne vetes en een hoge werkloosheid.

  Daarnaast waren er in Lybië erg veel gastarbeiders uit o.a. Turkije (bouwvakkers), UkraIne (medisch) en Nigeria (ongeschoold werk), die voor de hoge levensstandaard van de Lybiërs zorgden. Die zijn bijna allemaal teruggevlucht naar hun eigen land. Omdat het daar beter is. Dat zal de nodige problemen in Lybië op gaan leveren. Alleen de Nigerianen blijven omdat zij geen geld hebben om weg te gaan en Nigeria ook niet alles is. Die mensen worden nu vervolgd en op huidskleur gediscrimineerd omdat een klein deel van hen huurlingen van Gadaffi betrof.

  Probleem is dat al dit soort dingen bekend zijn en hier in de krant komen, tussen de advertenstie op pagina 7. Niemand leest daar. Als vervolgens een aanval op zo’n land wordt ingezet door ‘onze’ Navo, dan verwdijnt die berichtgeving. Het past dan even niet in ons straatje. En daarmee dus net zo dom als de NCPN of hun voorloper.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: